Sunteți pe pagina 1din 4

S.C.,………….

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod document


CONTRACT PTE …
Editia … Revizia …
TITLU PODURI – TRATARE ROSTURI Pagina 1 din 6

1. SCOP
Procedura are ca scop precizarea măsurilor tehnico-organizatorice si a actiunilor necesare pentru asigurarea conditiilor de
calitate la montarea rosturilor de dilatatie din neopren (elastomeri) la poduri.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică la lucrările de reabilitare a podurilor rutiere din beton si beton armat.

2.1 Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie utilizate la podurile rutiere asigură:

· deplasarea liberă a capetelor tablierelor de poduri în rosturile lăsate în acest scop;


· continuitatea suprafetei de rulare a căii în zona rosturilor;
· etanseitatea la scurgeri si infiltratii de apă.

Pentru satisfacerea acestor exigente se utilizează dispozitive speciale standardizate sau agrementate tehnic în România.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1. PTE = Procedură tehnică de executie
3.2. PCCVI = Plan control calitate, verificări si încercări
3.3. PAC = Plan de asigurarea calitătii
3.4. CQ = Control calitate
3.5. AQ = Asigurarea calitătii

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1. Proiect de executie
4.2. Caiet de sarcini
4.3. Standard de produs sau agrement tehnic si documentatia de semnalizare rutiera.

5. CONDITII PREALABILE
5.1 Existenta la punctul de lucru a documentatiei tehnice de executie (proiecte, caiete de sarcini)
5.2 Existenta prezentei proceduri si a planului de asigurare a calitătii (PAC) care completează procedura de bază cu
elemente concrete tehnico-organizatorice legate de un a numit pod;
5.3 Existenta la sediul …………………….. - Santier ……….. si la punctul de lucru a PCCVI pentru reabilitarea fiecărui
pod în parte;
5.4 Asigurarea muncitorilor necesari pentru realizarea lucrărilor rosturilor pe calea pe pod, inclusiv instruirea suplimentară
a acestora, precum si a supravegherii tehnice în conformitate cu precizările din PAC aferent lucrării;
5.5 Asigurarea pe santier a necesarului de utilaje, scule si materiale necesare pentru a executa lucrarea si care trebuie să fie
acceptate de consultant sau dirigintele de santier;
5.6. Semnalizarea rutieră pe timpul executiei lucrărilor;

Scule, utilaje si inastalatii folosite:


· Pregătirea sapei suport: daltă, ciocan, aparat de sudură, motocompresor cu accesorii;
· Lucrări de refacere a scafelor si reparatii locale ale sapei suport: cutit, raschetă, perie, mătură, motocompresor cu
accesorii;
· Verificarea planeitătii sapei suport: dreptar de lemn de 3 m lungime;
· Aplicarea amorsei: cancioc, găleată, teu cu lamă de cauciuc;
· Lipirea membranei hidroizolatoare:
T hrece: cutit, releu de aproximativ 40 kg.
o
T hcald: cutit, sursă de căldură cu temperatura minimă de 250 C.
5.7. Existenta formularelor necesare pentru înregistrarea receptiilor pe faze si a altor verificări de calitate;
5.8. Existenta normelor de protectie a muncii si efectuarea instructajului specific operatiilor ce urmează a fi efectuate;
5.9.Verificarea la primire a calitătii materialelor si depozitarea lor corespunzătoare;
5.10. Asigurarea de căi de acces scurte si libere pentru transportul si manipularea materialelor;
5.11. Aprobare de la Politia Rutieră pentru închiderea temporară a circulatiei pe câte o parte a drumului cu asigurarea
corespunzătoare a semnalizării rutiere;
S.C.,…………. PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod document
CONTRACT PTE …
Editia … Revizia …
TITLU PODURI – TRATARE ROSTURI Pagina 2 din 6

5.12. Existenta semnalizării rutiere.

6. RESPONSABILITATI

6.1. Seful punctului de lucru, împreună cu responsabilul tehnic cu executia atestat de MLPAT pentru executia lucrărilor de
poduri, numit prin decizie de conducerea unitătii, răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri si a documentatiei
de executie precum a înregistrărilor de calitate si a semnalizării rutiere;

6.2. Responsabilul CQ pe lucrare, numit prin decizie de conducerea unitătii, urmăreste aplicarea întocmai a prezentei
proceduri, a proiectului de executie si întocmirea corectă a înregistrărilor de calitate atât pentru lucrările executate de
antreprenor cât si a celor executate de subantreprenori;

6.3. Seful mecanizării răspunde de buna functionare a utilajelor principale si auxiliare precum si de respectarea întocm ai a
prevederilor din instructiunile de exploatare si întretinere a utilajelor folosite.

7. DESCRIEREA PROCEDURII

7.1 Lucrările premergătoare executiei rostului la reabilitări de poduri se vor face după cum urmează:

· Montarea semnalizarii rutiere a lucrarii ;


· Tăierea îmbrăcămintii existente pe calea pe pod conform planselor de executie, cu tăietor cu discuri diamantate
· Decaparea asfaltului si a betonului cu picamerul în zona rostului
· Nivelarea, suflarea si verificarea suprafetelor tablierului în zona rostului
· Verificarea gabaritică pentru introducerea usoară a dispozitivului de acoperire a rostului.
7.2 Date privind dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie

Componentele dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie sunt:

· elemente elastometrice care asigură deplasarea;


· elemente metalice suport fixate pe structuri;
· betoane speciale în zona prinderii pieselor metalice;
· mortare speciale de etanseizare;
· benzi de cauciuc pentru colectarea si evacuarea apelor de infiltratie.

În functie de tipul dispozitivelor de acoperire a rosturilor pot fi cumulate functionalitătile unor elemente ce intră în
alcătuirea lor având sisteme de prindere cu rezolvări specifice pentru fiecare caz.

În cazul reparatiilor de poduri dispozitivele de acoperire a rosturilor trebuie să permită executarea lucrărilor pe o jumătate
a părtii carosabile, circulatia urmând să se desfăsoare pe cealaltă jumătate a podului fără ca această tehnologie să afecteze
caracteristicile tehnice ale dispozitivului.

Termenul de garantie a dispozitivului este de minimum 10 ani de exploatare normală a podului.


Elementul elastomer trebuie să fie interschimbabil cu o garantie de minimum 5 ani. Pe durata garantiei firma care
garantează dispozitivul trebuie să asigure din efort propriu repararea sau înlocuirea si remedierea efectelor deteriorării
structurii ca urmare a defectiunilor apărute în perioada de garantie.

Firma care livrează dispozitivul trebuie să asigure:

· livrarea elementelor interschimbabile, la cerere, pe o durată de 30 de ani de la punerea în operă a dispozitivului;


· asigurarea sculelor si confectiilor de mică mecanizare specifice necesare la punerea în operă a dispozitivului si la
schimbarea elementului elastomer;
· asigurarea supravegherii tehnice la punerea în operă a dispozitivului;
· instructiuni tehnice de executie, exploatare si întretinere.
S.C.,…………. PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod document
CONTRACT PTE …
Editia … Revizia …
TITLU PODURI – TRATARE ROSTURI Pagina 3 din 6

o o
Dispozitivul trebuie să satisfacă următoarele caracteristici fizico-mecanice în domeniul de temperaturi –35 C - +80 C:

· să asigure deplasarea liberă a structurii la valoarea prescrisă;


· elementele metalice de fixare trebuie să reziste la agenti corozivi;
· să fie etans;
· să fie fixat de structura de rezistentă a podului preluând actiunile verticale si orizontale.
Elementul elastometric trebuie să îndeplinească cerintele de calitate prevăzute în caietele de sarcini.

Toate tipurile de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie nestandardizate trebuie să fie agrementate în România
conform Legii nr. 10/1995.

7.3 Betoane speciale pentru fixarea elementelor de rost

În varianta în care elementele metalice de fixare se încadrează într-o riglă de beton armat care, prin intermediul
armăturilor, lucrează monolit cu placa suprastructurii de care este prinsă, betonul din această riglă trebuie să fie cel putin
de clasa Bc 35 cu lucrabilitatea L4.

Agregatele mai mari de 7 mm folosite la realizarea betonului vor fi în mod obligatoriu de concasare iar cimentul folosit la
realizarea betoanelor va fi I 42,5R conform SR 388-1995.

Betonul va avea gradul de gelivitate G150 (rezistent la cel putin 150 de cicluri de înghet-dezghet).

Circulatia rutieră pe acest beton se poate deschide la atingerea rezistentei prevăzute la vârsta de 28 de zile a betonului.
Se recomandă utilizarea de betoane speciale cu întărire rapidă peste care se poate deschide circulatia la vârsta de 10 zile.

În varianta în care prinderea se face cu buloane, betonul în care se ancorează aceste buloane trebuie să fie cel putin de
clasa Bc 20.
Agregatele folosite la la realizarea acestui beton sunt agregate de râu.
Cimentul folosit la realizarea betoanelor va fi I 32,5 conform SR 388-1995.
Se vor elibera retete cadru care vor fi corectate la statia de betoane.

În cazul în care betonul existent în suprastructură nu are clasa minimă Bc 20 zona de ancorare a dispozitivelor de acoperire
a rosturilor va fi demolată si rebetonată cu beton de clasă minimă Bc 20.

Se recomandă ca betonul din grinda de încastrare să fie tratat cu romflexil pe fata care vine în contact cu pneurile
realizându-se aceeasi culoare cu îmbrăcămintea asfaltică.

7.4 Mortare speciale

Pentru egalizare, sub unele tipuri de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie sau pentru etanseizarea laterală a
elementului elastomer, se utilizează mortare speciale pe bază de răsini sintetice.

Tolerantele dimensionale la montaj sunt cele prescrise pentru tipul corespunzător de dispozitive.

Aceste mortare trebuiesc testate în prealabil conform prescriptiilor fabricantului tipului de dispozitiv.

7.5 Elementele elastometrice

Elementele elastometrice pot fi:


T panouri de neopren armat
T profile speciale, deschise sau închise, din neopren
T banzi late din neopren
S.C.,…………. PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod document
CONTRACT PTE …
Editia … Revizia …
TITLU PODURI – TRATARE ROSTURI Pagina 4 din 6

Aceste confectii se livrează la cerere de tipul si la dimensiunile specificate în proiect. La primire se efectuează receptia
cantitativă si calitativă urmărindu-se concordanta cu prevederile proiectului si ale caietului de sarcini.

Pozarea elementelor metalice înainte de turnarea betonului de monolitizare se face prin fixarea la pozitie cu dispozitivele
special adaptate care asigură si mentinerea lor în această pozitie până la întărirea betonului.

Banda de etanseizare din cauciuc neoprenic trebuie să fie continuă pe toată lungimea si lătimea dispozitivului de acoperire.

Se admite pe toată lungimea o singură înnădire vulcanizată de regulă în axa căii.

Pe zona vulcanizată se admite o tolerantă la grosime de max +/- 10% din grosimea nominală a benzii.

În zona de racordare dintre dispozitivul de acoperire a rostului de dilatatie si îmbrăcămintea de asfalt se va urmări ca:

· geometria să fie cea prevăzută în proiect;


· asfaltul să nu prezinte denivelări;
· betonul să nu aibă fisuri, segregări sau stirbituri;
· monolitizarea să îndeplinească conditiile specifice îmbrăcămintii de beton de ciment sau îmbrăcămintii din asfalt
turnat.

7.6 Alte recomandări

Se vor efectua:
· receptii pe faze de executie care au în vedere constatarea executării corecte a elementelor suport sau de prindere a
elementului elastometric;
· receptia finală; la receptia finală se va efectua si proba prin inundarea zonei rostului de dilatatie, înăltimea lamei de
apă fiind de minimum 5 cm, pe durata a 24 de ore.

7.7 Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale elementelor de rost se efectuează atât de către producător precum si
de către elaboratorul agrementului tehnic în conformitate cu standardele si normele specifice.
8. RAPOARTE SI INREGISTRARI

Înregistrările de calitate se întocmesc si se păstrează conform PCCVI aferent fiecărei lucrări (pod) întocmite pe formulare
tipizate aplicabile conform listei anexă la M.A.C.

S-ar putea să vă placă și