Sunteți pe pagina 1din 2

Sistemul Integrat de Management al Calitatii ,

COD: PTE 50
SC VIA CARPATIA Mediului si OHSAS
CONSULT SRL PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr. 1
DRENUL DIN SPATELE ZIDULUI DE SPRIJIN Pagina 1 din 5

1. OBIECT
Procedura are ca scop stabilirea metodelor de lucru, succesiunii operatiilor, mijloacelor tehnice
necesare pentru executarea drenului din spatele zidului de sprijin si verificarile ce trebuie efectuate
inainte, in timpul si dupa executie.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică la punctele de lucru ce au ca activitate lucarile de executarea drenului din spatele
zidului de sprijin.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
- Proiect tehnic de execuţie;
- Caiet de sarcini;
- NE 012-1/2007 si 2-2010, NP 075-2002, P 134-95

4. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI
Sistem drenant - Element de construcţie din material drenant invelit intr-un filtru din geotextil si
protejat la partea superioara cu un dop din argila compactata.

5. RESPONSABILITATI
5.1 Seful de santier:
- raspunde de asigurarea in santier a resurselor necesare executiei lucrarilor: materiale, personal,
echipamente;
- raspunde de aplicarea corecta a documentatiei de executie, a caietului de sarcini si a prezentei
proceduri pentru realizarea lucrarilor executate.
5.2 Responsabilul topo:
- asigura efectuarea masuratorilor topo-geodezice necesare in vederea executiei lucrarilor;
- preia de la beneficiar si proiectant a reperelor topo pentru lucrarile ce urmeaza sa fie executate de
santier, asistat de seful de santier sau sef punct lucru.
- intocmeste schemele de trasare generale si de detaliu a lucrarilor si completarea fomularelor
specifice;
- raspunde de efectuarea corecta si la frecventele specificate in planurile de control aplicabile, a
masuratorilor si verificarilor topometrice.
5.3 Responsabil CQ si RTE
- efectueaza inspectii de urmarire a calitatii executiei in punctele obligatorii de stationare din PCCVI si
valideaza documentele de atestare calitativa specifice lucrarii;
- urmareste aplicarea intocmai a proiectului de executie, a prezentei proceduri si intocmirea corecta a
inregistrarilor de calitate.

6. MODUL DE LUCRU
- Pentru protejarea lucrării împotriva infiltratiilor de apă se realizează în spatele
acesteia un dren colector care evacuează apele prin barbacane. Drenul propriu-zis se realizează din
material drenant conform detaliilor din proiectul de executie.
- Umplutura din dren va fi invelită în filtru de geotextil. Asternerea filtrului geotextil se face astfel încât
fâsiile să fie suprapuse pe min. 20 cm, pentru ca pământul să nu pătrundă în corpul drenant.
Geotextilul va fi de tipul netesut si neimpregnat si se va verifica conform Normativului NP 075-02 -
Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de constructii”, publicat in Buletinul
Constructiilor nr. 13/2002 si va trebui sa aiba urmatoarele caracteristici:

- La partea superioară drenul se închide cu un dop din argilă bine compactată.

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si Maxim Luminita Crisu Constantin 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Director Calitate RTE DIRECTOR Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
09.01. 2017 09.01.2017
Data
Sistemul Integrat de Management al Calitatii ,
COD: PTE 50
SC VIA CARPATIA Mediului si OHSAS
CONSULT SRL PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr. 1
DRENUL DIN SPATELE ZIDULUI DE SPRIJIN Pagina 2 din 5

7. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII, P.S.I. SI PROTECTIA MEDIULUI


(1) La executarea lucrarilor care fac obiectui prezentei instructiuni se vor respecta masurile de
securitate a muncii si P.S.I, prevazute in:
- Norme generale de protectia muncii, aprobate prin Ordinul MMPS - MS nr. 548/DB/20.11 si
5480/26.11.1995;
- Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si
consolidari de teren;
- Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de preparare, transport, turnarea betoanelor si
executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat.
- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora - C 300-94.
(2) La executarea lucrarilor care fac obiectui prezentei instructiuni se vor respecta masurile de
protectia mediului prevazute in:
- Planurile de gestionare a deseurilor elaborate la nivel de organizatie ;
- Acordul de mediu obtinut de la IPM pentru fiecare proiect;
- Prevederile legale si alte reglementari de protectia mediului specifice pentru lucrarile care fac
obiectui prezentei instructiuni.

8. DOCUMENTE
Agrement tehnic pentru geotexil;
Proces verbal de receptie calitativa (PVRC).

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si Maxim Luminita Crisu Constantin 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Director Calitate RTE DIRECTOR Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
09.01. 2017 09.01.2017
Data

S-ar putea să vă placă și