Sunteți pe pagina 1din 1

Ctre,

INSPECTORATUL N CONSTRUCII AL JUDEULUI..................................................


Subsemnatul(1) ................................................................................. ...............................
in calitate de reprezentant al S.C (1). ..................................................................................................,
C.U.I. ............................................. avand functia ..............................................................................
domiciliul(2)
municipiul
cu -------------------------- n judeul................................. oraul .................................................................
sediul(2)
comuna
satul ....................................... sectorul .....................cod potal.......................................... ..
strada ....................................... nr...... bl ......se ...... et .......ap...............................................
telefon/fax....................................e-mail........................................................................... ..,
B.I./C.I. seria ........ numrul ...................., cod numeric personal .......................................................
titular al Autorizaiei de construire/desfiinare nr ......... din ..........2 .......... , emis pentru executarea
lucrrilor de construcii privind construirea/desfiinarea construciilor i
amenajrilor(3) ......................................................................................................................

n valoare de........................... ..lei.


Aduc la cunotin
C la data de(4).................... ..ora ., vor ncepe lucrrile de construcii
autorizate pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul ...............................
municipiul
oraul ..satul ..............sectorul.........
comuna
cod potal ........... strada ........................nr.... bl.... se. ... et.... ap ................................
Cartea funciar
Fia bunului imobil
sau nr. cadastral
Anexez, n copie dovada achitrii cotei de 0,1% din valoarea lucrrilor autorizate, n
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicat.
Semntura,(5)
L.S.
Data............................

PRECIZRI privind completarea formularului:


(1) Titularul autorizaiei (Numele i prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice - inclusiv
calitatea acestuia).
(2) Adresa potal (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice).
(3) Se nscriu datele de identificare din autorizaie (denumirea lucrrii, capacitatea i categoria de lucrri din
autorizaie).
(4) Data nceperii executrii lucrrilor trebuie anunat cu minim 10 zile nainte.
(5) Se aplic sigiliul, n cazul persoanelor juridice.
NOT:
Formularul pentru ntiinarea privind nceperea executrii lucrrilor autorizate se anexeaz la autorizaia de
construire/desfiinare n dou exemplare.
Titularul autorizaiei este obligat s pstreze pe antier un exemplar al acestei ntiinri, cu numrul i data
nregistrrii la Inspectoratul de Stat n Construcii.
Neanuntarea datei nceperii lucrrilor de construcii autorizate, ctre Inspectoratul de Stat in
Construcii, se sancioneaz cu amenda de 1000 de lei, conform prevederilor art. 26 alin. 1 si 2 lit. g din Legea
nr. 50/1991, republicata, cu modificrile ulterioare.