Sunteți pe pagina 1din 4

CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUȚIE

PARDOSELI DIN PARCHET LAMELAR

NOTA:
Toate materialele vor fi prezentate in mostra, cu certificat de calitate si garantie
de la producator conform normelor in vigoare, a standardelor romanesti si a celor
europene si atestat al montatorului (daca e cazul) , acestea vor fi aprobate de catre
beneficiar si proiectant.
Specificaţile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu
special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie,
sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste
specificatii vor fi considerate ca având menţiunea « sau echivalent »

1. GENERALITĂŢI
Acest capitol cuprinde specificatii referitoare la executia lurarilor pentru realizarea
pardoselilor din parchet, montate în livinguri, dormitoare și holurile apartamentelor, conform
specificațiilor din planuri. Pardoselile sunt elemente de constructie situate la fata superioara a
planseelor, care alcatuiesc o suprafata plana, neteda si rezistenta la uzura si care are rolul de
a prelua si transmite incarcarile date de circulatie si depozitare, precum si rol estetic, de
izolare termica si fonica.
Structura pardoselilor cuprinde:
- stratul suport - care primeste incarcarile de la pardoseala propriu-zisa si le
transmite elementului de rezistenta;
- stratul de uzura - pardoseala propriu-zisa care este direct supusa circulatiei sau
depozitarii.

Uneori, in functie de destinatia incaperii si de anumite necesitati, structura pardoselii


cuprinde si straturi de izolare termica, fonica sau hidrofuga.
Stratul de uzura trebuie sa indeplineasca condititie de calitate cerute de specificul si
destinatia incaperilor.

2, LEGISLAȚIE ȘI NORMATIVE
STAS 44-84 - Produse petroliere. White-spirit rafinat.
STAS 62-86 - Toluen.
STAS 228/1-87 - Parchet de lemn masiv pentru pardoseli. Conditii tehnice generale de
calitate.
STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii.
STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare.
STAS 1500-78 - Lianti hidraulici. Cimenturi cu adaosuri.
STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.
STAS 2111-90 - Cuie din sârma de otel.
STAS 3360-86 - Smoala de huilă.
STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase.
STAS 7848-78 - Plăci din fibre de lemn. Placi moi tip S, B si BA.

Caiete de sarcini arhitectura


Pardoseli din parchet lamelar
STAS8625-90 - Aditiv plastifiat mixt pentru betoane.
STAS SS8819-88- Cenusa de centrale termoelectrice utilizata ca adaos în betoane si
mortare.
C 35-82 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor.

3. MOSTRE ȘI TESTĂRI
Se va executa câte o mostră de montaj în câte un living si dormitor.

4. MATERIALE SI PRODUSE
• - controlul materialelor întrebuinţate, al dozajelor, al modului de execuţie
şi al procesului tehnologic pentru executarea pardoselilor – ce trebuie să se facă pe toată
durata executării lucrărilor;
- pardoselile vor fi plane, orizontale şi fără denivelări, cu excepţia celor
prevăzute expres în proiect a avea o anumită configuraţie;
- executarea fiecărui strat component al pardoselii se va face numai după
executarea stratului precedent şi constatarea că acesta îndeplineşte condiţiile de calitate
prevăzute;
- în cazul în care proiectul nu prevede altfel, linia de demarcaţie dintre două
tipuri de pardiseli, care se execută în încăperi vecine, va coincide cu proiecţia pe pardoseală a
mijlocului grosimii foii uşii în poziţie închisă, delimitarea realizându-se printr-un profil metalic
special tip U din alamă sau aluminiu.

LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT


- Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.
Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea
materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel încât, în
momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin
caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.
Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor, care
trebuie asigurate spaţiilor de depozitare (în special a materialelor uşor inflamabile, ca de
exemplu adezivii şi diluanţii). Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie
cuprinsă între +15 şi +20 grade C.

5. EXECUTIA LUCRARILOR
- Lucrările de pardoseli se vor face numai după terminarea lucrărilor
prevăzute sub pardoseli (canale, fundaţii, conducte, instalaţii electrice, sanitare, de
încălzire, etc) şi efectuarea probelor prescrise, precum şi după terminarea în
încăperea respectivă a tuturor lucrărilor de construcţii-montaj a căror execuţie
ulterioară ar putea deteriora pardoseala.
- Curăţarea planşeelor şi spălarea lor cu apă de eventualele impurităţi sau
resturi de tencuială.

Caiete de sarcini arhitectura


Pardoseli din parchet lamelar
- Diversele străpungeri din planşeu, rosturile dintre elementele
prefabricate ale planşeului, adânciturile mai mari, etc, se vor astupa sau chitui, după
caz, cu mortar de ciment.
- Se va verifica dacă instalaţiile sanitare şi termice au fost izolate
corespunzător la trecerea prin dreptul planşeelor, evitând orice contact al acestora cu
planşeul şi pardoseala.
- Atunci când este necesar se va face o nivelare a suprafeţei suport
existente cu ajutorul unui strat de egalizare (mortar) care trebuie să fie suficient de
întărit în momentul trecerii la executarea lucrărilor de pardoseli. Dozajul şi natura
acestui strat de egalizare este prevăzut în antemăsurătorile proiectului pentru fiecare
tip de pardoseală în parte.
Dimensiunile pieselor de parchet : abaterile admisibile sunt conform STAS
228/1-80. Umiditatea stratului suport, mortar de ciment sau beton: maxim admis 3%.
Menţinerea climatului din încăperi la temperatura de minimum 5 °C şi
umiditatea relativă a aerului de maximum 65%. Planeitatea şi orizontalitatea
pardoselii; abaterea maximă admisă este de ± 3 mm, în cazul planeităţii suprafeţei şi
de ± 2 mm/m în cazul orizontalităţii pardoselii; Montarea la acelaşi nivel a lamelelor
sau panourilor alăturate;
Mărimea rosturilor dintre lamele sau panouri: în câteva puncte izolate, lăţimea
maximă admisă a rosturilor este de 0,3 mm;
Calitatea rindeluirii (nu se admit asperităţi la palpare);
Parchetul laminat (preferabil de 8mm grosime) este asamblat peste o folie din
polietilenă de 2mm grosime, aşternută peste stratul suport. În cazul încăperilor cu
umiditate ridicată, se aşterne mai întâi o folie de celofan de 1mm grosime.
Fixarea lamelelor pe suport (la sărituri de 30 cm nu se admite ca pardoseala să
se mişte sau să scârţâie, în cazul prinderii cu şuruburi; în cazul lipirii cu adeziv, fără
adeziv, la proba prin ciocănire uşoară cu un ciocan de zidar, sunetul trebuie să fie
plin); Cerinţe faţă de parchet:
Parchetul trebuie să fie igienic, antistatic, ecologic. Rezistentă la uzură; peste
10000 rotaţii, garanţie – peste 12 ani, rezistenţă la şocuri. Culoarea va fi aleasă în
conformitate cu acordul beneficiarului. Accesorii: folie polietilenă folie celofan (unde
este cazul) plintă melaminată: cu fixare prin cleme( 4 pe plintă), cu fixare prin
şuruburi în mod direct, cu fixare prin adezivi tip silicon, praguri trecere, praguri
departajare pardoseli colţar - interior / exterior, legătură plintă, capăt plintă
dreapta / stânga, cleme de fixare opritori uşă (unde este cazul) dibluri holtzşuruburi
capace pentru holzşuruburi chit pentru umplerea rosturilor de până la 2mm la
îmbinările dintre lamelele parchetului, prin întinderea unei paste obţinute din
amestecul dintre chit şi rumeguş fin de lemn.
Cerinţe faţă de chit: ecologic, fără miros, netoxic, pentru orice tip de lemn,
uscarea în maxim 30 min. grund destinat acoperirii parchetului pentru lacuri existenţa
rosturilor lângă pereţi adeziv pe bază de aracet – transparent la uscare, cu un consum

Caiete de sarcini arhitectura


Pardoseli din parchet lamelar
specific de circa 600g/25mp, adeziv silicon universal pentru etanşare, lipire,
acoperirea unor spaţii mici, pentru prinderea plintelor de perete, acoperirea golurilor
între plintă şi perete, între parchet şi tocul uşii.

6. VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR

Se va urmari :
- aspectul şi starea generalã;
- elemente geometrice: planeitate, verticalitate etc;
- respectarea culorilor în concordanţã cu proiectul;
- fãrã pete, defecte etc.
Eventuale neconcordanţe, executantul cu beneficiarul şi proiectantul vor
decide : înlocuri, completãri, modificãri sau alte situaţii ce se impun.

7, MASURARE SI DECONTARE

Lucrările executate se vor măsura conform indicatoarelor “C” si “RpC”.


EVENTUALELE REMEDIERI NECESARE, DATORATE PROASTEI EXECUȚII SE VOR FACE FĂRĂ
PLATA SUPLIMENTARA.

Decontarea lucrarilor se face la metrul patrat de suprafete real executate din fiecare
tip in parte, respectiv la metru linear pentru pintă.

Caiete de sarcini arhitectura


Pardoseli din parchet lamelar

S-ar putea să vă placă și