Sunteți pe pagina 1din 4

Sistemul Integrat de Managemental Calitatii , Mediului si OHSAS

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


MONTARE APARATE REAZEM CU NEOPREN
ARMAT

COD: PTE 07 P
Editi/Revizie Nr. 1/2
Page 4 of 7

Constructia variantei de ocolire Targu Jiu

1. SCOP
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor si materialelor
necesare pentru montarea aparatelor de reazem din neopren armat .
2. DOMENIU
Procedura se aplica la la montarea aparatelor de reazem din neopren armat la podurile de
cale ferata si sosea.
3. DEFINITII SI PRESCURTARI
P.T.E.
C.S.
D.S.
I.T.E.
M.M.C.
P.C.C.V.I.
R.T.E.
C.T.C.C..
A.Q.

- Procedura tehnica de executie


- Caiet de sarcini
- Dispozitie de santier
- Instructiune tehnica de lucru
- Manual de Management al Calitatii
- Planul de Control Calitate Verificari si Incercari
- Responsabil tehnic cu executia
- Control Tehnic de Calitate in Constructii
- Asigurare Calitate

4.DOCUMENTE DE REFERINTA
STANDARD SR EN ISO 9001 :2008- Sistem de management al calitatii ,
Cerinte , specifica cerintele de management al calitatii pentru organizatiile care este
necesar sa demonstreze capabilitatea lor de a furniza produse care sa indeplinesca
cerintele clientilor
STANDARD SR EN ISO 9000 :2006 Sistem de management al calitatii Principii
fundamentale si vocabular care descrie notiunile fundamentale ale sistemului de
management al calitatii si specifica terminologia pentru sistemele de management al
calitatii .
STANDARD SR EN ISO 14001 :2005 - Sistem de management de mediu
STANDARD SR OHSAS 18001 : 2008 Sistem de management de sanatate si
securitate a
SA 8000 : 2008 Sistem de management privind responsabilitatea sociala
SR ISO /CEI 27001 : 2006 Sistem de management al Securitatii informatiei
Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
Hotarrea Guvernului Romniei Nr. 766/1997 Anexa nr.2 - Regulamentul privind
asigurarea si conducerea calitatii in constructii.

Sistemul Integrat de Managemental Calitatii , Mediului si OHSAS

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


MONTARE APARATE REAZEM CU NEOPREN
ARMAT

COD: PTE 07 P
Editi/Revizie Nr. 1/2
Page 5 of 7

Constructia variantei de ocolire Targu Jiu


Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii C56-85 .
M.M.C Manualul de Management al Calitatii
Proiect tehnic de executie
Caietele de Sarcini
SR EN 1536-2004 Executie lucrari geotehnice speciale - Piloti forati.
NE 012/99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton,beton armat si beton
precomprimat.
P.C.C.V.I.- Plan Control Calitate Verificari si Incercari
NE 012-1:2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton , beton armat si
beton precomprimat Partea 1 : Producerea betonului .
STAS 10167-83 Poduri de cale ferata si sosea. Aparate de reazem din neopren armat
CD63 2000 privind proiectarea si folosirea aparatelor de reazem din neopren
C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
5. RESPONSABILITATI
5.1. Directorul are obligatia sa asigure forta de munca, materialele si utilajele necesare
executarii lucrarilor.
5.2. Seful de lucrare raspunde de aplicarea intocmai a proiectului de executie, a prezentei
proceduri si de intocmirea inregistrarilor de calitate.
5.3. Responsabilul tehnic cu executia, atestat, raspunde de calitatea executiei si
conformitatea cu cerintele din proiect ; verifica si avizeaza documentele ce atesta calitatea
executiei.
5.4. Responsabilul CTCC pe lucrare urmareste si verifica calitatea executiei si intocmirea
inregistrarilor de calitate, verifica respectarea cerintelor din caietul de sarcini si proiect
6. PROCEDURA
6.1.Conditii prealabile:
- asigurarea pe santier a documentatiei de executiei si a prezentei proceduri
- asigurarea fortei de munca,instruita si dotata cu echipament de lucru si de
protectie
- instruirea personalului care concura la realizarea lucrarilor in scopul insusirii
proiectelor de executie, caietelor de sarcini, normativelor si procedurilor tehnice
care se refera la faza respective de lucru
- asigurarea resurselor materiale specifice folosite; aparatele de reazem, mortarul
de pozare, etc. conforme cu specificatiile tehnice din proiect si din standarde.
- asigurarea resurselor de echipamente reprezentate de totalitatea dispozitivelor
mecanice de lucru si sculelor necesare.
6.2. Actiuni implicite

Sistemul Integrat de Managemental Calitatii , Mediului si OHSAS

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


MONTARE APARATE REAZEM CU NEOPREN
ARMAT

COD: PTE 07 P
Editi/Revizie Nr. 1/2
Page 6 of 7

Constructia variantei de ocolire Targu Jiu


6.2.1.- receptionarea si depozitarea aparatelor de reazem
6.2.2.- curatirea suprafetelor suport aparate de reazem
6.2.3.- trasarea centrelor aparatelor de reazem pe suprafata banchetelor
6.2.4.- montarea aparatelor de reazem
6.3. Activitati
6.3.1. Receptionarea si depozitarea aparatelor
- fiecare lot livrat va fi insotit de documentul de certificare a calitatii intocmit
conform dispozitiilor legale in vigoare. Acesta va cuprinde si rezultatele
caracteristicile fizico-mecanice.
- Aparatele de reazem se livreaza ambalate in containere sau saci de plastic
pentru a se evita in timpul transportului contactul cu uleiuri,grasimi
- Aparatele de reazem se pastreaza pina la utilizare in depozite, stivuite si ferrite
de agenti agresivi
6.3.2.Curatirea suprafetelor suport ale aparatelor de reazem;
- desprindere a pojghitelor de mortar intarit de pe suprafetele suport ale
banchetelor pe care se vor aseza aparatele de reazem cu ajutorul periilor de
sirma sau razuirea cu spaclu
- suflarea prafului cu aer sub presiune si spalarea cu jet de apa pina la obtinerea
unei suprafete perfect curate
6.3.3.Trasarea centrelor aparatelor de reazem pe suprafetele banchetelor
- se realizeaza pe baza schemei de montare aparate de reazem din proiectul de
executie
- pozitionarea pe suprafetele banchetelor rindurile tipurilor de aparate de reazem
conform proiectului de executie
- stabilirea pe suprafetele banchetelor a axelor longitudinale si transversale si
materializarea acestora prin dungi cu creta forestiera sau vopsea. La intersectia
dintre axe se vor afla centrele aparatelor de reazem
6.3.4. Montarea aparatelor de reazem
- realizarea locasurilor pentru montarea placilor prin spargerea betonului in
corpul banchetelor, suprafata care s-a materializat prin trasare pe suprafata
betonuluicu creta forestiera sau vopsea
- spargerea betonului se realizeaza cu spituri si dalti din otel
- dimensiunea locasurilor trebuie sa fie mai mare cu minim 1cm. fata de toate
dimensiunile placilor
- Centrarea si fixarea placilor pe un strat de mortar de ciment proaspat M150 pe
bancheta cuzinetilor
- Se aseaza placile de neoprene pe contururile placilor inferioare de sprijin
- Aparatele de reazem trebuie sa se sprijine pe intreaga suprafata

Sistemul Integrat de Managemental Calitatii , Mediului si OHSAS

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


MONTARE APARATE REAZEM CU NEOPREN
ARMAT

COD: PTE 07 P
Editi/Revizie Nr. 1/2
Page 7 of 7

Constructia variantei de ocolire Targu Jiu


-

Se acorda o atentie deosebita obtinerii paralelismului intre planul superior (


intradosul grinzii ) si planul inferior (bancheta de rezemare)
Abaterea de montaj la pozitia in plan este de 5mm. iar la parallelism este de
1mm.

7. UTILAJE
- macarale
8.
-

INREGISTRARI
Proces Verbal de receptie calitativa
Alte inregistrari de calitate conform P.C.C.V.I.

9. SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA


-

Legea 319/2006 Securitate si sanatate


HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii
319/2006
HG Nr 300 /2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile

S-ar putea să vă placă și