Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ............................. S.R.L.

Proiect nr. ....... din ............. Faza: Pth


Investitia .............................................

PROGRAM / RAPORT
PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR PE SANTIER
- INSTALATII TERMICE INTERIOARE Lucrarea :
...................................................................................................
Beneficiar:
...................................................................................................
Proiectant general:
...................................................................................................
Reprezentat de :
...................................................................................................
Proiectant specialitate:
...................................................................................................
Reprezentat de :
...................................................................................................
Executant:
...................................................................................................
Reprezentat de :
...................................................................................................
In conformitate cu Legea 10/95, privind calitatea in constructii, art.22, litera e., Ordinul MLPTL
nr. 31/N/1995, HGR 766/1997 si normativele tehnice in vigoare, se stabileste de comun acord
programul pentru controlul calitatii lucrarilor pe santier :

Nr.
crt

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Operatia ce se controleaza , se verifica sau se


receptioneaza calitativ si pentru care se
intocmesc documentele scrise.

1
Trasarea lucrarilor
Predare primire front de lucru se va intocmi fisa
de masuratori
Certificat de garantie pentru calitatea materialelor
livrate
Registrul pentru receptia calitativa a materialelor
inainte de introducerea acestora in opera
Tabel cu sudorii autorizati
Buletin de examinare vizuala a sudurilor
Efectuarea spalarii si curatirii interioare la
conducte
Probarea instalatiei (conducte, armaturi, etc...)
Inceperea montarii instalatiei de incalzire a
distributiei
Inceperea operatiunilor de izolare termica a
conductelor
Proba la cald si proba de eficacitate
Controlul pe santier in timpul executiei (numar de
controale)

Documentul scris
care se incheie:
-PVLA-proces verbal
de lucrari ascunse
-PVR - proces verbal
de receptie calitativa
-PV - proces verbal
2
P.V.
P.V.

Cine intocmeste:
-I - I.C.Jud. .........
-B - beneficiar
-E - executant
-P - proiectant

Numarul
si data
actului
incheiat

3
B+E
B+E

certificat

registru

tabel
buletin
P.V.

E
E
B+E

P.V.
P.V.

B+E
B+E+P

P.V.

B+E+P

P.V.
Dispozitie de santier

B+E+P
B+E+P

Nota:
1). Beneficiarul va completa denumirea si adresa executantului dupa contractarea lucrarii:
2). Executantul va informa in timp util, inspectia beneficiarul si proiectantul despre receptia sau autorizarea fiecarei
faze;
3). Este interzisa continuare executiei , in faza urmatoare , inainte de receptia sau autorizarea fazei precedente.

BENEFICIAR:
.............................

PROIECTANT GENERAL:
............................................

EXECUTANT:
.........................