Sunteți pe pagina 1din 3

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA

Achizitie lucrarilor de instalatii de apa,


bransament de apa si record canal

CLUJ-NAPOCA, 2014
Aprobat
Directir Executiv
Aurel Mocan

CAIET DE SARCINI
Privind achizitia lucrarilor de instalatii de apa, bransament de apa si record
canal

Cap 1. Introducere :
Prezentul caiet de sarcini conine indicaii privind regulile de baz care trebuie respectate
astfel nct potenialii ofertani s elaboreze propunerea tehnic corespunztor cu necesitile
autoritii contractante. Cerinele impuse prin caietul de sarcini si prin proiectul atasat
caietului de sarcini sunt minimale.

Cap. 2. Scopul aplicrii procedurii:


Directia de Asistenta Sociala si Medicala cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, in
conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006 privind achizitiile publice , cu modificarile si
completarile ulterioare, organizeaza procedura interna de achizitie pe site-ul
www.primariaclujnapoca.ro .

Cap.3. Obiectul principal al achizitiei :


Atribuirea contractului de lucrari de bransament la instalatia de apa si record canal
pentru un modul din zona Pata Rat
COD CPV : 45332000-3 Lucrri de instalaii de ap i canalizare i de
conducte de evacuare

Cap.4. Valoarea estimata a achizitiei este de 30000 lei fara TVA .

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a descalifica ofertantii a caror oferta nu


respecta cerintele tehnice si de capabilitate impuse prin documentatia de achizitie

Cap. 5. Obiective propuse:

Executie bransament instalatie de apa si record canal in zona Pata Rat pentru un modul cu
destinatia de dusuri.
Executia lucrarilor se vor face in baza unui proiect elaborat, aprobat si vizat de Compania de
Apa Somes S.A.
Cap. 6. Conditii Tehnice de executie a instalatiilor:

- asigurarea etanseitatii conductelor


- asigurarea etanseitatii imbinarilor
- asigurarea etanseitatii armaturilor si fitingurilor
- apometrele utilizate vor fi verificate si sigilate, acestea vor fi insotite de certificate de
calitate si garantie.
- Toate lucrarile si instalatiile se vor excuta conform proiectului atasat si cu respectarea
normativelor si standardelor in vigoare.
Cap. 7. Receptia lucrarilor:
Se vor face conform legislatiei in vigoare

SEF SERVICIU
ACHIZITII PUBLICE, LOGISTICA
PAUL CIMPEAN