Sunteți pe pagina 1din 1

Antreprenor: S.C. EURO CONSTRUCȚII ARHIS S.R.

L
PUNCT LUCRU (OBIECTIV) : Casa Tanasă Elena

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE – EXECUȚIE FORAJE PILOȚI ARMAȚI ȘI EXECUȚIE


CARCASE DE ARMĂTURĂ
Nr. 3

 Incheiat astăzi 23 martie 2017 cu ocazia verificării efectuate la forajul piloților armați și a carcaselor de
armătură

 Au stat la baza verificării următoarele documente :

Planșa nr. RS1 – COFRAJ ȘI ARMARE PILOȚI, proiect nr. 06/2016;


Planșa nr. RS2 – COFRAJ ȘI ARMARE GRINDĂ CORONAMENT 80x100, proiect nr. 06/2016;

Înainte de introducerea fiecărei carcase de armătură în gaura forată, s-a făcut recepţia ei, prin verificarea
concordanţei cu proiectul (planșa nr. RS1, RS2) , a rigidităţii, a sudării corecte a barelor, a dispozitivelor de
menţinere a formei, distanţierilor.

 Au fost stabilite urmatoarele măsuri (concluzii ) :

- Se poate trece la următoarea etapă de execuție a lucrărilor (turnare beton). Nu există obiecții privind
calitatea lucrărilor executate.

 Mentiuni speciale : Nu este cazul

Conducătorul tehnic
al lucrării

Numele si Prenumele ______________________

Semnatura ______________________

Din partea Din partea


BENEFICIARULUI PROIECTANTULUI

Numele si
Prenumele __________________ ____________________

Semnatura __________________ ____________________

RTE Din partea


ANTREPRENORULUI
Numele si
Prenumele ______________________ __________________________

Semnatura ______________________ _________________________

S-ar putea să vă placă și