Sunteți pe pagina 1din 2
S.C. JPR Prefabricate S.R.L. RO-627330,Com. Suraia, Jud. Vrancea Str. Silozului Comcereal Tel: 0237 - 244

S.C. JPR Prefabricate S.R.L. RO-627330,Com. Suraia, Jud. Vrancea Str. Silozului Comcereal

Tel: 0237 - 244 930 Fax: 0237 - 244 931 Email: vanzari@jpr-prefabricate.ro Web: www.jpr-prefabricate.ro

Straight Flush Slurry System

SISTEMUL DE DEJECŢIE CU „JET DIRECT”:

Sistemul de dejec ţie cu jet direct este un sistem de scurgere instalat

sub grajdurile de porci, cu scopul de a transporta dejectiile in laguna.

Sistemul de suspensie este instalat sub canalele de dejectie.

O iesire cu dop este instalata in fiecare canal. Se creeaza un vid

natural, cand dopurile sunt trase la 2-3 saptamani, si dejectia este

transmisa spre laguna. Dupa ce este instalat corect, sistemul

functioneaza eficient, se intretine usor si se foloseste la fel de usor.

eficient, se intretine usor si se foloseste la fel de usor. "Sump" Slurry canal Air escape
"Sump" Slurry canal Air escape valve Air escape valve Reduction T-piece or stub with stopper
"Sump"
Slurry canal
Air escape valve
Air escape valve
Reduction
T-piece or stub
with stopper
Water lock
Reception pit

RECOMANDĂRI :

· Conductele de scurgere trebuie s ă aib ă o pant ă de 5‰ = 5 mm/m.

· Valvele pentru evacuarea aerului trebuie pozi ţionate în ambele capete ale conductelor.

· Canal de ejec ţie sa aibe o adâncime între 40 şi 60 cm.

· O ecluz ă trebuie construita la groapa de primire a fiecarei scurgeri.

· Un sistem de blocare a apei trebuie s ă fie instalat la groapa de recep ție.

with pump

s ă fie instalat la groapa de recep ț ie. with pump Valva de aerisire Sistemul

Valva de aerisire

Sistemul original ‘Jet direct” este caracterizat prin dopurile (dop), care se află pe un racord de scurgere t-piece stub, pentru a da propriet ăți optime de etanș are. Sistemul poate fi oferit în dou ă modalit ăţi:

· Piese T cu inele de cauciuc

· Racorduri de lipit

BENEFICIILE SISTEMULUI JET DIRECT

· Sistemul Fog poate fi proiectat pentru a se potrivi diferitelor ferme cu diferite conditii topografice.

· Investiţ ie şi costuri sc ă zute de func ţ ionare.

- Canalele de dejec ţie cu adâncime între 40 şi 60 cm ajuta la costuri reduse pentru constructor fata de 1-2 metri canal de dejectie.

- Daca este instalat corect sistemul de dejectie poate functiona fara intretinere si cu o viata lunga de exploatare.

· Functioneaz ă fă ră completare de ap ă (în cazul în care sistemul este planificat si proiectat de noi).

· Fara scurgeri de apa in sol.

- Sistemul este sigilat asa ca nu va polua apele subterane.

· Perfect în combinatie cu sistemele de ventilatie.

- Sistemul nu are canale deschise intre sectiuni, asa c ă au conditii perfecte pentru presiunea negativa la sistemul de ventilatie.

OPERAREA SISTEMULUI:

negativa la sistemul de ventilatie. OPERAREA SISTEMULUI: Piesa T cu dopuri Ø200-250-315 mm. Racord de lipire

Piesa T cu dopuri Ø200-250-315 mm.

OPERAREA SISTEMULUI: Piesa T cu dopuri Ø200-250-315 mm. Racord de lipire cu dop Ø200-250-315 mm. Recomand

Racord de lipire cu dop Ø200-250-315 mm.

Recomand ăm ca sistemul cu „jet direct” s ă fie operat la fiecare 2-3 s ăpt ămâni. Este avantajos,pentru reducerea nivelului de amoniac, ca sistemul s ă fie operat mai des, îns ă acesta necesit ă o anumit ă cantitate de gunoi în canale. Gunoiul vechi dezvolt ă mai mult hidrogen sulfurat şi amoniac. Prin urmare, este o idee bun ă ca scurgerea s ă fie o parte din munca de rutin ă.

Sistemul este operat prin tragerea dopului cu un cârlig de o ţ el.

· Deschide ţ i doar un dop odat ă (aceasta va asigura cel mai bun flux).

· Nu încercaţ i niciodat ă s ă pune ţ i dopul în timp ce are loc golirea (puterea şuvoiului este foarte mare).

· Goliţ i canalul complet de fiecare dat ă.

· Puneţ i întotdeauna dopul la loc dup ă golire.

Amintiti-v ă c ă aveti doar o singura sansa de a alege si a instala un sistem de dejectie corect. Atunci când sistemul este instalat si hala este amplasata deasupra, este aproape imposibil s ă -l schimbe. Asa ca alege partenerul potrivit de la început - JPR Prefabricate Srl.

este aproape imposibil s ă -l schimbe. Asa ca alege partenerul potrivit de la început -
este aproape imposibil s ă -l schimbe. Asa ca alege partenerul potrivit de la început -
este aproape imposibil s ă -l schimbe. Asa ca alege partenerul potrivit de la început -