Sunteți pe pagina 1din 2

CONSTRUCTOR .....................................................................................................................................................

BENEFICIAR ..........................................................................................................................................................
OBIECTUL ..............................................................................................................................................................
ADRESA ................................................................................................................................................................

BULETIN DE CONTROL VOPSIRE


PRODUS ...............
PROIECT NR. . PLAN NR. . COMANDA INTERNA ....
SUBANSAMBLUL ............................................................................................
POZITIE DE MONTAJ/NR. REPER .......................................... .............

SPECIFICATIE DE CONTROL INAINTE DE VOPSIRE .............................................................................................................

CONTROL VIZUAL ..................................................................

ETALON TIP ..............................................................

RUGOZITATE - VALORI PRESCRISE ............................................. VALORI REALIZATE ...............................................

CORESPUNDE

NU CORESPUNDE

SPEC. DE VOPSIRE ............................................................... SPECIF. DE MATERIAL ..........................................................

METODA DET. GROSIME STRAT ...............................................................................................NR. DETERM .......................

METODA DET. ADERENTA .........................................................................................................NR. DETERM .......................

CIFRA IMPUSA / SPECIFICATA .............................................................................. CIFRA REALIZATA .................................

PROCEDURA DE CONTROL VIZUAL A VOPSIRII ...................................................................................................................

CORESPUNDE

NUME, PRENUME

NU CORESPUNDE

SEMNATURA

DATA

CONTROLOR

............................................................................

....................................................

..............................

CTC

............................................................................

....................................................

.............................