Sunteți pe pagina 1din 1

CONSTRUCTOR: ..................................................................................................

BENEFICIAR:
..................................................................................................
OBIECTUL:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

PROCES VERBAL DE VERIFICAREA COTEI DE FUNDARE


Incheiat azi .........................

Am procedat la verificarea cotei de fundare aferente obiectivului:

..........................................................................................................
..........................................................................................................

Au stat la baza urmatoarele documente:

Proiect rezistenta
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Studiul geotehnic
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii) :

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Din partea
BENEFICIARULUI
................................

Din partea
PROIECTANTULUI
..................................

Din partea
CONSTRUCTORULUI
......................................

................................

..................................

.......................................