Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA............................................................................................................

SANT1ER..........................................PUNCT LUCRU..........................................

PROCES VERBAL DE RECEPTIE


a infrastructurii
a structurii de rezistenta
Incheiat astazi: .............................................
Subsemnatii:.......................................................................................................................................
avand functia... ..............................................................................din partea ......................
.............,........
.............
avand functia... ..............................................................................din partea ......................
.............,........
.............
avand functia... ..............................................................................din partea ......................
.............,........
.............
avand functia... ..............................................................................din partea ......................
.............,........
.............
Intruniti in comisie de receptie, la cererea unitatii executante, in conformitate cu legea nr.
10/199 am procedat la examinarea documentelor in vederea receptionani structurii de rezistenta
pentru ...................................................................................................................................................
Documentele privind calitatea materialelor puse in opera (caramida, otel beton, mortar)
Documentele privind calitatea executiei lucrarilor (proces verbal de faza determinanta, proo
verbal de receptie a lucrarilor ce devin ascunse) .
Buletin privind calitatea betoanelor
Condica de betoane
Documentele sunt/nu sunt conforme cu normativele in vigoare.
S-au verificat :
Dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel, acestea corespund cu prevederile proiectului
Pozitia si dimensiunile golurilor sunt cele prevazute in proiect
Abaterile elementelor verticale (stalpi, pereti structurali) se inscriu in abaterile limita din ane>
III.I din NE - 12/99 si anexa VHI.I din normativul C56/85.
1. Lucrarile sunt executate in conformitate cu planurile de executie ale proiectului nr..............................
planselenr. ............................................................................................................................ ...............
si cu detaliile de executie modificate din dispozitiile de santier nr. .........................................

..........:..........................................................................

si comunicare de santier a proiectantului nr...............................................

2. Comisia hotaraste: ............................................................................


...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

BENEFICIAR
PROIECTANT
CONSTRUCTOR

...........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................