Sunteți pe pagina 1din 8

S.C. PADRINO S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008

PODETE TUBULARE

Cod PTE - 15
Revizia
Editia 2
03/31.03.2014
Page 1 of 8

SE APROBA
Administrator
Ing. Zavelca Mircea

PODETE TUBULARE

CUPRINS
I. SCOP
II. DOMENIU DE APLICARE
III. DOCUMENTE DE REFERINTA
IV. DEFINITII SI PRESCURTARI
V. RESPONSABILITATI SI ATRIBUTII
VI. PROCEDURA
VII.

CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI SI RECEPTIA LUCRARILOR

VIII.

MASURI DE PROTECTIE MUNCII

S.C. PADRINO S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008

PODETE TUBULARE

I.

Cod PTE - 15
Revizia
Editia 2
03/31.03.2014
Page 2 of 8

SCOP
Procedura are ca scop precizarea proceselor si activitatilor necesare pentru

realizarea podetelor tubulare conexe lucrarilor de modernizare si intretinere a drumurilor


publice.

II.

DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedura trateaza modul de executie al podetelor tubulare pentru drumuri

realizate din tuburi prefabricate din beton armat, beton precomprimat sau beton simplu,
avand diametru interior intre 300 mm si 2500 mm si lungimea cuprinsa intre 1 5 m.

III.

DOCUMENTE DE REFERINTA

1. Proiectele de executie cu detaliile de executie;


2. Caietele de sarcini ale lucrarilor;
3. STAS1545-89, Poduri pentru strazi si sosele;
4. STAS 816-80, Tuburi prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat;
5. STAS 790/84 pentru apa necesara la fabricarea betoanelor;
6. STAS 1667/76, 4606/80, 662/89, 667/1997 pentru agregatele folosite la
prepararea betoanelor;
7. STAS 4318/1-89 pentru armaturi din OB 37 si PC 52
8. SR 1500/96 pentru ciment si SREN 196/1,2,3,4,5,6,8,21;
9. STAS 5085/75 pentru hidroizolatie;
10. NE 012-99, Codul de practic pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat.
IV.

DEFINITII SI PRESCURTARI
Definitiile si prescurtarile din prezenta procedura sunt cuprinse in standardele si

normativele mentionate in sucapitolul DOCUMENTE DE REFERINTA.

S.C. PADRINO S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008

PODETE TUBULARE

V.

Cod PTE - 15
Revizia
Editia 2
03/31.03.2014
Page 3 of 8

RESPONSABILITATI SI ATRIBUTII

1. Responsabilitatile privind elaborarea, aprobarea, verificarea, difuzarea, modificarea,


retragerea si arhivarea prezentei proceduri sunt stabilite prin procedura generala
Controlul documentelor din manualul sistemului integrat de management al calitatii
mediului si sanatatii si securitatii ocupationale cod MSIM-09 si al S.C.PADRINO
S.R.L.
2. Responsabilitatile privind aplicarea prezentei proceduri revin urmatorilor factori si
constau in:
a) Seful punctului de lucru raspunde de aplicarea corecta a prezentei proceduri
si a documantaiei tehnice de executie, de intocmirea

inregistrarilor de

calitate aferente atributiilor sale de serviciu si a evidentei acesteia. Asigura


executia lucrarilor cu personal calificat si organzeaza instruirea persnalului.
b) Seful de echipa:
- verifica dotarea cu dispozitive si unelete de lucru a muncitorilor din
subordine;
- raspunde de respectarea tehnologiilor de lucru si de calitatea lucrarilor
executate
c) Responsabilul AQ urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a
proiectului de executie si a caietului de sarcini, a prevederilor standardelor de
profil, de intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate si evidenta acestora.

VI.

PROCEDURA

Fazele de executie a podetelor se structureaza pe urmatoarele capitole:


A) Lucrari pregatitoare
B) Executarea fundatiilor
C) Montarea tuburilor din beton
D) Executarea timpanelor
E) Hidroizolatia si umplutura de balast

S.C. PADRINO S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008

PODETE TUBULARE

Cod PTE - 15
Revizia
Editia 2
03/31.03.2014
Page 4 of 8

Ordinea de executie a lucrarilor este urmatoarea:


- Sapatura pentru fundatia podetului;
- Sapatura pentru fundatiile racordarilor;
- Turnarea fundatiei podetului;
- Turarea fundatiei racordarilor;
- Amplasarea tuburilor pe fundatie, imbinarea si fixarea lor;
- Etansarea rosturilor de imbinare a tuburilor;
- Executarea rosturilor de imbinare;
- Executia hidroizolatiei la tuburi;
- Executia aripilor, timpanelor a camerei de cadere a pereului din aval;
- Asternerea si compactarea manuala a umpluturilor de podet;
- Remedierea eventualelor defecte de turnare la betoanele pe fetele vazute.
A) Lucrari pregatitoare
La inceputul lucrarilor, obligatoriu se va proceda la semnalizarea punctului de lucru
atat ziua cat si noaptea in confomitate cu legislatia in vigoare eoarece, in general, lucrarile
se executa sub circulatie.
Se va degaja terenu pentru a se asigura dimensiunile necesare executarii lucrarilor.
Se va asigura scurgerea apelor prin devierea cursului normal, daca este cazul,
pentru a nu incomoda executia lucrarilor.
B) Executarea fundatiilor
Dupa stabilirea amplasamentului se va trece la executia sapaturii pentru realizarea
fundatiei, tinandu-se cont de cotele prevazute in proiet si de faptul ca, in general, podetele
tubulare se amplaseaza astfel incat diferenta intre cota pe tub si cota liniei rosii a drumului
sa fie de minim 50 cm.
Sapatura funatiei se poate executa mecanizat sau manual. In functie de adancimea
sapaturii pot fi necesare lucrari de sprijinire pentru evitarea alunecarii sau surparii terenului.
Cand exectia sapaturilor implica dezvelirea unor retele subterane existente (apa,
gaz, electricitate) ce raman in functiune, trebuie luate masuri corespunzatoare pentru
protejarea acestora impotriva deteriorarii. Lucrarile, in acest caz, vor fi suspedate si

S.C. PADRINO S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008

PODETE TUBULARE

Cod PTE - 15
Revizia
Editia 2
03/31.03.2014
Page 5 of 8

proprietarul utilitatilor va fi informat astfel incat acesta sa ia masurile necesare pentru


protejarea acestora. Dupa ce se ajunge la cota proiectata, se realizeaza suprafatarea si
planeitatea stratului suport al fundatiei. La terminarea sapaturii se va ntocmi un proces
verbal de verificare a cotei de fundare si a naturii terenului de fundare.
Pamantul excavat va fi evacuat din zona si va fi depozitat in locuri aprobate de
beneficiar. In continuare se asterne un strat de balast de aproximativ 20 cm grosime si apoi
se toarna radierul din beton pe care se vor aseza tuburile. Turnarea betonului se va face
intr-un strat de 20-30 cm grosime fara intrerupere, folosindu-se jgheaburi metalice sau de
lemn, in conformitate cu Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat indicativ NE 012-99. Caderea libera a betonului se va face
de la maximum 1,5 m inaltime si se vor evita rosturile de lucru.
C) Montarea tuburilor
Amplasarea tuburilor prefabricate pe fundatie, imbinarea si fixarea lor in pozitia
proiectata se poate face dupa intarirea betonului dela radier.
Lotul de tuburi va fi insotit la livrare de certificate de calitate.
Incarcarea, desfacerea si manipularea tuburilor se va face cu automacaraua iar
transportul se va face cu mijloace de transport amenajate cu stelaje. Se interzice
transportul tuburilor pe santier prin tarare sau rostogolire.
Tuburile care au suferit degradari minore in timpul transportului si manipularii (ciobiri
la capete) se pot folosi dupa remedierea degradarilor.
Tuburile care au suferit degradari majore (sparturi, crapaturi) nu se utilizeaza la
executia podetelor.
In cazul in care podetul este alcatuit din mai multe tuburi acestea se imbina la mufa
cu grija iar dupa aceea imbinarea

se etanseizeaza cu celochit si se rostuieste cu mortar

de ciment.
Se interzice cu desavarsire circulatia cu autovehicule de orice tip direct pe tub.
Grosimea minima a stratului de umplutura care sa asigure protectia tubului este de 0,5 m
deasupra generatoareai superioare a tubului. Stratul maxim de umplutura pe tub este de:
-

6,00 m peste tuburile de tip PREMO

3,00 m peste tuburile de tip BUCOV

S.C. PADRINO S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008

PODETE TUBULARE

Cod PTE - 15
Revizia
Editia 2
03/31.03.2014
Page 6 of 8

D) Executia timpanelor
Legatura podetului tubular cu terasamentele drumului , cu sursa de apa

(sant,

parau) si zona de evacuare a apei se face prin lucrari de racordare care constau din:
- timpane;
- camere de cadere;
- pereuri
Timpanele se utilizeaza atat in partea din amonte

cat si in partea de aval a

podetului.
Racordarea cu camere de cadere se face in amonte in cazul in care nivelul fundului
podetului este sub nivelul fundului santului sau cursului de apa captat.
Dimensiunile geometrice ale timpanelor sunt prezentate in proietele de executie.
Executia se desfasoara in urmatoarele etape:
-

cofrare;

armare;

betonare.

Cofrarea se realizeaza din elemente de cofrare metalice sau din lemn (panouri tego,
scanduri etc.). Armatura care se foloseste consta dintr-un cadru de armatura realzat in
afara cofrajului, dupa care se aseaza in cofraj. Modul de realizare privnd fasonarea,
montarea si legarea barelor sunt prezentate in proiectele si detaliile de executie.
Betonarea timpanelor se realizeaza imediat dupa montarea armaturii si nu ridica
probleme deosebite deoarece volumele sunt reduse.
La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:
-

cofrajele de lemn care vor veni in contact direct cu betonul proaspat vor fi
udate cu apa cu 2-3 ore inainte si imediat inainte de turnarea betonului.

Din mijlocul de transport, descarcarea betonului se face cu jgheaburi sau


direct in lucrare;

Daca betonul adus la locul de punere in opera nu se incadreaza in limitele de


consistenta admise sau prezinta segregari, va fi refuzat.

Inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3,00 m in


cadrul elementelor cu inaltime de maxim 1-5 m;

S.C. PADRINO S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008

PODETE TUBULARE

Cod PTE - 15
Revizia
Editia 2
03/31.03.2014
Page 7 of 8

Se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si


sustinerea acestora, luandu-se masuri operative de remediere in cazul unor
deplasari sau cedari;

Betonul va fi astfel compactat incat sa contina o cantitate minima de aer


oclus;

Betonul trebuie compactat numai atata timp cat este lucrabil.

Cofrajele se pot indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de minim 2,5 N/m
astfel incat la decofrare fetele si muchiile elementelor sa nu fie deteriorate.
E) Hidroizolatia si umplutura de balast pe podet
Executia hidroizolatiei se va face conform solutiei tehnice specificate in proiectul de
executie. Dupa executia hidroizolatiei, seful de santier impreuna cu dirigintele de santier
receptioneaza lucrearea si intocmesc un proces verbal pentru lucrari ce devin ascunse.
Umplutura de balast peste tuburi se va realiza prin asternerea manuala a balastului.
Compactarea balastului asternut se a face tot manual.

VII. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI SI RECEPTIA LUCRARILOR


Controlul calitatii executiei si receptia lucrarilor consta din urmatoarele verificari:

amplasarea lucrarilor conform prevederilor proiectului;

executia fundatiei conform prevderilo proiectului;

calitatea corespunzatoare si integritatea tubului pus in opera, respectarea


lungimii prevazute;

executia corecta a imbinarilor si a etanseizarilor tronsoanelor de tuburi;

executarea racordarilor in conformitate cu prevederile proiectului (piese


desenate);

respectarea grosimii stratului de protectie a tubului prevazuta in proiectul


tehnic;

S.C. PADRINO S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008

PODETE TUBULARE

Cod PTE - 15
Revizia
Editia 2
03/31.03.2014
Page 8 of 8

respectarea pantei de scurgere a apei din tub prevazute in proiect, minim 1%


si maxim 25% la podetul 800 mm si 20% la podetul de 1500 mm.

VIII. MASURI DE PROTECTIA MUNCII


La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din:

Normativul republicat de protectia muncii;

Norme de paza si protectie impotriva incendiilor.

S-ar putea să vă placă și