Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII

ISC________________________________

PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE


DETERMINANTE
Nr.___________ Data____________
Nr. inregistrare ISC______________________
Nr. de inregistrare de la societatea
de constructii controlata____________________.
Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de inspectorul de
specialitate_________________la
obiectivul_______________________________________
codul_________________________ ce se realizeaza in baza autorizatitiei de construire
nr.__________________ valabila pana la data de __________________ executata pe
baza proiectului nr. __________ elaborat de _____________________
verificat de:
numele si prenumele:
atestat nr.:
in domeniile:
1. ________________________________
__________ _____________________
2. ________________________________
__________ _____________________
3. ________________________________
__________ _____________________
4. ________________________________
__________ _____________________
responsabil tehnic cu executia:
numele si prenumele:
atestat nr.:
in domeniile:
________________________________
__________ _____________________
la faza determinanta:
___________________________________________________
in prezenta antreprenorului:___________________________________________________
reprezentat de :
___________________________________________________
cu participarea investitorului: __________________________________________________
reprezentat de:
___________________________________________________
inspectorului de santier:
___________________________________________________
autorizat nr.
___________________________________________________
si a proiectantului:
___________________________________________________
reprezentat de:
___________________________________________________
In baza Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului in fazele de executie
determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, a reglementarilor tehnice in
vigoare, a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind:
calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera;
calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse;
calitatea lucrarilor constatata de investitor, executant si proiectant cu prilejul
verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale
se constata ca:
- SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei
lucrarilor;
- SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de executie prevazute in plansele:
-

____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare:


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Anexa 3 ( continuare)
MENTIUNI SPECIALE:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
In baza celor de mai sus,
SE (NU SE) AUTORIZEAZA
CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR
Prezentul proces-verbal a fost intocmit in ___ exemplare, cate un exemplar pentru fiecare
semnatar si originalul la ISC _____________________________
ISC:
Numele:
Prenumele:
Semnatura:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

INVESTITOR
/INSPECTOR DE SANTIER_____________________________________
Numele:
_____________________________________
Prenumele:
_____________________________________
Semnatura:
_____________________________________
PROIECTANT
Numele:
Prenumele:
Semnatura:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

ANTREPRENOR
Numele:
Prenumele:
Semnatura:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________