Sunteți pe pagina 1din 6

CAIET DE SARCINI IZOLATII

CONTINUTUL LUCRARILOR
Acest capitol cuprinde:
• Specificatii tehnice necesare pentru lucrarile hidroizolare, termoizolare si
fonoizolare a peretilor exteriori si interiori, planseelor si invelitorilor conform
indicatiilor din proiectul de executie.
• In cazul in care din reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fost
separat prevazute in descrierea lucrarilor sau nu sunt mentionate in normativele si
standardele respective ele vor fi clasificate drept prestatii suplimentare

OBSERVATII SPACIFICE

Standardele de referinta
• Legea 10/1995 - Calitatea in constructii
• 6472/8-80 - Proprietatile termofizice ale materialelor de termoizolatie
• STAS 2355/3/97 - Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si
acoperisuri
• C112 - Normativ pentru proiectarea, executarea si receptionarea
hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii.
• STAS 2355/3/97 - Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si
acoperisuri
• C112 - Normativ pentru proiectarea, executarea si receptionarea
hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii.
• 6472/8-80 - Proprietatile termofizice ale materialelor de termoizolatie
• C107-82 – Normativ pentru proiectarea si executarea izolatiilor termice la
cladiri

MATERIALE SI PRODUSE

Hidroizolatii
Pentru hidroizolatie : - membrana pe baza de bitum modificat cu polimeri
elastomeri cu armatura de tip poliesteric cu fibre de sticla
● rezistenta la rupere la tractiune longitudinal 450N/5cm
● rezistenta la rupere la tractiune transversal 350N/5cm
● flexibilitate la rece -15ºC
● stabilitate la cald min. 120ºC
● clasa de combustibilitate F roof
Accesoriile si materialele auxiliare pentru hidroizolatii vor fi conform
specificatiilor tehnice ale producatorului materialelor principale si in acord cu
standardele in vigoare.

Te r m o i z o l a t i i

1
Pentru pereti exteriori – placi rigide vata minerala - 10cm .
- placa rigida din vata minerala bazaltica tip ISOVER – PLE 100
● rezistenta termica 2,50 m²K/W
● conductivitate termica 0,040W/mK ( EN 12667)
● clasa de reactie la foc A1 ( SR EN 13501-1)

Pentru pod - placi semirigiderigide vata minerala - 10cm .


● rezistenta termica 2,50 m²K/W
● conductivitate termica 0,034W/mK ( EN 12667)
● clasa de reactie la foc A1 ( SR EN 13501-1)

Pentru placa pe sol si peste subsol – placi polistiren extrudat - 10cm .


- placa rigida din vata minerala bazaltica tip ISOVER – PLE 100
● rezistenta termica 2,94 m²K/W
● conductivitate termica 0,034W/mK ( EN 12667)
● clasa de reactie la foc E ( SR EN 13501-1)

Accesoriile si materialele auxiliare pentru termoizolatii vor fi conform


specificatiilor tehnice ale producatorului materialelor principale si in accord cu
standardele in vigoare

Materialele si accesoriile necesare executarii fiecarui tip de lucrari de


izolatii se vor procura de la un singur producator.
Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale cantitatile complete de la
un singur producator. Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de
material specificat astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara
aprovizionari suplimentare ulterioare.
Materialele se vor livra in ambalajele originare, containere sau pachete
purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului.
Materialele pentru izolatii se vor depozita in ambalajul de origine in locuri
ferite sau protejate. Ele se vor acoperi imediat dupa livrarea la santier astfel incat
sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata la punerea in
opera

DESCRIEREA LUCRARILOR

Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru executia


lucrarilor de executie a izolatiilor conform normelor si normativelor in vigoare si
recomandarilor producatorului materialelor ce alcatuiesc izolatia.

2
Materialele trebuie, din punct de vedere al insusirilor si compatibilitatii,
armonizate intre ele, factorul de dilatatie a subansamblelor trebuie luate in
considerare la alegerea tuturor tipurilor de fixare.
In cazul materialelor de etansare, se vor respecta cu absoluta prioritate
instructiunile de utilizare si prelucrare ale industriei producatoare de materiale de
etansare.
Se vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor, daca se lucreaza
in interiorul cladirii.

Hidroizolatii
Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a se executa lucrarile
de hidroizolare.
Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.
Este strict interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de izolatii daca
suportul in intregime sau pe portiuni nu a fost in prealabil verificat si nu s-a
intocmit proces verbal pentru lucrari ascunse.
Stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea
lui sa fie continua, fiind admisa ca abatere o singura denivelare de + 5 mm pe o
suprafata verificata cu dreptarul de 2 m, in orice directie; existenta rosturilor de
dilatare de 2 cm latime pe conturul si in campul (la 4-5 m, distanta pe ambele
directii) sapelor de peste termoizolatii noi sau in vrac (pilonate);
Lucrarile asociate cu hidroizolatiile, inclusiv (dar fara a se limita la
acestea) termoizolatiile necesare, scafele, etansarea rosturilor, etc, trebuie
efectuate de montatorul hidroizolatiilor
Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea normelor de munca sunt
urmatoarele:
- se lucreaza la temperaturi de peste 0 grade C.
- se lucreaza la lumina zilei
- aplicarea hidroizolatiei pe suport se va face peste stratul de amorsaj cu
emulsie de bitum numai dupa ce amorsajul s-a uscat
- petrecerile intre foile de bitum se vor executa pe o latime de 10 cm. în lungul
foliei.
- masticul de bitum trebuie intins uniform pentru a se asigura o lipire perfecta
si straturile izolatiei sã nu prezinte dezlipiri si umflari.
-
Se vor verifica:
• stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui
sa fie continua, fiind admisa ca abatere o singura denivelare de + 5 mm pe o
suprafata verificata cu dreptarul de 2 m, in orice directie.
• corectarea cu mortar de ciment la panta de max. 1:5 a denivelarilor de max.
10 mm admise.
• racordurile intre diferite suprafete, cu abateri admisibile fata de dimensiunile
din proiect sau prescriptii tehnice de - 5 si + 10 mm la raza de curbura si de
10 mm la latimi

3
• respectarea retelelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier
(masticuri, solutii, etc.), conform normativului C 112-80.
• lipirea corecta a foliilor; nu se admit deslipiri, alunecari si basici cand acestea
apar, repararea lor este obligatorie.
• latimea de petrecere a foilor (7-5-10 cm longitudinal, minimum 10 cm frontal);
se admit 10% din foi cu petreceri de minimum 5 cm longitudinal si de
minimum 7 cm frontal; in cazul in care aceste valori nu sunt respectate,
trebuie refacute.
• respectarea directiei de montare a foilor; pana la 20% panta, se pot monta si
paralel cu strasina dar peste 20% panta, numai in lungul liniei de cea mai
mare panta.
In mod special, se vor efectua si probe globale directe dupa cum urmeaza :
• la acoperisuri se vor verifica pantele, conform proiectului, amplasarea in
punctele cele mai coborate a gurilor de scurgere iar prin turnarea de apa in
punctele mai ridicate se va verifica daca gurile de scurgere functioneaza
bine;
• se va verifica daca sunt corespunzatoare proiectului racordarile hidroizolatiei
la reborduri si atice, la strapungeri, la rosturi de dilatatie si la gurile de
scurgere, care trebuie sa fie prevazute cu gratare (parafrunzare) si sa nu fie
inundate;
• tinichigeria aferenta acoperisurilor (sorturi, copertine, glafuri, etc.) se va
verifica daca este executata conform proiectului, bine incheiata, racordata cu
hidroizolatia si fixata de constructie; verificarea se va face atat vizual cat si
prin tractiune manuala;.

Te r m o i z o l a t i i
Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a se executa lucrarile
de termoizolare. Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor
satisfacatoare.
Este strict interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de izolatii daca
suportul in intregime sau pe portiuni nu a fost in prealabil verificat si nu s-a
intocmit proces verbal pentru lucrari ascunse.
In cazurile in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede
conditii speciale de planeitate, forme de racordari, umiditate etc, precum si
montarea in prealabil a unor piese, dispozitive etc, sau a unor straturi de protectie
anticoroziva sau contra vaporilor etc., aceste conditii vor face obiectul unei
verificari suplimentare inainte de inceperea lucrarilor de izolatii.
Stratul suport trebuie pregatit minutios inainte de montarea termoizolatiei,
verificat si eventual reparat, inclusiv in ceea ce priveste planeitatea (avand in
vedere ca in aceasta solutie abaterile de la planeitate nu pot fi corectate prin
sporirea grosimii stratului de protectie) si curatat de praf si depuneri; Fixarea
stratului termoizolant se va face atat prin lipire cat si mecanic (cu dibluri de plastic
cu rozeta).Se vor folosi doar placi termoizolante destinate pentru montajul la
exterior.
Montarea placilor termoizolante se va face cu rosturile de dimensiuni cat
mai mici si decalate pe randurile adiacente, avand grija ca adezivul sa nu fie in
exces si sa nu ajunga in rosturi fapt care ar conduce la pericolul aparitiei ulterioare

4
a crapaturilor in stratul de finisaj si a puntilor termice punctuale. La colturi si pe
conturul golurilor de fereastra se vor prevedea placi termoizolante in forma de L.
Deasupra ferestrelor, in dreptul buiandrugilor, se pot prevedea placi din vata
minerala bazaltica pentru o protectie mai buna la foc.

Stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea


lui sa fie continua. In cazul peretilor usori de compartimentare din gipscarton
scheletul de sustinere si lucrarile de montaj pentru diferitele dispozitive si instalatii
trebuie sa fie incheiate inainte de inceperea executiei lucrarilor de termo si
fonoizolare.
Se va curata stratul suport de praf, moloz si alte substante care sunt in
detrimentul montajului sistemului. Se vor indeparta proeminentele ascutite.
Se vor monta benzile de intarire, scafele, si reperele auxiliare conform
proiectului si recomandarilor producatorului.
Lucrarile asociate cu termoizolatiile, trebuie efectuate de montatorul
termoizolatiilor.
Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea normelor de munca sunt
urmatoarele
• se lucreaza la temperaturi de peste 0 grade C.
• se lucreaza la lumina zilei
Rosturile dintre placile termoizolante vor fi decalate pe o directie pentru
fiecare strat. Pentru straturi multiple, rosturile vor fi decalate intre straturi pe
ambele directii fara spatii, pentru a forma o inchidere termica completa.

Fatade
Stratul suport trebuie pregatit minutios inainte de montarea termoizolatiei,
verificat si eventual reparat, inclusiv in ceea ce priveste planeitatea (avand in
vedere ca in aceasta solutie abaterile de la planeitate nu pot fi corectate prin
sporirea grosimii stratului de protectie) si curatat de praf si depuneri.
Fixarea stratului termoizolant se va face atat prin lipire cat si mecanic (cu
dibluri de plastic cu rozeta).Se vor folosi doar placi termoizolante destinate pentru
montajul la exterior.
Montarea placilor termoizolante se va face cu rosturile de dimensiuni cat
mai mici si decalate pe randurile adiacente, avand grija ca adezivul sa nu fie in
exces si sa nu ajunga in rosturi fapt care ar conduce la pericolul aparitiei ulterioare
a crapaturilor in stratul de finisaj si a puntilor termice punctuale.
La colturi si pe conturul golurilor de fereastra se vor prevedea placi
termoizolante in forma de L. Deasupra ferestrelor, in dreptul buiandrugilor, se pot
prevedea placi din vata minerala bazaltica pentru o protectie mai buna la foe.
Spre exterior, golurile ferestrelor si usilor, (glafuri si spaleti) se vor borda cu
polistiren expandat cu densitatea 20 kg/mc, ignifugat cu o grosime de 3 cm.

Adezivul pentru spaclu se aplica pe placa pe perimetru in zona de mijloc.


Placa se fixeaza in pozitie pe zidarie.

5
Placile fixate cu adeziv se prind cu dibluri PVC cu rozeta mare.
Pentru asigurarea unei ancorari mecanice suplimentare, placile
termoizolante se fixeaza cu dibluri de plastic tip IDK-T (3 dibluri/ placa, la 24 ore
dupa lipirea placilor.
La colturile cladirii se vor adauga minimum 2 dibluri pe placa, dispuse în
interiorul unei fisii cu latimea de maximum 40 cm de la muchie.
Diblurile trebuie sa patrunda in zidarie minimum 45 mm, iar in beton 35
mm.
Talerele diblurilor trebuie ingropate pana la fata exterioara a placilor de
polistiren. Adanciturile de la nivelul capetelor diblurilor se vor netezi cu adeziv
pentru spaclu cu minimum 12 ore înainte de spacluirea placilor termoizolatoare.
 aderenta fata de stratul suport, modul de fixare
 planeitatea si linearitatea muchiilor

Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari se fac


cate una la cel putin 100 mp.
Lucrarile se deconteaza la mp de suprafata real executata.

Intocmit,
arh. Vladimir Ivanet

S-ar putea să vă placă și