Sunteți pe pagina 1din 11

Proiectant: S.C. I.G. PROIECT PLUS S.R.L.

Beneficiar : ARDELEAN ADRIAN - MARCEL


Antreprenor General: SC KULCSAR CONSTRUCT SRL

PROCES VERBAL
DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI
Nr. 1 din 15.04.2016

La obiectul: CAS FAMILIAL


Din cadrul investitiei: CAS FAMILIAL P+E

Subsemnatii am participat la predarea primirea amplasamentului liber


Conform Planului de Situatie si Trasare nr. A01
Materializat prin reperii: Borne topo pentru delimitarea terenului aferent amplasamentului dupa
PAD. Colturile terenului materializate prin tarusi metalici si doua colturi ale constructiei propuse in
punctele 329,98 si 327,98 .

Cotele materializate pe teren sunt:


Cotele curbelor de nivel 329,80 si 328,26.
Privitor la amplasament sunt ( nu sunt ) obiectiuni astfel:
Nu sunt obiectiuni astfel se poate trece la executarea trasarii constructiei propuse.

Numele Prenumele Functia Semnatura

Beneficiar: Vultur Danut diriginte santier

Proiectant: Osvth Robert ing. constructor

Constructor: Popovici Silviu R.T.E.


Proiectant: S.C. I.G. PROIECT PLUS S.R.L.
Beneficiar : ARDELEAN ADRIAN - MARCEL
Antreprenor General: SC KULCSAR CONSTRUCT SRL

PROCES VERBAL
DE TRASARE A LUCRARILOR
Nr. 2 din 15.04.2016

La obiectul: CAS FAMILIAL


Din cadrul investitiei: CAS FAMILIAL P+E
Trasarea a fost executata de : Popovici Silviu
Pe baza planselor nr. A01 din proiectul nr. 19/2015.
Elaborat de: S.C. I.G. PROIECT PLUS S.R.L.

Si a procesului verbal de predare primire a amplasamentului nr. 1 din data de 15.04.2016

Elementul de reper si verificare este : ( borna,constructia invecinata,elementul fix ,etc) : stalp


electric din beton cu reperul R=328,68. Trasarea s-a executat cu retragere 5,00m fata de
aliniamentul A si B.
Bornele ce materializeaza colturile terenului.
avind coordonata X = .
Y = ..
Z
COTA : 329.80 reprezentand 0,00

TRASAREA A FOST MATERIALIZATA PRIN ( Borne,stilpi,tarusi,balize etc).


Tarusi si balize.

Numele Prenumele Functia Semnatura

Au executat trasarea : Popovici Silviu R.T.E.

Au asistat la trasare:

Beneficiar: Vultur Danut diriginte santier

Proiectant: Osvth Robert ing. constructor

Constructor: Popovici Silviu R.T.E.


Proiectant: S.C. I.G. PROIECT PLUS S.R.L.
Beneficiar : ARDELEAN ADRIAN - MARCEL
Antreprenor General: SC KULCSAR CONSTRUCT SRL

PROCES VERBAL
PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR
CE DEVIN ASCUNSE
Nr. 4 din 16.11.2015

Faza de lucrare supusa verificarii:


Verificarea armrii fundatiilor- faz premergtoare turnrii betonului n fundaii

La obiectul: CAS FAMILIAL (FUNDAII)


Din cadrul investitiei: CONSTRUIRE CAS FAMILIAL

Elemente de identificare ( element de constr,ax,cota, etc.):


Armarea fundaiilor a fost realizat conform detaliilor de fundaii cu o centur de fundare la cota
0,00, cu 612 PC52.

Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr: 30/2015


Elaborat de SC ECOPROIECT SRL si SC HATCHBACK EXE SRL
Plansele nr: R 01; R 02; R 03;
Sau a Dispozitiei de Santier nr: - din data de - .

Concluzii:
Armarea fundaiilor a fost realizat cu respectarea proiectului ce a stat la baza eliberrii autorizaiei
de construire

Masuri Dispuse:
Se poate trece la faza urmtoare i anume: turnarea betonului n fundaii.

Numele Prenumele Functia Semnatura

Beneficiar: Vultur Danut diriginte santier

Proiectant: Ardelean Daniel ing. constructor

Constructor: Popovici Silviu R.T.E.

Proiectant: S.C. I.G. PROIECT PLUS S.R.L.


Beneficiar : ARDELEAN ADRIAN - MARCEL
Antreprenor General: SC KULCSAR CONSTRUCT SRL

PROCES VERBAL
DE VERIFICARE A COTEI DE FUNDARE
SI A NATURII TERENULUI DE FUNDARE
Nr. 3 din 20.04.2016

La obiectul: CAS FAMILIAL (FUNDAII) - faz premergtoare turnrii betonului n fundaii


Din cadrul investitiei: CAS FAMILIAL P+E

Subsemnatii am procedat la verificarea cotei de fundare pentru :


Construire cas familial
si a naturii terenului de fundare, conform studiului geotehnic anexat la documentaie
aferente obiectului menionat mai sus.
Verificarea s-a facut pe baza prevederilor proiectului nr: 19/2015.
Elaborat de S.C. I.G. PROIECT PLUS S.R.L.
Plansele: R 01; DR 01;
Si a Studiului Geotehnic nr. F.N. elaborat de BALINT BARNA.

Concluziile verificarilor sint urmatoarele:

S-a respectat cota de fundare din plana Plan de fundaie i Detalii de fundare corelat cu
studiul geotehnic care a determinat natura terenului de fundare.

Masurile dispuse:
Se poate trece la faza urmtoare i anume: armarea fundaiei.

Numele Prenumele Functia Semnatura

Beneficiar: Vultur Danut diriginte santier

Proiectant: Osvth Robert ing. constructor

Constructor: Popovici Silviu R.T.E.


Proiectant: S.C. I.G. PROIECT PLUS S.R.L.
Beneficiar : ARDELEAN ADRIAN - MARCEL
Antreprenor General: SC KULCSAR CONSTRUCT SRL

PROCES VERBAL
DE RECEPTIE CALITATIVA
Nr. 5 din 30.11.2015

A*) FUNDAII - ASPECT BETON DUP DECOFRARE

Incheiat astazi: 30.11.2015


Cu ocazia verificarilor efectuate
La obiectul: CAS FAMILIAL (FUNDAII)
Din cadrul investitiei: CONSTRUIRE CAS FAMILIAL

La baza verificarilor au stat urmatoarele documente:


Proiectul tehnic ce a stat la baza executrii lucrrilor precum i normativele pentru executarea
fundaiilor construciilor.

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

Betonul a fost turnat n fundaii cu respectarea normelor n vigoare, iar dup decofrare betonul nu
prezint segregri.

Au fost stabilite urmatoarele masuri ( concluzii ):


Se poate trece la faza urmtoare i anume: executare structur parter( perei, stlpiori).

Mentiuni speciale :
Va respecta n continuare proiectul tehnic i normativele n vigoare la executarea construciilor.

Numele Prenumele Functia Semnatura

Beneficiar: Vultur Danut diriginte santier

Proiectant: Ardelean Daniel ing. constructor

Constructor: Popovici Silviu R.T.E.

NOTA: Se completeaza pentru receptia calitativa a lucrarilor ce devin ascunse,cotei de fundare,natura terenului de fundare, armare elemente
b.a.,aspectul betonului dupa decofrare,pozitionare goluri etc
Proiectant: S.C. I.G. PROIECT PLUS S.R.L.
Beneficiar : ARDELEAN ADRIAN - MARCEL
Antreprenor General: SC KULCSAR CONSTRUCT SRL

PROCES VERBAL
DE RECEPTIE CALITATIVA
Nr. 6 din 20.04.2016

A*) STRUCTUR PARTER - ARMARE STLPIORI

Incheiat astazi: 20.04.2016


Cu ocazia verificarilor efectuate
La obiectul: CAS FAMILIAL (STRUCTUR)
Din cadrul investitiei: CONSTRUIRE CAS FAMILIAL

La baza verificarilor au stat urmatoarele documente:


Proiectul tehnic ce a stat la baza executrii lucrrilor (plana R 04), precum i normativele pentru
executarea construciilor.

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

Armarea stlpiorilor a fost realizat cu respectarea proiectului ce a stat la baza eliberrii


autorizaiei de construire. Armtura nu prezint urme de rugin.

Au fost stabilite urmatoarele masuri ( concluzii ):


Se poate trece la faza urmtoare i anume: executare structur parter ( perei, stlpiori).

Mentiuni speciale :
Va respecta n continuare proiectul tehnic i normativele n vigoare la executarea construciilor.

Numele Prenumele Functia Semnatura

Beneficiar: Vultur Danut diriginte santier

Proiectant: Ardelean Daniel ing. constructor

Constructor: Popovici Silviu R.T.E.

NOTA: Se completeaza pentru receptia calitativa a lucrarilor ce devin ascunse,cotei de fundare,natura terenului de fundare, armare elemente
b.a.,aspectul betonului dupa decofrare,pozitionare goluri etc
Proiectant: S.C. I.G. PROIECT PLUS S.R.L.
Beneficiar : ARDELEAN ADRIAN - MARCEL
Antreprenor General: SC KULCSAR CONSTRUCT SRL

PROCES VERBAL
DE RECEPTIE CALITATIVA
Nr. 7 din 11.05.2016

A*) PLANEU PESTE PARTER, COTA +2.70 - ARMARE CENTURI, GRINZI I PLANEU

Incheiat astazi: 11.05.2016


Cu ocazia verificarilor efectuate
La obiectul: CAS FAMILIAL (CENTURI, GRINZI I PLANEU)
Din cadrul investitiei: CONSTRUIRE CAS FAMILIAL

La baza verificarilor au stat urmatoarele documente:


Proiectul tehnic ce a stat la baza executrii lucrrilor (planele R 03; R 04;), precum i normativele
pentru executarea construciilor.

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

Armarea centurilor, grinzilor i planeului a fost realizat cu respectarea proiectului ce a stat la


baza eliberrii autorizaiei de construire. Armtura nu prezint urme de rugin.

Au fost stabilite urmatoarele masuri ( concluzii ):


Se poate trece la faza urmtoare i anume: turnrea betonului n centuri, grinzi i planeu.

Mentiuni speciale :
Va respecta n continuare proiectul tehnic i normativele n vigoare la executarea construciilor.

Numele Prenumele Functia Semnatura

Beneficiar: Vultur Danut diriginte santier

Proiectant: Ardelean Daniel ing. constructor

Constructor: Popovici Silviu R.T.E.

NOTA: Se completeaza pentru receptia calitativa a lucrarilor ce devin ascunse,cotei de fundare,natura terenului de fundare, armare elemente
b.a.,aspectul betonului dupa decofrare,pozitionare goluri etc
Proiectant: S.C. I.G. PROIECT PLUS S.R.L.
Beneficiar : ARDELEAN ADRIAN - MARCEL
Antreprenor General: SC KULCSAR CONSTRUCT SRL

PROCES VERBAL
DE RECEPTIE CALITATIVA
Nr. 8 din 10.06.2016

A*) PLANEU PESTE PARTER, COTA +2.70 - ASPECT BETON DUP DECOFRARE
CENTURI, GRINZI I PLANEU

Incheiat astazi: 10.06.2016


Cu ocazia verificarilor efectuate
La obiectul: CAS FAMILIAL (CENTURI, GRINZI I PLANEU)
Din cadrul investitiei: CONSTRUIRE CAS FAMILIAL

La baza verificarilor au stat urmatoarele documente:


Proiectul tehnic ce a stat la baza executrii lucrrilor (planele R 03; R 04;), precum i normativele
pentru executarea construciilor.

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

Betonul a fost turnat n centuri, grinzi i planeu cu respectarea normelor n vigoare, iar dup
decofrare betonul nu prezint segregri.

Au fost stabilite urmatoarele masuri ( concluzii ):


Se poate trece la faza urmtoare i anume: executarea structurii mansardei.

Mentiuni speciale :
Va respecta n continuare proiectul tehnic i normativele n vigoare la executarea construciilor.

Numele Prenumele Functia Semnatura

Beneficiar: Vultur Danut diriginte santier

Proiectant: Ardelean Daniel ing. constructor

Constructor: Popovici Silviu R.T.E.

NOTA: Se completeaza pentru receptia calitativa a lucrarilor ce devin ascunse,cotei de fundare,natura terenului de fundare, armare elemente
b.a.,aspectul betonului dupa decofrare,pozitionare goluri etc
Proiectant: S.C. I.G. PROIECT PLUS S.R.L.
Beneficiar : ARDELEAN ADRIAN - MARCEL
Antreprenor General: SC KULCSAR CONSTRUCT SRL

PROCES VERBAL
DE RECEPTIE CALITATIVA
Nr. 9 din 20.07.2016

A*) STRUCTUR MANSARD

Incheiat astazi: 20.07.2016


Cu ocazia verificarilor efectuate
La obiectul: CAS FAMILIAL (STRUCTUR MANSARD)
Din cadrul investitiei: CONSTRUIRE CAS FAMILIAL

La baza verificarilor au stat urmatoarele documente:


Proiectul tehnic ce a stat la baza executrii lucrrilor (plana A 04;), precum i normativele pentru
executarea construciilor.

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

Structura de rezisten a mansardei a fost realizat cu respectarea proiectului ce a stat la baza


eliberrii autorizaiei de construire.

Au fost stabilite urmatoarele masuri ( concluzii ):


Se poate trece la faza urmtoare i anume: executarea arpantei i a nvelitorii.

Mentiuni speciale :
Va respecta n continuare proiectul tehnic i normativele n vigoare la executarea construciilor.

Numele Prenumele Functia Semnatura

Beneficiar: Vultur Danut diriginte santier

Proiectant: Ardelean Daniel ing. constructor

Constructor: Popovici Silviu R.T.E.

NOTA: Se completeaza pentru receptia calitativa a lucrarilor ce devin ascunse,cotei de fundare,natura terenului de fundare, armare elemente
b.a.,aspectul betonului dupa decofrare,pozitionare goluri etc
Proiectant: S.C. I.G. PROIECT PLUS S.R.L.
Beneficiar : ARDELEAN ADRIAN - MARCEL
Antreprenor General: SC KULCSAR CONSTRUCT SRL

PROCES VERBAL
DE RECEPTIE CALITATIVA
Nr. 10 din 10.08.2016

A*) ARPANT

Incheiat astazi: 10.08.2016


Cu ocazia verificarilor efectuate
La obiectul: CAS FAMILIAL (ARPANT)
Din cadrul investitiei: CONSTRUIRE CAS FAMILIAL

La baza verificarilor au stat urmatoarele documente:


Proiectul tehnic ce a stat la baza executrii lucrrilor (planele A 05;), precum i normativele pentru
executarea construciilor.

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

arpanta a fost executat cu respectarea normativelor n vigoare.

Au fost stabilite urmatoarele masuri ( concluzii ):


Se poate trece la faza urmtoare i anume: executarea nvelitorii.

Mentiuni speciale :
Va respecta n continuare proiectul tehnic i normativele n vigoare la executarea construciilor.

Numele Prenumele Functia Semnatura

Beneficiar: Vultur Danut diriginte santier

Proiectant: Ardelean Daniel ing. constructor

Constructor: Popovici Silviu R.T.E.

NOTA: Se completeaza pentru receptia calitativa a lucrarilor ce devin ascunse,cotei de fundare,natura terenului de fundare, armare elemente
b.a.,aspectul betonului dupa decofrare,pozitionare goluri etc
ORDIN
de incepere a lucrarilor

CATRE,
SC KULCSAR CONSTRUCT SRL
mun. Zalu, str. Aleea Karoly Kiss, bl. A35,
ap. 17, jud. Slaj

Avand in vedere ca in baza contractului de executie sunteti executantul lucrarii


CAS FAMILIAL P+E
va solicitam prin prezentul ordin inceperea lucrarilor din urmatoarele motive:

1. Existena autorizaiei de construire nr. 774 din 29.12.2015, a certificatului de urbanism


nr.880 din 01.09.2015, precum i toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Va atragem atentia ca nerespectarea prezentului ordin atrage penalitati conform clauzelor


contractuale.
Daca aveti obiectiuni privind prezentul ordin, sau din motive obiective, sunteti in
imposibilitatea de a va conforma, va rugam sa transmiteti in scris, in termen de trei zile de la
primirea prezentului ordin, obiectiunile d-voastra la sediul beneficiarului.
INCEPAND CU DATA DE 15.04.2016.

Localitatea ZALU
Data 15.04.2016

Diriginte de santier , Executant,


ing. Vultur Dnu adm. Kulcsar Ferenc

Beneficiar,
Ardelean Adrian-Marcel