Sunteți pe pagina 1din 1

CONSTRUCTOR: ..................................................................................................

BENEFICIAR:
..................................................................................................
OBIECTUL:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

PROCES VERBAL DE TRASARE


Incheiat azi ...........................

Am procedat la trasarea obiectivului:

..........................................................................................................
..........................................................................................................

Au stat la baza urmatoarele documente:

Proiect arhitectura ............................................................................


..........................................................................................................
..........................................................................................................
Proiect rezistenta .............................................................................
..........................................................................................................

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii) :

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Din partea
BENEFICIARULUI
..............................

Din partea
PROIECTANTULUI
.................................

Din partea
CONSTRUCTORULUI
...................................

...............................

..................................

....................................