Sunteți pe pagina 1din 53

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/377/17.01.

2001 Cod Unic de Inregistrare: R13642100

S.P .A. CONSULTING

str. Ghiocei nr. 2, sector 2 Bucuresti, Romania tel/fax: 211.87.70 211.87.40 e-mail: spa.consulting@b.astral.ro

CAIET DE SARCINI REELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU AP I CANALIZARE

EXECUTANT: S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Pagina 2/53

CUPRINS

CAPITOLUL 1 - GENERALITATI ............................................... 5 1.1. Cadrul general de aplicare al caietului de sarcini........................................................5 1.2. Programul de executie.................................................................................................5 1.3. Modificari de proiect.....................................................................................................6 1.4. Borne si cote de nivel...................................................................................................6 1.5. Imprejmuirea santierului...............................................................................................6 1.6. Trasarea lucrarilor........................................................................................................7 1.7. Acte normative obligatorii.............................................................................................7 1.8. Mostre de materiale......................................................................................................8 1.9. Reteaua de utilitati publice...........................................................................................9 1.10. Alimentarea cu apa si energie electrica...................................................................10 1.11. Relatiile cu alti contractanti.......................................................................................10 1.12. Cazarea lucratorilor..................................................................................................11 1.13. Postul sanitar de prim ajutor.....................................................................................11 1.14. Cladirile provizorii de santier....................................................................................12 1.14.1. Biroul pentru responsabilul de proiect...........................................................12 1.14.2. Biroul personalului tehnic al santierului.........................................................12 1.14.3. Alte cladiri si constructii..................................................................................12 1.15. Semnalizarea, iluminarea si paza............................................................................13 1.16. Curatenia santierului................................................................................................13 1.17. Materiale rezultate din excavatii si demolari............................................................13 1.18. Inspectia responsabilului de proiect si a autoritatii contractante..............................14 1.19. Taierea si demolarea lucrarilor existente.................................................................14 1.20. Structura de organizare a santierului.......................................................................14 1.21. Remedierea defectelor si curatenia pe santier........................................................15 1.22. Curatarea finala a santierului...................................................................................15 1.23. Lucrari temporare.....................................................................................................16 1.24. Protectia muncii........................................................................................................16 1.25. Cartea constructiei...................................................................................................16

Pagina 3/53

CAPITOLUL 2 - TERASAMENTE ............................................. 17 2.1. Sapaturi......................................................................................................................17 2.2. Umpluturi....................................................................................................................19 2.3. Informatii asupra naturii terenului...............................................................................21 2.4. Defrisari......................................................................................................................21 2.5. Ramblee, diguri, platforme.........................................................................................21 CAPITOLUL 3 - CONDUCTE DIN PEID ................................. . . 22 3.1. Reteaua de canalizare din PEID................................................................................22 3.1.1. Consideratii generale..............................................................................................22 3.1.2. Domeniul de aplicare...............................................................................................22 3.1.3. Responsabilitati.......................................................................................................22 3.2. Transportul manipularea si depozitarea conductelor si a pieselor speciale..............23 3.2.1. Transport.................................................................................................................23 3.2.2. Manipulare...............................................................................................................23 3.2.3. Depozitare...............................................................................................................24 3.2.4. Depozitarea pe santier............................................................................................24 3.3. Lucrari preliminare .....................................................................................................24 3.4. Terasamente..............................................................................................................25 3.4.1. Executia transeei.....................................................................................................25 3.4.2. Realizarea patului de pozare..................................................................................25 3.4.3. Tehnologia de instalare "fara sapatura" a conductelor...........................................26 3.4.4. Realizarea umpluturilor...........................................................................................27 3.4.5. Refacerea terenului si aducerea lui la forma initiala...............................................27 3.5. Montarea conductelor si a pieselor speciale..............................................................28 3.5.1. Verificarea materialelor...........................................................................................28 3.5.2. Imbinarea conductelor.............................................................................................28 3.5.3. Pozarea tuburilor in transee....................................................................................39 3.6. Probe de presiune......................................................................................................39 3.7. Receptia si punerea in functiune ...............................................................................41 3.8. Norme de protectia muncii.........................................................................................42 CAPITOLUL 4 - CONDUCTE DIN PVC .................................. . . 44 Reteaua de canalizare din PVC........................................................................................44 4.1. Generalitati.................................................................................................................44 4.1.1. Propietatile materialului PVC dur............................................................................44

Pagina 4/53

4.2. Caracteristicile conductelor si pieselor de legatura pentru canalizarea din PVC......45 4.3. Conducte si piese de legatura, pentru canalizare, din PVC....................................46 4.4. Prelucrarea conductelor din PVC dur.........................................................................47 4.4.1. Prelucrarea prin aschiere........................................................................................47 4.4.1.1. Pilire, rectificare....................................................................................................47 4.4.1.2. Debitare cu fierastraul..........................................................................................47 4.4.2. Deformare la cald....................................................................................................47 4.5. Transport si depozitare...............................................................................................47 4.6. Tehnica montarii in santuri.........................................................................................48 4.7. Instructiuni de montaj.................................................................................................49 4.7.1. Trasarea si nivelmentul...........................................................................................49 4.7.2. Executia canalului...................................................................................................49 4.7.3. Executia caminelor de vizitare................................................................................51 4.7.4. Executia umpluturilor...............................................................................................52 4.7.5. Incercarea de etanseitate........................................................................................52 4.8. Receptia lucrarilor......................................................................................................53 4.9. Masuri de protectia muncii.........................................................................................53 4.10. Standarde de referinta..............................................................................................53

Pagina 5/53

CAPITOLUL 1 - GENERALITATI

1.1. Cadrul general de aplicare al caietului de sarcini Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentele licitatiei in conformitate cu cap. 6 din Regulamentul privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice elaborat de MLPTL si aprobat prin HG nr. 592/02.12.1993, pentru extinderea retelei publice de alimentare cu apa. 1.2. Programul de executie 1.2.1. Lucrarile se vor executa in conformitate cu graficul aprobat de Autoritatea Contractanta, grafic pe care Contractantul il prezinta spre acceptare Autoritatii Contractante cu ordinea tehnologica a executiei, pentru fiecare obiect in parte. 1.2.2. Graficul va indica clar urmatoarele: 1) data (perioada) fiecarei activitati, termenul propus pentru inceperea si terminarea lucrarilor, ritmul de lucru si procentul prelevat a se termina in fiecare luna, pe categorii de lucrari; 2) datele la care vor fi trimise planurile principale ce necesita aprobarea Responsabilului de proiect; 3) timpul necesar pentru lucrari conexe ale Autoritatii Contractante sau a altor detinatori de retele subterane. 1.2.3. Programul va fi insotit cu detalii, ca de exemplu: a) o situatie privind numarul si felul de responsabilitati tehnice cu executia si verificatori de calitate, de muncitori calificati si necalificati, utilizati in lucrare; b) o lista cu detalii privind utilajele de constructii, incluzand si vehicule pe care Contractantul le propune la executie; c) detalii privind metodele de lucru ale Contractantului pentru fiecare operatie; d) o situatie privind propunerile pentru amplasarea si marirea bazei de organizare de santier a Contractantului, locuinte, birouri, ateliere, depozite, etc; e) detalii privind programul lucrarilor de la data primirii scrisorii din partea Responsabilului de proiect ca lucrarile pot incepe, avand si sursele financiare asigurate, precizandu-se numarul de unitati si timpul alocat pentru fiecare utilaj de constructii, materiale si forta de munca.

Pagina 6/53

1.3. Modificari de proiect 1.3.1. Orice modificare de proiect se va face numai cu acordul Responsabilului de proiect, Autoritatii Contractante si al Proiectantului. 1.3.2. Daca Autoritatea Contractanta cere o lucrare care nu este prevazuta in contract, atunci Contractantul are dreptul la o plata suplimentara, cu mentiunea ca acesta trebuie sa convina cu Autoritatea Contractanta asupra pretului inainte de inceperea lucrarii respective. 1.4. Borne si cote de nivel Contractantul are obligatia sa verifice valoarea cotelor de nivel si sa faca cunoscut Autoritatii Contractante, in scris, in cazul ca se constata erori. De asemenea, pentru verificarea de catre Proiectant a trasarii lucrarii, Contractantul trebuie sa protejeze si sa pastreze cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la aceasta. 1.5. Imprejmuirea santierului 1.5.1. Autoritatea Contractanta are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului suprafata de teren, libera de orice obligatii, necesara activitatii de santier, avand obligatia de a fixa pe teren limitele acestuia. 1.5.2. Contractantul are obligatia de a imprejmui provizoriu, pe durata derularii contractului, teritoriul santierului pentru a-l proteja de accesul publicului, de circulatia rutiera, sau de vagabondajul animalelor. Se prefera imprejmuirea realizata cu panouri pline. 1.5.3. Imprejmuirea va avea de regula o singura poarta de acces in incinta, in scopul asigurarii unui control eficient asupra circulatiei in santier. In cazuri bine justificate se admite si existenta unei alte intrari. 1.5.4. Contractantul este obligat sa amenajeze parapeti in jurul tuturor transeelor si excavatiilor deschise, sa construiasca podete provizorii, acolo unde se iveste necesitatea, pentru a evita accidentele de munca si pentru a permite personalului de lucru si al vehiculelor de fiecare parte a santurilor. 1.5.5. In cazul in care Contractantul are nevoie de spatiu suplimentar de lucru sau pentru depozitarea materialelor, in scopul aducerii la indeplinire a contractului, va intreprinde demersuri proprii de comun acord cu Autoritatea Contractanta, acesta din urma suportand toate cheltuielile si taxele pentru folosirea temporara a acestor terenuri. 1.5.6. Daca Contractantul constata o intarziere in preluarea terenului, el suporta cheltuieli suplimentare din cauza Autoritatii Contractante. La cerere, Autoritatea Contractanta ii va acorda o prelungire a duratei de executie a lucrarilor si va acoperi cheltuielile suplimentare. 1.5.7. Contractantul, este obligat la plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din vina proprie.

Pagina 7/53

1.6. Trasarea lucrarilor 1.6.1. Contractantul are sarcina de a trasa limitele obiectelor, in functie de axele principale ale bazei de trasare. 1.6.2. Contractantul este raspunzator de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de Autoritatea Contractanta. 1.6.3. Trasarea lucrarilor va fi verificata de Responsabilul de proiect in care scop Contractantul este obligat sa protejeze si sa pastreze cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 1.7. Acte normative obligatorii 1.7.1. La fiecare capitol sunt precizate actele normative, alcatuite din STAS-uri, normative si instructiuni. Actele si normele citate acopera aspectele privind calitatea materialelor, punerea in opera a acestora si conditiile de calitate care se cer pentru realizarea lucrarilor. 1.7.2. In cazul ca Furnizorul poate oferi materiale, articole si produse de calitate aproximativ egale cu cele prevazute in actele normative mentionate la punctul 7.1., atunci Contractantul va trebui sa obtina aprobarea Autoritatii Contractante sau Responsabilului de proiect. In aceasta situatie Contractantul va inainta Autoritatii Contractante spre aprobare, o data cu cererea respectiva, o copie de pe standardul strain privind calitatile materialului respectiv sau un act emis de furnizor, in care sa fie atestate calitatile acestui material in paralel cu prevederile STAS pentru materialul indigen. 1.7.3. Materialele si confectiile procurate din import (lista de cantitati) vor corespunde standardelor internationale I.S.O, Euronorm (E.N.) sau in cazuri speciale, standardelor tarilor din care se procura materialele respective (DIN - Germania, B.S.-Marea Britanie, ONORM - Austria). Toti furnizorii pentru materiale si bunurile ce urmeaza a fi procurate conform listei de cantitati, vor fi atestati prin ISO 9001 sau EN 29001. 1.7.4. Materialele sau confectiile importante vor trebui sa aiba agrement tehnic pentru a putea fi folosite in Romania. Orice material sau confectie care se propune de catre Contractant, dupa alta norma sau standard trebuie prezentat Responsabilului de proiect ce cel putin 28 zile inainte de data la care se doreste obtinerea aprobarii. 1.7.5. Contractantul va obtine si va pastra in permanenta o copie dupa lista standardelor si normativelor indicate in prezentele specificatii sau care au fost introduse si acceptate pe parcurs. Copiile acestora vor fi tinute in permanenta la santier pentru a putea fi verificate de Responsabil de proiect sau de I.S.C.

Pagina 8/53

1.7.6. Toate standardele utilizate vor fi in vigoare la data executarii lucrarilor. Un ofertant care propune sa foloseasca alte versiuni alternative ale standardelor si normelor specificate va transmite aceste versiuni alternative Responsabilului de proiect pentru aprobare, in conformitate cu prevederile paragrafului anterior. 1.7.7. Orice nepotrivire intre standardele aplicate si cerintele acestor specificatii sau prevederile din proiectul tehnic va fi prezentata Responsabilului de proiect pentru clarificare inainte de executia lucrarii. Standardele prezentate sunt minime, Contractantul poate oferi materiale la standarde mai inalte. Dovada autentificata a unui anume contract va fi furnizata de Contractant impreuna cu detaliile de asigurare a sistemului de calitate folosit. 1.8. Mostre de materiale 1.8.1. Materialele trebuie sa fie de calitate prescrisa de documentatiile de executie si in conformitate cu prevederile actelor normative, urmand sa fie supuse la diverse probe atunci cand Autoritatea Contractanta sau Responsabilul de proiect le solicita. 1.8.2. Inainte de a comanda vreun material, Contractantul va trimite Responsabilului de proiect, spre aprobare, numele producatorului sau a firmei care il aprovizioneaza, o specificatie privind acel material, locul de producere sau confectionare. Toate materialele trebuie sa fie noi, in afara unor situatii exceptionale admise de Responsabilul de proiect. Pentru materiale ce nu sunt produse dupa STAS, agrementul tehnic va fi obtinut conform Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse si echipamente noi in constructii - HGR 766/1997. 1.8.3. Daca Autoritatea Contractanta sau Consultantul comanda testari pe mostre neprevazute in documentatie, atunci costul acestora va fi suportat de Autoritatea Contractanta. 1.8.4. Probele neprevazute si comandate de Autoritatea Contractanta pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de Contractant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ. In caz contrar, Autoritatea Contractanta va suporta cheltuielile. 1.8.5. In cazul in care loturile de materiale (otel beton, cabluri, ciment, agregate, aditivi, elemente prefabricate, etc.) nu indeplinesc conditiile de calitate garantate de certificatele de calitate sau actele normative, se va interzice sau sista imediat utilizarea lor si se vor sesiza de urgenta: Autoritatea Contractanta, Furnizorul si Proiectantul. 1.8.6. Contractantul va furniza Responsabilului de proiect probe ale materialelor mai importante, conform solicitarii acestuia, pentru testare. In afara unor scutiri exprese, Contractantul va prezenta probe pentru confectiile de orice fel sau, in cazul in care nu exista posibilitatea trimiterii de probe, va trimite prospecte, norme interne etc., numai cu acceptul Responsabilului de Proiect. Probele respinse va fi indepartate de pe santier iar cele aprobate vor fi pastrate de catre Contractant pe toata durata contractului.

Pagina 9/53

1.8.7. Materialele ce vin in contact cu apa tratata sau netratata, nu vor contine substante care sa dauneze calitatii de potabilitate a apei, aceste materiale trebuie sa aiba Avizul Ministerului Sanatatii din Romania. 1.8.8. Contractantul va lua masuri pentru localizarea, selectarea si prelucrarea materialelor naturale, astfel incat sa corespunda conditiilor de calitate si va inainta spre aprobare Responsabilul de proiect toate informatiile privind sursele propuse, cu 28 de zile inainte de inceperea lucrarilor. 1.8.9. Probele de laborator efectuate de Contractant vor fi supuse aprobarii Responsabilului de proiect, aprobare ce nu va fi data daca apar intarzieri la obtinerea rezultatelor sau daca acestea sunt nereale. 1.8.10. Contractantul va asigura extragerea probelor si transportul acestuia la un laborator si va transmite prompt rezultatele la Responsabilul de proiect. 1.8.11. Testarea calitativa a probelor este o activitate ce este organizata de Contractant fie in laboratoare proprii dotate corespunzator, fie in laboratoare specializate, pe baza de plata. Acesta va retine rezultatele testelor si completarilor se va trimite copii Responsabilului. 1.9. Reteaua de utilitati publice 1.9.1. Contractantul are obligatia de a obtine toate informatiile, de la serviciile utilitatilor publice privind pozitia retelelor si le va face imediat cunoscut Autoritatii Contractante si Responsabilului de proiect. 1.9.2. Inainte de a se incepe executia sapaturilor vor fi chemati in teren, dupa caz, reprezentantii proprietarilor de instalatii subterane (apa, canal, electrice, gaze, etc.). in conformitate cu avizele de principiu primite de la acestia se vor chema reprezentantii lor, autorizati pentru asistenta tehnica pe parcursul executiei, de cate ori este nevoie. 1.9.3. La predarea amplasamentului se va incheia un proces verbal de predare-primire intre Responsabilul de proiect si Contractant, pe care vor semna toti detinatorii de instalatii subterane. Se va preciza, dupa caz, pozitia (conducte, cable, camine, camere, etc.), adancimea de montaj si masurile necesare pentru protejarea lor in timpul executiei. Contractantul va notifica cu 7 zile, inainte de inceperea lucrarilor, toate autorizatiile publice locale, detinatorii de retele edilitare si alti proprietari. 1.9.4. Orice deteriorare produsa din cauza derularii programului de lucrari, contractate la retelele de utilitate publica va fi suportata de Contractant in ceea ce priveste cheltuielile pentru remedierea situatiei. 1.9.5. Orice deviere sau modificare permanenta sau temporara a retelelor publice va fi permisa numai dupa obtinerea aprobarii de la fiecare detinator a utilitatilor respective, cu insusirea solutiei de catre Responsabilul de proiect. 1.9.6. Devierile temporare si restaurarea retelelor se fac pe cheltuiala Contractantului. 1.9.7. Devierile definitive a retelelor care prin pozitia lor impiedica complet constructia obiectivului din cadrul contractului, vor fi platite de catre Autoritatea Contractanta.

Pagina 10/53

1.9.8. Contractantul are obligatia sa asigure prin mijloace materiale provizorii sau permanente (suporti sau alte reazeme) sustinerea canalelor, conductelor, cablurilor sau structurilor existente, care altfel ar putea fi susceptabile de deteriorare, din cauza lucrarilor din cadrul contractului. Contractantul va acorda o deosebita atentie pozitionarii (impreuna cu delegatii intreprinderilor aferente) a instalatiilor subterane, dupa repere existente la suprafata terenului (camine, borne, rasuflatori de gaz, pozitia bransamentelor de gaze, apa rece, canalizare, etc.). Atat masurile de asigurare temporare, cat si masurile de asigurare definitiva pentru retelele de utilitate publica trebuie sa fie aprobate in scris in prealabil executiei lor, atat de detinatorul retelei, cat si de Responsabilul de proiect. 1.9.9. Pentru orice deranjament in retelele existente, Contractantul va lua imediat urmatoarele masuri : a) va trimite o nota Responsabilului de proiect si proprietarului instalatiei respective in care va preciza natura deranjamentului, masurile propuse pentru remediere in conformitate cu pretentiile companiei in cauza si termenele de realizare; b) va repara stricaciunea, astfel incat sa satisfaca pretentiile proprietarului respectiv (de stat sau privat). Toate costurile vor fi suportate de Contractant. Responsabilul de proiect poate emite dispozitii pentru repararea urgenta a oricarei stricaciuni. Aceste dispozitii nu antreneaza nici o obligatie de plata a acestor reparatii. 1.10. Alimentarea cu apa si energie electrica 1.10.1. Contractantul are obligatia de a asigura alimentarea cu apa si energie electrica si va plati toate costurile si cheltuielile care decurg din folosirea apei si a energiei electrice. 1.10.2. Acolo unde apa nu poate fi asigurata din reteaua publica, Contractantul se va ingriji pentru obtinerea apei dintr-o alta sursa. 1.10.3. Contractantul general are obligatia de a asigura accesul la sursa de apa si de energie electrica a Subcontractantilor sai si a Contractantilor angajati de Autoritatea Contractanta. 1.10.4. Plata consumului de apa si de energie electrica priveste pe fiecare Contractant sau Subcontractant in parte. 1.11. Relatiile cu alti contractanti 1.11.1. Contractantul general este obligat sa asigure toate conditiile pentru activitatea celorlalti Contractanti, fie a Subcontractantilor, fie a Contractantilor angajati direct de Autoritatea Contractanta, pentru realizarea lucrarilor din incinta santierului sau pentru lucrari adiacente acestuia. 1.11.2. Contractantul general va asigura acces adecvat si spatiu de lucru, in conformitate cu directivele Responsabilului de proiect.

Pagina 11/53

1.11.3. Contractantul general va tine seama in devizul oferta ca lucrarile mentionate la punctele 1.11.1. si 1.11.2. sa fie incluse sub forma de costuri suplimentare. 1.11.4. Contractantul general sau Contractantul este raspunzator fata de Autoritatea Contractanta pentru respectarea de catre Subcontractantii sai a prevederilor legale si profesionale. Partenerii de contract raspund fiecare pentru greselile proprii. 1.11.5. Daca in cursul derularii contractului se produce o dauna unei terte parti, atunci partile contractuale raspund solidar, dupa gradul de vinovatie al fiecarui partener, daca in clauzele contractului nu s-a prevazut altfel. 1.11.6. Litigiile dintre partile contractului sunt de competenta instantei judecatoresti in raza careia se situeaza lucrarea respectiva. 1.11.7. Litigiile nascute din raporturile contractuale pot fi solutionate si prin arbitraj, daca partile in litigiu convin astfel, arbitrii trebuind sa fie alesi de parti de comun acord. 1.12. Cazarea lucratorilor 1.12.1. Contractantul se va ingriji sa asigure pe fiecare santier cazarea lucratorilor nelocalnici si transportul local pentru restul personalului de pe santier. Amplasamentul pentru baza de productie a Contractantului trebuie aprobat de Responsabilul de proiect. 1.12.2. Contractantul este obligat sa asigure cantina si sala de mese pentru intreg personalul de pe santier. 1.12.3. Dormitoarele vor fi ventilate si iluminate in mod corespunzator. 1.12.4. Colonia de lucratori va fi dotata cu racorduri de apa potabila, amenajandu-se WC-uri temporare dotate cu fose metalice, vidanjabile. 1.12.5. Toata tabara va fi intretinuta zilnic in stare de curatenie, in conformitate cu normele organelor sanitare. 1.13. Postul sanitar de prim ajutor 1.13.1. Contractantul va organiza, furniza si intretine, in locuri usor accesibile, atat pe santier cat si in colonia de lucratori, posturi sanitare de prim ajutor, pe toata durata contractului. 1.13.2. Dotarea si incadrarea cu personal sanitar a acestor posturi va fi conforma cu specificul lucrarilor si cu prevederile normelor sanitare pentru santierele de constructii. 1.13.3. Toate persoanele angajate de Contractant vor fi testate (la angajare si trimestrial pe parcurs) ca nu sunt purtatoare de agenti patogeni (febra tifoida, hepatita, etc.). Angajatii vor fi informati de pericolul de contaminare pe care il prezinta lucrarile ce le au de executat. Contractantul va anunta imediat Responsabilul de proiect pentru fiecare persoana care a fost certificata de medic ca sufera de o boala asociata cu deranjamente stomacale.

Pagina 12/53

Contractantul va trebui sa se informeze si sa respecte normele de protectie sanitara pentru lucrari de alimentare cu apa elaborate de Ministerul Sanatatii.

1.14. Cladirile provizorii de santier Contractantul va supune Responsabilului de proiect spre verificare si respectiv spre aprobare Autoritatii Contractante, detalii cu birourile, magaziile, dormitoarele, depozitele, etc., temporare, propuse, inainte de atacarea construirii cladirii. Toate aceste constructii vor fi intretinute pe cheltuiala exclusiva a Contractantului. 1.14.1. Biroul pentru responsabilul de proiect a) Contractantul va asigura o incapere de minimum 16 mp, dotata cu rafturi si dulapuri pentru depozitarea proiectelor si a corespondentei de lucru. De asemenea incaperea destinata Responsabilului de proiect, va fi dotata cu birouri, mese si scaune, pentru a se crea conditii corespunzatoare unei activitati tehnice de verificare si control. b) Acest birou va mai fi dotat cu doua randuri de echipament complete (casca, salopeta si cizme de cauciuc). c) Intretinerea curateniei si costul iluminatului pe intreaga durata a santierului il privesc pe Contractant. 1.14.2. Biroul personalului tehnic al santierului Contractantul va asigura o incapere de minimum 20 mp dotata cu dulapuri, rafturi, mese si scaune pentru depozitarea proiectelor, intinderea planurilor si pastrarea actelor santierului. In acest spatiu conducatorul lucrarii va convoca personalul de productie al santierului in vederea explicitarii tehnologiilor de lucru, a masurilor operative pentru realizarea contractului sau sedintelor cu factorii interesati in finalizarea lucrarilor. 1.14.3. Alte cladiri si constructii a) Santierul va organiza spatii pentru depozitarea materialelor, organizate pe antreprize de lucru. b) Laboratoare pentru testarea materialelor ce urmeaza sa fie introduse in lucrari, pentru cazurile in care Contractantul nu poate contracta aceste operatiuni cu laboratoare de specialitate. c) Laboratoare pentru verificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale apei, ale agregatelor si ale pamantului, atunci cand Proiectantul prevede lucrari pentru imbunatatirea terenului de fundare. d) Laboratoarele vor cuprinde in principiu doua incaperi, din care una pentru laboratorul propriu-zis, echipat cu aparatura, cealalta fiind destinata depozitarii probelor prelevate sau probelor martor.

Pagina 13/53

e) Personalul care va incadra laboratoarele precizate la aliniatele b si c, va avea specialitatea respectiva atestata si va trebui sa emita acte oficiale cu privire la testarile efectuate.

1.15. Semnalizarea, iluminarea si paza 1.15.1. Contractantul va monta unul sau mai multe panouri care sa indice denumirea lucrarii, numele Contractantului, perioada de executie. Locurile de montare se vor preciza de Responsabilul de proiect, care va indica si dimensiunile panoului. 1.15.2. Santierul si lucrarile vor fi iluminate in intregime pana la 1/2 ora dupa rasaritul soarelui, sau ori de cate ori de cate ori vizibilitatea este slaba, in scopul de a se evita accidentale de circulatie, ale personalului de pe santier sau ale oamenilor care au acces in incinta. 1.15.3. Lampile vor fi amplasate astfel incat asezarea lor sa fie aprobata de organele de protectie ale muncii si vor fi mentinute tot timpul intr-o stare de curatenie corespunzatoare. 1.15.4. Obiectivele vor fi semnalizate cu pancarte, care vor arata denumirea caracteristicile geometrice si functionale ale acestora. De asemenea, Contractantul mai este obligat sa planteze pancarte avertizoare cu masuri de prevenire impotriva accidentelor de munca, la fiecare obiect in parte in functie de caracteristicile constructive ale acestuia. 1.15.4. Santierul va fi inzestrat cu paznici de noapte si la sfarsit de saptamana, numarul acestora fiind stabilit de Contractant, in functie de marimea si configuratia teritoriului imprejmuit, incat santierul sa fie asigurat impotriva furturilor sau al actelor negative. 1.15.5. Contractantul nu va folosi nici un spatiu pentru reclame fara aprobarea Responsabilului de proiect. 1.16. Curatenia santierului 1.16.1. Pe toata durata santierului, incinta acestuia, constructiile de organizare, cat si cele care fac parte din contract, vor fi tinute permanent in stare de curatenie. 1.16.2. Contractantul este obligat sa respecte toate reglementarile in vigoare ale organelor sanitare, ale politiei si ale municipalitatii, etc. in scopul asigurarii unui climat de ordine in desfasurarea lucrarilor. 1.17. Materiale rezultate din excavatii si demolari 1.17.1. Contractantul nu are voie sa vanda nici un material rezultat din excavatii, demolari sau alte lucrari asemenea, executate pe santier decat cu autorizatia scrisa a Autoritatii Contractante. 1.17.2. Refolosirea oricarui material arheologic in lucrarile contractate trebuie sa aiba aprobarea prealabila a Responsabilului de proiect.

Pagina 14/53

1.18. Inspectia responsabilului de proiect si a autoritatii contractante 1.18.1. Contractantul este obligat sa asigure accesul si toate facilitatile pentru a abilita pe Responsabilul de proiect si pe Autoritatea Contractanta, sau pe reprezentantii acestora, pentru ca ei sa-si indeplineasca in mod corespunzator inspectia pe santier, ori de cate ori acestia le solicita pe timpul derularii contractului. 1.18.2. Responsabilul de proiect si Autoritatea Contractanta vor notifica Contractantului ziua si ora cand intentioneaza sa efectueze inspectia lucrarilor in perioada de garantie. Contractantul este obligat sa fie prezent la inspectie, la data si ora notificata, sau printrun reprezentant autorizat sa raspunda pentru masurile care urmeaza sa fie luate. Contractantul va trimite lunar Responsabilului de proiect un raport privind modul de realizare a contractului. Raportul va include o copie dupa programul aprobat care sa indice stadiul curent al lucrarii. 1.18.3. Orice notificare se considera facuta in momentul in care reprezentantul Autoritatii Contractante si a Responsabilului de proiect depune pe biroul responsabilului tehnic nota scrisa, pe care acesta semneaza de primire, marcand inclusiv data pe copia notei. 1.19. Taierea si demolarea lucrarilor existente

1.19.1. Acolo unde sunt lucrari existente care trebuie demolate partial sau total, Contractantul se va asigura ca demolarea sau taierea este facuta astfel incat sa nu aduca nici o stricaciune structurilor adiacente. 1.19.2. Inaintea inceperii demolarii, Contractantul va depune spre aprobare reprezentantului autorizat al Responsabilului de proiect metoda pe care doreste sa o foloseasca. 1.19.3. Nici o lucrare nu va fi permisa in acest sens pana cand nu s-a obtinut aprobarea scrisa a Responsabilului de proiect. 1.20. Structura de organizare a santierului 1.20.1. Contractantul este obligat sa asigure, o structura de organizare care cuprinde personal calificat, cu experienta si bine dozat din punct de vedere numeric, pentru a asigura respectarea riguroasa a programului de constructii si prevederilor contractului. 1.20.2. Contractantul, in organizarea de santier propusa, va arata structura personalului cu toate detaliile profesionale ale fiecarui post, ca: varsta, calificare, experienta, specializare, etc. 1.20.3. Contractantul trebuie sa comunice Autoritatii Contractante numele RESPONSABILULUI TEHNIC care trebuie sa fie atestat tehnico-profesional, si care verifica lucrarile din partea Contractantului. 1.20.4. Responsabilul va fi un inginer cu experienta de cel putin 8 ani de activitate in realizarea de proiecte similare. 1.20.5. Personalul care alcatuieste conducerea santierului, va fi numeric dimensionat in functie de amplasarea si complexitatea lucrarii, avand experienta si cunostiintele necesare.

Pagina 15/53

1.20.6. Intre indatoririle conducerii santierului vor fi incluse urmatoarele: a) Pregatirea planificarii, a programelor de lucru si a relatiilor cu autoritatile publice; b) Supravegherea continua a lucrarilor si anticiparea factorilor care sunt posibili sa efectueze derularea in timp a contractului; c) Elaborarea propunerilor pentru modificarea planificarii din cauze care s-au ivit pe parcurs; d) Aprecierea continua a metodelor si rutinelor Contractantului relativ la viteza de executie si efectul lor asupra eficientei indeplinirii contractului; e) Planificarea anticipata pentru necesarul de resurse, luandu-se in considerare posibilele lipsuri si intarzieri in ajungerea pe santier a materialelor si gasirea de solutii pentru a evita stagnarile cauzate din aceste motive; f) Culegerea si prelucrarea ultimelor informatii necesare la intalnirile de lucru cu Contractantul si Responsabilul de proiect; g) Pregatirea rapoartelor lunare ce trebuie sa fie inaintate Responsabilului de proiect de catre Contractant. 1.21. Remedierea defectelor si curatenia pe santier 1.21.1. Contractantul este obligat sa refaca sau sa remedieze, pe parcursul activitatii, orice lucrare sau parte de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ. 1.21.2. Idem, sa indeparteze si sa inlocuiasca materialele care sunt calitativ necorespunzatoare. 1.21.3. Lucrarile vor fi mentinute curate in permanenta, eliberate de moloz sau de alte resturi de materiale. 1.21.4. Nu se va plati nici o lucrare pana cand aceasta nu este terminata, in stare curata, iar lucrarile de remediere definitivate. 1.21.5. Inainte de a se cere receptia preliminara sau finala a lucrarilor sau a unor parti din acestea, Contractantul trebuie sa le verifice el insusi in prealabil, ca sa se convinga ca ele sunt corespunzatoare din punct de vedere calitativ pentru receptie. 1.21.6. In cazul in care Contractantul, la dispozitia scrisa a Responsabilului de proiect, nu executa prevederile de la art. 22.1.; si 22.2, Autoritatea Contractanta are dreptul sa angajeze si sa plateasca alti Contractanti pentru realizarea acestor lucrari, cheltuielile aferente urmand a fi recuperate de catre Autoritatea Contractanta de la Contractantul general. 1.22. Curatarea finala a santierului

1.22.1. La terminarea lucrarilor Contractantul va evacua de pe santier toate utilajele de constructii, surplusul de materiale, ambalajele, deseurile, molozul, etc..

Pagina 16/53

1.22.2. Contractul nu va fi considerat terminat decat atunci cand procesul verbal de receptie finala este semnat si de Responsabilul de proiect, care trebuie sa ateste ca lucrarile au fost executate conform contractului, caietului de sarcini si dispozitiilor Responsabilului de proiect.

1.23. Lucrari temporare 1.23.1. Cu cel putin 14 zile inainte de inceperea unui tronson dintr-o lucrare, Contractantul va trimite Responsabilului de proiect spre aprobare desene complete si calculatii pentru toate lucrarile temporare pe care le considera necesare in vederea realizarii lucrarilor. Indiferent de aprobarea Responsabilului de Proiect, Contractantul va fi singurul raspunzator pentru eficienta lucrarilor, siguranta si fiabilitatea lor. 1.23.2. Contractantul va fi raspunzator pentru toate obligatiile si riscurile implicate in astfel de lucrari temporare, implicate in contract. 1.24. Protectia muncii 1.24.1. Contractantul va respecta toate normele de protectia muncii in vigoare privind siguranta persoanelor, a santierului sau a altor persoane publice. 1.24.2. In special se va respecta Regulamentul privind igiena muncii in constructii aprobat de MLPTL cu ordinul nr. 9/N/15.03.1993, publicat in Buletinul constructiilor nr. 58/ 1993, Norme specifice de securitatea muncii pentru evacuarea apelor uzate si pentru alimentari cu apa a localitatilor, aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu ordinul nr. 357/1995 publicat in Monitorul Oficial nr. 11/1996. 1.25. Cartea constructiei 1.25.1. Inainte de realizarea umpluturilor, planurile care vor intra in Cartea constructiei vor fi transmise la Responsabilul de proiect spre aprobare. Transmiterea spre aprobarea Responsabilului de proiect a acestor detalii va constitui o conditie pentru emiterea procesului verbal de terminare a lucrarilor. 1.25.2. In maxim 28 de zile de la incheierea procesului verbal de terminare a lucrarilor, Contractantul va prezenta plansele cu lucrarile executate, xerox, pentru a fi introduse in cartea constructiei. Aceste planse vor include : Planuri de situatie; Sectiuni longitudinale; Planse de rezistenta, etc.

Pagina 17/53

CAPITOLUL 2 - TERASAMENTE

2.1. Sapaturi

2.1.1. Contractantul va fi responsabil de excavatii, spargeri si umpluturi. Nici un fel de sapaturi nu vor fi incepute pana cand Contractantul nu a luat masurile de siguranta necesare, inclusiv de bariere si mijloace de dirijare a circulatiei. 2.1.2. Pentru orice lucrari de terasamente, Contractantul va prezenta Responsabilului de proiect o nota scrisa cu 7 zile inainte de incepere, in care precizeaza programul de lucru. In aceasta perioada Contractantul va intocmi un proces verbal privind terenul natural, topografia, situatia pavajelor, instalatii subterane, daca exista (apa, canal, gaze, telefon, electrice, termoficare etc.). 2.1.3. Toate excavatiile vor fi executate cat mai aproape de dimensiunile si forma exacta a obiectelor, astfel va fi necesar un volum minim de umplutura. In cazul in care obiectele sunt relativ apropiate, iar amprizele de sapatura ale acestora se intersecteaza, planurile de sapatura ca si sapaturile propriu-zise vor fi concepute, respectiv executate ca pentru un singur obiect. In cazul in care doua obiecte alaturate au cote de fundare diferite, sapaturile se vor concepe si executa astfel incat realizarea obiectului cel mai ingropat in teren, sa nu dea nastere la masuri speciale constructive pentru obiectul cu cota de fundare superioara. Sapaturile pentru lucrarile de constructii pot fi : 2.1.3.a. sapatura la taluz vertical fara sprijiniri, in cazul sapaturilor de mica adancime, cand terenul are o coeziune convenabila. 2.1.3.b. sapatura la taluz vertical cu peretii proptiti cu sprijiniri de lemn sau metalice, spraituite. 2.1.3.c. sapatura cu taluze inclinate si cu berme din 2,0 m in 2,0 m inaltime, valoarea inclinarii si latimea bermelor fiind in functie de caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare. Turnarea betoanelor, ca si pozarea conductelor sunt lucrari care se vor executa in uscat. Sistemul si locul de evacuare a apei vor fi aprobate de Responsabilul de proiect. Contractantul va asigura suficiente utilaje pentru epuisment. Costurile aferente epuismentelor trebuie prinse in oferta, si vor fi incluse in preturile pentru excavare. Pentru desecarea apelor din sapatura se va folosi unul din procedeele urmatoare, in functie de caracteristicile terenului:

Pagina 18/53

drenuri cu pompare din puturi colectoare; pompare directa din incinta sapaturii; pompare din puturi forate si echipate cu filtre; pompare din sisteme de filtre aciculare. Folosirea unuia din sistemele de mai sus este precizata prin proiect, in functie de caracteristicile terenului de fundatie, caracteristici ce sunt precizate in studiul geotehnic. 2.1.4. Sapaturi cu pereti verticali nesprijiniti 2.1.4.1. Acestea se executa deasupra nivelului apelor subterane, in conditiunile C 1691988 - paragrafele: 4.16; 4.17 si 4.18, gradul de coeziune fiind indicat de studiul geotehnic (Buletinul constructiilor nr. 5/1988). 2.1.4.2. Daca Contractantul intalneste la cota de fundare un teren pe care il considera necorespunzator, va face o informare imediata la Responsabilul de proiect care va decide daca se poate funda pe acel teren. 2.1.5. Sapaturi cu pereti verticali sprijiniti Acestea se executa deasupra nivelului apelor subterane, cand adancimea sapaturii depaseste prevederile C 169-1988 - paragraf: 4.16. si conditiile paragrafelor 4.19 4.28. din acelasi normativ. 2.1.6. Sapaturi cu pereti in taluz Aceste sapaturi, se pot executa in conditiunile C 169-1988 - paragrafele: 4.29 si 4.30, cand fundul sapaturii se afla deasupra nivelului apei subterane. Ele se pot executa si in situatia in care nivelul apelor subterane se afla peste cota fundului sapaturii, caz in care proiectul trebuie sa precizeze: a) sistemul de asecare al apelor din sapatura; b) bermele si valoarea taluzelor sapaturii; c) durata functionarii sistemului de asecare, in functie de procesul tehnologic de executie al obiectului. 2.1.7. Se mentioneaza in mod special urmatoarele: a) La sapaturile executate pe terenurile in panta este interzis a se crea depozite de pamant in amonte sau in aval de acestea, deoarece se pot declansa fenomene de alunecari. Depozitele de pamant care vor servi ulterior la umpluturi, se vor amenaja in afara zonei de amplasare a constructiei, in apropiere de aceasta, la distanta medie de pana la 1 km. b) Daca nivelul cotei de fundare este, din eroare, mai jos decat este necesar, diferenta se completeaza cu beton simplu clasa Bc 3,5 (marca B 50), pe cheltuiala Contractantului.

Pagina 19/53

c) Profilul longitudinal si transversal al transeii este dat in proiect, aici precizandu-se si tehnologia de executie. Lungimea unui tronson de sapatura pentru conducta de canalizare cu circulatie fortata (prin pompare) nu va depasi 200 m, fara permisiunea scrisa a Autoritatii Contractante si a Responsabilului de proiect. Pamantul rezultat din sapaturi se va depozita pe o singura parte a transeii la distanta minima de 50 cm de marginea transeii. Terenul vegetal va fi depozit separat de restul pamantului excavat, fiind interzisa folosirea lui la umpluturi. Terenul vegetal se va folosi numai pentru acoperirea umpluturilor. d) Procentul de sapaturi manuale la executarea excavatiilor pentru constructii, in afara de conducte, exceptand cazurile de terenuri stancoase, se va stabili de la caz la caz cu Autoritatea Contractanta, dar nu mai mare de 10% din intregul volum. Exceptie fac cazurile de gropi pentru fundatii individuale, cu suprafata in plan pana la 2,0 x 2,0 m, unde sapaturile manuale nu vor depasi 50 % din volumul total. e) La traseele pentru pozarea conductelor, ultimul strat de 25 cm deasupra cotei de pozare, va fi executat numai manual inainte de pozarea tuburilor, chiar si in cazul sapaturii mecanizate. f) Atacarea sapaturilor se va face numai dupa remiterea de catre Autoritatea Contractanta a planului de retele si instalatii subterane din zona amprizei sapaturilor. Orice stricaciuni cauzate instalatiilor subterane din ampriza sapaturilor vor fi remediate si platite integral de Contractant. 2.2. Umpluturi Diferenta intre volumul total al excavatiei pentru un obiect si volumul exterior acestuia, considerat pana la nivelul terenului, se va umple cu materialul rezultat din sapatura, in cazul in care acesta este corespunzator, conform prevederilor proiectului. 2.2.1. Nu se accepta umpluturi executate cu: pamanturi cu umflaturi si contractii mari; maluri si argile noi; materiale cu continut de teren vegetal sau substante organice; materiale eterogene rezultate din demolari, cu resturi de lemn; materiale cu bulgari, etc. 2.2.2. Umpluturile la transeele in care sunt pozate conductele se vor executa in doua etape: prima etapa: dupa lansarea si pozarea conductei; a doua etapa: dupa proba de presiune.

Pagina 20/53

Controlul adancimii si pantelor transeii prevazute in proiect, se vor controla obligatoriu cu porti de vizare si cruci, tolerantele fiind de max. 3 cm. 2.2.3. Umplerea transeii dupa lansare si pozarea conductei se va face in straturi succesive de pamant de cate 20 cm grosime, compactate cu maiul de mana, pe inaltimea totala de 50 cm peste creasta tubului. In materialul de umplutura nu se admit pietre si bolovani, cu dimensiuni peste 50 mm. Pe restul transeii umpluturile se vor efectua cu materialul provenit din sapaturi, prin impingerea pamantului cu buldozerul si compactarea mecanica pana la nivelul stratului vegetal. Stratul vegetal, se va asterne prin impingere cu buldozerul, fara compactare, astfel incat, dupa tasare sa se ajunga la nivelul terenului natural. Conducta va fi acoperita cu pamant, lasand libere, pana la efectuarea probei de presiune, imbinarile executate in transee, astfel incat sa se evite punerea in stare de flotabilitate a conductei. 2.2.4. Dupa proba de presiune pe tronsoane, transeea se va umple complet cu pamant, lasandu-se libere imbinarile intre tronsoane, care se vor umple dupa proba generala. 2.2.5. Suprafata terenului pe zona afectata de transeea conductei, trebuie sa fie refacuta in mod identic cu destinatia initiala (teren agricol, drumuri, etc.). 2.2.6. Transeele pentru subtraversarile de drumuri vor fi umplute in conformitate cu detaliile proiectului de subtraversare. 2.2.7. Umpluturile pentru constructiile civile si industriale se vor executa in conformitate cu prevederile C 169-1988 - cap. 5 paragrafele 5.1. - 5.17. Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente, pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale (Buletinul constructiilor nr. 5/1988). Gradul de compactare al umpluturilor va fi, conform prevederilor C 56-1985 caietul II cap. 1 paragrafele 1.1 1.7, inclusiv prevederilor proiectului. 2.2.8. Contractantul este obligat sa organizeze pe santier un laborator, echipat si incadrat cu personal instruit, cu atestare de calificare, pentru a indeplini toate testele necesare pentru control, dupa instructiunile actelor normative in vigoare si ale Responsabilului de proiect, emitand buletine de analize pe tot parcursul executarii umpluturilor. Copiile buletinelor, certificate de laborator, vor fi remise Responsabilului de proiect. Umpluturile care nu indeplinesc gradul de compactare cerut, vor fi inlocuite sau recompactate. Pentru orice tasare a umpluturii, Contractantul este responsabil si va excava in consecinta lungimea tasata pana la adancimea determinata de Proiectant si va reface umplutura in straturi, conform cerintelor actelor normative. 2.2.9. Toate stricaciunile cauzate cablurilor, retelelor de cabluri, tevi, etc., sau notele de plata care ar putea fi adresate pentru pierderi de electricitate, apa, etc., din cauza

Pagina 21/53

oricaror tasari ale umpluturilor, vor cadea in seama Contractantului si el va plati toate cheltuielile sau notele de plata in legatura cu aceste pagube. 2.3. Informatii asupra naturii terenului Investigarea geotehnica si hidrogeotehnica (daca este necesar) trebuie pusa la dispozitia Contractantului, atunci cand Autoritatea Contractanta dispune de aceste studii. Studiul geotehnic trebuie sa cuprinda stratificatia amplasamentului lucrarii, cu caracteristicile fizico-mecanice ale stratificatiei, inclusiv stabilitatea amplasamentului. Studiul hidrogeologic trebuie sa furnizeze regimul apelor subterane, avand caracteristica chimica a acestora, inclusiv coeficientul de permeabilitate al solului. Contractantul, pe baza documentatiei tehnice de mai sus, va dimensiona evaluarile sale cu care participa la oferta. 2.4. Defrisari Nu se vor dobori copaci, arbusti sau tufe, inclusiv taierea radacinilor, fara aprobarea autoritatilor locale. Tot materialul rezultat din doborari va ramane in proprietatea Autoritatii Contractante. 2.5. Ramblee, diguri, platforme Orice umplutura de pamant pentru ramblee, diguri sau platforme, ampriza acestor obiecte trebuie curatata de pamantul vegetal si de alte materiale nepotrivite si indepartate din aceasta zona. Umpluturile din pamanturi coezive si necoezive se vor efectua in straturi nivelate, specificandu-se: grosimile uniforme optime ale fiecarui strat; tipul de utilaj de compactare; numarul minim de treceri ale utilajului de compactare; umiditatea optima de compactare. Se vor stabili pe baza datelor rezultate prin compactari de proba pe poligoane experimentale. Determinarile pe poligonul de proba, se vor efectua in prezenta delegatilor Contractantului si Responsabilului de proiect. Numai dupa constatarea ca gradul de compactare (prescris in proiect) a fost obtinut, se va putea trece la realizarea intregii lucrari, pe baza unui caiet de sarcini, intocmit de Responsabilul de proiect care va tine seama de C 169-1988 - cap. 5 paragrafele 5.1 5.17.

Pagina 22/53

Verificarea si receptia lucrarilor va fi facuta cu respectarea prevederilor normativului C 56-1985 - caietul II - cap. 1 art. 1.1 1.7 si cap.2 - art. 2.1 2.3. (Buletinul constructiilor nr. 1-2/1986).

CAPITOLUL 3 - CONDUCTE DIN PEID

3.1. Reteaua de canalizare din PEID 3.1.1. Consideratii generale Prezentul caiet de sarcini este intocmit pe baza standardelor, prescriptiilor, prevederilor si normativelor in vigoare si contine proceduri minime pentru executia lucrarilor corespunzatoare retelei de canalizare cu circulatie fortata (prin pompare) din conducte de polietilena de inalta densitate PEID PE 80 PN 6 SDR 17.6 . In sensul prezentelor prevederi, prin termenul de conducta se intelege ansamblul format din: tevi, fitinguri (coturi, teuri, reductii, capace), flanse, armaturi. Prezentul caiet de sarcini se va citi impreuna cu instructiunile date de furnizorul conductelor pentru: Transportul conductelor si fitingurilor; Stocarea si manipularea lor la locul de punere in opera; Pregatirea conductelor, fitingurilor si garniturilor pentru montare; Lansarea in sant si montarea propriu-zisa a conductelor; Conditii speciale de montaj (in functie de calitatea terenului de fundatie, nivel apa freatica, actiuni corozive, etc.). Cerintele caietului de sarcini nu vor exonera Contractantul de responsabilitatea efectuarii verificarilor si incercarilor pe care le considera necesare, in vederea asigurarii calitatii materialelor si a executiei. 3.1.2. Domeniul de aplicare Prezentele proceduri se aplica conductelor de transport al conductei de canalizare cu circulatie fortata. Nu fac obiectul caietului de sarcini: conductele aferente instalatiilor hidraulice proprii statiilor de pompare; conductele care intra in componenta echipamentelor. 3.1.3. Responsabilitati Proiectantul raspunde de conceptia corecta a solutiilor tehnice si constructive, de alegerea materialelor, de stabilirea caracteristicilor conductelor potrivit conditiilor de functionare ale retelei de canalizare.

Pagina 23/53

Este obligatoriu ca executia lucrarilor pentru canalizare din tuburi de polietilena, sa se faca de catre unitati de constructii profilate pe astfel de lucrari si dotate cu utilaje si personal specializat. Unitatea de constructii ce va asigura montajul, raspunde de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de executie in conformitate cu prescriptiile de protectie a muncii, precum si de calitatea executiei si respectarea prescriptiilor impuse de furnizorul de polietilena. In cazul unor abateri de la prevederile prezentelor instructiuni, unitatea de constructii, cu avizul prealabil al proiectantului vor putea stabilii solutii compensatoare motivate corespunzator din punct de vedere tehnic care sa nu afecteze siguranta de functionare a lucrarilor. 3.2. Transportul manipularea si depozitarea conductelor si a pieselor speciale Elementele componente ale conductelor se protejeaza impotriva deteriorarilor ce pot aparea in timpul transportului, depozitarii si manipularii. Se va avea in vedere ca polietilena este expusa deteriorarilor prin zgariere fiind foarte sensibila la contactul cu obiecte ascutite. In acest sens se vor lua masuri corespunzatoare, avand in vedere ca se accepta adancimi de zgarieturi pana la 10% din grosimea peretelui de teava. Transportul, manipularea si depozitarea se vor face in conformitate cu recomandarile furnizorilor de materiale. 3.2.1. Transport Materialele neambalate se vor transporta in vehicule amenajate, cu platformele de asezare plate, curate, fara obiecte taioase sau ascutite care pot produce deteriorari. Se are in vedere ca in timpul transportului tevile sa fie ferite de orice sursele de caldura sau emanatii de gaze. Pe timpul verii, pentru a fi ferite de soare, tuburile, racordurile si piesele din polietilena se vor transporta, preferabil, acoperite. Tuburile din polietilena de dimensiuni mai mari de 110 mm, se livreaza si se transporta orizontal, in pachete ambalate. Fitingurile, precum si alte materiale marunte se vor transporta in ambalajele originale, cu respectarea tuturor masurilor de protectie anterior enuntate. 3.2.2. Manipulare La incarcare si descarcare si la alte diverse manipulari, tuburile nu vor fi aruncate, iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale. Pentru manevrare si ancorare este admisa numai folosirea chingii de piele, cauciuc, nylon sau polipropilena, evitandu-se astfel alunecarea tuburilor in pozitie inclinata si deteriorarea suprafetei exterioare. Pachetele de tevi se vor manipula cu motostivuitoare, corespunzator dotate. Se interzice tararea sau rostogolirea tuburilor din polietilena.

Pagina 24/53

3.2.3. Depozitare Depozitarea materialelor din polietilena in depozitele principale sau zonale se va face in conformitate cu recomandarile producatorilor. Aceasta se va face corespunzator, tinand seama de pericolul deteriorarii (deformari ale sectiunii transversale, ovalizari), precum si de influenta variatiilor de temperatura sau a actiunii directe a radiatiilor solare. Depozitarea se face tinandu-se seama de dimensiuni si tip de material, precum si de durata depozitarii. Se va asigura accesul la materiale in ordinea achizitionarii acestora, pentru a evita perioade mari de stationare si degradare in timp prin fenomenul de "imbatranire". Tuburile trebuie depozitate in zone stabile si plane, lasandu-se cai de acces pentru scoaterea materialului. Polietilena de culoare albastra se va depozita acoperita, protejata de radiatiile solare. Tuburile albastre de polietilena au o perioada de expunere la mediul extern, de pana la 12 luni, dar trebuie totusi acoperite cu folii opace. Tuburile negre de polietilena pot fi depozitate in aer liber. Fitingurile se vor depozita in spatii acoperite, in ambalajele cu care au fost livrate. Conductele si fitingurile trebuie sa fie depozitate departe de: surse de caldura; uleiuri hidraulice sau lubrefianti; benzina; solventi; alte chimicale cu reactie agresiva. Este obligatorie evitarea oricarui contact cu hidrocarburi (carburanti, uleiuri, etc.). Stivele de legaturi nu trebuie sa depaseasca o inaltime de 3 m. Conductele libere pot fi depozitate si sub forma de piramide cu inaltimi de pana la 1m. 3.2.4. Depozitarea pe santier Pe santierele locale, conductele si fitingurile trebuie sa fie depozitate intr-o maniera care sa asigure pastrarea acestora fara a le deteriora si sa fie accesibile livrarii lesnicioase la locul de munca. 3.3. Lucrari preliminare Inainte de a incepe lucrarile de constructie, Contractantul, pe baza proiectului, trebuie sa procedeze la operatiile de trasare care permit: sa se materializeze pe teren traseul si profilul in lung al conductelor;

Pagina 25/53

sa se stabileasca pozitia tuturor lucrarilor ingropate existente cum ar fi retelele de canalizare, termoficare, cabluri electrice si telefonice, conducte de gaze, etc.. Trasarea pe teren a retelelor de conducte va fi realizata in conformitate cu prevederile STAS 1924/5. Contractantul trebuie sa se asigure de concordanta intre ipotezele proiectului si conditiile de executie ale lucrarilor. In cazul in care anumiti parametri, cum ar fi natura solului, conditiile de pozare, panta terenului etc. sunt in discordanta cu prescriptiile proiectului, trebuie sa fie informat proiectantul general. Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax, in punctele caracteristice (la coturi in plan vertical si orizontal, in varfurile de unghi, la tangentele de intrare si iesire din curbe, in punctele de intersectie cu alte conducte). Reperele amplasate pe ax vor avea 2 martori amplasati perpendicular pe axa traseului, la distante care sa nu permita degradarea in timpul executarii sapaturilor, depozitarii pamantului, sau din cauza circulatiei. Este obligatorie respectarea cotelor de pozare din proiect. 3.4. Terasamente 3.4.1. Executia transeei Transeele vor fi executate cu ajutorul masinilor de excavat sau manual in functie de zona amplasarii. Atunci cand trebuie sapata transeea sub o cale de circulatie, se recomanda, in primul rand, sa se decupeze drumul pe ampriza transeei cu ajutorul unui ciocan pneumatic, sau cu mijloace manuale pentru a nu degrada zonele invecinate. In principal se va adopta metoda santurilor inguste. Latimea transeei va fi egala cu diametrul exterior al conductei la care se adauga 400 mm. In acest caz, toate operatiile pregatitoare se vor desfasura pe marginea transeei. Santurile trebuie sapate pana la nivelul cerut prin proiect, astfel incat sa se respecte acoperirea minima a conductei la inghet si totodata sa corespunda profilului hidraulic proiectat. Materialul excavat trebuie sa fie depozitat de-a lungul traseului conductelor si apoi utilizat, daca este posibil, pentru lucrarile de umplutura. In timpul executiei transeei, se va avea grija sa se asigure stabilitatea peretilor prin sprijiniri daca este cazul. In plus, se vor indeparta pietrele mari de pe marginea transeei, astfel incat sa se evite caderea lor accidentala pe conductele deja pozate. 3.4.2. Realizarea patului de pozare Comportamentul tubului in sol este influentat si conditionat de modul de rezemare a acestuia pe fundul transeei, de sprijinirea laterala si de umplutura. Acestea intervin :

Pagina 26/53

in repartizarea fortelor de reactiune ale solului; in actiunea impingerii laterale al terenului; in repartizarea continua a sarcinilor asupra tubului; in protectia tubului impotriva efectului sarcinilor concentrate rezultate din prezenta unor corpuri dure la periferia sa. Se intelege deci grija deosebita care trebuie acordata realizarii patului de pozare acolo unde este cazul si umpluturii transeelor. Patul de pozare are ca prima functie asigurarea unei repartitii uniforme a incarcarilor asupra zonei de rezemare. Trebuie deci, sa se pozeze tuburile in asa fel incat sa nu aiba reazem linear sau concentrat. Sunt interzise elementele susceptibile de a constitui reazeme concentrate, pentru a evita concentratiile locale ale fortelor de incovoiere. Este esentiala pozarea conductelor pe suport neted si continuu. Acest lucru se obtine prin indepartarea oricaror puncte proeminente de pe fundul santului si inlocuirea lor cu material de umplutura de granulatie fina. Cand egalizarea nu poate fi executata cu usurinta, denivelarile mici pot fi depasite prin amplasare de material selectionat sau cu granulatie fina, intr-un strat de minim 5 cm grosime, compactat. Ca urmare se disting doua situatii : a. Pozarea pe sol existent fara coeziune In cazul in care solul existent este sfaramicios (nisip sau pietris), pozarea directa poate fi luata in consideratie cu conditia de a profila in prealabil suprafata de contact a tubului in solul existent, astfel incat sa constituie o rezemare uniforma pe toata lungimea sa. b. Pozarea pe pat realizat din material adaugat In linii generale, atunci cand fundul transeei nu se preteaza la realizarea in situ a patului de pozare, datorita naturii sale, portantei sale, fortelor statice si dinamice, este necesar sa se sape transeea mai adanc, cu scopul de a se adauga material granular. Grosimea dupa compactare sub generatoarea inferioara a tubului va fi minim 10 cm. Materialele adecvate pentru realizarea patului (umpluturii) includ nisip de drenaj, pietris si sol de natura friabila. Granulatia nu trebuie sa depaseasca 10 mm la patul conductei. Nu se vor folosi drept suport temporar pentru conducte bucati de caramida sau alt material dur. 3.4.3. Tehnologia de instalare "fara sapatura" a conductelor Se utilizeaza pentru subtraversari de rauri, cai ferate si drumuri principale, precum si in alte locuri unde prezenta unor galerii subterane sau a altor obstacole face imposibila instalarea conductelor prin metoda traditionala, cu transee.

Pagina 27/53

Operatia de pozare "fara sapatura" (cu foraj directional sau orizontal) a conductelor va fi executata de catre echipe specializate dotate cu echipamente corespunzatoare. Se vor utiliza echipamente de forare specializate pe astfel de lucrari. Dupa executarea forajului se trece la introducerea tronsonului de conducta care urmeaza sa fie conectat la conducta pozata in transee deschise. 3.4.4. Realizarea umpluturilor Umplutura transeei cuprinde doua zone bine definite si anume: Zona de acoperire - pana la aproximativ 30 cm deasupra generatoarei conductei, necesara asigurarii stabilitatii conductei. Zona de umplutura - necesara pentru transmiterea uniforma a sarcinilor care actioneaza asupra conductei si protejarea acesteia. Zona de acoperire trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de material si executie: materialul de umplutura trebuie sa fie curatat de pietre si blocuri sau materiale solidificate; pentru terenurile care nu prezinta capacitate corespunzatoare de compactare, trebuie sa se utilizeze materiale friabile de adaos (nisipuri, pietrisuri, pamant) sau o protectie de beton; nu se vor utiliza materiale agresive care deterioreaza conducta si nici soluri care prezinta tasari ulterioare; compactarea straturilor acestei zone se face in straturi succesive de maxim 15cm. Compactarea se va face manual sau cu echipament usor pentru a nu periclita stabilitatea tubului. Zona de umplutura va fi executata in general cu material similar celui folosit pentru acoperirea tubului. Umplutura este realizata prin straturi succesive de aproximativ 30 cm, astfel incat tuburile sa nu sufere nici o deteriorare. Prezenta ocazionala a unor particule cu dimensiuni cuprinse intre 20 si 40 mm este acceptata in procente foarte mici pentru zona de umplutura. In cazul in care exista si particule de peste 40 mm, materialul trebuie refuzat. 3.4.5. Refacerea terenului si aducerea lui la forma initiala In cadrul acestui proiect sunt prevazute numai lucrarile de refacere a terenului pentru aducerea la forma lui intiala. Modernizarea sistemului carosabil nu face obiectul prezentului proiect .

Pagina 28/53

3.5. Montarea conductelor si a pieselor speciale 3.5.1. Verificarea materialelor Materialele si produsele trebuie sa fie insotite de certificate de calitate si agremente tehnice. Certificatele de calitate vor fi emise si semnate de catre producator. Elementele componente ale unei conducte care vor fi supuse presiunii trebuie sa aiba aplicat marcajul, care sa coincida cu certificatele de calitate aferente. Utilizarea altor materiale, in afara celor specificate in proiect, se va face numai cu avizul proiectantului, care va stabili si conditiile de acceptare. Componentele de conducte (tevi, fitinguri, armaturi, etc.) vor fi in conformitate cu cerintele proiectului. Inainte de a fi montate, tuburile si piesele din polietilena vor fi verificate vizual si dimensional. La examinarea vizuala tuburile si piesele trebuie: sa fie liniare; sa fie colorate uniform; sa prezinte suprafata interioara si exterioara neteda, fara denivelari, necojita, fara fisuri, arsuri, incluziuni sau zgarieturi; sa prezinte intacte capsulele de protectie ale bornelor electrice ale mansoanelor si colierelor de priza; sa prezinte sectiunea transversala a peretelui tubului fara goluri de aer sau alte neomogenitati. La examinarea geometrica tuburile si piesele trebuie: sa nu prezinte abateri de la forma si dimensiuni; sa aiba dimensiunile specificate prin normele ISO. Procurarea materialelor din import se va face pe baza unui agrement tehnic. Toate tuburile si piesele din polietilena necorespunzatoare vor fi refuzate la receptie si nu se vor introduce in lucru. 3.5.2. Imbinarea conductelor Constructorul va avea obligatoriu in dotare utilajele, ustensilele si aparatura necesara recomandate de furnizori pentru montarea acestor conducte.

Pagina 29/53

Conductele prevazute prin proiect se imbina prin urmatoarele procedee: sudura cap la cap (imbinare nedemontabila); electrofuziune (imbinare nedemontabila); imbinare cu flanse (imbinare demontabila). Cel mai economic mod de a valorifica avantajele tehnice pe care le prezinta un sistem integrat din PEID, capabil sa preia sarcini de capat, consta in electrofuziunea conductelor. Sudura cap-la-cap este cea mai frecvent utilizata metoda, totusi electrofuziunea ar putea fi preferata prioritar, din cauza lipsei de spatiu. Imbinarea conductelor prin fuziune se executa de personal calificat, cu echipamente adecvate si prin metoda corespunzatoare materialelor de asamblat. Procedurile corecte de asamblare a elementelor realizate din materiale diferite si avand grosimi diferite ale peretilor sunt indicate in figura de mai jos.

CORECT
Elemente din materiale diferite avnd grosimi diferite ale pereilor pot fi asamblate prin electrofuziune

CORECT
Numai elemente din materiale similare i cu perei de aceeai grosime pot fi asamblate prin sudur cap la cap

GREIT
Nu este permis asamblarea elementelor cu grosimi diferite ale pereilor prin sudur cap la cap

GREIT
Nu este permis asamblarea elementelor din materiale diferite prin sudur cap la cap

Pagina 30/53

Sudarea cap la cap Sudarea cap la cap se va aplica doar pentru asamblarea elementelor din materiale similare si avand aceeasi grosime a peretelui. Sudarea cap la cap este adecvata pentru asamblarea tuburilor si armaturilor cu diametre mai mari de 63 mm. Tuburile cu grosimea peretelui mai mica de 20 mm pot fi asamblate prin sudare cap la cap si cu ajutorul echipamentelor manuale cu functionare intr-un singur ciclu. Tuburile cu grosimea peretelui de 20 mm sau mai mare trebuie asamblate numai cu ajutorul tehnologiei de sudare cap la cap, prin intermediul echipamentelor automatizate avand ciclu dublu de functionare. Sudura cap la cap se realizeaza cu ajutorul unei placi electrice cu suprafata incalzita. La aceasta tehnologie este esentiala verificarea independenta a temperaturii la suprafata. Pentru asamblarea cap la cap a elementelor din PEID - PE80 se vor respecta instructiunile producatorului echipamentelor de sudura. Mai jos sunt enuntate etapele procedurii de sudare cap la cap prin presare manuala: 1. Se verifica daca echipamentul este complet, curat, fara defectiuni si in stare de functionare. 2. Prima sudura va fi una de incercare. Pentru diametre mai mari de 180 mm se executa doua suduri de incercare. Astfel se asigura faptul ca placa de incalzire este curata. 3. Se verifica daca tuburile (sau tubul si fitingul) ce urmeaza sa fie asamblate au acelasi diametru interior, presiune de calcul si sunt realizate din acelasi material. 4. Se curata tuburile (sau tubul si fitingul) care urmeaza sa fie asamblate. 5. Se separa complet colierele de fixare si se pozitioneaza echipamentul de taiere. 6. Se pozitioneaza tuburile (sau tubul si fitingul) chiar in dreptul lamei echipamentului de taiere si se strang colierele de fixare. 7. Se pune in functiune echipamentul de taiere si se preseaza capetele tuburilor (sau ale tubului si fitingul) contra lamei dispozitivului, pana ce extruziunea incepe sa se detaseze continuu din ambele componente de asamblat.
8. Se continua taierea, pe masura ce tuburile (sau tubul si armatura) se separa. Se opreste echipamentul de taiere si se indeparteaza, dupa ce lamele de taiere s-au oprit. 9. Se indeparteaza bavurile. Nu se ating capetele tuburilor (sau ale tubului si fitingului). Se verifica daca diferentele sunt in limite acceptabile. 10. Se aduc in contact capetele tuburilor (sau ale tubului si fitingului) si se verifica daca intre ele nu este un interstitiu vizibil. Piesele se reajusteaza, daca este necesar. Se verifica daca diferentele sunt in limite acceptabile.

Pagina 31/53

11. Se verifica nivelul combustibilului in generatorul electric. Capetele sunt in contact strans (fara joc). 12. Se pune in functiune generatorul si se asteapta ca placa de incalzire sa ajunga la temperatura de operare.

Capetele sunt n contact Conducta Etapa10. Verificarea capetelor dup tiere

13. Se selecteaza regimul adecvat de crestere a presiunii de sudare. Se preseaza piesele contra placii de incalzire utilizand acest nivel de presiune.

14.Se verifica dimensiunea initiala a bordurii de sudat. 15. Dupa bordurarea initiala, presiunea din sistem trebuie adusa la nivelul corespunzator termofuziunii. Capetele tuburilor (sau ale tubului si fitingului) trebuie sa ramana in contact cu placa de incalzire pe o durata corespunzatoare timpului de termofuziune. 16. Se deschid colierele, se indeparteaza placa de incalzire si se verifica daca pe ea a ramas material topit. Daca se constata existenta acestuia, nu se efectueaza imbinarea.

Colier de fixare

Placa de nclzire

Colier de fixare

Conducta

Conducta

Etapa 15: Poziia de lucru a plcii de nclzire

17. Daca placa de incalzire este curata, cele doua capete se aduc imediat in contact, timp de 10 secunde, printr-o miscare lina. Materialul topit trebuie sa se ruleze in mod uniform inapoi, fata de linia de contact.

Pagina 32/53

Colier de fixare

Colier de fixare

mbinarea termosudat Etapa17: Generarea sudurii

Conducta

Conducta

18. Se lasa imbinarea sa se raceasca pe durata specificata, mentinand-o in tot acest timp la presiunea de racire. 19.Dupa racire (temperatura sudurii trebuie sa fie mai mica de 40C), se desfac colierele. 20. Se scot din coliere tuburile asamblate. 21. Se verifica imbinarea. 22. Daca este necesar, dupa racire se indeparteaza materialul in exces. 23. Se indeparteaza orice impuritate de pe fetele de incalzire. Imbinarea prin electrofuziune Realizarea imbinarii necesita folosirea unor racorduri sau mansoane electrosudabile, precum si a unui echipament special. Atunci cand acestea sunt conectate la o sursa de curent corespunzatoare, mansonul se topeste in tub fara a fi nevoie de echipamente suplimentare de incalzire. Echipamentele de sudura moderne sunt unitati portabile total automatizate care permit un control precis al tuturor parametrilor ceruti de procesul tehnologic (pozitie, temperatura, timp etc.). Suplimentar, echipamentul are posibilitatea de inregistrare a urmatorilor parametri: identificarea operatorului; numarul operatiei; data si ora efectuarii acesteia; originea si tipul racordului sau mansonului folosit la imbinare; parametrii ciclului de sudare.

Pagina 33/53

Este foarte important ca cei care efectueaza asamblarea sa acorde o mare atentie procedurilor astfel incat: Suprafata oxidata a tubului peste adancimea mansonului sa fie inlaturata. Toate partile imbinarii trebuie mentinute curate si uscate inainte ca acestea sa fie asamblate, deoarece orice impuritate poate conduce la o asamblare defectuoasa. Daca se foloseste procedeul de stergere, este foarte important sa existe asigurarea ca suprafata care urmeaza sa fie asamblata este uscata. Dispozitivele de fixare trebuie sa fie folosite corect, pentru a nu exista deplasari in timpul procesului de imbinare si a ciclului de incalzire si racire. Protectiile pentru sudura sunt utilizate astfel incat praful si ploaia sa nu contamineze imbinarea. Elementele de cuplare prin electrofuziune ajung in mod uzual pana la dimensiuni de 400 mm. Uneori tevile livrate in colaci pot avea o ovalizare prea mare pentru a se potrivi in elementele de cuplare (mansoane electrosudabile), sau coturile tuburilor pot face ca alinierea capetelor sa fie imposibila. Solutiile de abordare in acest caz pot fi: (i) Utilizarea sculelor mecanice de indreptare sau rotunjire de capete de tuburi sau fitinguri; (ii) Imbinarea prin fuziune a unui tronson drept de tub in capatul colacului, inainte de imbinare. Imbinarea prin electrofuziune a conductelor si fitingurilor parcurge urmatoarele etape: Etapa 1: Stabilirea reperelor de prelucrare 1a. Se indreapta prin taiere capetele de conducta in vederea imbinarii. 1b. Se curata capetele tubului pe o portiune de aproximativ 500 mm folosind o carpa curata. 1c. Se marcheaza zona, de pe care stratul oxidat de suprafata trebuie inlaturat, prin plasarea mansonului necesar fixarii, de-a lungul capatului de tub unde va avea loc imbinarea. Se traseaza o linie in jurul circumferintei la o distanta adecvata de capatul tubului, folosind un marker potrivit. In acest stadiu, nu se scoate inca mansonul din ambalajul sau. Etapa 2: Pregatirea capetelor conductelor 2a. Cu ajutorul unui dispozitiv de aschiere mecanic se indeparteaza in mod uniform
Conducta Adancime de insertie Etapa 2. Pregatirea capetelor conductelor Dispozitiv manual de aschiere

Pagina 34/53

materialul aflat in exces fata de adancimea de insertie de pe suprafata identificata a tubului, pana la o adancime de 0,2 - 0,4 mm. 2b. Se asigura faptul ca tot materialul de polietilena in exces a fost indepartat. 2c. Nu se ating suprafetele aschiate. 2d. Cu ajutorul unei oglinzi se verifica daca si suprafetele inferioare de la extremitatea tubului fix au fost aschiate complet.

Etapa 3: Alinierea conductelor de imbinat 3a. Se scoate mansonul electrosudabil din ambalaj si se verifica eticheta, ca asigurare a faptului ca a fost aleasa dimensiunea corecta; 3b. Se potriveste acesta pe extremitatea tubului mobil. Se marcheaza pe tub adancimea de penetrare, cu capatul tubului aliniat la semnul de mijloc; 3c. Se pozitioneaza din nou pe extremitatea tubului fix. Se marcheaza pe tub adancimea de penetrare, cu capatul tubului aliniat la semnul de mijloc. 3d. Se pozitioneaza, fara a o strange, clema de fixare, pe tubul fix; 3e. Se pozitioneaza tubul mobil in dispozitivul de cuplare; 3f. Dupa ce se verifica faptul ca dispozitivul de cuplare este centrat cu clema de fixare si ca tuburile sunt introduse in dispozitiv cu adancimea de penetrare, se strange clema complet. 3g. Se roteste usor dispozitivul de cuplare, pentru a verifica daca tuburile sunt corect aliniate.
Clema de fixare Clema de fixare

Conducta

Manson de electrofuziune

Etapa3: Verificarea alinierii

Pagina 35/53

Etapa 4: Procesul de electrofuziune 4a. Se verifica daca exista suficient combustibil in generator, pentru intreaga perioada de fuziune. Se verifica dispozitivul de control si cablurile pentru a nu prezenta defectiuni. 4b. Se indeparteaza, capacele terminalelor electrice de pe dispozitivul de cuplare. 4c. Se conecteaza cablurile generatorului la bornele dispozitivului de cuplare.
Cablul generatorului Cleme de fixare

Setare timp

Dispozitiv de comanda

Etapa 4. Pregatirea generatorului

4d. Se verifica timpul de fuziune indicat pe eticheta si se introduce in timer-ul dispozitivului de control. 4e. Se apasa butonul de pornire al dispozitivului de control si se asigura faptul ca ciclul de fuziune este parcurs in intregime. 4f. La sfarsitul ciclului de incalzire, indicatorii de topire trebuie sa aiba o valoare crescuta. Daca nu se constata nici o modificare vizibila a acestora, imbinarea trebuie taiata si se va executa o noua Spre dispozitivul Indicatori ai starii de imbinare. de comanda topire

Clema de fixare

Manson de electrofuziune

Clema de fixare

Etapa 4f. Realizarea ciclului de incalzire

Pagina 36/53

4g. Se asteapta ca ansamblul sa se raceasca, respectandu-se timpul de racire indicat pe eticheta. 4h. Se indeparteaza cablurile si clemele de fixare. Fitinguri de bransament pentru electrofuziune Fitingurile de bransament pentru electrofuziune sunt disponibile pentru majoritatea dimensiunilor principale pana la 400 mm. Ele sunt indicate pentru conducte la presiuni de 10 si 16 bar (PEID - PE100) si 6/7bar respectiv 10/12 bar (PEID - PE80). Aceste fitinguri de tip sa cuprind o suprafata suport de fuziune, o ramura prevazuta cu capac filetat (utilizata numai pentru dirijarea cutitului de gaurire a conductei pe care se monteaza fitingul) si ramura efectiva de racord. Pentru imbinarea lor prin electrofuziune se vor parcurg urmatoarele etape: Etapa 1: Marcarea suprafetei de fuziune a tubului (conducta principala) la care se face racordul. 1a. Se curata impuritatile de pe tub cu o carpa curata. 1b. Fara a scoate fitingul din ambalaj, se pune in pozitia recomandata pe conducta principala. Se marcheaza conturul in mod clar si continuu in jurul suportului fitingului de bransament. Etapa 2: Pregatirea suprafetei de fuziune a tubului la care se face racordul. 2a. Se utilizeaza o racleta pentru a indeparta un strat de 0,2 -0,4 mm, de pe suprafata marcata; 2b. Se asigura ca toate resturile de polietilena au fost indepartate. Nu se atinge suprafata curatata. Etapa 3: Verificarea fitingului de bransament 3a. Se scoate fitingul din ambalaj, fara a se atinge suportul de contact; 3b. Se verifica pe eticheta daca marimea corecta a fost aleasa; 3c. Se indeparteaza capacul si se asigura ca ramura de taiere este rectilinie; Etapa 4: Pregatirea pe pozitie a fitingului de bransament 4a. Se asigura ca surubul de prindere dispozitivului de fixare este complet desurubat;

Pagina 37/53

4b. Se verifica daca pe suprafata curatata nu apar impuritati. Nu se atinge nici o zona de fuziune; 4c. Se pozitioneaza fitingul in dispozitiv; 4d. Se fixeaza fitingul pe suprafata pregatita a tubului (conducta principala); 4e. Se invarte surubul de strangere pana cand este indicata presiunea corecta; 4f. Capacele terminalelor electrice se indeparteaza. 4g. In aceasta etapa se va pregati si conducta de racord care respectand operatiile descrise anterior pentru imbinarea conductelor prin electrofuziune. Apoi conducta se pozitioneaza in ramura de racord a fitingului bransament.

Fiting de Dispozitiv de fixare bransament Suprafata pregatita Etapa4 Pregatirea pe pozitie a fitingului de bransament

Etapa

5:

Procesul

de

electrofuziune

5a. Se verifica daca exista combustibil suficient in generator pentru intreaga perioada de fuziune. Se verifica de asemenea si cutia de control si cablurile pentru eventuale defecte. 5b. Cablurile se conecteaza la terminale pe suport. 5c. Se verifica timpul de fuziune indicat pe eticheta si se introduce acest timp in timer-ul cutiei de control. 5d. Se apasa butonul de pornire al cutiei de control. 5e. Se indeparteaza cu grija cablurile fara a se deranja fitingul. 5f. Se respecta timpul de racire indicat pe etichete.

Panou de control

Etapa 5 Electrofuziunea

Pagina 38/53

Etapa 6: Operatii finale 6a. Se indeparteaza sculele. 6b. Se inspecteaza vizual imbinarile, asigurandu-se ca indicatorii de fuziune nu sunt in relief. 6c. Se gaureste conducta pe care s-a montat fitingul dupa care se reaseaza capacul pe ramura de taiere a acestuia. 6d. Se trece la finalizarea bransamentului. Imbinare cu flanse Acest tip de imbinari se practica pentru montajul armaturilor pe retea (vane de separare, hidranti). Cea mai des intalnita este imbinarea cu flansa metalica care necesita utilizarea unei piese speciale (adaptor pentru flanse) care se racordeaza la conducta printr-una dintre imbinarile fixe amintite. Flansa utilizata este introdusa liber pe aceasta piesa, fiind utilizata drept contraflansa pentru fixarea armaturilor. Presiunea nominala a flanselor va fi cel putin egala cu cea mai mare presiune nominala a conductelor sau fitingurilor la care sunt atasate. Dupa curatirea flanselor, garnitura va fi pozitionata cu grija iar suruburile se vor strange initial cu mana. In continuare, suruburile de fixare se vor strange cu cheia alternandu-le pe cele diametral opuse. Garnitura de etansare si lungimea suruburilor folosite, trebuie sa fie potrivite tipului de adaptor. Garniturile de etansare din cauciuc vor fi pastrate la intuneric, la adapost de efectele temperaturilor reduse sau mari si se va evita deformarea lor pana in momentul utilizarii. Suruburile, piulitele si saibele vor fi zincate la cald. Zonele filetate ale suruburilor vor fi acoperite cu unsoare grafitata pana in momentul utilizarii lor. Lungimea suruburilor trebuie sa fie suficient de mare pentru ca atunci cand acestea sunt stranse cu piulitele sa ramana cel putin un pas peste piulita.

Pagina 39/53

3.5.3. Pozarea tuburilor in transee La pozare se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie STAS 6819-97 - Aductiuni si STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane. Inainte de pozarea conductelor, transeea se va verifica astfel incat sa se evite prezenta in patul de asezare sau in umplutura a unor corpuri tari (pietre, roci, etc.) cu muchii taioase sau colturi ascutite. Acestea pot produce fisuri in cadrul unui proces de abraziune in conditii de dilatatie si contractie a conductei. Tubul va fi verificat pentru descoperirea eventualelor defecte, iar, in cazul imbinarii prin electrofuziune, se va verifica daca gradul de racire al tubului este satisfacator. Daca conductele au fost depozitate la o temperatura diferita de cea a mediului ambiant se va avea grija ca inainte de instalare in sant aceasta sa corespunda mediului de lucru. Conductele vor fi coborate in mijlocul santului, avand grija sa nu fie deteriorate. Este interzis contactul uneltelor de fier si a obiectelor grele cu tronsoanele de conducta. Trebuie luate toate masurile de siguranta pentru a evita patrunderea materialelor straine in interiorul tevilor si fitingurilor. In timpul montajului nu se permite introducerea in conducte a uneltelor sau a altor materiale. Schimbari ale directiei tronsonului de conducta de PEID pot fi permise de capacitatea de indoire a tuburilor. Cu toate acestea trebuie mentinut tubul pozitionat central in sant prin compactarea corecta a materialului de umplutura de pe margine. Daca este necesara realizarea imbinarilor in interiorul santului, trebuie asigurat un mediu de lucru propice in ceea ce priveste spatiul, temperatura si protectia impotriva intemperiilor. Capatul liber al conductei in curs de montare va fi protejat cu un capac, care va fi deplasat inainte pe masura ce progreseaza lucrarile. Atunci cand lucrarile sunt oprite, inclusiv noaptea, capetele deschise ale conductei vor fi obturate provizoriu cu un capac etans. Tronsonul va fi fixat in sant pentru a se evita plutirea lui in cazul in care santul este inundat. Pentru a impiedica scurgerea apei de ploaie prin sant, acesta se va astupa la anumite distante ce nu vor depasi 250 m. Aceste obstacole vor fi indepartate atunci cand operatiunile de montaj ajung in dreptul lor. Este necesara tinerea unei evidente complete si clare a instalarii inainte de acoperirea conductelor. 3.6. Probe de presiune Incercarea hidraulica va fi facuta pe tronsoane de maxim 500 - 1000 m, lungime la care sunt montate toate armaturile si la care sunt executate masivele de ancoraj. Toate aparatele de masura vor fi etalonate si incercate inainte de inceperea probelor. Fiecare tronson ce urmeaza sa fie supus probelor va fi inchis cu capace la ambele capete si fixat, astfel incat sa reziste la fortele de reactiune care apar.

Pagina 40/53

Toate imbinarile se curata de pamant in exterior pentru a se putea observa cu usurinta eventualele scurgeri de apa. Indepartarea aerului din conducta este importanta pentru acuratetea rezultatelor testului si, prin urmare, umplerea conductei trebuie sa se faca de o maniera controlata, cu indepartarea aerului in timpul procesului de umplere si presurizare. Conductele vor fi testate la 1,5 x presiunea de lucru; prin urmare, conductele Pn6 vor fi testate la 9 bar, iar conductele Pn10 vor fi testate la 15 bar. Succesiunea operatiilor de incercare este : se instaleaza agregatele de pompare a apei in conducta la capatul care are cota axului mai mica (capatul de jos); la instalarea agregatelor de pompare se va avea in vedere ca ele sa poata fi utilizate si la tronsonul urmator de proba, folosind apa din tronsonul deja probat; se monteaza vanele de golire si robinetele de aerisire ca si aparatele de masura a presiunii (manometru) pe capatul de jos, respectiv pe capatul de sus al tronsonului; se deschid ventilele de dezaerisire; la fiecare manometru va sta un observator avand ceas acordat cu al celorlalti observatori; se umple conducta cu apa, se inchid robinetele de dezaerisire si se continua pomparea pana la realizarea presiunii de incercare; se mentine presiunea de testare, prin pompari suplimentare, timp de 30 de minute, pentru a sustine destinderea conductei de polietilena; presiunea din conducta trebuie redusa apoi prin eliberarea rapida a unei cantitati de apa din conducta pana la obtinerea presiunii nominale la manometrul de control; se realizeaza inspectarea conductei pentru identificarea unor eventuale scurgeri, la aceasta presiune, din tronsonul testat; Valorile indicate de manometru vor fi citite si notate la urmatoarele intervale de timp: 0-10 min. - citire la intervale de 2 minute 10-30 min. - citire la intervale de 5 minute 30- 90 min. - citire la intervale de 10 minute Presiunea trebuie sa creasca datorita raspunsului vasco-elastic al materialului conductei. Graficul rezultat pentru un tronson bine etansat trebui sa aiba un profil caracteristic asemanator cu cei din graficul de mai jos:

Pagina 41/53

Prin pompare aditionala

Incercarea se considera reusita, daca dupa trecerea intervalului de 90 minute de la realizarea presiunii de incercare, scaderea presiunii la tronsonul incercat nu depaseste 10% din presiunea de incercare si nu apar scurgeri vizibile de apa. Rezultatele probei de presiune pot fi influentate de catre aerul care nu a fost complet evacuat din conducta sau de variatiile de temperatura ale mediului. Se recomanda ca probele sa se efectueze in zile in care nu exista o variatie mare de temperatura. In perioadele reci (sub 00), dupa efectuarea probei, golirea se face imediat. Daca testul este nesatisfacator atunci se vor depista si remedia deficientele de etanseitate si apoi se va relua proba. Rezultatele probelor de presiune se consemneaza intr-un proces verbal, care face parte integranta din documentatia necesara la receptia preliminara si definitiva a conductei. Dupa terminarea completa a lucrarilor de executie pe conducta, se va executa o proba generala pe intreaga ei lungime, in regim de exploatare; Dupa un test satisfacator, sectiunea de conducta nu va mai fi supusa unor operatiuni de sudare, deformare la rece sau la cald. Nu se admit probe pneumatice. 3.7. Receptia si punerea in functiune Receptia reprezinta actiunea prin care Autoritatea Contractanta accepta si preia lucrarile executate, in scopul de a incepe exploatarea lor, certificand faptul ca Contractantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu contractul si cu documentatia de executie. Receptia se realizeaza in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii "Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente" (HG 273/1994) si cu alte norme aferente acestui domeniu. Stadiile receptiei sunt:

Pagina 42/53

Receptia la terminarea lucrarilor contractate. Receptia finala - la sfarsitul perioadei de garantie, stipulata in contract. Receptia lucrarilor este precedata de controlul riguros al acestora. Receptia lucrarilor implica in mod obligatoriu efectuarea urmatoarelor verificari: sa fie respectate dimensiunile si cotele prevazute in desenele de executie; sa fie respectate prescriptiile de montaj si functionarea corecta a vanelor, ventilelor de dezaerisire si a altor dispozitive prevazute pe retea. asigurarea etanseitatii conductei; asigurarea capacitatii de transport. Punerea in functiune a sistemului de alimentare cu apa si reteaua de distributie necesita luarea in prealabil a urmatoarelor masuri obligatorii: intocmirea regulamentului Instructiunilor tehnice; de exploatare si intretinere, cu respectarea

instruirea personalului de exploatare si verificarea masurii in care acestia si-au insusit prevederile regulamentului de exploatare; organizarea evidentelor de exploatare; asigurarea unui sistem corespunzator de prelucrare si transmitere a datelor; instituirea zonelor de protectie sanitara; obtinerea autorizatiei sanitare. La punerea in functiune a lucrarilor, va participa in mod obligatoriu si personalul de exploatare. 3.8. Norme de protectia muncii La executia lucrarilor se vor respecta : Normele republicane de protectie a muncii, aprobate prin ordinul comun al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale si Ministrului Sanatatii nr. 34/20 februarie 1975 si respectiv nr. 60/20 februarie 1975. Normele specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa a localitatilor MMPS 387/95. Normele Generale de Protectie a Muncii, aprobate prin Ordinul nr.578/DB/ 5840/26.11.1996 al Ministrului de Stat, Ministrului Muncii si Protectiei Sociale si Ministrului Sanatatii.

Pagina 43/53

NE0021997 Norme privind masurile de asigurare a igienei si sanatatii oamenilor, a refacerii si protectiei mediului la lucrarile de executie a constructiilor. Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat prin Ordinul 9/N/15.03.1993 al M.L.P.A.T. Din cadrul regulamentului mai sus amintit, se vor respecta in mod deosebit prevederile din urmatoarele capitole: Responsabilitatile maistrilor si ale altor conducatori ai punctelor de lucru; Responsabilitatile sefilor formatiunilor de lucru si ale personalului muncitor; Organizarea activitatii de protectie a muncii; Controlul medical al personalului; Instructajul de protectie si igiena a muncii; Repartizarea personalului la locurile de munca; Reguli de igiena a muncii. Acordarea primului ajutor. Mijloace individuale de protectie; Dispozitive de securitate a muncii; Lucrari executate pe timp friguros; Incarcarea, descarcarea si depozitarea materialelor; Electrosecuritate; Alimentare cu apa si canalizari; Izolatii si protectii anticorozive; Instalatii si masini de ridicat; Utilaje, masini si instalatii pentru constructii; Dispozitive, scule si unelte de mana; Utilaje folosite in ateliere.

Pagina 44/53

CAPITOLUL 4 - CONDUCTE DIN PVC

Reteaua de canalizare din PVC

Prezentul caiet de sarcini cuprinde instructiunile tehnice pentru montarea subterana a conductelor din PVC cu mufa, aferente retelei de canalizare.

Note importante
a) Prezentul caiet de sarcini se va citi impreuna cu instructiunile date de furnizorul conductelor pentru :

Transportul conductelor si pieselor de legatura din PVC; Stocarea si manipularea lor, la locul de punere in opera; Pregatirea conductelor, pieselor de legatura si garniturilor de cauciuc pentru montare; Lansarea in sant si montarea propriu-zisa a conductelor, etc.; Proba de etanseitate; Instructiuni pentru conditii speciale (de calitate a terenului de fundatie, de pante accentuate, etc.). b) Se recomanda specializarea personalului care va lucra la montarea acestui tip de conducte, fie la furnizorul de materiale, fie sub asistenta directa a unor specialisti de la firma furnizoare. 4.1. Generalitati
La fabricarea produselor PVC se prepara un amestec corespunzator, care pe langa pulberea PVC, contine diferiti aditivi si materiale auxiliare necesare unei prelucrari optime (fiind cunoscut faptul ca, felul si cantitatea aditivilor influenteaza proprietatile produsului).

Din amestecul PVC descris se produc prin extrudare tevi, iar prin turnare sub presiune toata gama de fitinguri. 4.1.1. Propietatile materialului PVC dur Densitatea: Rezistenta la rupere: Alungirea la rupere: 1,38 1,53 g/cm3 45 55 N/mm2 10 60 %

Pagina 45/53

Rezistenta la incovoiere: Modulul de elasticitate: Coeficientul de transmitere a caldurii: Coeficient de dilatare liniara:

90 100 N/mm2 ~ 3000 N/mm2 0,15 W/mk 0,08 mm/mC

Proprietatile mecanice depind de viteza de deformare si de temperatura. La viteza mica de deformare (incarcare treptata), PVC-ul se comporta plastic, iar la viteza mare de deformare (incarcare cu socuri) ca un material de comportare elastica. In privinta termodependentei PVC-ului, se poate afirma ca acesta are o comportare plastica la temperaturi inalte si elastica la temperaturi joase. Duritatea de suprafata la PVC dur dupa metoda Brinell 120 N/mm2. Limita inferioara a temperaturii de utilizare este de + 10C (sub aceasta temperatura, PVC-ul dur este casant, devenind sensibil la solicitari sub forma de lovituri). Limita superioara de temperatura este de 600C. Intre 400C si 600C caracteristicile mecanice scad. Peste 600C se poate solicita 2-3 min, iar peste 800C PVC-ul dur devine moale. Rezistenta la intemperii: cateva luni se pot depozita in aer liber, intr-un loc ferit de razele solare. PVC-ul dur nu este atacat de bacterii si alte microorganisme si nici de rozatoare. Este rezistent fata de saruri, acizi si substante alcaline diluate, uleiuri (vegetale, animale sau minerale), rezistenta la agentii chimici, depinzand de temperatura si incarcarea mecanica. 4.2. Caracteristicile conductelor si pieselor de legatura pentru canalizarea din PVC Durata de viata In cazul unei utilizari optime, durata de viata este de 50 de ani. Greutate mica Fiind de 20 de ori mai usor decat betonul, se poate transporta si manevra mai usor. Montare rapida Datorita greutatii mici si simplitatii imbinarii, se pot executa in timp scurt, retele de canalizare fara sa fie necesara o calificare superioara. Lungimi mari de montare Datorita greutatii mici se pot monta conducte si de 5-6 m lungime. Reteaua de conducte realizate din tuburi PVC este perfect etansa la apa si la patrunderea radacinilor.

Pagina 46/53

Radacinile nu pot patrunde prin conducte sau prin imbinari, neavand loc nici infiltratii si nici exfiltratii.

Proprietati de rezistenta Au rezistenta buna la transport, depozitare, montare si exploatare. Rezistenta la coroziune Conductele de canalizare impreuna cu garniturile de etansare rezista bine la actiunea substantelor aflate in apele uzate, menajere si freatice. Rezistenta la uzura Substantele solide in apele reziduale produc o uzura mai mica asupra conductelor PVC, decat asupra conductelor de beton si azbociment. Perete interior neted Datorita peretelui interior neted, pierderea prin frecare este mica, capacitatea de transport este mai mare si nu au loc depuneri pe peretele conductei. 4.3. Conducte si piese de legatura, pentru canalizare, din PVC Mod de prezentare si domeniu de utilizare Conductele din PVC pentru canalizare sunt executate din PVC rigid si au rolul de a colecta si evacua apele uzate menajere si meteorice. Gama de diametre pentru realizarea retelei exterioare de canalizare (gravitational presiune de utilizare max. 4 bar): Dn 160 mm Dn 200 mm Dn 300 mm Dn 400 mm Dn 500 mm - 160 x 3,6 mm - 200 x 4,5 mm - 315 x 7,7 mm - 400 x 9,8 mm - 500 x 12,2 mm.

Conductele de PVC pentru canalizare se fabrica cu urmatoarele lungimi: 1,2,3,5 si 6m. Sunt realizate cu mufa la un capat, iar etansarea lor se executa cu inele de cauciuc (inele de etansare profilate pentru Dn 200 mm si inele de etansare si fixare pentru Dn> 200 mm). Conductele de canalizare din PVC impreuna cu garniturile de etansare au o rezistenta buna la actiunea substantelor aflate in apele meteorice si menajere si la actiunea coroziva a solului.

Pagina 47/53

4.4. Prelucrarea conductelor din PVC dur La montarea conductelor din PVC dur, de cele mai multe ori este necesara prelucrarea lor. 4.4.1. Prelucrarea prin aschiere 4.4.1.1. Pilire, rectificare Tevile din PVC dur se pot prelucra bine cu scule atat manual cat si mecanic. La prelucrarea manuala cu bune rezultate se va folosi pila, in timpul operatiei de pilire impunandu-se ca din cand in cand sa se curete de pilitura suprafata acesteia. Operatiile de pilire si rectificare, se pot executa cu masina de rectificat cu diametrul pietrei de 250 mm, cu turatie de circa 300-400 rot/min, in conditii asemanatoare prelucrarii metalelor usoare. Trebuie evitata apasarea puternica a tevii pe piatra, deoarece, din cauza incalzirii rapide, PVC-ul se intinde pe piatra. Operatia trebuie executata cu intreruperi repetate, astfel incat temperatura materialului sa nu depaseasca 600C. 4.4.1.2. Debitare cu fierastraul Tevile din PVC dur se pot debita atat manual, cand se foloseste fierastraul in coada de vulpe, cat si mecanic, cand se foloseste fierastraul din industria lemnului. In cazul debitarii cu fierastraul, se vor indeparta periodic aschiile formate. 4.4.2. Deformare la cald Deformarea la cald este o tehnologie speciala si se bazeaza pe proprietatea PVC-ului, care, in urma solicitarilor mecanice la o temperatura mai mare decat cea de vitrificare, se deformeaza plastic, ireversibil. Cu aceasta metoda se realizeaza largirea capetelor tevilor si curbarea tevilor drepte. Temperatura optima pentru deformare la cald este intre 130-1400C. Daca temperatura de deformare este sub aceasta valoare, sau neomogena, iau nastere tensiuni in sectiunea tevii care deterioreaza teava in aceste portiuni. Se recomanda ca aceste operatii sa fie executate de firma producatoare. 4.5. Transport si depozitare In timpul transportului, tevile trebuie sa se sprijine pe toata lungimea lor. Se interzice incarcarea lor folosind piese cu muchii ascutite. In cazul depozitarilor tevilor si fitingurilor in aer liber, pentru un timp mai lung de 2-3 luni, acestea se vor proteja contra razelor solare, prin acoperire. La depozitarea in vrac, inaltimea de asezare in stiva nu va depasi 1,5 m.

Pagina 48/53

La depozitarea tevilor trebuie asigurata asezarea acestora pe toata lungimea lor. Garniturile de etansare din cauciuc se depoziteaza in locuri uscate si ferite de lumina soarelui si se protejeaza sa nu vina in contact cu substante chimice, uleiuri, combustibili. Produsele din PVC sunt livrate in ambalaj special de protectie recomandandu-se depozitarea lor pe suprafete plane si rigide. 4.6. Tehnica montarii in santuri Tehnica montarii in santuri deschise a conductelor din PVC comporta urmatoarele faze si operatiuni: a) Faze premergatoare: a.1. Pregatirea traseului conductei (eliberarea terenului si amenajarea acceselor de-a lungul traseului, pentru aprovizionarea si manipularea materialelor) a.2. Marcarea traseului si fixarea de repere in afara amprizei lucrarilor, in vederea executiei lucrarilor. a.3. Receptia, sortarea si transportul tevilor si a celorlalte materiale legate de executia lucrarilor. b) Faza de executie: b.1. Saparea transeelor manual, sau mecanizat, conform indicatiilor din proiect. b.2. Pregatirea patului de pozare a tuburilor. b.3. Lansarea cu atentie, cu utilaje specializate a tuburilor si fitingurilor, etc., necesare. b.4. Curatirea capetelor drepte, centrarea tuburilor, conform indicatiilor furnizorilor de tuburi. b.5. Imbinarea tuburilor din PVC cu mufa si inel de cauciuc. b.6.Umplerea partiala a transeei cu pamant (lasand mufele sau zonele de lipitura descoperite). b.7. Executia caminelor de vizitare si montarea pieselor speciale. c) Faza de probe si punere in functiune: c.1.Dupa terminarea lucrarilor de montaj, dupa ce betonul si mortarul utilizate au ajuns la rezistenta proiectata, inainte de executia finala a umpluturilor, se executa incercarea de etanseitate a canalelor inchise pe portiuni. c.2. Prevederea lucrarilor pregatitoare pentru proba de etanseitate. c.3. Efectuarea probei de etanseitate, executata in conformitate cu normativele in vigoare. c.4. Inlaturarea defectiunilor (in caz ca exista pierderi de apa) si refacerea probei.

Pagina 49/53

c.5. Executarea umpluturilor si refacerea terenului si a imbracamintii rutiere (conform destinatiei initiale). c.6. Punerea in functiune. c.7. Receptia generala a canalului. 4.7. Instructiuni de montaj 4.7.1. Trasarea si nivelmentul Avand in vedere ca realizarea pantelor de pozare ale canalului au o importanta deosebita in asigurarea functionarii acestuia, se va da o atentie sporita trasarii si stabilirii cotelor de nivel de referinta. Operatia de trasare se executa in urmatoarea ordine: 1) se picheteaza axul canalului; 2) se executa un nivelment de precizie in raport cu reperele topografice permanente (capace, camine, constructii, etc). 3) se traseaza marginile transeelor pentru executarea canalului; 4) se monteaza o scandura asezata pe muchie si orizontal, deasupra fiecarui camin. Scandura numita si rigla se fixeaza pe doi stalpi de lemn, fixati in pamant, prin nivelment de precizie si se verifica din timp in timp, si in special inainte de turnarea fundatiei canalului. Dupa montarea riglelor, se materializeaza pe acestea axul canalului printr-un cui batut. In cazul in care sapatura transeelor se face mecanizat, fixarea riglelor se executa dupa terminarea lucrarilor cu utilaje, dar inaintea inceperii finisajului sapaturii, care se face manual. Tot in cadrul operatiunii de trasare se vor materializa prin tarusi si pozitia intersectiilor canalului ce se executa cu alte retele existente in zona. Pentru identificarea traseelor exacte ale retelelor existente se vor executa sondaje in prezenta delegatilor detinatorilor de retele, conform avizelor. In timpul executiei canalului se vor respecta intocmai de catre antreprenor conditiile prevazute in avizele detinatorilor de retele edilitare din zona lucrarilor pentru a se evita deteriorarea sau producerea de accidente. 4.7.2. Executia canalului Dupa executarea sapaturilor la cotele din proiect fundul santului trebuie sa fie neted, fara pietre si radacini; se realizeaza patul de pozare pentru canal din nisip, granulatie 1...7 mm, compactat cu mijloace manuale sau mecanice (grad compactitate 90%).

Pagina 50/53

Grosimea stratului de nisip este de minim 15 cm sub generatoarea inferioara a tubului de PVC. Langa si deasupra conductei se pune un strat gros de 30 cm de material granular cu granulatie maxima de 20 mm (nisip), fara corpuri dure, compactat manual pana la atingerea compactitatii de 85%. Astuparea transeei si compactarea mecanica a pamantului se pot face de la o acoperire de peste 1 m deasupra generatoarei superioare a tubului de PVC. Deoarece rezistenta conductei de canalizare montate subteran si deformatia sunt influentate de felul in care sunt ingropate, se recomanda ca unghiul de ingropare sa fie intre 900 si 1800. Cantitatea de nisip necesara realizarii patului de pozare este prevazuta pentru un unghi de ingropare de 1200.

Diametrul conductei D [mm] 160 x 3,6 200 x 4,5 315 x 7,7 500 x 12,2

Latime minima sapatura [m] 0,90 0,90 1,30 1,50

h [m] 0,20 0,22 0,25 0,30

Montarea tuburilor se face din aval spre amonte, mufele tuburilor asezandu-se spre amonte, in contra sensului de curgere al apei. Conductele se pot asambla si pe marginea santului. Coborarea conductelor in sant se va realiza cu funii de canepa, tuburile nu se vor tara sau rostogoli pe pamant sau obiecte dure. Imbinarile intre tuburi se realizeaza cu ajutorul mufei si a inelelor de etansare. Capatul tubului care se introduce in mufa este tesit din fabrica la 150. Daca din montaj este necesara scurtarea unui tub pentru potrivirea la pozitie, taierea se va realiza cu un fierastrau cu pasul dintelui de 2-3 mm. Capatul debitat se teseste cu ajutorul pilei, respectandu-se urmatoarele dimensiuni:

D 160 [mm] b 15 17 18 22 200 315 500

Pagina 51/53

La capatul tubului, lungimea de introducere in mufa respecta valorile precizate de furnizorul tuburilor. Garnitura de etansare, cat si peretii interiori ai mufei vor fi curatati cu atentie, dupa care garnitura de cauciuc se introduce in canelura mufei. Prin umezirea garniturii se usureaza asezarea in canelura. Se unge cu un strat subtire de sapun capatul tubului (nu se vor folosi produse derivate titeiului). Capatul tubului pregatit, se introduce pana la semn in mufa cu garnitura (tuburile trebuie sa fie coaxiale). Pe retea sunt prevazute camine de vizitare din beton STAS 2448 /82 la o distanta de maxim 60 m. Racordarea tubului PVC la caminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei piese speciale din PVC care asigura o etanseitate corespunzatoare. Suprafata exterioara a piesei de acces la camin (sablata exterior) face priza cu betonul, iar intre suprafetele interioare ale piesei si tubului, etanseitatea se asigura cu inel de cauciuc . Aceasta piesa asigura si o deviatie de 30 de la ax. La montare, capatul interior al piesei trebuie sa fie in acelasi plan cu peretele interior al caminului, iar depasirea sa fie permisa doar la capatul exterior. In cazul gurilor de scurgere STAS 6701 trecerea de la cotul din beton la tubul de PVC (reprezentand racordul gurii de scurgere la caminul de vizitare) se realizeaza prin intermediul unei piese speciale de legatura beton PVC. 4.7.3. Executia caminelor de vizitare Constructia caminelor de vizitare se va realiza concomitent cu montajul tronsoanelor canalului, de regula din aval spre amonte. Ordinea operatiunilor de executare a caminelor de vizitare va fi urmatoarea: turnarea partiala a fundatiei caminului, respectiv pana la cotele de montare a tuburilor, vor fi inglobate partial in fundatie prin intermediul piesei de acces la camin; pozarea camerei de lucru din tuburi de beton simplu, avand Dn 100cm si a cosului de acces din tuburi de beton simplu (cu mufa) avand Dn 80cm, monolitizarea si rostuirea tuburilor se va face cu mortar M 100, inclusiv a placii intre camera de lucru si cosul de acces (poz. 7 STAS 2448). montarea placii suport din beton armat Bc 20 (vezi anexele A3 sau A4 din STAS 2448-82) si monolitizarea acesteia de corpul caminului (cos acces) cu mortar de ciment M 100; pozarea ramei si a capacului (conform STAS 2308-82) care va fi de tipul IV, cu balama antifurt, carosabila si monolitizarea ramei cu mortar de ciment M 100;

Pagina 52/53

montarea scarilor de acces in camin, executate din otel beton 20 mm, prima treapta urmand a fi fixata la maxim 50 cm distanta de capac, iar ultima la maxim 30 cm distanta fata de bancheta de lucru; curatirea rigolei din camin, de eventualele materiale cazute in timpul executiei caminului si sclivisirea acesteia cu mortar de ciment. Verificarea calitatii caminelor de vizitare si proba de etanseitate se va face concomitent cu verificarea si probarea tronsoanelor de canal realizate, tinand cont de conditiile de exploatare a acestora. 4.7.4. Executia umpluturilor Dupa montajul canalului si realizarea caminelor de vizitare de la capetele tronsonului, executia umpluturilor se va efectua in doua etape dupa cum urmeaza: prima etapa: umpluturi partiale in straturi de 15-20 cm grosime, compactate manual, pentru a nu se produce deplasari ale corpului canalului, pana la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a tuburilor, cu lasarea descoperita a mufelor de imbinare, in vederea efectuarii probei de etanseitate. a doua etapa: dupa efectuarea probei de etanseitate, se executa umplerea totala a transeei, in straturi de 20-30 cm grosime, bine compactate, pana la nivelul de realizare a refacerii sistemului initial al terenului. Umpluturile transeei se vor face cu pamant maruntit, neadmitandu-se bulgari de pamant sau bolovani. 4.7.5. Incercarea de etanseitate Dupa terminarea lucrarilor de montaj, dupa ce betonul si mortarul utilizate au ajuns la rezistenta proiectata, inainte de executia umpluturilor, se executa incercarea de etanseitate a canalului, pe portiuni. In vederea incercarii, care se face cu apa, se prevad urmatoarele lucrari pregatitoare: umpluturi de pamant partiale, lasand imbinarile libere; inchiderea etansa a tuturor orificiilor; blocarea extremitatilor canalului si a tuturor punctelor susceptibile de deplasare in timpul probei; incercarea la presiune interna cu apa (conform furnizorului de tuburi PVC) Tronsoanele de conducte, se umplu cu apa intre doua camine si se mentin cel putin 2 ore la o presiune medie de 2 m coloana de apa. Dupa aceea se masoara cantitatea de apa scursa efectiv in 15 minute si se compara cu valorile calculate cu urmatoarea formula:

Vcal.e = a *d* l + 1,3 *x

Pagina 53/53

unde: Vcal.e a - cantitatea de apa scursa, [dm3]; - constanta care depinde de materialul conductei si de felul montarii

(pentru conducte PVC: a = 0,5) d l x - diametrul interior al tevii, [m] - lungimea conductei incercate, [km] - numarul caminelor aflate pe tronsonul incercat.

In cazul in care rezultatele incercarii de etanseitate nu sunt corespunzatoare, se iau masuri de remediere, dupa care se reface proba. 4.8. Receptia lucrarilor Receptia lucrarilor pentru reteaua de canalizare gravitationala se va face in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini, precum si cu cele inscrise in Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aprobat prin H.G. nr. 273/14.06.1994 si publicat in Monitorul Oficial nr. 193 partea I/28.07.1994. 4.9. Masuri de protectia muncii Au fost prezentate in memoriul tehnic. 4.10. Standarde de referinta Cele mai importante standarde a caror prevederi ghideaza atat proiectarea, cat si executia lucrarilor de retele de canalizare sunt urmatoarele: STAS 816-80 STAS 1846-90 canalizare STAS 2308-81 STAS 2448-82 STAS 3051-91 proiectare. STAS 3272-80 scurgere STAS 6701-82 - Tuburi si piese de canalizare din beton simplu - Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de apa de - Capace si rame pentru camine de vizitare - Canalizari. Camine de vizitare - Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii de - Canalizari. Gratare cu rama din fonta pentru guri de - Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit

STAS 8591-1-91 - Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate in sapatura Documentatiile tehnice pentru tuburi si piese speciale din PVC (WAVIN, etc).

S-ar putea să vă placă și