Sunteți pe pagina 1din 4

EXECUTIA ZIDURILOR DE SPRIIJIN DIN BETON MONOLIT

GENERALITATI
Executia zidurilor de sprijin din beton monolit comporta urmatoarele operatiuni:
a. executia platformei de lucru;
b. executia sapaturii si sprijinirea malurilor sapaturii;
c. executia fundatiei;
d. executia elevatiei;
e. executia drenului din spatele zidului.

DESCRIEREA OPERATIUNILOR

a) Executia platformei de lucru

Platforma de lucru poate fi amplasata:


- pe platforma drumului proiectat pentru zidurile de sprijin de debleu si rambleu;
- in afara platformei drumului existent pentru zidurile de sprijin de rambleu;
Platforma de lucru trebuie sa fie stabila, suficient de lata pentru a permite accesul
utilajelor si existenta unui depozit temporar de pamant.
O alta conditie esentiala este de asanarea si asigurarea scurgerii apelor meteorice si
subterane.
Latimea platformei de lucru este de 4-6 m si se realizeaza cu miscari minime de
terasamente. Platforma de lucru va avea un sistem rutier din balast sau piatra sparta cu
o grosime de 15 cm daca nu se specifica altfel in proiect.

b) Executia sapaturii si sprijinirea malurilor sapaturii

Sapatura se face pe tronsoane alternante de max. 6m lungime, in ordinea stabilita


prin proiect.
Saparea pamantului se executa mecanizat si manual necesitand si sprijinirea
malurilor pentru evitarea posibilitatilor de declansare a unor fenomene de instabilitate.
Sprijinirile pot fi din lemn sau metalice si se executa in acelasi timp cu lucrarile de
sapatura, dar precede lucrarile de sapaturi manuale, conform plansei de sectiuni zid de
sprijin.
La executia sapaturilor in pamanturi sensibile la umezire sau pamanturi contractile
se vor respecta si prevederile „Normativului P 7/2000, respectiv Instructiuni NE
0001/96”
Cand executarea sapaturilor implica dezvelirea unor retele subterane existente (apa,
gaze, electrice etc.) ce raman in functiune, trebuiesc luate masuri pentru protejarea
acestora impotriva deteriorarii. Se vor opri lucrarile si se va anunta beneficiarul pentru a
lua masurile necesare.
In caz ca in incinta sapata apar ape de infiltratie, se va organiza evacuarea lor cu un
utilaj adecvat cu volumul infiltratiilor.
La terminarea sapaturii se va intocmi un proces verbal de verificare a cotei de
fundare si a naturii terenului de fundare.
Pamantul sapat se va evacua de pe platforma, evitandu-se pe cat posibil
acumularile de pamant sapat pe platforma de lucru , in depozite stabilite de comun
acord cu Inginerul.

c. Betonarea fundatiei

Se face imediat dupa terminarea receptiei sapaturilor, betonul turnandu-se aderent


la peretii sapaturii realizate. Demontarea sprijinirilor acolo unde s-au realizat, se face
concomitent cu umplerea sapaturii cu beton.

Turnarea betonului de clasa C 16/20 se realizeaza fara intrerupere, in straturi de 20-


50 cm pana la cota din proiect, cu ajutorul jgheaburilor metalice sau din lemn
respectandu-se regulile de betonare prevazute in Codul de practica NE 012-99. In
prezenta infiltratiilor puternice, betonarea se va face conform cu instructiuni speciale
adaptate la fiecare caz in parte.

Executarea rostului de fundatie - elevatie se va face prin crearea de praguri cu panta


inversa si mustati Ø12-20 mm (min.4 buc/mp) si conform cu regulile de tratare a
rosturilor prevazute in normativ NE 021-99.
d. Betonarea elevatiei

Operatiunile principale sunt:


- curatirea si tratarea rostului elevatie-fundatie;
- cofrarea elevatiei conform prevederilor din proiect;
- montarea tuburilor din PVC tip M 110 in barbacane, pentru asigurarea scurgerii
apelor;
- turnarea si vibrarea betonului in elevatia zidului. Clasa betonului (marca sa) va fi
conform planselor de executie (C 16/20).
Caderea libera a betonului va fi asigurata sub 1.5m inaltime; se vor evita rosturile de
lucru, iar in caz ca nu pot fi evitate, tratarea rostului se va face confor Codului de
practica NE 012.

La incepera turnarii betonului in cofraje se verifica :


- dimensiunile in plan si cotele de nivel ale sapaturilor;
- executarea corecta a cofrajelor;
- corespondenta cotelor cofrajelor cu cotele indicate in proiect;
- verticalitatea cofrajelor si existenta masurilor pentru mentinerea formei lor si
asigurarea etanseitatii;
- asigurarea utilajului de compactare a betonului;
- starea de curatenie a cofrajelor si armaturilor, eventuala caratire a lor cand este
cazul.
Pentru evitarea aparitiei unor solicitari interne datorita contractiei si degajarilor de
caldura se recomanda folosirea betoanelor cu agregate cu D max, (1:10-1:15 1min) mai
mare si asigurarea unei lucrabilitati L3.
Decofrarea este operatia de desfacere a tiparelor in care s-a turnat betonul dupa ce
acesta s-a intarit suficient pentru ca sa-si pastreze forma geometrica ceruta. Timpul
minim de decofrare este functie de timpul cimentului folosit la fabricarea betonului si
functie de temperatura mediului conform tabel de mai jos..
Faza de decofrare urmeaza in mod firesc succesiunea inversa a operatiilor de cofrare.
Ea se va face cu atentie, astfel incat muchiile, fetele sa nu fie deteriorate, eventualele
defecte ale betonului se vor remedia.

Conditii tehnologice - Termenul (in zile) de la turnare


Viteza de dezvoltare a rezistentei Lenta Medie
betonului
Temperatura medie 15
5 0C 10 0C 15 0C 5 0C 10 0C 0
C
Beton marca C 16/20 6 5 4 5 5 8

e. Executia drenului din spatele zidului

Pentru protejarea zidului impotriva efectelor infiltratiilor de apa se realizeaza in spatele


zidului un dren colector pentru ape care se descarca prin barbacanele zidului.
Drenul propriu-zis se realizeaza din zidarie din piatra bruta sau balast conform detaliilor
din proiectul de executie.
La contactul umpluturii drenante cu pamantul se va face un filtru din nisip sau geotextil
dimensionat astfel ca particulele fine din pamant sa nu colmateze drenul.
La partea superioara a drenului se realizeaza un dop din argila de 50 cm grosime
pentru impermeabilizarea partii superioare. Se va executa si racordarea zidului cu
terasamentul si finisarea taluzurilor cu teren vegetal.

VERIFICAREA CALITATII

a. Platforma de lucru

Se verifica:
- respectarea elementelor geometrice in plan si profil transversal, abateri
maxime ±3 cm;
- realizarea sistemului rutier cu materiale corespunzatoare (prevazute in
proiect);
- asigurarea sistemelor de scurgere a apelor pe parcursul executiei;
- semnalizarea si ingradirea zonei de lucru conform instructiunilor in
vigoare.

b. Saparea si sprijinirea malurilor sapaturii

Se va verifica in raport cu prevederile proiectului:


- pozitia in plan;
- dimensiunile fundatiilor;
- masurile de protectia muncii, de siguranta circulatiei;
- natura, starea de consistenta si capacitatea portanta a terenului de
fundare;
- verificarea sprijinirilor conform prevederilor din fisele tehnologice;
- concordanta intre situatia reala pe teren si datele tehnice prevazute in
proiect;
- intocmirea procesului verbal pentru lucrari ascunse.

c. Executia cofrajelor – la terminarea executiei cofrajelor se verifica:


- alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire;
- incheierea corecta a elementelor cofrajelor;
- dimensiunile interioare ale cofrajelor.

d. Betonarea fundatiei si elevatiei

Se fac verificari atat la betonul proaspat cat si la cel intarit:


- realizarea vibrarii betonului;
- temperatura betonului proaspat care la punerea in opera trebuie sa fie mai
mare de 5oC;
- calitatea betonului proaspat – prin recoltarea de probe;
- lucrabilitatea betonului;
- la statia de betoane se ia cate o proba pe schimb pentru fiecare beton;
- calitatea betonului pus in lucrare se va aprecia tinand cont de concluziile
analizei efectuate asupra rezultatelor incercarii probelor de verificare a
clasei si interpretarii rezultatelor incercarilor nedistructive sau pe carote;
- se va urmari si durata maxima de transport a betonului functie de
temperatura sau calitatea cimentului.

e. Decofrarea zidului – se verifica:


- aspectul elementelor decofrate;
- dimensiunile zidului;
- pentru abateri ± 5% din dimensiunea elementului se vor comunica
proiectantului pentru a dispune;
- pozitia barbacanelor.

f. Drenul din spatele zidului


- functionalitatea lui si a barbacanelor;
- dimensiunile drenului;
- calitatea materialelor.