Sunteți pe pagina 1din 1

PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 1

Cod: PCC – 09 Revizia: 1

Borduri Data: 20.10.2015

Cine efectueaza
Nr. Documente de Documentul
Categoria de lucrari, controale, verificari Faza si Frecventa solicitata controlul /
Crt. referinta Intocmit
verificarea
0 1 2 3 4 5
A Borduri
1 Examinarea datelor din certificatul de calitate Caiet de sarcini La fiecare lot aprovizionat Antreprenor, Proces verbal de receptie
NE 012-2-99 Consultant,
SR 6978-95 Sef punct lucru
Certificat de
calitate
PTE
2 Verificarea dimensiunilor Caiet de sarcini Pe fiecare lot  Antreprenor, Pvrc
Confectionate conform planselor SR 6978-95 Consultant,
Certificat Sef punct lucru
calitate
Proiect
PTE
3 Verificarea montarii bordurilor Caiet de sarcini Dupa montare Antreprenor, -PV
NE 012-99 Consultant,
Conf Proiect Proiectant,
PTE

S-ar putea să vă placă și