Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR - Modernizare drumuri1.

Plan de masuri privind semnalizarea, protectia, marcarea lucrarilor Planul de masuri este intocmit cu respectarea Normelor Metodologice privind conditile de inchidere si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public, intocmite de catre Ministerul Transporturilor in octombie 2000. In acest sens se prevad masuri privind semnalizarea, protectia, marcarea lucrarilor, inclusiv masurile organizatorice si tehnice pentru asigurarea traficului auto si pietonal in zona institutiilor publice sau private si in zonele rezidentiale pe intreaga durata a executiei lucrarilor incepind cu aplasamentul lucrarii pina la receptia la terminarea lucrarii. Avind in vedere categoria drumulor publice din zona de lucru competenta de emitere a acordului instituirii restrictiilor de circulatie revine Serviciului Politiei Rutiere din Inspectoratul de Politie judetean si Politia locala , pe baza documentatiei intocmite de catre ofertant, iar aprobarea se va emite de catre Administratorul drumului. Cererea si documentatia privind conditile de inchidere si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrarii se vor depune la Administratorul drumului si va contine urmatoarele date : - denumirea completa a antreprenorului general - categoria drumului si pozitiile kilometrice pe care se executa lucrari - categoria de lucrari ce se vor executa, durata si perioada executiei - implicatia asupra traficului prin inchiderea sau restrictionare in zona de lucru - persoana desemnata sa raspunda de respectare conditiilor si aplicare masurilor cuprinse in actul de aprobare a executiei lucrarilor. Documentatia in 3 exemlare va contine : - memoriou de prezentare a categoriei de lucrari si tehnologia de executie - scheme de semnalizare, protectie si marcare a zonelor de lucru - schita cu rutele ocolitoare in cazul devierii circulatiei pe alte drumuri publice, cu asigurarea semnalizarii complete pe taseul de deviere - procesul verbal incheiat intre reprezentantii Antreprenorului general, Admistratorul drumului si Politia rutiera in urma verificarii de pe tren a indeplinirii conditiilor privind restrictionare sau devierea circulatiei pe perioada executiei lucrarilor Planul de masuri trebuie sa respecte principiile semnalizarii rutiere temporare in sensul de concordanta cu natura pericolului la care se refera si categoria de participanti la traficul rutier sau pietonal si anume : 1. Principiul adaptarii la caracteristicile arterei rutiere si amenajarilor pietonale in sensul categoriei drumului, desfasurarea circulatiei, natura situatiei ce trebuie semnalizata, gradul de periculozitate, vizibilitatea si caracterisicile traficului privind intensitatea, structura, densitatea, viteza medie si natura traficului. 2. Principiul coerentei intre semnalizarea rutiera temporara si semnalizarea curenta in sensul demontarii indicatoarelor care se contrazic pe durata desfasurarii lucrarilor 3. Principiul valorificarii in sensul urmaririi in timp si spatiu a desfasurarii executiei lucrarilor, demontarii semnalizarilor temporare dupa executie si restabilirii semnalizarii curente dupa teminarea lucrarilor. 4. Principiul de percepere a semnificatiei semnalizarii in sensul comformitatii cu prevederile standardelor in vigoare privind dimensiuni, simboluri, inscrisuri retroflexie, amplasare, grupare si intretinere in buna stare

Pentru semnalizarea rutiera, pietonala si protectia personalului pe durata executiei lucrarilor se utilizeaza : - indicatoare specifice semnalizarii temporare comform anexa A1 - mijloace auxiliare de semnalizare a lucrarilor comform anexa A2 - echipamente de protectie avertizare comform anexa A3 Instalarea semnalizarii rutiere temporare se face la nivelul solului pe acostament sau trotuar sau pe suporti cu asigurarea vizibilitatii si a perceperii in timp util al semnificatiei acestora, montajul facindu-se in urmatoarea ordine : - semnalizarea premergatoare lucrarilor - semnalizarea de pozitionare a lucrarilor - semnalizarea de teminare a sectorului restrictionat Semnalizarea rutiera temporara pe timpul noptii este necesara indiferent daca se executa sau nu lucrari pe zona de lucru pentru evitarea riscului de accidente a participantilor la trafic rutier sau pietonal si a personalului muncitor prin utilizarea semnalizatoarelor retroreflectorizante, bariere simple si directionale si lampi cu lumina galbena continua sau intermitenta. Semnalizarea de urgenta a unor pericole care pot aparea brusc, urmare a unor accidente sau degradari a drumului se face prin indicatorul de avertizare alte pericole dupa care se iau masuri urgente de indepartare a obsatcolului. Semnalizarea circulatiei alternative pe acelasi sens de mers se face prin instalarea indicatoarelor de reglementare a prioritatii anexa B2, prin piloti de circulatie anexa B3 si prin instalarea semafoarelor anexa B4 Semnalizarea vehicolelor si utilajelor care participa la executia lucrarilor se face prin utilizarea benzilor alternative alb rosu vizibile pe partea din fata si spate si prin dotarea acestora cu lumini de culoare galbena, indicatorul lucrari pe folie retroreflectorizanta si panouri cu sageti luminoase intermitente. 2. Lucrari provizorii/pregatitoare cu caracter temporar ce se executa pe perioada contractului Lucrarile cu caracter provizoriu, premergatoare sau cu caracter temporar pe durata executiei lucrarilor privind organizarea de santier, amenajari pentru depozitarea tempoarara a materialelor necesare executiei in zone adiacente zonelor de lucru se vor face cu acordul Consiliului Local cu specificarea naturii si cantitatii materialelor depozitate si respectarea normelor si normativelor privind protectia mediului, urmind ca terenul ocupat temporar sa fie adus la situatia initiala utilizarii in scopul depozitarii. Lucrarile privind amplasamentele si executarea semnalizarilor rutiere temporare, de urgenta, pentru asigurarea circulatiei alternative si semnalizarea vehicolelor si personalului de lucru vor fi inlocuite cu semnalizarea curenta de exploatare a drumului reabilitat in conditii de asiguare a traficului rutier si pietonal. 3. Mangementul traficului pe perioada executarii lucrarilor Inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie in vederea executarii lucrarilor de constructii se face pe baza Managementului de Trafic, intocmit de Antrprenorul general si aprobat de catre Administratorul drumului si Serviciul Politiei Rutiere. In proiectul de Management de Trafic se consemneaza obligatiile si responsabilitatile pentru asigurarea desfasurarii traficului rutier si pietonal in conditii de siguranta pe tot parcursul executarii lucrarilor.

Proiectul contine documentele scrise necesare obtinerii aprobarii inchiderii sau restrictionarii circulatiei, schemele de semnalizare rutiera temporara in toate conditiile de lucru, modul de organizare si supraveghere a circulatiei si modul de intretinere si completare opereativa a mijloacelor de semnalizare pe intreaga perioad de executie. In proiectul de Management de Trafic se are in vedere respectarea urmatoarelor : - executare lucrarilor poate incepe numai dupa obtinerea aprobarii Administratorului drumului in baza acordului Politiei Rutiera - incadrarea in termenele de executie prevazute in documentul deaprobare - respectarea procesulii tehnologic si solutiilor tehnice de executie - executarea amenajerilor destinate sigurantei traficului - amenajarea culoarelor speciale pentru asigurarea traficului pietonal - amenajarea si intretinerea variantelor ocolitoare aprobate - utilizarea echipamentului de protectie-averizare pentru personalul de executie - asigurarea restabilirii circulatiei prin eliberarea completa a platformelor si zonelor de lucru dupa terminarea lucrarilor si asigurarea semnalizarii adecvate noilor conditii de circulatii - refacerea partilor componente ale drumurilor utilizate pentru executia lucrarii. - masurile de sanctionare in cazul nerespectarii doumentatiei aprobate si a termenelor de executie Ofertant, S.C. T.C.I.F. S.A.