Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA: .

SANTIER: .
OBIECTIV: ...............................................................
ADRESA:

PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANSEITATE


LA PRESIUNEA LA RECE PENTRU CONDUCTE
SUBTERANE EXTERIOARE DE APA

NR........................... DATA...........................
Denumire instalatie ...............................................................................................................
Proiect nr. ............................................................. Plansele nr. ............................................
Caiet de sarcini.......................................................................................................................
Tip conducte...........................................................................................................................
Valoarea presiunii de proba *)............................ (bari) conform proiect.
Timp de mentinere la presiunea de proba**) ......................................................... (minute)
Seriile manometrelor ***): ...................................................................................................
Proba a fost efectuata conform****).....................................................................................
In timpul probei s-au constatat:
Deformatii plastice vizibile;
Picaturi sau scapari de fluid prin materialul de baza sau prin imbinarile sudate;
Scapari de presiune la suprafete de etansare.
CONCLUZII:
Proba de etanseitate la presiune la rece a fost corespunzatoare prevederilor din proiect si a
normativelor in vigoare, neexistand obiectii din partea beneficiarului.
S-a efectuat verificarea conductelor exterioare de apa, privind cota de amplasare, patul conductei,
aliniamentul, panta fundului transeii, natura terenului, daca imbinarile sunt corect executate,
respectandu-se prevederile proiectului si anormativelor in vigoare.
Incercarea de etanseitate la presiune la rece s-a efectuat la portiune <200 m la care au fost montate
toate armaturile.
Portiunea de conducta verificata a fost acoperita cu un strat de cca. 30 cm pamant, lasandu-se
libere imbinarile.
NUMELE PRENUMELE FUNCTIA SEMNATURA
RESP. CTC: ................................. ................................ ........................... ............................
SEF SANTIER: ................................. ................................ ........................... ...........................
SEF PCT. LUCRU: ................................. ................................ ........................... ...........................
BENEFICIAR: ................................. ................................. ............................. ............................
_______________________
*) Presiunea de incercare la etanseitate la conductele de apa pentru retelele la care presiunile de serviciu sunt <de 6 bar
(cca. 6 kgf / cm2) va fi egala cu 2 x presiunea de regim indicata in proiect. La retelele in care se realizeaza presiunea de serviciu
> 6 bar, presiunea de incercare va fi 1,5 x presiunea de regim, dar cel putin 10 bar (cca. 10 kgf / cm2). Ridicarea presiunii
incepand de la 5 barse va face treptat ridicand cu cca. 2 bar la 15 min pana la realizarea presiunii de incercare.
**) Conductele se vor mentine sub presiune timpul necesar verificarii tuturor traseelor si imbinarilor, dar nu mai putin de
60 de minute. Intr-un interval de 60 de minute nu se admite scaderea presiunii cu mai mult de 10 % din presiunea de incercare.
***) Presiunea in conducte se va realiza cu o pompa de mana cu piston, nefiind admise pompe centrifuge, in conformitate
cu prevederile normativului 1 22 / 99. Se vor monta manometre la ambele capete ale tronsonului supus incercarii pe ramificatii
din tevi de 1.
****) Se va indica instructiunea sau prescriptia tehnica.

Formular Cod: F 4.10 - 27