Sunteți pe pagina 1din 1

sc RICO srl

Constanta

PROCES VERBAL
PROBE INSTALATII
Nr.data .

Cod

F-PO-08-12

Actualizare 2
Pag. 1/ 1

BENEFICIAR:
M.E.C.T.S U.M.P.M.R.S.U
OBIECTIV Reabilitare scoala cu clasele I-VII,loc CORBU ,jud Constanta
Proiect nr. 107/5/SIRP/QCB5/245/2007
LUCRARE : Instalatii termice interioare

Dilatare Contractare Circulatie


Presiune Rezistenta Etanseitate
Spalare
Eficacitate

ADRESA: Scoala cu clasele I-VII


Localitatea CORBU Judet Constanta
Proba s-a efectuat (hidraulic, cu agent termic propriu, prin sondaj, vizual):
- Presiunea hidraulica:....................(atm)
- Temperatura fluidului de proba ...............................(oC)
- Circulatie...............................
-

In timpul probei s-au constatat:


Deformatii plastice vizibile DA/NU
Picaturi sau scapari de fluid prin materialul de baza sau prin imbinarile sudate DA/NU
Scapari de presiune la suprafete de etansare DA/NU
CONCLUZII:
Proba de etanseitate la presiune a fost corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor
in vigoare, neexistand obiectii din partea beneficiarului.
S-a efectuat verificarea conductelor interioare de apa, daca imbinarile sunt corect
executate,respectandu-se prevederile proiectului si a normativelor in vigoare.

S-au respectat traseele din P.E.- DA/NU

Coloanele si legaturile sunt fixate si amplasate corespunzator- DA/NU

Conductele sunt la cota si au panta corespunzatoare DA/NU

Coloanele si legaturile s-au montat la cota stabilita-DA/NU

S-au respectat pantele din P.E. DA/NU

S-au efectuat urmatoarele (se precizeaza parametrii si timpii aferenti)


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Urmare a celor de mai sus se considera ca aceasta proba ESTE(NU ESTE)
Numele
Prenumele
Functia
Beneficiar

Potlog

Valeria

Instalator

Ioni

Dumitru

Diriginte
Maistru

Semnatura
___________
_____________