Sunteți pe pagina 1din 1

CONTESTATIE

Domnule director,

Subsemnatul Trana Liviu, domiciliat in com. Ghindeni, judetul Dolj,


str. Viilor nr. 18A, contest respingerea dosarului pentru participarea la
examenul de diriginti de santier ce se desfasoara in luna octombrie , anul
2014 conform instiintarii primite de la I.S.C. Sud-Vest Craiova din data de
07.10.2014, nr de inregistrare 23485 .
Motivele contestatiei sunt urmatoarele :
* In instiintarea de mai sus se precizeaza ca nu indeplinesc cerinta
obligatorie privind experienta profesionala minima de 10 ani conform
prevederilor art. (8), alin (6) din Procedura de autorizare a dirigintilor de
santier aprobata prin Ordinul M.D.R.T. nr. 1496/2011 :
- Va aduc la cunostinta ca am in jur de

30 de ani vechime in

santier in domeniul constructiilor civile si edilitare conform cv-ului anexat,


iar in cv au fost trecute doar lucrarile considerate de mine a fi de
importanta deosebita, lucrari majore.
- Ca atare, doresc participarea la examenul de diriginti de santier
organizat in luna octombrie , anul 2014. Va multumesc!
In sustinerea contestatiei anexez cv-ul mai detaliat la lucrarile de
constructii edilitare si gospodarie comunala.

Domnului director al I.S.C Bucuresti.


Trana Liviu

S-ar putea să vă placă și