Sunteți pe pagina 1din 4

NVELITORI DIN TABLA CUTATA

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executia nvelitorii din cadrul lucrrii
LUCRARI DE REABILITARE SEDIU OARZ FLORESTI.
Generalitati
nvelitorile propuse prin proiect se vor realiza din tabla cutat pe toat suprafa a
acoperiului. Aceasta va fi dublat pe interior de o hidroizola ie, conform detaliilor de
arpant.
Standarde i normative de referinta
C 246 - 93
C 112 - 86
C 107 - 94
STAS 2355/3 - 87
STAS 3303/1 - 83
STAS 2274/4 - 88
STAS 2389 - 77
STAS 2742 - 80
STAS 137 - 78
C 56 - 85
STAS 2028 - 71
STAS 429 - 67
C 37 - 88
STAS 2389 - 77
STAS 2274 - 88
STAS 942 - 80
STAS 429 - 85
STAS 2111 - 81
STAS 2028 - 80
STAS 96 - 80
STAS 138 - 80
C 56 - 85

- Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor cu bitum aditivat, la


hidroizolatia acoperisurilor
- Normativ pentru proiectarea sI executarea hidroizolatiilor din materiale
bituminoase, la lucrari de constructii;
- Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice
cladiri;
- Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri;
- Pantele acoperisurilor;
- Jgheaburi sI burlane. Conditii generale;
- Lucrari de tinichigerie la constructii civile si industriale. Jgheaburi si
burlane. Prescriptii generale de proiectare si executie;
- Receptoare pentru colectarea apelor de pe terase si acoperisuri. Forme
si dimensiuni;
- Reguli si metode de verificare a hidroizolatiilor;
- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente.
- Tabla zincata
- Otel lat
- Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor
la constructii
- Alcatirea si executia jgheaburilor si burlanelor din tabla
- Alcatirea si executia jgheaburilor si burlanelor din tabla
- Sipci din lemn de brad cu sectiunea 24 x 38 mm si 24 x 48 mm
- Colorant - minium de plumb sau de fier
- Cuie cu cap plat tip B pentru constructii
- Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
- Tabla de 0,40 x 750 x a500 mm
- Materiale de lipit
- Carton bitumat
- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente

Tipul tablei cutate, formatul si felul lor se stabileste de proiectant in functie de conditiile

economice, climatice si de exploatare.


Siguranta utilizatorilor
Materialele utilizate trebuie sa asigure respectarea criteriilor si conditiilor de siguranta
in exploatare prevazute de Normativul privind Alcatuirea Cladirilor Civile din Punct de Vedere
al Cerintei de Siguranta in Exploatare (CE1-95).
Sanatatea oamenilor. Protectia mediului
Materialele nu trebuie sa contina substante sau compusi radioactivi, elemente
cancerigene, rebuturi industriale, deseuri toxice sau alte susbstante daunatoare sanatatii
oamenilor sau integritatii mediului inconjurator. Materialele utilizate trebuie sa fie reciclabile si
sa corespunda cerintelor impuse prin Legea nr. 137-95 Legea Protectiei Mediului si
prevederilor standardului SR EN ISO 14001.
La executarea tipurilor de pardoseli prevazute in prezentul caiet, se vor respecta prevederile
din:
Legea protectiei muncii Nr. 90 / 1996 + Normele metodologice de aplicare a acesteia ;
Norme generale de protectie a muncii 1996, aprobate de MMPS si MS cu Ord.
578/DB/5840;
Norme de Medicina a Muncii conform Ordinului Ministerului Sanatatii Nr.983/23.06.94;
"Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii" elaborat de MLPAT (Ordinul
Nr.9/N/15.03.1993);
Instructiuni generale de protectie a muncii pentru unitatile M.E.E. - indicativ PE 006 / 81
(Ord. 1147 / 80).
Siguranta la incendiu
Din punct de vedere al combustibiliitatii, materialele utilizate trebuie sa se incadreze in
clasele de combustibilitate prevazute de normativul P118/99, iar sarcinile termice degajate de
fiecare tip de material trebuie sa se incadreze in prevederile STAS 10903/79 modificat de IRS
cu nr. 3384/89.
Durabilitatea. Intretinerea
Materialele utilizate trebuie sa prezinte o buna stabilitate in timp. Intretinerea acestora
pe durata utilizarii trebuie sa fie posibila prin masuri obisnuite. Suprafetele interioare si
exterioare vor putea fi curatate usor cu detergenti neutri. Este interzisa utilizarea materialelor
abrazive sau a solventilor. Criteriile esentiale de durabilitate mentinerea caracteristicilor
mecanice vor permite o apreciere a durabilitatii materialelor pe o perioada de peste 15 ani.
Materiale si produse

nvelitoare din tabla cutat;


membrane hidroizolante pentru acoperiuri;

Depozitare
Materialele primare se pastreaza in ambalajul original nedesfacut, in locuri uscate,
ferite de intemperii.
Executarea invelitorilor din sindrile bituminoase
Inaintea inceperii executiei invelitorii se va verifica suportul care trebuie sa nu prezinte
denivelari mai mari de 3 mm/m.
Tot materialul lemnos necesar realizarii suportului invelitorii va fi de buna calitate si va
corespunde cerintelor standardelor de calitate. Lemnul nu va prezenta urme de ciuperci,
noduri in profunzime, fisuri in fibre. Stratul suport al invelitorii va fi tratat ignifug cu solutii
ignifuge, atat capriorii cat si riglele.
Lucrarile de tinichigerie: sorturi, dolii, pazii, strapungeri ventilatii, imbracarea cosurilor
de fum se vor executa inaintea inceperii montarii tiglelor. realizate cu sort din tabla de 15 cm
latime prins cu agrafe asezate la 40 cm una de alta.
Doliile invelitorii se vor realiza din tabla de 0,5 mm prinse de astereala prin copci de
tabla pe minim 40 cm latime. Racordarile invelitorii din table cutata la calcane si timpane se
va face conform detaliilor din proiect.
Cosurile de ventilatii, cosurile de fum care strapung invelitoarea se vor racorda printr-o
pazie de tabla ce se ridica in jurul cosurilor pe minim 30 cm si fixate de cosuri cu cuie sau cu
elemente furnizate de fabricantul materialelor pentru invelitoare.
Montarea panourilor de tabla cutata se va incepe de la poala la coama. Primul rand de
la poala si ultimul rand de la coama vor fi duble..
Randurile de tabl cutata se vor decala unul fata de celalalt cu cel putin un sfert de
panou.
Coamele invelitorii se vor executa cu coame mari petrecute pe 8 cm,fixarea lor
realizandu-se prin fixare mecanic.
La streasina invelitorilor fara jgheburi, inaintea primului rand de tabla, se va aseza un
sort de tabla, prins de capriori cu agrafe din otel lat si formand la partea inferioara un lacrimar.
Racordarea invelitorii la calcanele invecinate se va face prin ridicarea tablei in lungul
peretelui pe o inaltime de circa 30 cm, partea ei superioara introducandu-se intr-un slit de 2 3 cm adincime, executat in zid sau in rosturile din caramida. Marginea tablei care se introduce
in zid, va fi indoita pe 2 - 3 cm si fixata la maximum 60 cm distanta in cuie piron batute in
rostul zidariei sau cu bolturi impuscate in calcane de beton. Apoi rostul sau slitul se va umple
cu mortar care se racordeaza la tencuiala calcanului.
La calcane sau timpane care depasesc nivelul invelitorii cu mai putin de 40 cm, se va
acoperi cu elemente de tabla si fata superioara a acestora.
Rosturile de dilatatie din acoperis vor fi prevazute cu reborduri, pe care se ridica
materialul de invelitoare. Rebordurile vor fi acoperite cu o copertina din tabla zincata de 0,5
mm si cu compensator in forma de dilatatie.
Imbracarea cosurilor se va face cu elemente speciale furnizate de fabricant. La
cosurile cu latura lunga paralela cu streasina mai mare de 70 cm, se va executa in spatele
cosului o sea pentru a asigura scurgerea apelor.
Peretii verticali ai tabacherelor, lucarnelor sau luminatoarelor se vor realiza cu
elemente speciale furnizate de fabricant.
Se recomanda ca la acoperisuri cu pante mai mari de 35 cm/m sa se monteze opritori
de zapada, prinsi de capriori prin suruburi cu piulita.

Verificarea lucrarilor
Verificarea calitatii lucrarilor se face permanent pe parcursul executiei lucrarilor si se va
verifica:
- indeplinirea conditiilor de calitate a suportului invelitorii: capriori, rigle;
- calitatea principalelor materiale ce intra in opera;
- respectarea cu strictete a prevederilor proiectului si ale prezentului caiet de sarcini;
- completa terminare a lucrarilor de invelitoare;
- remedierea defectelor aparute pe parcursul executiei.
La receptie se vor examina minutios doliile, racordarile, strapungerile si rosturile.
Invelitorile terminate trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii de calitate:
- sa respecte cotele si pantele din proiect;
- sa indeplineasca functia de indepartare completa a apelor pluviale si sa asigure o
etanseitate generala;
- saiglele sa nu prezinte rupturi, crapaturi, perforari gresite, sa fie fixate rigid pe suport, sa
aiba petrecerile aliniate si suficiente.
Lucrarile gasite necorespunzatoare se vor remedia prin refacere.

S-ar putea să vă placă și