Sunteți pe pagina 1din 1

CONSTRUCTOR: ..................................................................................................

BENEFICIAR:
..................................................................................................
OBIECTUL:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

PROCES VERBAL DE PREDARE AMPLASAMENT


Incheiat azi .......................

Au stat la baza urmatoarele documente:

Proiect arhitectura ...................................................


.................................................................................
.................................................................................
Proiect rezistenta ....................................................
.................................................................................

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii) :

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Din partea
BENEFICIARULUI
...................................

Din partea
PROIECTANTULUI
................................

Din partea
CONSTRUCTORULUI
.....................................

....................................

.................................

....................................