Sunteți pe pagina 1din 20

5.

CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE

5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE

Generalități
Prezentul document are scopul de a pune la dispoziţia investitorului şi a executantului informaţiile tehnice
necesare efectuării lucrărilor de procurare - montaj echipamente şi conducte în staţiile de pompare. Conţine:
- condiţii tehnice necesare realizării lucrărilor de montaj;
- etape de execuţie a lucrărilor de montaj;
- condiţii de execuţie a lucrărilor de verificare şi probe;
- modul de aplicare a sistemului de protecţie anticorozivă;

Obiect
Prezentul document cuprinde documentaţia tehnică referitoare la lucrările hidromecanice prevăzute în cadrul
proiectului pentru realizarea urmatoarelor obiective nou proiectate:
• Stație de pompare apă uzată menajeră subterană montate în construcție specială din PEHD;
• Stație de pompare individuală în construcție din PEHD;

Scurta descriere a etapelor de lucru și a materialelor utilizate


Realizarea lucrărilor de montaj ale echipamentelor şi conductelor implică parcurgerea următoarelor etape de
execuţie:
- verificarea părţii de construcţii la montaj;
- execuţia montajului echipamentelor;
- execuţia montajului instalaţiilor de conducte;
- efectuarea lucrărilor de verificări şi probe;
- aplicarea sistemului de protecţie anticorozivă;
- darea în exploatare a instalaţiei;
Materialele utilizate la execuţia lucrărilor de montaj sunt considerate convenţional noi şi vor respecta
standardele specificate la capitolul 7 şi specificaţiile de materiale.

CARACTERISTICI TEHNICE
Stațiile de pompare sunt fabricate din PE-ID (polietilenă de înaltă densitate). În prezent, PE este materialul
principal, utilizat în fabricarea stațiilor de pompare, rezervoarelor, caminelor și a conductelor sub presiune. PE se
caracterizează prin rezistență ridicată la uzură și elasticitate. În condiții de utilizare normală, PE este inert chimic, în
sensul că stația de pompare fabricată din polietilenă nu se va coroda în urma reacțiilor chimice sau electrice și nimic
nu se va elibera sau dizolva din ea în mediul înconjurător.
Caminele stațiilor de pompare sunt întotdeauna fabricate cu o rigiditate inelară de cel puțin SN4 (4kN/m2),
fapt care determină rezistența la deteriorările mecanice, care pot apărea în timpul instalării sau funcționării sistemului.
Acest lucru este important pentru a preveni scurgerile apelor reziduale în sol sau pătrunderea apelor subterane în
stația de pompare. În plus, căminul stației de pompare are un perete dublu, ceea ce îi conferă o etanșeitate absolută.

INSTALARE – RIDICAREA STAȚIILOR DE POMPARE


Pentru ridicarea stației de pompare, utilizați curele de ridicare. Dacă este necesar, utilizați o traversă
metalică. Este important să vă asigurați că curelele de ridicare nu deteriorează părțile proeminente. Este interzisă
instalarea cablurilor sau lanțurilor din oțel în jurul stației de pompare. În procesul de ridicare a stației de pompare de
pe suportul portant, utilizați toate inelele de ridicare disponibile și frânghiile suspendate.
După instalarea plăcii de lestare din beton și fixarea de aceasta, este interzisă ridicarea stației de pompare
de cârligele de ridicare; acest lucru poate fi făcut numai de placa de lestare sau de cârligele de pe placa de lestare.
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE

CERINȚE PRIVIND MATERIALUL DE UMPLERE


Pentru umplere sunt potrivite nisipul, pietrișul și piatra sparta. Umplutura trebuie să fie curată și să nu conțină
gheață, zăpadă, lut, substanțe organice sau particule prea mari sau grele, care pot deteriora stația de pompare.
Densitatea minimă necesară de umplutură este de 1500 kg/m3.
Pietriș
Dimensiunea particulelor de pietriș nu trebuie să fie mai mică de 3 mm sau mai mare de 20 mm.
Piatra sparta
Dimensiunea particulelor de piatra sparta nu trebuie să fie mai mică de 3 mm sau mai mare de 16 mm.
Nisip
Dimensiunea particulelor nu trebuie să depășească 3 mm.
Amestecuri din nisip și pietriș
Amestecurile din nisip și pietriș pot fi utilizate în cazul în care componentele îndeplinesc cerințele privind dimensiunile
si calitatea menționate anterior, pentru pietriș, piatra sparta și nisip. Amestecurile din nisip și pietriș trebuie
compactate conform instrucțiunilor de mai jos.

ANCORARE
Forța de ridicare a apelor de suprafață
Pentru a neutraliza forța de ridicare a apelor de suprafață și pentru a asigura o fixare sigură a stației de
pompare în locul de instalare, aceasta trebuie să fie ancorată. Greutatea plăcii de ancorare a bazei împreună cu
greutatea stației de pompare și greutatea solului de pe marginile plăcii de lestare, care se extinde dincolo de gabaritul
stației de pompare, trebuie să fie cel puțin egală cu forța de ridicare. Frecarea dintre peretele exterior al stației de
pompare și sol nu este luată în considerare, ca o masură de siguranață suplimentară.
Contragreutatea calculată depinde de nivelul maxim al apelor subterane și de greutatea stației de pompare
(cea mai dezavantajoasă situație este considerată atunci când nivelul maxim al apelor subterane ajunge până la
suprafața solului, iar stația de pompare este goală)
Montarea fundului stației de pompare pe placa din beton cu ajutorul șuruburilor de ancorare
Pentru ancorarea plăcii din beton sunt necesare șuruburi de ancorare din oțel inoxidabil, care se fixează pe
placa de ancorare la intervale egale de-a lungul diametrului stației de pompare. În partea de jos a stației de pompare
sunt deja prevăzute găuri pentru șuruburile de ancorare M20.
Ancorarea stației de pompare prin turnarea părții inferioare a acesteia în beton
În condiții dificile de instalare (adâncime mare de instalare, stare proastă a solului etc.) se recomandă
incastrarea părții inferioare a stației de pompare in beton. Pentru a face acest lucru, trebuie compactată și nivelată
partea inferioară a excavaţiei, se amplasează un „pahar” de beton și se instalează stația de pompare în pahar.
Înălțimea paharului trebuie să fie de cel puțin 500 mm, iar diametrul trebuie să fie cu cel putin 600 mm mai mare
decat diametrul statiei. Umpleți spațiul dintre stația de pompare și pahar cu beton.
Placă de ancorare din beton
Dacă este necesară instalarea plăcii de ancorare, aceasta trebuie să fie fabricată din beton armat cu o
grosime de cel puțin 200 mm, întărită cu armătură (trecere de 200 x 200, diametrul barei 7 mm, 3,02 kg/m²), cu un
minim de rezistență de 21 N/mm² (după 28 zile). Placa portantă de ancorare trebuie instalată pe o pernă de nisip,
netedă, cu o grosime de 300 mm, compactată mecanic, cel puțin 95% din densitatea standard. În functție de condițiile
solului se poate utiliza beton rezistent la sulfati.
Lățimea și lungimea plăcii de ancorare trebuie să depășească diametrul exterior al stației de pompare cu cel
puțin 600 mm (300 mm de la fiecare margine a stației de pompare); acest lucru este suficient pentru ancorarea stației
de pompare cu diametrul de până la 2000 mm. Pentru fixarea stației de pompare cu diametrul de 2400 mm, se
recomandă utilizarea unei plăci de ancorare cu dimensiunea de 3,2 x 3,2 m. În ceea ce privește stațiile de pompare
cu diametre mari, se va consulta producătorul pentru a stabili solutia optimă privind dimensiunea plăcii de ancorare.
Dimensiunile plăcii portante de ancorare pot fi reduse în funcție de situația de la fața locului, cu condiția
coordonării cu proiectantul și producătorul stației de pompare.
Abaterea laterală a stației de pompare de la verticală nu trebuie corectată prin instalarea penelor între placa
portantă de ancorare și partea inferioară a stației de pompare. Placa de ancorare trebuie să fie netedă, plată și
perfect orizontală.

UMPLERE INVERSĂ
Groapa stației de pompare este umpluta din toate părțile cu straturi de pietriș, piatra sparta sau nisip de 300
mm grosime, cu o compactare a fiecărui strat de până la 95% din densitatea naturală a solului. În cazul unui nivel
ridicat al apelor subterane sau a unui sol umed și greu (de exemplu un sol argilos), se recomandă ca material de
umplere, utilizarea pietrișului sau a pietrei sparte. Când efectuați lucrări de umplere stația de pompare trebuie
umplută cu apă până la nivelul stratului curent de umplere. În cazul compactarii în apropierea conexiunilor
conductelor stației de pompare, trebuie să fiți deosebit de atent pentru a evita apariția oricăror goluri în sol.
La instalarea stației de pompare într-o zonă verde, trebuie să vă asigurați că nivelul capacului depășește cu
cel puțin 100 mm suprafața solului, de preferință chiar și cu 200 mm, pentru a preveni pătrunderea în stația de
pompare a apelor pluviale.
Stația de pompare, instalată fără umplerea completă a gropii, se poate deplasa sub influența apelor
subterane. Din acest motiv, în cazul întreruperii lucrărilor de umplere groapa trebuie protejată împotriva pătrunderii
apelor subterane în ea!
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE

INSTALAREA SUB CAROSABIL


Pentru a înlătura sarcinile provenite din traficul rutier asupra stației de pompare, instalate sub carosabil, la
partea superioară a acesteia se va prevedea o placa de beton armat, aceasta avand rolul de a prelua încărcările si
a le descarca in sol. Grosimea stratului de umplere de pe partea superioară a stației de pompare trebuie să fie de
cel puțin 500 mm. Pe stratul de umplutură trebuie instalată placa din beton armat pentru nivelarea sarcinii cu o
grosime minima de 150 mm. Placa trebuie să se extindă față de gabaritul stației de pompare în fiecare direcție cu
cel puțin 300 mm. Toate stațiile de pompare instalate sub carosabil trebuie să fie echipate cu un capac din fontă,
care se sprijină pe placa de beton pentru nivelarea sarcinii. Acest lucru împiedică apariția sarcinii excesive din partea
carosabilului asupra capacului stației de pompare.

Verificarea părţii de construcţii la montaj


Operaţiunea de verificare a lucrărilor de construcţii în vederea efectuării montajului se va face după o atentă
analiză a proiectelor de montaj, urmată de verificarea măsurătorilor executate de montor în amplasament.
Executantul va realiza măsurători în amplasament. Acestea se vor consemna într-un proces verbal semnat de către
montator şi investitorul investiţie.
Se va acorda o atenţie deosebită următoarele aspecte:
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE

- verificarea poziţionării, a cotelor şi dimensiunilor penetraţiilor şi pieselor metalice înglobate în beton;


- verificarea cotelor de gabarit ale staţiei;
- verificarea poziţionării şi dimensiunilor fundaţiilor echipamentelor;
Datele obţinute prin măsurători, în teren, trebuie să corespundă celor prevăzute în proiectele de construcţii
şi montaj elaborate de proiectant. În cazul în care se constată abateri, este obligatorie consultarea proiectantului în
vederea analizării situaţiei apărute şi stabilirii unei soluţii.

CĂMINE DE VIZITARE DIN POLIETILENĂ

Generalitati
Caminele sunt componente importante ale sistemului KompactKIT. Caminele sunt proiectate pentru instalarea
subterana in retelele de canalizare, cu scopul curatirii si controlului acestora, amplasandu-se de regula in puncte
unde este posibila o infundare a retelei prin aglomerarea substantelor din apele reziduale.
Ele se amplaseaza de regula la schimbarile de diametru din retea; la intersectia a doua sau mai multe conducte si
pe traseul retelei de canalizare. Caminele de vizitare proiectate au diametrul util 1100 mm si inaltimi de 800 ÷ 4700
mm. Accesul in camin are 640 mm. Inaltimea se poate regla la cota cu una din piesele de reglare max 300 si/sau
600 mm, etansarea intre piesa si camin se face cu garnitura iar fixarea cu colier.
Caminele de vizitare sunt prevazute cu mânere de prindere pentru a usura manipularea si montarea lor si trepte de
acces în interior pentru intretinere si exploatare. Prin constructia lor se asigura etansarea, fiind o solutie pentru
protejarea mediului inconjurator.
Caminele vizitare sunt fabricate prin procedeul denumit „rotomolding”, din polietilena. Caminele cu inaltimea de pana
la 2.5 m sunt monobloc si compacte, de culoarea portocalie, colorate în masa, iar cele cu inaltime intre 2,5 si 4,7
sunt constructii triplustrat, stratul exterior portocaliu.
Caminele de vizitare NU au fost proiectate si NU pot fi folosite la colectarea substantelor combustibile sau a
altor produse petroliere. Caminele de vizitare NU au fost proiectate si NU pot fi folosite in retele de canalizare sub
presiune. Caminele de vizitare sunt destinate utilizarii în sistemul de canalizare urban, cu respectarea limitelor
admisibile standardizate a compusilor chimici din apele reziduale. Caminele de vizitare sunt fabricate în urmatoarele
variante :
- cu baza închisa
- cu 3 intrari la 45˚ sau 90˚ si o iesire în doua game dimensionale, si anume D 200/160, respectiv D 315/250, intrarile
si iesirile sunt blindate, urmând ca pe santier sa se taie iesirea/intrarile pentru diametrul de teava dorit.
- cu 1 intrare si 1 iesire la D 200/160, D 315/250, D400, D500
- cu 1 iesire la D 200/160, D 315/250
Caminele de vizitare cu baza închisa au urmatoarele destinatii: camine pentru apometru, cu conditii realizarii pe
interior a unui strat de izolatie corespunzator, camine pentru cabluri de telefonie, camine de curatire si control, bazin
receptie pentru statii de pompare, camine pentru recoltare de probe.

Prezentare procedeu
Formarea rotationala este un procedeu care permite obtinerea oricarei forme si dimensiuni.
Prin formare rotationala pot fi obtinute o gama variata de produse si anume rezervoare pentru apa, combustibili si
substante chimice, camine de vizitare, curatire si control, bariere stradale, containere, displayuri, echipamente,
diferite piese pentru barci si vapoare, produse pentru uz casnic, jucarii, si altele.
Principiul de baza de functionare a masinei de formare rotationala se bazeaza pe rotirea independenta dupa doua
directii a unei matrite. In matrita este introdus materialul sub forma de pulbere (de exemplu pulbere de polietilena,
pulbere de polipropilena), dupa care matrita este introdusa intr-o camera de formare (cuptor) si apoi este retrasa din
aceasta camera si racita lent, fiind rotita continua. Dupa racire matrita este deschisa iar produsul finit este extras si
se reia circuitul.

Pe o masina pot fi montate mai multe matrite. Sunt multe tipuri de masini de formare rotationala cu 1 pana la 5 brate.
Matritele sunt montate pe fiecare brat, procesul de formare fiind continuu. Avantajele procedeului este ca se obtin
piese fara tensiuni interne si se realizeaza o dispersie omogena a materialului obtinandu-se grosimi ale peretelui
produsui uniforme in comparatie cu alte metode de obtinere a produselor din plastic, ca de exemplu formarea prin
suflare. Calitatea produselor depinde de calitatea materiei prime, iar procedeul si echipamentul permite si realizarea
produselor multistrat, obtinandu-se astfel calitatii functionale ale produselor corespunzatoare. Materia prima aditivata
corespunzator permite obtinerea unor piese rezistente la diversi factori naturali, de exemplu la actiunea razelor
solare, la actiunea substantelor combustibile. Deasemenea se pot obtine piese cu diferite insertii precum si piese
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE

ranforsate (rezistente la actiuni statice si dinamice exterioare) . Din punct de vedere economic, plasticul este mai
usor si cu costuri mici de fabricatie decat metalul.

Marcare, ambalare, depozitare si transport


Marcare
Fiecare camin este marcat din fabricatie cu luna si anul de fabricatie.
Ambalare
Căminele de vizitare se livrează neambalate.
Depozitare si transport
La depozitare se va evita stivuirea căminelor de vizitare unul peste altul sau asezarea de greutăti peste acestea,
deoarece aceste eforturi suplimentare pot cauza deformări si prejudicia conformitatea produsului. La mutarea dintr-
un loc în altul se va evita contactul cu suprafetele care pot zgâria sau deteriora produsul. În timpul transportului si a
operatiilor de încărcare/descărcare este interzisă trântirea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascutite deoarece
pot produce defecte care, desi nu sunt vizibile cu ochiul liber, pot scădea durata de utilizare a produsului.

Instalare
Înainte de a cumpara un cămin, asiguraTi-vă că modelul ales este compatibil dimensional cu locul de instalare.
Acesta trebuie să fie suficient de mare pentru a permite instalarea si manipularea căminului. Observatii: Căminele
fabricate în varianta cu 1 sau 3 intrări si o iesire se livrează blindate, urmând ca pe santier să se taie intrările/iesirea
pentru diametrul de Teavă dorit. La cerere căminele de vizitare se livrează împreună cu capac provizoriu, piesă
superioară din material plastic cu înălTimea reglabilă între 100 si 600 mm, cu colier de fixare si garnitura
corespunzătoare, precum si garnituri pentru conectări ulterioare si capacul din fontă.
Inainte de montare verificati aspectu caminului: suprafata trebuie sa fie neteda, fara defecte vizibile cu ochiul liber
(incluziuni, bule de aer, ciupituri, fisuri sau straturi care se desprind) care ar putea avea efecte asupra functionalitatii.
Muchiile trebuie sa fie bine definite, fara bavuri la planurile de separatie.

Etapele de punere in opera:


1. Sapati groapa de construcTie în asa fel încât să existe un spaTiu de 30-40 cm în jurul peretilor căminului. Baza
gropii de construcTie trebuie să fie plană.
2. Asterneti pe fundul gropii un strat de circa 15 cm de nisip si compactati-l.
3. Pregatiti stuTurile necesare prin simpla retezare la fata locului cu fierastrau cu dinti fini si sanfrenare(15˚) pentru
a nu deteriora garnitura de etansare a mufei in care va intra stutul. In cazul in care este necesar montarea unor
conducte la alte nivele fata de de cele din radierul caminului, acest lucru se poate executa simplu, pe santier, prin
gaurire peretiilor laterali utilizand o masina de gaurit cu o freza/carota pentru racord cu diametrul dorit (maxim O160),
etansarea realizandu-se cu ajutorul unei garnituri pentru racord. Atentie la dimensiunile garniturilor pentru racord
(dimensiunea frezei/carotei este data de dimensiunea garniturii) (a se vede fig 3.b).
4. Asezati căminul pe fundul gropii, folosindu-se frânghii prinse de mânerele de manipulare. Asigurati-vă că acesta
este asezat într-o pozitie stabilă pe fundul gropii.
5. Racordati tuburile de canal la camin .
6. Umpleti spatiul dintre peretii gropii si cei ai căminului cu straturi de circa 25-30 cm material de umplutură. Fiecare
strat trebuie compactat cu atentie, până la atingerea indicelui Proctor adecvat terenului si aplicatiei (a se vedea
tabelul de mai jos) , astfel încât să umple tot spatiul din jurul căminului. Materialul de umplutură va fi nisip cu o
granulatie de 4/16 (conform DIN 4226, partea întâi) sau pământ fără pietre, moloz sau alte particule proeminente
care pot zgâria pereTii căminului. Gradul minim de compactare in functie de aplicatie este:

În cazul în care se instalează si piesa superioară pentru reglare de la 100 mm până la 600 mm, trebuie să existe un
strat de umputură de 20 până la 80 cm deasupra peretelui superior al căminului, in functie de diferenta de inaltime
care este necesara pentru a aduce caminul la cota terenului . În final se umple restul gropii cu pământ. Pentru a
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE

asigura etansarea dintre cămin si piesa superioară se montează garnitură. Pentru fixare se utilizeaza un colier
metalic. Pentru a usura montarea folositi lubrifianti sau apa cu sapun, NU uleiuri sau grasimi minerale. Asigurati-va
ca componentele si garniturile care se monteza sunt curate in zonele de imbinare (fara nisip, pietris, moloz, etc), de
acest lucru depinde siguranta imbinarii. Groapa de constructie si instalarea căminului trebuie să Tină cont de normele
de protectia muncii.

In cazul in care caminul se va monta in zone in care nivelul panzei de apa subterana este la mica adancime (deasupra
nivelului bazei caminului), caminul se va aseza pe fundatie de beton dimensionata conform conditiilor hidrogeologice
si statice ale pamantului (grosime trebuie sa corespunda rezistentei substratului de pamant) si se va betona partial
sau total, in functie de nivelul apei freatice. In cazul betonarii pentru echilibrarea presiunii exercitata de betonul turnat
asupra peretilor caminului este necesar ca pe interior sa se sprijine cu o sipca sau prin umplerea acestuia cu apa.
Turnare se face in straturi de cca 30 cm. Inainte de turnare betonului se scade nivelul apei prin pompare sub nivelul
radierului de beton.
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE

Acoperirea caminului.
a) În cazul în care caminul este montat în spatiul verde - zona necarosabila, caminul poate fi acoperit cu capacul
provizoriu din plastic, etansarea fiind realizata cu garnitura .
b) În cazul în care caminul este montat în spatiul carosabil, se recomanda montarea unui capac din fonta cu rama,
corespunzator categoriei de drum (forta minima de rupere). În functie de forta minima de rupere, capacele se clasifica
în urmatoarele grupe, reprezentate mai jos:
- Grupa 1 (min. clasa A15-forta minima de rupere 15kN) pentru zone susceptibile a fi utilizate exclusiv de pietoni si
de ciclisti;
- Grupa 2 (min. clasa B 125) pentru trotuare , zone pietonale si zone comparabile, spatii de stationare si parcaje
etajate pentru autoturisme;
- Grupa 3 (min. clasa C 250) pentru dispozitive de acoperire montate în zona rigolelor strazilor de-a lungul trotuarelor,
care masurata de la bordura, se întinde max. 0,5 m peste calea de circulatie si de 0,2 m peste trotuar;
- Grupa 4 (min. clasa D 400) pentru cai de circulatie pe strazi (inclusiv strazi pietonale) acostamente stabilizate si
spatii de stationare pentru toate tipurile de vehicule.

Capacul din fonta cu rama se monteaza NUMAI pe piesa superioara reglabila (atentie la dimensiunile piesei respectiv
al capacului si ramei), si se incastreaza in beton sau beton armat (placa de beton) in functie de zona de montare
respenctandu-se urmatoarele recomandari:
• Suprafetele inelare de sprijin dintre capac si rama, trebuie sa asigure contactul pe toata circumferinta. Înainte
de betonare, toate suprafetele metalice la care trebuie sa adere betonul vor fi curatate de impuritati. Fata
superioara a betonului turnat în capac, trebuie sa fie plana, la acelasi nivel cu fata superioara a partii
metalice. În cazul în care zona urmeaza a fi asfaltata, se va urmari nivelul la care se va încadra stratul de
asfalt, conform proiectului de amenajare.
• Betonul trebuie sa fie marca B400, sa aiba gradul de gelivitate G100 si de impermeabilitate P8 si sa fie
executat cu agregate cu dimensiunea de maximum 20 mm. Pentru armarea betoanelor din componenta
ramelor din grupa 2 si grupa 3 se va utiliza otel beton OB 37.
NOTA: Placa de beton este cea care va prelua sarcinile exterioare si nu caminul, deaceea ea trebuie sa fie proiectata
corect de catre proiectanti. In general dimensiunile acestei placi trebuie sa fie dublul dimensiunii ramei.
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE

Montarea capacelor din fonta trebuie să tina cont de normele de proiectare si executie, precum si cele legate de
protectia muncii, aflate în vigoare. Atentie! Setul format din capac si rama nu se dezasambleaza. Balamaua trebuie
pozitionata in sensul traficului.

Montarea capacelor:

Consideratii privind disponibilizarea la sfârsitul duratei de utilizare


Tratarea deseurilor
Deseurile si produsele la sfârsitul perioadei de viată se vor recicla pe cât posibil. Reciclarea se face la containerul
de materiale termoplastice sau prin firme specializate.
Metode de eliminare a deseurilor si a ambalajlor contaminate
Se vor recicla. Tratarea ca si gunoi menajer este descurajată.
Prevederi Comunitare si cele armonizate privind deseurile
Se va respecta legislatia în vigoare.
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE
5. CĂMINE POMPARE APĂ UZATĂ PENTRU CANALIZARE SUB PRESIUNE