Sunteți pe pagina 1din 8

S.C. PRODEXIMP S.R.L.

SATU MARE
PLANUL DE CONTROL CALITATE , VERIFICARI SI INCERCARI
COD. PCCVI 02/ 2013
DENUMIREA CONTRACTULUI :
SERVICII DE PROIECTARE FAZA PT+DE+DAAA, SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI PE PERIOADA DERULARII LUCRARILOR SI EXECUTIE DE LUCRARI PENTRU PROIECTUL

INFRASTRUCTURA DE PREVENIRE SI PROTECTIE IMPOTRIVA INUNDATIILOR IN COMUNA ILVA


MICA, JUDETUL BISTRITA NASAUD

I.
Nr.
Crt

1.

2.

3.

P.C.C.V.I. PE PROCESE DE EXECUTIE


Categoria de lucrari / Principalele
verificari
si Documente
de referinta
operatia
de
inspectie, incercari
control calitate
-existenta ordinului de incepere a Proiect
Predarea amplasamentului

Verificarea elementelor de
trasare

Receptia
lucrarilor
terasamente

de

lucrarilor;
-existenta autorizatiei de construire;
-existenta proiectului tehnic si a
caietelor de sarcini
-existenta
procedurilor tehnice de
executie;
-predarea pichetilor de predare primire
amplasament si simbolizarea bornelor.
-verificarea pichetilor de predare
primire amplasament;
-verificarea
concordantei
dintre
specificatiile planselor din proiect si
amplasament;
-verificare trasare lucrare ( ax, margini
cote , etc)
-verificarea reperelor de trasare in
afara zonelor de lucru ( materializare
repere si inscriptionare)

tehnic;
Caiete
sarcini;
C56/85

-trasarea si pichetarea lucrarilor;


-materializarea cu tarusi a inaltimii umpluturii
sau adancimii sapaturii pe lungimea axului
strazii, a punctelor de intersectie ale trotuarelor
cu terenul natural (ampriza), inclinarea
taluzelor;
-identificarea tuturor instalatiile subterane si
aeriene, aflate in ampriza strazii in vederea

Proiect tehnic
Caiete
de
sarcini.
C56/85

Proiect
tehnic;
Caiete
sarcini;
C56/85

Cine
executa
verificare
a

Documentul
care
se
intocmeste

RTEL
S , B,P

F-PS-10-01

Res. CTC

RTEL
S , B,P

F-PS-10-12

Res. CTC

RTEL
B,S

F-PS-10-13

Res.CTC

RNC

Cine
controleaza

de

de

Semnatur
data
inregistr.

4.

Receptia cota de fundare si


natura terenului la prag fund,
camere de cadere , podete
C2

5.

Faza premergatoare
betonului in fundatii

6.

Cofraje si sustineri

turnarii

protejarii sau mutarii acestora;


-atacarea lucrarilor de sapatura pe intreaga
ampriza pana la atingerea cotei de fundare;
-verificarea trasarii axului, amprizei strazii si a
tuturor celorlalti reperi de tasare;
-verificarea pregatirii terenului de fundatie, a
caracteristicilor patului drumului;
-gradul de compactare realizat;
-verificarea trasarii fundatiei podetelor;
-verificarea modului de sapare , evacuare
pamant
-verificarea cotei la sapaturi si a cotei finale de
fundare;
-verificare natura teren de fundare
-verificarea gradului de compactare a stratului
drenant de balast ;
-verificare dimensiuni geometrice cota fundare
radier podet tubular si la ziduri de sprijin
-verificare bon transport beton si a
consistentei lui;
-verificarea modului de asternere beton la
cota;
-verificare clasa beton prin prelevare corpuri
de proba;
-verificarea incadrarii in cerintele proiectului
tehnic

-existenta
proceselor
verbale
anterioare si a procedurii tehnice de
betonare;
-verificarea lucrarilor de sapaturi si a
modului de executie ( pe tronsoane);
-verificarea
naturii
terenului
,
corespondenta straturilor cu studiul
geo;
-verificarea dimensiunilor fundatiei si a
cotelor de nivel;
-inregistrarile calitatii;
-existenta vibratorului si pregatirea
conditiilor pentru turnare;
-sunt asigurate conditiile necesare
verificarii betonului proaspat si a
prelevarii de probe.
-trasarea pozitiei cofrajelor;
-asamblarea si sustinerea panourilor ;
-incheierea , legarea si sprijinirea
definitiva a cofrajelor;pozitia golurilor
-modul de tratare cu decofrol,imbinari ,
solidarizare intre elemente de cofraj ,
acoperire cu beton;asezare distantieri;

-pozitia eventualelor ferestre de curatire sau


betonare.

Proiect tehnic
Caiete
de
sarcini;
P10/86
NE-012/2/10
STAS 66572/89

RTEL
S , B ,P
geolog

F-PS-10-13

Res. CTC

Proiect
tehnic;
Caiete
de
sarcini;
Studiul geo
C56/85
C169/86;
P7/86

RTEL
S , P, B,
Geolog

F-PS-10-11

Res.CTC,

RTEL
S, B

F-PS-10-14

Res.CTC

NE-012/1999
CP-012/1-07

Proiect
tehnic;
Caiete
sarcini;
C56/85

de

NE-012/1999
CP-012/1-07
C11/74

Lucrari de confectionare
montaj armatura

si

Faza premergatoare turnarii


betonului la prag fund , camere
de cadere

Procesul
de
betonare
elementelor din beton

-examinarea declaratiilor de conformitate si a


buletinelor de incercare ;
-examinarea aspectului si a gradului de
curatenie a otelului beton;
-numarul,diametrul si pozitia armaturii in
diferite sectiuni transversale ale elementelor
structurii;
-distanta dintre etrieri,diametrul acestora si
modul de fixare;
-pozitia inadirilor si lungimile de petrecere ale
barelor;
-calitatea sudurilor si a legaturilor;
-dispozitive
de
mentinere
a
pozitiei
armaturilorin cursul betonarii; acoperirea cu
beton;
-pozitia , modul de fixare si dimensiunile
pieselor inglobate;
-crearea spatiilor necesare patrunderii
vibratorulu-existenta fisei tehnologice de
betonare;
-existenta proceselor verbale anterioare si a
procedurii tehnice de betonare;
-inregistrarile calitatii;
-existenta certificatelor de calitate pentru
materialele puse in opera ;
-geometria cofrajului si pozitia armaturii;
-inlaturarea impuritatilor si substantelor de
orice natura de pe suprafata cofrajelor;
-stabilitatea , integritatea si tratarea cofrajelor;
-curatirea armaturii de impuritati, dimensiunile
distantierilor;
-conditii necesare pentru transportul betonului
eficient, masuri de compactare si tratare a
betonului;
-receptionarea calitativa a betonului turnat
anterior si existenta rezultatelor si concluziilor
efectuate pana la aceasta faza , asigurare de
personal instruit si de masuri pentru situatii
accidentale;
-existenta vibratorului si pregatirea conditiilor
pentru turnare;
-sunt asigurate conditiile necesare verificarii
betonului proaspat si a prelevarii de probe;

Proiect
tehnic;
Caiete
de
sarcini;
C56/85
NE-012/99

RTEL
S, B

F-PS-10-13

Res.CTC

Proiect
tehnic;
Caiete
de
sarcini;
C56/1985

RTEL
S , P, B

F-PS-10-11
sau
F-PS-10-13

Res.CTC, I

-datele inscise in bonurile de transport


ale betonului corespund cu comanda;
-consistenta betonului corespunde celei
prevazute;
-mentinerea omogenitatii betonului in
timpul transportului si punerii in opera;

Proiect
tehnic;
Caiete
sarcini;

RTEL
S,B

F-PS-10-09

Res.CTC

-distributia uniforma a betonului in cofraj;

-compactarea uniforma si evitarea


segregarilor in timpul compactarii;

CP-012/1-07

NE-012/1999
CP-012/1-07

C56/1985
NE-012/1999
CP-012/1-07

de

-verificarea inaltimii maxime de cadere


a betonului;
-viteza de turnare privind actiunea lui
asupra cofrajului;
-durata intre etapele de amestecare ,
descarcare si turnare;
-tratarea rosturilor de lucru si pozitia lor;

10.

Receptia lucrarilor de montaj


elemente
prefabricate
pentru podete

11.

Verificarea
executiei
lucrarilor de cofrare la
podete
(timpane,
aripi,
camere de cadere)

12.

Verificare aspectul betonului


dupa decofrare

13.

Receptie
strat
support
pentru executia lucrarilor de
hidroizolatie la podete

14.

Receptie dren din spatele

-tratarea betonului turnat


-verificarea trasarii axelor pe radier
pentru montaj;
-verificarea modului de prindere si de
manevrare
si
asezare
elemente
prefabricate
conform
cerintelor
proiectului tehnic;
-verificarea pantelor si asigurarea
scurgerii apelor;
-verificarea
trasarii
conturului
camerelor de cadere si a timpanelor
( dimensiuni geometrice , distante intre
axe);
-verificarea pozitionarii elementelor de
cofrare in raport cu trasarea ;
-verificarea
fixarii
si
ancorarii
elementelor de cofrare;
- verificarea imbinarii si fuxarii
elementelor de sustinere a cofrajelor;
-verificare etanseitatii si tratarii
suprafetelor cofrajelor.
-aspectul elementelor ,identificandu-se
zonele cu segregari,sau alte defecte;
-verificare dimensiuni geometrice;
-distanta intre diferite elemente;
-pozitia elementelor verticale;
-verificarea corespondentei elementelor
turnate cu prevederile proiectului.
-verificare strat suport , suprafata
( planeitate,uniformitate ,
grad de
curatenie) ;
-existenta declaratiilor de conformitate
pentru materialele de hidroizolatie si
pentru prefabricatele montate;
-existenta rapoartelor de incercare
pentru betonul turnat si a condicii de
betoane;
-verificare
corespondenta
cu
prevederile proiectului tehnic.
-verificare mod de executie zidarie

Proiect tehnic
Caiete
de
sarcini;
C56/85
NE-013/02

RTEL
S, B

F-PS-10-21

Res. CTC

Proiect tehnic
Caiete
de
sarcini;
C56/85
NE-012/99

RTEL
S, B

F-PS-10-13

Res. CTC

Proiect tehnic
Caiete
de
sarcini;
C56/85
NE-012/2/10

RTEL
S, B

F-PS-10-14

Res. CTC

Proiect tehnic
Caiete
de
sarcini;
C56/85
NE-012/2/10
Agrement
tehnic

RTEL
S , B ,P

F-PS-10-11

Res.CTC, I

Proiect tehnic

RTEL

F-PS-10-13

Res.CTC

15.

podetului

uscata in spatele culeii ;

Receptia cota de fundare si


natura
teren
fundare,
inaintea montarii saltelelor
de gabioane

-verificarea trasarii fundatiei apararilor


de mal;
-verificarea modului de sapare ,
evacuare pamant
-verificarea cotei la sapaturi ,
dimensiuni geometrice si a cotei finale
de fundare;
-verificarea gradului de compactare ;
-examinarea declaratiilor de
conformitate pentru materiale si a
buletinelor de incercare ;
-verificare mod de confectionare
carcase pentru gabioane ;
-verificare mod de asezare piatra bruta;
-verificare mod de montare ,
dimensiuni , aliniament
-examinarea declaratiilor de
conformitate pentru materiale si a
buletinelor de incercare ;
-verificare mod de confectionare
carcase pentru gabioane ;
-verificare mod de asezare piatra bruta;
-verificare mod de montare ,
dimensiuni , aliniament
-verificarea trasarii pragurilor de
fund , a dimensiunilor geometrice , a
cotei de fundare si a pantelor
stabilite;
-verificarea modului de pregatire a
executiei pragului din piatra bruta;
-existenta declaratiilor de conformitate
pentru materiale
Verificarea privind curatarea albie ;
-verificarea caracteristicilor geometrice
a albiei si calibrare ;
-verificarea pantelor si corespondenta
cu profilele transversale

-verificare pozitionare barbacane


din tuburi pvc ;
-verificare mod de executie cuneta
pentru colectarea apelor din dren si
a rigolei privind panta ;
-verificare pregatire strat suport
hidroizolatie , precum si montarea
membranei bituminoase.

16.

Confectionare
gabioane

si

montare

17.

Verificarea
executiei
lucrarilor de anrocamente la
praguri de fund

18.

Receptia
lucrarilor
de
regularizare si calibrare albie

Caiete
de
sarcini;
C56/85
NE-012/99
Agrement
tehnic

S, B

Proiect tehnic
Caiete de
sarcini;
C56/85

RTEL
S , P, B
geolog

F-PS-10-13
sau
F-PS-10-11

Res. CTC
I

Proiect
tehnic;
Caiete de
sarcini;
C56/85

RTEL
S,B

F-PS-10-13

Res. CTC

Proiect tehnic
Caiete
de
sarcini;
NE-012/99
C56/85

RTEL
S, B

F-PS-10-13

Res.CTC

Proiect
tehnic;
Caiete
sarcini;
C56/85

RTEL
S, B

F-PS-10-13

Res. CTC

SR EN 667
STAS 431/1-89

de

19.

Receptia
lucrarilor
de
sapaturi canale din beton

20. Receptia

lucrarilor
turnare beton la canale

21.

Receptie
lucrarilor

la

22.

Receptia finala

de

terminarea

-verificarea
respectarii
profilului
transversal la saparea santurilor si
rigolelor;
-verificarea modului de decolmatare si
finisare santuri , rigole;
-verificarea asigurarii scurgerii apelor
si a asigurarii descarcarii lor;
-verificarea modului de eliminare a
pamantului rezultat din sapaturi ;.

Proiect
tehnic
Caiete
sarcini;
C56/85

RTEL
S, B

F-PS-10-14

Res. CTC

-verificarea modului de trasare canale , a


dimensiunilor geometrice si pante stabilite;
-verificarea lucrarilor de sapare canale la
sectiunea pevazuta in profilele transversale
tip;
-verificarea asigurarii scurgerii apelor si a
asigurarii descarcarii lor;
-verificarea lucrarilor de pregatire strat suport
pentru turnare beton ;
-verificarea aspectului betonului turnat
( aspect beton, coliniaritate , pozitie si marime
rosturi , planeitate)
-verificarea executarii coronamentelor ;
-existenta declaratiilor de conformitate pentru
materialele puse in opera.
-efectuarea receptiilor pe faze de lucrari si
existenta proceselor verbale de receptie
incheiate ;
-existenta declaratiilor de conformitate pentru
materialele puse in opera ;
-existenta rapoartelor de incercare intocmite
de laborator ;
-verificarea realizarii executarii lucrarilor de
modernizare strada in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic , caietului de
sarcini si a normelor tehnice ;
-terminarea tuturor lucrarilor prevazute de
contract
-efectuarea receptiei la terminarea lucrarii;
-inregistrarile calitatii;
-verificarea finalizarii lucrarilor cerute la
receptia la terminarea lucrarilor;
referatul investitorului privind comportarea
lucrarilor executate pe perioada de garantie;

Proiect tehnic
Caiete
de
sarcini;
C56/85
NE-012/2/10

RTEL
S, B

F-PS-10-21

Res. CTC

Proiect
tehnic ;
Caiete
de
sarcini ;
H.G.273/94

Comisia de
receptie

F-PS-10-15

Proiect
tehnic ;
Caiete
de
sarcini ;
H.G.273/94

Comisia de
receptie

F-PS-10-17

de

II.P.M.M. PENTRU MATERIALE SI PRODUSE


Nr.
Crt.

Verificari si incercari pe
materiale si semifabricate

Documente
de referinta

Cine
efectueaza

Frecventa

Documente de
confirmat

Unde se
pastreaza

1.

Verificarea calitatii materialelor


puse in opera inainte de utilizare

-declaratii
de
conformitate;
-certificate
de
conformitate
-agremente tehnice

Comisia
de
receptie;
Seful de santier

la fiecare lot aprovizionat

F-PS-10-.07

2.

Incercari pe betonul proaspat inainte


de utilizare

Proiect tehnic;
Caiete de sarcini;

Seful de santier
Laboratorul

F-PS -10-09
Raport

a.-examinarea documentului de transport;


b.-consistenta betonului;
c.-temperatura(daca este cazul)

NE-012/2/2010
CP-012/1/2007

a.-la fiecare transport;


b.-o proba pentru fiecare tip de
beton, min. la 20mc.
c.-4 det.pt.fiecare tip de beton

Incercari pe betonul intarit

Proiect tehnic;
Caiete de sarcini;

a.-o proba/element;
b.-pentru fiecare tip de beton, parte
de structura, min. o proba/zi , min.o
proba la:
-300mc pt.C6/7,5
-100mc pt.C8/10-C16/20;
-50mc C16/20;
a.-la fiecare lot aprov.
b.-o det.la fiecare transp. Dar nu mai
putin de o det.la 100 tone pe o proba
medie.
c.-o proba la 200 tone pt.loturi mai
mici de 100 t.

F-PS -10-09
Raport

a.-la fiecare lot aprov.


b.-la 2% din numarul de colaci sau
legaturi de bare, dar nu mai putin de
2 colaci sau 2 bare;
c.-Idem, 2 masuratori ale dim.s o
mas. A profilului.
d.-Idem 2 epruvete din barele sau
colacii prelevati;
e.-min.5 probe pe lot.
a.in cazul in care se observa
prezenta lor;
b-o proba la maxim 500 mc pentru
fiecare sort si fiecare sursa;
c si d - o proba la maxim 500 mc
pentru fiecare sort si sursa;
e - Cel putin o data pe zi inainte de
inceperea lucrarilor si ori de cate ori
se observa o schimbare cauzata de
conditiile meteorologice.

F-PS-10-.07
Buletin
incercare

a.O proba la fiecare lot aprovizionat


pentru fiecare sursa ( daca este
cazul pentru fiecare sort) la 500
tone;
b.Cel putin o data pe zi inainte de
inceperea lucrarilor si ori de cate ori
se observa o schimbare cauzata de
conditiile meteorologice.
c.O proba la fiecare lot aprovizionat

F-PS -10-07

3.

4.

5.

6.

7.

a-rezistenta la compresiune pentru


control pe faze
b-rezistenta la compresiune privind
verificarea clasei betonului;

Verificarea calitatii cimentului


a.-examinarea documentelor
certificare;
b.-stabilitatea;
c.-rezistente mecanice

de

Incercari pe otelul beton:


a.-examinarea datelor inscise in documentele
de certificare a calitatii emise de furnizor sau
producator;
b.-verificarea aspectului-calitatea suprafetei;
c.-verificarea dimensiunilorsi profilului;
d.-incercarea la indoire la rece pe dorn;
e.-verificarea caracteristicilor mecanice

Verificarea calitatii agregatelor


(toate sorturile) pentru betoane

Seful de santier
Laboratorul

NE-012/2/2010
CP-012/1/2007

Proiect tehnic;
Caiete de sarcini;
NE-012/2/2010

Seful de santier
Laboratorul

Proiect tehnic;
Caiete de sarcini;

Seful de santier
Laboratorul

SR EN 196-3; 196-1

NE-012/2/10

STAS 438/1-89

Proiect tehnic;
Caiete de sarcini;

a.verificare corpuri straine si impuritati ;


b.granulozitate sorturi;
c.aspectul si forma granulelor;
d.echivalentul de nisip ;
e.umiditate ;

NE-012/2/10

Verificarea calitatii balastului


a.continut fractiuni ; granulozitate ;
coeficient de neuniformitate ; echivalent
de nisip ;
b.umiditate.
c. Rezistenta la uzura cu masina tip Los
Angeles

Proiect tehnic+C.S.
Caiete de sarcini;
STAS 4606/80
STAS 730/97
STAS 662
SR EN 13043
SR EN 12620
SR EN 13242

Seful de santier
Laboratorul

STAS 4606-80
SR EN 13043
SR EN 12620
SR EN 13242

Seful de santier
Laborator

Santier

Santier

de

incercare
Santier

de

incercare

F-PS -10-.07
Raport

Santier

de

incercare

F-PS -10-.07
Raport

Santier
de

Santier

de

incercare

Raport
incercare

Santier
de

pentru fiecare sursa , 5000 tone

8.

Controlul calitatii compactarii balastului


si piatra sparta

Proiect tehnic+C.S.
Caiete de sarcini;
STAS 4606/80
STAS 1913/13-83
STAS 1913/15-75

Seful de santier,
RTEL, B
Laborator

Verificarea calitatii piatra bruta


-verificare
mod
de
evaluare
conformitate produs
-uzura
-rezistenta

Proiect tehnic;
Caiete de sarcini;
STAS 4606-80

Seful de santier
Laboratorul

a.determinarea umiditatii de compactare


b.determinarea grosimii stratului de compactat;
c.stabilirea gradului de compactare;

9.

a.minim 3 probe la o supraf.


De 2000 mp.
b. minim 3 probe la o supraf
de 2000 mp.
c.minim 3 puncte pt.2000 mp.;
O proba pentru cantitatea
aprovizionata

SR EN 13043
SR EN 13242

F-PS -10-07
Raport
incercare
F-PS -10-.07
Raport

incercare

NOTA:
-CTC- responsabil control tehnic calitate; -B- beneficiar-diriginte de santier;
-RTEL - responsabil tehnic cu executia atestat MLPTL ; -S-Sef santier; I- Inspectoratul in constructii

FORMULARE:
F-PS -10-01-P.V.de predare primire a amplasamentului ;
F-PS -10-09-Condica de betoane turnate;
F-PS -10-11-Proces verbal de receptie in faza determinanta;
F-PS 10-12-Proces verbal de trasare;
F-PS 10-13-Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse ;
F-PS 10-14-Proces verbal de receptie calitativa
F-PS 10-15-P.V.de receptie la terminarea lucrarilor
F-PS 10-07-Registru de evidenta a verificarilor calitatii materialelor inainte de punerea acestora in lucrare
F-PS 10-21- Fisa de montaj prefabricate

APROBAT
Petre Muresan

VERIFICAT
ing.Turcas Ioan

INTOCMIT
Ing. Marcutiu Noemi

Santier
de

Santier

de