Sunteți pe pagina 1din 9

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

REBRA

PROCEDURA TEHNICA
EXECUTIE IMBRACAMINTI BITUMINOASE PE PODURI
Co PTE%0""

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa&. "

i' (

EXECUTIE IMBRACAMINTI BITUMINOASE PE PODURI


COD! PT % 0""

LISTA DE SEMNATURI
Nume si prenume Data Semnatura Elaborat Ing.Scurtu Daniel Florin 01 - 1 .0!. 010 Verificat Ing.Birsan Cornel 1"-1#.0!. 010 Aprobat Scurtu Ioan 0.0!. 010

)ISA DE E*IDENTA A EDITIILOR+RE*I,IILOR Nr. Crt.


1
E$itia% &e'i(ia

Data
+.01. 01"

)arti mo$ificate
,o$ificari $e structura si informatie

Aprobat *Nume * Functia*Semnat. Scurtu Ioan

LISTA DE DI)U,ARE+ RETRA-ERE


Nr. Crt DES-INA-A& E.. Nr. E$itia* &e'i(ia DA-A SI N/,E*SE,NA-/&A DE % )&I,I&E &E-&A0E&E A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODI)ICARI E)ECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. -e.t e.istent Continutul mo$ificarii

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
EXECUTIE IMBRACAMINTI BITUMINOASE PE PODURI
Co PTE%0""

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa&. 2

i' (

1. SCOP Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si materialelor necesare executiei lucrarilor de asternere mixturi asfaltice preparate si cilindrate la cald din beton asfaltic cu bitum BAP. 2. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedur se aplic pentru procesele si tehnologiile executate de S.C. Dimex !!! Compan" S.#.$. #ebra. Procedura se aplica la lucrarile de executie imbracaminti din mixturi asfaltice la podurile din beton armat. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA C%&'(%')ormati* pentru *erificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente. S# +,-'+' !!. $ucrari de drumuri / 0mbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald ' Conditii tehnice de calitate S# 1) +,-' '$ucrari de drumuri . 0mbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald . Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate. 4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI
0n conformitate cu standardul roman S# +,-'+ din !!. $ucrari de drumuri 0mbacaminti bituminoase cilindrate executate la cald sunt exemplificate mai jos dupa cum urmeaza 2 ' 3ipurile de mixturi asfaltice pre*azute pentru executia stratului de uzura sunt in conformitate cu tabelul nr + 2 Tabel 1 )r. Clasa Categoria Stratul de uzura crt. tehnica a tehnica a 3ipul mixturii asfaltice 4+5 drumului strazii + 0 0 6ixtura asfaltica stabilizata cu fibre2 6AS7(8 6AS7 + ,%8 6AS7+& Beton asfaltic bogat in criblura cu bitum modificat2BA + ,%m8 BA+& m Beton asfaltic rugos2 cu bitum modificat2 BA#+&m 8 cu bitum 4 52 BA# +& 00, 000 00,000 6ixtura asfaltica stabilizata cu fibre2 6AS7(8 6AS7+ ,%2 6AS7+& Beton asfaltic rugos2 cu bitum modificat2 BA# +&m 8 cu bitum 4 52 BA# +& Beton asfaltic bogat in criblura2 ' cu bitum modificat2 BA+ ,%m8 BA+&m ' cu bitum 4 52 BA+ ,%8 BA+&8 9 0:,: 0: Beton asfaltic bogat in criblura2 ' cu bitum 4 52 BA(8 BA+ ,%8BA+&8 BA % Beton asfaltic cu pietris concasat ' cu bitum 4 52 BAPC+& );31
495

+. Simbolurile pentru mixturile asfaltice sunt conform +.9.9. . 0n cazul <n care adezi*itatea bitumului fa= de agregatele naturale utilizate este sub limita de (!>, bitumul se aditi*eaza cu un aditi* pentru imbunatatirea adezi*itatii. 9. Cu acordul administratorului drumului jude=ean ?i comunal.

3ipurile de mixturi asfaltice pentru executia stratului pre*azute in tabelul

dupa cum urmeaza 2

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
EXECUTIE IMBRACAMINTI BITUMINOASE PE PODURI
Co PTE%0""

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa&. .
Tabel 2 )r. Clasa crt. tehnica drumului + 0,00 Categoria tehnica astrazii 0,00 Stratul de legatura 3ipul mixturii asfaltice

i' (

4+5

000

000

Beton asfaltic deschis cu criblura 2 'cu bitum modificat BAD %m ' cu bitum 4 5 BAD !8 BAD % Beton asfaltic deschis cu criblura 2 ' cu bitum modificat BAD %m ' cu bitum 4 5 BAD !8 BAD %

Beton asfaltic deschis cu pietris concasat ' cu bitum 4 5 BAD PC % 9 0:, : 0:, : Beton asfaltic deschis cu criblura ' cu bitum 4 5 BAD !8 BAD % Beton asfaltic deschis cu pietris concasat ' cu bitum 4 5 BAD PC % Beton asfaltic deschis cu pietris sortat ' cu bitum 4 5 BAD PS % );31 +. Simbolurile pentru mixturile asfaltice sunt conform +.9.9. . 0n cazul <n care adezi*itatea bitumului fa= de agregatele naturale utilizate este sub limita de (!>, bitumul se aditi*eaza cu un aditi* pentru imbunatatirea adezi*itatii. 6ixturile asfaltice tratate in standardul S# + , - '+ din !!. pentru executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald sunt prezentate in tabelul de mai jos2 )r.crt. + 3ipul mixturii Simbolul 6ixtura asfaltica stabilizata cu fibre 6AS7(8 6AS7+ ,%2 6AS7+&8 6ixtura asfaltica cu bitum modificat cu polimer beton asfaltic bogat in criblura BA+ ,%m8 BA+&m BA# +&m beton asfaltic rugos BAD %m beton asfaltic deschis cu criblura 6ixtura asfaltica cu bitum neparafinos pentru drumuri@ beton asfaltic bogat in criblura BA (8 BA+ ,%8 BA +&8 BA % beton asfaltic rugos BA# +& BAPC +& beton asfaltic cu pietris concasat beton asfaltic deschis BAD !8 BAD % cu criblura BADPC % cu pietris concasat BADPS % cu pietris sortat Bitumurile cu adezi*itate la agregate naturale mai mica de (!> se aditi*eaza, simbolurile utilizate in acest caz de*enind BA(a8 BA+&a8 etc. Categoria tehnica a strazii 0

)ota2

Clasa tehnica a drumului 0 Autostrazi 00

Agregate naturale utilizate Criblura sort -'(, ('+&, +&' % )isip de concasare sort !')isip natural sort !'9 sau !', 4raport +2+ cu nisip de concasare5 7iler criblura2 min. 9%> 4recomandabil +&' % sau ('+& si +&' %5 )isip de concasare sort !'- 4raport +2+ cu nisip natural sort !'9 sau !',5 Pietris sort ,'+&, +&' % sau +&'9+ rezultat din concasarea agregatelor )isip natural sort !'9 si 9', sau !', 7iler

00

000 000 0:':

0:

Pietris concasat sort ,'+& sau +&'9+ )isip natural sort !'9 si 9', sau !', )isip de concasare sort !'- sau sa*ura sort !'( 4raport +2+ cu nisip natural sort !'9 sau !',5 7iler Pietris sort +&'9+ sau sortat pe sorturile ,'+& si +&'9+ )isip sort !'9 si 9', sau !', 7iler

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
EXECUTIE IMBRACAMINTI BITUMINOASE PE PODURI
Co PTE%0""

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa&. / )ote

i' (

+. 0n cazul drumurilor de clasa tehnica 000 si al strazilor de categorie 000 , daca nisipul sort !'9 si 9', sau !', rezultat prin concasarea agregatelor naturale de rau se poate renunta la utilizarea nisipului de concasare sort !'9 sau a sa*urii sort !'(. . 0n cazul drumurilor de clasa tehnica 0: ': si al strazilor de categorie tehnica

Terminologie Adez ! "a"e ' Caracteristica a liantilor din hidrocarburi exprimata prin rezistenta pe care o opune la deslipire pelicula de bitum de pe granulele agregatelor naturale sub actiunea tensiunilor interfaciale ale sistemului liant'agregat in prezenta apei. A#$%&a%e ' ;peratie de tratare cu liant din hidrocarburi a suprafetei unui strat suport pentru a asigura conditiile de aderare a stratului rutier aplicat ulterior. C$l#a"a%e ' ;peratie de umplere a rosturilor, fisurilor si crapaturilor imbracamintilor rutiere cu materiale adec*ate De'a(a%e ' ;peratie de taiere sau sapare a unui strat de la suprafata terenului natural sau din corpul drumului. E#)l& e b ")# *$a&a ' Dispersie de bitum in apa cu particule de ordinul micronilor, in prezenta unui emulgator. L a*" b ")# *$& ' Denumire generala data liantilor pe baza de bitum 4bitum natural sau de petrol, emulsie bituminoasa, bitum taiat, subif5. M +")%a a&,al" 'a ' Amestec de agregate naturale sau artificiale si filer in anumite proportii aglomerat cu un liant bituminos printr'o tehnologie adec*ata. Pl$#ba%e ' ;peratie de reparare ingrijita prin umplere cu material adec*at a gropilor dintr'o imbracaminte rutiera. -. DESCRIEREA PROCEDURII -.1. CONDITII TE.NICE Ele#e*"e /e$#e"% 'e Arosimea totala a imbracamintei din beton asfaltic cilindrat este de ( cm si se executa din doua straturi, grosimea fiecarui strat fiind de - cm. Pantele profilului trans*ersal, in aliniament, sunt de .% >. Profilul longitudinal al podului este conform documentatiei tehnice de proiectare. Aba"e% l # "a la ele#e*"ele /e$#e"% 'e Abaterile limita la grosimea straturilor, fata de *alorile pre*azute in proiect, sunt de +!>. Abaterile limita la panta profilului trans*ersal sunt de ,% mmBm. Deni*elarile maxime admise in lungul caii de pod, sub dreptarul de 9 m, sunt de 9 mm. -.1.1. Ma"e% ale Agregate Agregatele care se utilizeaza sunt urmatoarele 2 Cribluri sort 9'( si ('+& mm, conform S# &&,8 )isip de concasaj sort !'9 mm, conform S3AS &&,8 )isip natural !'9 sau !', mm, conform S3AS && . 7iecare tip si sort de agregate trebuie sa fie depozitate separat, in silozuri proprii, pe platforme betonate, amenajate cu pereti despartitori pentru e*itarea amestecarii. Filer 7ilerul trebuie sa fie din calcar sau creta macinata, conform S3AS %9.. 7ilerul se depoziteaza in silozuri sau in incaperi acoperite, ferite de umezeala. )u se admite folosirea filerului aglomerat. Bitum 3ipurile de bitum care se utilizeaza la prepararea betonului asfaltic cilindrat tip BAP sunt2 3ip D &!B(!, conform normati* indicati* A.).D. nr. %9,, pentru zona climatica calda8 3ip D (!B+!!, conform normati* indicati* A.).D. nr. %9,, pentru zona climatica rece.

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
EXECUTIE IMBRACAMINTI BITUMINOASE PE PODURI
Co PTE%0""

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa&. 0

i' (

Caracteristicile tehnice ale tipurilor de bitum tip D &!B(! si D (!B+!! sunt pre*azute de )ormati* A.).D. nr. %9,. 3ransportul bitumului se face in *agoane cisterna speciale sau autotransportoare termoizolate, curate, in conditii in care sa se e*ite impurificarea sau amestecarea cu alte sorturi de bitum. -.2. PRESCRIPTII GENERALE DE E0ECUTIE -.2.1. U" la1e & e'2 (a#e*"e $a executia imbracamintilor bituminoase din asfalt cilindrat preparat cu bitum pur 4tip BAP5 se folosesc, conform S# +,-' , urmatoarele utilaje si echipamente 2 ' 0nstalatie automatizata de preparare a mixturii asfaltice, dotata cu echipamente de dozare a componentilor8 ' #ezer*oare de stocare a bitumului8 ' #epartizator finisor care asigura precompactarea mixturii asfaltice, dotat cu sistem de incalzire a grinzii *ibratoare8 ' Atelier de compactare compus dintr'un compactor cu pneuri de + !'+&! C), un compactor cu rulouri netede de +!!'+ ! C) si un compactor de +, C) pentru compactari marginale8 ' Autocamioane basculante cu bena termoizolanta sau cu bena acoperita cu prelata8 ' Dispoziti* mecanic pentru executia amorsarii cu emulsie bituminoasa cationica. -.2.2. P%e/a" %ea &"%a")l) &)($%" :erificarea cotelor stratului suport conform proiectului de executie. Pregatirea stratului suport se efectueaza diferit, in functie de natura acestuia, dupa cum urmeaza 2 0n cazul in care imbracamintea bituminoasa se aplica pe suprafata din beton de ciment, se *erifica planeitatea acesteia in conformitate cu proiectul de executie si se admite sau respinge continuarea lucrarilor, aceasta fiind faza determinanta. Suprafata astfel *erificata, dupa uscare, se curata si se amorseaza cu emulsie cationica cu rupere rapida. 0n cazul in care imbracamintea bituminoasa se aplica pe stratul de mortar asfaltic turnat, suprafata acestuia se curata si se amorseaza cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida numai atunci cand executia imbracamintei se efectueaza la un inter*al de peste - h de la turnarea mortarului asfaltic sau acesta a fost supus circulatiei. 0n cazul in care imbracamintea bituminoasa se aplica pe un strat bituminos rezultat ca urmare a frezarii imbracamintei bituminoase *echi, suprafata acesteia se curata si se amorseaza cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida. 0n cazul in care imbracamintea bituminoasa se aplica direct pe hidroizolatie, se *a a*ea in *edere corelarea stabilitatii termice a hidroizolatiei cu tipul de mixtura utilizat si se *a asigura aderenta. Amorsarea se executa mecanizat, realizandu'se o pelicula omogena, pe toata suprafata stratului suport. Dozajul de bitum rezidual *a fi de !,9 D !,- CgBm . Amorsarea se face in fata repartizatorului pe distanta minima care sa asigure timpul necesar ruperii completea emulsiei bituminoase dar nu mai mult de +!! m. Suprafata stratului suport pe care se executa amorsarea trebuie sa fie uscata si curata. -.3. PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA A MI0TURILOR ASFALTICE CILINDRATE TIP BAP -.3.1. P%e(a%a%ea # +")% a&,al" 'e Prepararea mixturii asfaltice cu bitum la cald se realizeaza in instalatii automatizate, conform S# +,-B . -.3.2. T%a*&($%")l # +")% a&,al" 'e 6ixtura asfaltica cilindrata se transporta la punctul de lucru in autocamioane basculante cu bene curate, termoizolante sau acoperite cu prelata. Se interzice transportul mixturii asfaltice cu autobasculante cu bena neacoperita intrucat pierderea de temperatura sub limitele stabilite prin prezentul normati* conduce la nerespectarea

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
EXECUTIE IMBRACAMINTI BITUMINOASE PE PODURI
Co PTE%0""

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa&. 1

i' (

temperaturilor de asternere si compactare si deci la o imbracaminte bituminoasa neetansa, improprie pentru calea pe podurile rutiere. -.3.3. A&"e%*e%ea # +")% a&,al" 'e Asternerea mixturii asfaltice cilindrate se face la temperaturi atmosferice de peste +!E C. 1xecutia se intrerupe pe timp de ploaie sau *ant puternic si se reia numai dupa uscarea suportului. Asternerea mixturii asfaltice cilindrate se executa numai mecanizat, cu repartizator finisor, care sa asigure precompactarea mixturii asfaltice. #epartizatorul trebuie sa fie capabil de a asterne mixtura asfaltica fara sa se produca segregarea acesteia, respectand profilele si grosimile fixate prin proiectul de executie. 6ixtura asfaltica trebuie asternuta continuu, in mod uniform atat din punct de *edere al grosimii cat si al afanarii. :iteza de asternere cu repartizatorul trebuie sa fie adaptata conditiei de sosire a mixturii asfaltice de la instalatia de preparare si cat se poate de constanta pentru a e*ita total intreruperile in timpul executiei stratului bituminos in ziua respecti*a. 0n buncarul repartizatorului trebuie sa existe in permanenta suficienta mixtura pentru a se e*ita o raspandire neuniforma a materialului. 0mbracamintea bituminoasa pe calea podului se executa prin asternerea mixturii asfaltice pe cate o banda de circulatie, pe straturi. -.3.4. C$#(a'"a%ea # +")% a&,al" 'e ;peratia de compactare a mixturii asfaltice se executa imediat dupa asternere, astfel incat sa se obtina *alorile optime ale caracteristicilor fizico ' mecanice si de suprafatare. Atelierul de compactare *a fi constituit din compactori cu rulouri netede de + ! C) si compactori mici de +, C) pentru compactare marginala. )umarul compactoarelor *a fi stabilit in functie de cantitatea de mixtura ce se asterne si de timpul necesar de compactare pentru inscrierea in limita minima a temperaturii de compactare. )umarul optim de treceri al fiecarui compactor se stabileste prin incercari pe un sector de drum, inainte de a se trece la executia imbracamintei bituminoase pe calea podului dar nu *a fi mai mic de + . 3emperatura mixturii la asternere si la compactare trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul +. 3abel + 3emperatura mixturii, E C min. )r. la inceputul la sfarsitul 3ipul bitumului la asternere compactarii compactarii crt. + Bitum tip D &!B(! +%! +-% + ! Bitum tip D (!B+!! +-% +-! ++! Compactarea se executa in lungul caii podului, de la margine spre axa. Suprafata stratului se *a controla in permanenta8 micile deni*elari care apar pe suprafata se corecteaza dupa prima trecere a compactorului pe toata lungimea benzii. Pentru ca suprafata stratului sa fie uniforma deni*elarile maxime admisibile sub dreptarul de 9 m, in profil longitudinal trebuie sa fie de max. 9 mm sau conform S# +,-'+, functie de clasa tehnica a drumului pe care este situat podul. 1xecutia rosturilor longitudinale si trans*ersale2 #osturile de lucru longitudinale si trans*ersale se realizeaza conform prescriptiilor S# +,-' , pct. .-.&. #osturile care separa mixtura asfaltica asternuta de la o zi la alta trebuie sa fie astfel realizate incat sa asigure o tranzitie intre suprafetele *echi si noi. -.4. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR 0mbracamintea bituminoasa gata executata *a fi supusa urmatoarelor *erificari 2 :erificari prin analize de laborator efectuate de laboratorul antreprenorului sau de un alt laborator autorizat8

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
EXECUTIE IMBRACAMINTI BITUMINOASE PE PODURI
Co PTE%0""

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa&. 2

i' (

:erificari prin masuratori tehnice de drum. -.4.1. Ve% , 'a% (% * a*al ze de lab$%a"$% :erificarile prin analize de laborator se efectueaza pe probe prele*ate din imbracamintea bituminoasa la ! zile de la executia acesteia si constau in urmatoarele determinari 2 Compozitia mixturii asfaltice, care trebuie sa corespunda dozajelor stabilite prin studiul preliminar de laborator, abaterile admise fiind cele din tabelul . Caracteristicile fizico ' mecanice pe epru*ete 6arshall. :erificari pe probe intacte 4carote5 prele*ate din imbracamintea bituminoasa. :erificarile prin analize de laborator pe carote prele*ate numai cu carotiera, se efectueaza numai in caz de litigii, siBsau la cererea scrisa a comisiei de receptie a lucrarii pentru rezol*area unor neconformitati. Aradul de compactare se *erifica, de regula, prin incercari nedistructi*e 4cu gamadensimetru5 conform instructiunilor aprobate. -.4.2. Ve% , 'a% (% * #a&)%a"$% "e2* 'e :erificarea elementelor geometrice 2 prin *erificarea profilului trans*ersal si longitudinal si a uniformitatii in profil longitudinal cu echipamente adec*ate omologate conform pre*ederilor S# +,-B pct. 9.-. si 9.%. 3abel Caracteristica Dozajul de liant Compozitia granulometrica 2 fractiunea ( ' +& mm fractiunea 9,+% ' ( mm fractiunea !,&9 ' 9,+% mm fractiunea !, ' !,&9 mm fractiunea !,!. ' !, fractiunea !,!. ' ! mm 3. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI 3.1.D %e'"$% /e*e%al &.+. .Asigura remedierea defectelor calitati*e aparute din *ina organizatiei atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie pre*azuta in contract. &.+. .Dispune oprirea lucrarilor ori de cate ori se constata abateri de la cerintele de calitate , stabileste tratarea neconformitatilor si aplicarea actiunilor corecti*e. &.+.9.Grmareste ducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie ale lucrarilor. &.+.-.Aproba procurarea de materiale si produse precum si angajarea de ser*icii numai de la subcontractanti care asigura conditiile pre*azute de #egulamentul pri*ind agrementul tehnic pentru produse , procedee si echipamente noi in constructii si de #egulamentul pri*ind certificarea calitatii produselor folosite in constructii. 3.2.Re(%eze*"a*")l #a*a/e#e*")l) (e*"%) 'al "a"e &. .+.#ealizeaza audituri interne ale calitatii pentru a se asigura ca pre*ederile procedurii sunt aplicate. &. . .1fectueaza controale pentru a se asigura ca neconformitatile constatate sunt tratate si ca sunt intreprinse actiuni corecti*e si pre*enti*e. &. .9.1fectueaza analiza reclamatiilor referitoare la calitatea lucrarilor si asigura tratarea si rezol*area lor. &. .-.Grmareste respectarea programului de inspectii si incercari si a planului calitatii. 3.3.Se,)l de &a*" e% &.9.+.#aspunde de efectuarea inspectiuilor si incercarilor pre*azute in P66. Abateri maxime admise 4>5 F !,9 F F F F F F % % 9 +,%

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
EXECUTIE IMBRACAMINTI BITUMINOASE PE PODURI
Co PTE%0""

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa&. 3

i' (

&.9. .#aspunde de utilizarea in executie numai a produselor si a procedeelor pre*azute in proiecte , certificate calitati* sau pentru care exista agremente tehnice , accepta inlocuirea acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul in*estitorului. &.9.9.#aspunde de con*ocarea factorilor care trebuie sa participe la *erificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora , in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor. &.9.-.#aspunde de solutionarea neconformitatilor , a defectelor si neconcordantelor aparute in fazele de executie , numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant. &.9.%.Asigura aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii. 3.4.C$*"%$l$%)l "e2* ' de 'al "a"e &.-.+.Asigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s'au constatat abateri de la proiect si reglementari tehnice si s'au utilizat produse care nu sunt conforme cu conditiile specificate , *erifica si asigura ca neconformitatile constatate sa fie tratate si remediate conform procedurii. &.-. .1fectueaza controlul calitatii la lucrari , a*and drept obiecti* monitorizarea proceselor respecti*e si eliminarea cauzelor de functionare necorespunzatoare . 0n efectuarea controalelor se bazeaza pe pre*ederile procedurilor sistemului de management al calitatii si pe procedurile de proces , respecti* a planului calitatii specific lucrarii. &.-.9.)econformitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscrie in rapoartele de neconformitate cu propuneri de actiuni corecti*e si pre*enti*e si totodata stabileste impreuna cu seful de santier masurile necesare pentru remedierea deficientilor constatate , pe care le inscrie in nota de control. &.-.-.:erifica colectarea , indexarea , indosarierea , arhi*area , pastrarea si eliminarea inregistrarilor calitatii . 0n acest sens controleaza intocmirea documentatiei pri*ind executia lucrarilor conform pre*ederilor #egulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. 3.-.Re&($*&ab l)l "e2* ' ') e+e')" a a"e&"a" &.%.+.Asigura ca executia lucrarilor de constructii sa se desfasoare conform pre*ederilor proiectului si a planului calitatii si ca sunt in curs de satisfacere conditiile specificate referitoare la calitate . &.%. .#aporteaza Directorului general modul de functionare a sistemului de management al calitatii si solicita oprirea executiei lucrarilor de constructii in cazul in care s'au produs defecte gra*e de calitate sau abateri de la pre*ederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora. &.%.9.Asigura ca identificarea stadiului inspectiilor si incercarilor sa fie mentinuta asa cum s'a definit in planul calitatii si Bsau in procedurile documentate pe tot parcursul executiei in scopul supunerii la receptie numai a constructiilor la care sunt efectuate inspectiile si incercarile cerute. 4. INREGISTRARI 5 FORMULARE Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor: 0nregistrarile cerute de legislatie in *igoare conform normelor2 #eceptia materialelor Proces *erbal de recoltare probe de materiale #egistru de receptie calitati*a a materialelor si elementelor de constructii inainte de introducerea in opera )ote de refuz la receptia calitati*a a materialelor B produselor A'" ! "a" de lab$%a"$% Adresa transmitere probe de materiale Adresa transmitere buletine de analiza2si incercari probe de laborator #egistru e*identa *erificari si incercari de laborator 6ixturi asfaltice

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
EXECUTIE IMBRACAMINTI BITUMINOASE PE PODURI
Co PTE%0""

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa&. ( 7isa de e*identa a materialelor intrate in statia de preparare mixturi asfaltice Bon comanda mixturi asfaltice Bon comanda mixturi asfaltice Bon li*rare 'primire mixturi asfaltice Buletin incercare pentru bitum Buletin de analiza filer calcar 7ormular de calcul pentru determinarea granulozitatii agregatelor de cariera #eteta preparare mixtura asfaltica Proces *erbal de recoltare probe mixturi asfaltice Borderou recoltare probe asfalt Buletin de incercari probe mixturi asfaltice 7isa de e*identa a determinarilor la asternere asfalt 7isa de urmarire a temperaturilor la asternere asphalt

i' (

S-ar putea să vă placă și