Sunteți pe pagina 1din 1

BENEFICIAR:

CONSTRUCTOR:
SANTIER:
OBIECT:

PROCES VERBAL DE
RECEPTIE CALITATIVA
Nr. Data :

Subsemnatii :

Ing. , avand functia de Diriginte de Santier din partea Beneficiarului.


Ing. , avand functia de Proiectant Structura din partea Proiectantului .
Ing. , avand functia de Responsabil Tehnic cu Executia
Ing. , avand functia de Sef Santier din partea Constructorului.

Intruniti in comisie de receptie, la cererea unitatii executante, in conformitate cu legea


10/1995 am procedat la receptia lucrarilor privind :
Infrastructura - Fundatii
Verificand lucrarile executate in conformitate cu planurile de executie ale proiectului
Nr.., Plansele nr si cu detaliile de executie modificate prin
dispozitiile de santier NU din NU ESTE CAZUL si comunicarea de santier a proiectantului nr NU
ESTE CAZUL. S-a prezentat condica de betoane completata la zi si rezultatele probelor de laborator
de la beton.

Comisia hotaraste :
Se pot continua lucrarile de structura de rezistenta.

DIRIGINTE
SANTIER

SEF SANTIER

RESPONSABIL
TEHNIC CU EXECUTIA

PROIECTANT