Sunteți pe pagina 1din 8

S.C. DANRO International S.R.L.

PROCEDURI OPERATIONALE DE LUCRU

PENTRU OBIECTIVUL:
ANSAMBLUL “BLUE LAKE”
Bl.03 Sc. A si Sc. B
Bl.10 Sc. A si Sc. B
Bl.11 Sc. A si Sc. B

Titlu: EXECUTAREA LUCRARILOR DE FINISAJE


APROBAT,
VERIFICAT,
Dr. Ing. Dan Andrascu SEF SANTIER CONSTRUCTII

ing. Nechita Constantin

INTOCMIT,
ing. Cornelia Marcu
Exemplar nr.:
COD: POL -08 -08
Data: 21.02.2008 Pagina: 1

S.C. DANRO International S.R.L. PROCEDURI OPERATIONALE DE LUCRU Cod: POL-08-08, Ed. 1
EXECUTAREA LUCRARILOR DE FINISAJE Pag. 2 / 5

EXECUTAREA LUCRARILOR DE FINISAJE


1.SCOP
Procedura are drept scop prezentarea operatiunilor aferente proceselor de finisaje (gletuire,
zugraveli, vopsitorii) pentru diferite amenajari ale unei constructii existente.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se utilizeaza de catre personalul calificat corespunzator, implicat in realizarea
lucrarilor de constructii executate de S.C. DANRO International S.R.L.
3. DEFINITII Sl ABREVIERI
3.1. Definitii:
Termenii se definesc conform standard SR EN ISO 9000:2001 - Sisteme de management
al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
3.2. Abrevieri:
PCCVI = Plan calitate, verificari si incercari
DCM = Departamentul Constructii-Montaj
SC = Santierul de Constructii
SCC = Serviciul Controlul Calitatii
RTE = Responsabilul tehnic cu executia
SSM = Sanatatea si Securitatea Muncii
PSU = Prevenirea Situatiilor de Urgenta
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
• Manualul Calitatii;
• Standarde si norme specifice:
• Standarde romane si Internationale adoptate ca standarde romane cuprinse in Catalogul
standardelor romane din anul 2005, editat de ASRO, grupele:
G - Constructii - instalatii, lucrari hidrotehnice si de arta, cai de comunicatii;
H - Materiale de constructii si silico-ceramice.
• NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase si subtiri.
• MP 007-1999 Metodologie de investigare a zidariilor vechi.
• NE-006-1997 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si
elementelor componente ale constructiilor. Interventii la compartimentarile spatiilor interioare.
• Legea 50/1991 modificata cu 453/2001 privind autorizarea lucrarilor de constructii.
5. PROCEDURA
5.1. Conditii prealabile. Date de intrare.
Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele:
• Asigurarea documentelor de executie, ale avizelor necesare pentru modificarile dorite;

S.C. DANRO International S.R.L.PROCEDURI OPERATIONALE DE LUCRU Cod: POL-08-08, Ed. 1


EXECUTAREA LUCRARILOR DE FINISAJE Pag. 3 / 5
• Verificarea conditiilor speciale;
• Asigurarea resurselor;
• Instruirea personalului in executarea lucrarilor;
• Dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;
• Racorduri de energie, apa si alte utilitati;
• Instruirea specifica SSM si PSU.

5.2. Continutul procedurii

5.2.1. Curatare suprafete (pereti)


• Operatia nu se aplica pentru pereti rigips. Se curata zugraveli, gleturi vechi. Se pun in evidenta
fisurile existente;
• Scule, materiale auxiliare: spaclu, perie de sarma, smirghel.

5.2.2. Reparare defecte locale ale suprafetelor


• Preparare mortar, ipsos.
• Incarcarea peretelui cu mortar sau ipsos. Se utilizeaza mortarul pentru defecte cu adancime
mare, iar ipsosul pentru defecte superficiale.
• Netezire la plan;
• Uscare minim 8 ore;
• Finisare reparatie. Se executa cu smirghel 200, 250. Scule, materiale auxiliare: spaclu, mistrie,
smirghel.

5.3. Gletuire
• Aplicarea unuia sau mai multor straturi de glet conform documentatiei tehnice. Numarul de
straturi este in functie de tipul de suprafata/suport.
• Nr. maxim de straturi: 3;
• Cand este necesar se utilizeaza coltari de metal pentru asigurarea preciziei executiei la colturi.
Materialul (gletul) se aplica cu gletiera. Dupa aplicarea unui strat se lasa timpul de uscare al
materialului (minim 4 ore in functie de temperatura si umiditatea mediului).
• Se respecta timpul de uscare precizat de producatorul materialului (gletului) in instructiunile de
utilizare.

5.4. Finisare.
• Se executa dupa uscarea ultimului strat de glet cu smirghel de granulatie fina (1 DO-200)
preferabil uzat, pe intreaga suprafata.

5.5. Autoinspectie efectuata de seful formatiei (control aspect)

5.6. Aplicare amorsa


NOTA 1: Amorsa = Solutie furnizata de producatorul de material care se dilueaza cu apa conform
instructiunilor de utilizare. Se aplica cu trafalet, pensula, un strat. Timp de uscare, conform
instructiunilor de utilizare.

S.C. DANRO International S.R.L.PROCEDURI OPERATIONALE DE LUCRU Cod: POL-08-08, Ed. 1


EXECUTAREA LUCRARILOR DE FINISAJE Pag. 4 / 5
5.7. Zugravire / vopsire, pereti
NOTA 2: Tipul de material (vopsea lavabila, vopsea ulei, diluant) sunt indicate in
documentatia tehnica. Diluarea, numarul de straturi si timpul de uscare a stratului sunt
indicate in instructiunile de utilizare ale producatorului de material.
5.7.1. Aplicarea primului strat.
Primul strat, ca si urmatoarele, se aplica cu trafalet sau/si pensula pe intreaga suprafata.
5.7.2. Autoinspectie
Se efectueaza de catre personalul de executie, dupa uscarea primului strat.
Cand se constata zone cu defecte de aspect (pete) se fac remedieri si finisaje locale.
5.7.3. Aplicarea numarului de straturi prevazut in instructiunile de utilizare a materialului.
NOTA 3: Nu se aplica un strat nou, inainte de uscarea stratului anterior.
5.8. Vopsire usi, ferestre, calorifere, conducte.
5.8.1. Curatirea suprafetelor.
Atunci cand este necesar (suprafete murdare, ruginite, vopsea veche aplicata
necorespunzator, etc.), suprafetele de vopsit se curata cu perie de sarma, spaclu/scule cu
muchii taietoare, smirghel.
5.8.2. Degresarea suprafetelor
Dupa curatare, suprafetele se degreseaza cu solutia prevazuta in documentatia tehnica.
5.8.3. Chituire
Zonele cu goluri superficiale sau defecte locale se chituiesc cu chituri speciale pentru
lemn sau metal. Nu se trece la aplicarea vopselei decat dupa timpul de uscare prevazut in
instructiunile de utilizare a chitului.
5.8.4. Preparare vopsea
Vopseaua (alchidica, ulei) si diluantul prevazute in documentatie se amesteca in
proportiile prevazute in instructiunile de utilizare ale producatorului.
5.8.5. Aplicare vopsea.
Vopseaua se aplica cu pensula sau trafalet, in numarul de straturi prevazut in
instructiunile de utilizare.
Se respecta cerinta din Nota 3.
5.8.6. Autoinspectie sef formatie.

5.9. Controlul calitatii si receptia lucrarilor


Receptia se efectueaza pentru intreaga lucrare sau parti de lucrare (tronson, scara, etaj).
La receptie se vor verifica urmatoarele:
- existenta si continutul certificatelor de calitate a materialelor;
- respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate,
corectitudinea executiei.
La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din ,,Normele generale de protectia
muncii", ,,Normele specifice de protectia muncii in activitatea de constructii montaj" si
,,Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor".
Pentru completarea prevederilor normativului se va tine cont de caietele de sarcini si
respectarea normativelor in vigoare.

S.C. DANRO International S.R.L.PROCEDURI OPERATIONALE DE LUCRU Cod: POL-08-08, Ed. 1


EXECUTAREA LUCRARILOR DE FINISAJE Pag. 5 / 5
6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
Responsabilitatea efectuarii operatiilor revine sefului de lucrare si a sefului de santier.
Verificarea lucrarilor se face prin sondaj de catre Seful SCC care va informa Seful DCM de
verificarile facute. Seful DCM va notifica in scris si alte responsabilitati, daca sunt necesare
functie de complexitatea si durata executiei.

7. INREGISTRARI. Date de iesire


• PVLA = procese verbale de receptie calitativa (lucrari ascunse).