Sunteți pe pagina 1din 5

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

REBRA

PROCEDURA TEHNICA
E%ECTUAREA LUCRARILOR DE I&NI%U&ARE A ELEMENTELOR DE LEMN 'SARPANTE(
Co PTE)0*+

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa,. "

i- .

E%ECTUAREA LUCRARILOR DE I&NI%U&ARE A ELEMENTELOR DE LEMN 'SARPANTE(


COD! PT ) 0*+

LISTA DE SEMNATURI
Nume si prenume Data Semnatura Elaborat Ing.Scurtu Ioan Nicolae 01 - 12.0 .2010 Verificat Ing.Birsan Cornel 1!-1".0 .2010 Aprobat Scurtu Ioan 20.0 .2010

%ISA DE E/IDENTA A EDITIILOR0RE/I1IILOR Nr. Crt.


1
E#itia$ %e&i'ia

Data
01.0 .2010

(arti mo#ificate
+o#ificari #e structura si informatie

Aprobat )Nume ) *unctia)Semnat. Scurtu Ioan

LISTA DE DI%U1ARE0 RETRA&ERE


Nr. Crt DES,INA,A% E-. Nr. E#itia) %e&i'ia DA,A SI N.+E)SE+NA,.%A DE $ (%I+I%E %E,%A/E%E A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODI%ICARI E%ECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. ,e-t e-istent Continutul mo#ificarii

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
E%ECTUAREA LUCRARILOR DE I&NI%U&ARE A ELEMENTELOR DE LEMN 'SARPANTE(
Co PTE)0*+

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa,. 2 1. SCOP Prezenta procedura stabileste un set general de masuri privind modul de efectuare a lucrarilor de ignifugare a materialelor combustibile.

i- .

2. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedur se aplic pentru procesele si tehnologiile executate de S.C. Dimex 2000 Company S. .!. ebra. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA !egea nr. "0#"$$% & privind calitatea 'n constructii. !egea nr. (0)#200* & privind apararea 'mpotriva incendiilor. +rdinul ministrului administratiei si internelor nr. "*(#200) & pentru aprobarea ,ormelor generale de aparare 'mpotriva incendiilor. +rdinul ministrului administratiei si internelor nr. -)#20"0 & pentru aprobarea .etodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari 'n domeniul apararii 'mpotriva incendiilor. C%- & "$$* & ,orme tehnice privind ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate 'n constructii/ C%* & "$-% & ,ormativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente/ S 0, *%1#200$ & Determinarea eficacitatii ignifugarii/ S 0, )12-#200$ & .etode de determinare a propagarii flacarii pe suprafata materialelor/

4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI Ignifuga !a & operatia de tratare a unui material combustibil cu ignifuganti numiti antipirene 'n scopul modificarii capacitatii de aprindere a arderii independente si a propagarii flacarii. Su"#$an$a ignifuga & este un inhibitor de flacara care se aplica pe produse combustibile pentru a le conferi proprietati ca imediat dupa 'ndepartarea sursei de aprindere2 propagarea flacarii 'n masa lor sa 'ncetineasca sau sa 'nceteze. Li%i$a &! !'i#$!n$a (a f)* & este durata de timp p3na la care elementul de constructie 'si pierde capacitatea de rezistenta la foc 'ntr4un incendiu standard. T! %!nu( &! +a(a"i(i$a$! & este limita de timp stabilita de producator2 p3na la care produsul#sistemul ignifug 'si pastreaza caracteristicile specifice. In*!n&iu & ardere auto'ntretinuta2 care se desfasoara fara control 'n timp si spatiu2 care produce pierderi de vieti omenesti si#sau pagube materiale si care necesita o interventie organizata 'n scopul 'ntreruperii procesului de ardere. ,. DESCRIEREA PROCEDURII !egea nr. "0#"$$% privind *a(i$a$!a in *)n#$ u*$ii instituie atat sistemul calitatii2 cat si cerintele obligatorii pentru realizarea si mentinerea pe intreaga durata de existenta a constructiilor. Printre cerintele esentiale la care trebuie sa raspunda o constructie2 se numara si #igu an$a (a f)* . De retinut ca obligatiile respectarii cerintelor de calitate revin atat investitorilor2 cercetatorilor2 proiectantilor2 verificatorilor de proiecte2 fabricantilor si furnizorilor de produse pentru *)n#$ u*$ii2 executantilor2 cat si proprietarilor2 utilizatorilor2 autoritatilor publice si asociatiilor profesionale de profil. Deoarece %a$! ia(!(! &! *)n#$ u*$ii &in (!%n fac parte din clasa C1 de combustibilitate 5usor inflamabile62 este necesar a li se imbunatati comportarea la foc. 7cest lucru se obtine prin tratarea la suprafata sau in masa materialelor2 cu substante inhibitoare de flacara2 care pot intarzia aprinderea materialului si pot reduce viteza de propagare a incendiului. Procedeul poarta numele de ignifuga !. 0ste de retinut faptul ca ignifugarea este una dintre cerintele privind siguranta la foc pentru imbunatatirea gradului de rezistenta la foc a cladirii. Ignifuga !a nu exclude aprinderea si

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
E%ECTUAREA LUCRARILOR DE I&NI%U&ARE A ELEMENTELOR DE LEMN 'SARPANTE(
Co PTE)0*+

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa,. *

i- .

arderea materialului2 ci ii confera acestuia o comportare la foc imbunatatita pe o anumita perioada de timp sau posibilitatea de a nu arde atunci cand se indeparteaza sursa de caldura. Ignifuga !a nu exclude si alte masuri de protectie la foc2 cum ar fi8 instalatii de semnalizare2 instalatii de stins incendii2 mi9loace de prima interventie. :+ ignifuga ! corect executata poate localiza un incendiu2 in focarul initial2 prin limitarea aprinderii si arderii in continuare a materialelor de constructii2 9ucand rolul de bariera2 sau poate prelungi faza de ardere lenta2 ceea ce duce la neafectarea rapida a structurii de rezistenta si totodata2 posibilitatea unei interventii din interior2 fara a se a9unge la faza de ardere generalizata:2 declara Pavaluca Petre2 reprezentantul companiei 7pet 0xpert Construct. Ignifuga !a %a$! ia(!() #i - )&u#!() *)%"u#$i"i(! este recomandata la8 constructiile noi2 5la modificarea sau schimbarea destinatiei sau a conditiilor de utilizare a celor existente2 precum si periodic2 la expirarea perioadei de mentinere a calitatii lucrarii de ignifugare specificata de producator6/ realizarea unor elemente de constructie2 cum sunt tavane2 inchideri sau mascari finisa9e etc./ constructiile provizorii combustibile pentru ateliere2 remize2 depozite2 magazii etc. in care se lucreaza cu substante combustibile sau cu foc deschis. A(!g! !a - )&u#u(ui &! ignifuga !. Pentru ignifugarea materialelor si elementelor de constructii combustibile este obligatory utilizarea numai a produselor avizate de .inisterul 7dministratiei si ;nternelor 4 Centrul ,ational de Securitate la ;ncendiu si Protectie Civila/ conform !egii nr. "02 aceste produse vor fi agrementate tehnic2 iar conform sistemului de evaluare a conformitatii din omania2 vor avea certificate de conformitate. P )&u#u( &! ignifuga ! datorita proprietatilor sale ignifuge2 hidrofuge si insectofungicide2 are actiune tripla asupra masei lemnoase2 astfel ca pe langa protectia la foc a lemnului si a materialelor semifinite pe baza de lemn din constructii in conditii de interior2 ofera in acelasi timp protectie completa impotriva tuturor daunatorilor8 carii2 insecte si ciuperci si impiedica absorbtia apei2 oferind in timp rezistenta sporita la intemperii si factori externi. Ignifuga !a &! #u- afa$a are o eficacitate de % ani de la data efectuarii operatiei de ignifugare 5acesta este termenul maxim care se acorda unui produs de ignifugare conform normelor PS;6. Prin urmare2 procedeul trebuie repetat la fiecare % ani. C! in$!(! !#!n$ia(! (a *a ! $ !"ui! #a a#-un&a ) *)n#$ u*$i!. 7rderea lemnului este un proces de oxidare a materiei sale organice. !emnul se prote9eaza impotriva incendiului prin masuri constructive si chimice. Prote9area chimica2 denumita si ignifugare2 reprezinta tratarea cu substante a caror actiune consta in8 i')(a !a fi'i*a a (!%nu(ui prin invelisuri rau conductoare de caldura 5azbest2 tencuieli6/ topirea substantei ignifuge sub influenta caldurii si dega9area de vapori sau gaze inerte care2 prin amestecarea cu gazele de descompunere2 micsoreaza inflamabilitatea acestora/ micsorarea temperaturii lemnului prin consumarea unei parti din caldura de catre substantele ignifuge in procesele de topire2 evaporare sau descompunere a acestora. Substantele ignifuge trebuie sa fie stabile in timp2 sa nu aiba actiune coroziva asupra metalelor2 sa nu favorizeze putrezirea si sa nu modifice rezistentele lemnului. Dintre #u"#$an$!(! ignifug!2 se pot remarca sarurile de amoniu 5difosfat si monofosfat de amoniu6 si silicatul de sodiu aplicat pe suprafata lemnului2 in solutii apoase. a) precizari privind modul de efectuare a lucrarilor !ucrarile de ignifugare a materialelor combustibile sunt efectuate numai de catre personal care detine certificat de competenta profesionala 'n acest sens2 respectiv pentru ocupatia ;gnifugator2 cod C+ )"1"0). !a nivelul societatii exista personal care detine certificate de competenta profesionala2 astfel 'nc3t cumulat2 acopera2 la nivelul suplimentului descriptiv2 toate unitatile de competenta specifice.

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
E%ECTUAREA LUCRARILOR DE I&NI%U&ARE A ELEMENTELOR DE LEMN 'SARPANTE(
Co PTE)0*+

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa,. 2

i- .

!a efectuarea lucrarilor de ignifugare a materialelor combustibile se vor respecta prevederile legislatiei2 normativelor2 reglementarilor tehnice si standardelor 'n vigoare precum si specificatiile tehnice ale echipamentelor utilizate. b) precizari privind asigurarea resurselor ".1. resurse umane#personal8 & detinerea competentei necesare efectuarii lucrarilor/ 5va fi precizat numarul de personal implicat 'n efectuarea lucrarilor si competentele profesionale pe care le detin6. & asigurarea instruirii/ 5de exemplu8 ;nstruirea personalului se asigura prin participarea la programe de formare profesionala specifice2 organizate de catre centre de formare profesionala autorizate. Personalul va participa periodic la sesiuni de training ;.<.S.=. organizate de catre producatori si#sau distribuitori de echipamente specifice2 precum si la simpozioane2 conferinte si expozitii6. & mentinerea 'nregistrarilor adecvate referitoare la studii2 instruire2 abilitati si experienta/ 5de exemplu8 >nregistrarile privind instruirea personalului sunt tinute 'n registru # dosar # format electronic de catre compartimentul de resurse umane # asigurarea calitatii # conducatorul locului de munca2 etc.6. ".2. infrastructura & cladiri2 spatiu de lucru si utilitati asociate/ 5vor fi precizate spatiile unde se desfasoara activitatea2 cladiri2 ateliere2 magazii2 etc2 precum si utilitatile existente 'n aceste spatii6. & servicii suport 5transport2 comunicare2 etc.6/ 5de exemplu8 mi9loace de transport auto2 mi9loace de comunicare2 dotare cu tehnica de calcul2 asigurarea soft4urilor licentiate2 etc.6. ".3. mediul de lucru/ 5vor fi precizate conditiile 'n care se efectueaza lucrarile6. c) servicii catre clienti c.". analiza cererilor clientilor/ 5se va preciza traseul#circuitul pe care4l urmeaza cererea unui potential client2 de la 'nregistrare p3na la 'ntocmirea raspunsului#efectuarea unei oferte2 vor fi mentionate persoanele implicate 'n analiza cererilor6. c.2. modalitati de determinare a satisfactiei clientilor/ 5de exemplu8 !a finalizarea lucrarilor2 clientilor le este pus la dispozitie un chestionar de evaluare a satisfactiei2 iar dupa completarea acesta este analizat de catre personalul special destinat 'n acest sens. Concluziile rezultate din chestionar vor fi aduse la cunostinta managerului iar acesta va dispune masurile necesare pentru remedierea eventualelor deficiente constate de catre clienti6. c.(. modul de tratare si solutionare a reclamatiilor/ 5se va preciza traseul#circuitul pe care4l urmeaza reclamatia de la 'nregistrare p3na la 'ntocmirea raspunsului2 vor fi mentionate persoanele implicate 'n tratarea si solutionarea reclamatiilor6. d) evidente & evidenta lucrarilor efectuate/ & evidenta clientilor/ & evidenta furnizorilor de substante2 echipamente2 piese de schimb2 repere utilizate/ 5de exemplu8 0videntele se pastreaza 'n registru # dosar # format electronic2 de catre ?6. & evidenta rapoartelor de 'ncercare emise de laboratoare autorizate si acreditate conform legii. .. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Manag! g!n! a( 4 7proba si dispune difuzarea spre santiere a prezentei proceduri. Manag! - )&u*$i!/R.M.I 4 =rmareste aplicarea si respectarea prezentei proceduri2 numeste factorii responsabili la nivel de santiere. S!f #an$i! 4 7sigura si coordoneaza aprovizionarea cu materii prime2 utila9e2 forta de munca2 supravegherea din punct de vedere tehnic a productiei si calitatii lucrarilor2 ia masuri ce se impun pentru respectarea prezentei proceduri. S!f -un*$ &! (u* u 4 =rmareste executia propriu4zisa2 respectarea specificatiilor tehnice2 respectarea proceselor tehnologice si ia masuri pentru a obtine o lucrare de calitate. R!#-)n#a"i( C.0. 4 =rmareste respectarea prescriptiilor tehnice de executie in conformitate cu cerintele si reglementarile in vigoare2 prevenirea producerii deficientelor de ordin calitativ2

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
E%ECTUAREA LUCRARILOR DE I&NI%U&ARE A ELEMENTELOR DE LEMN 'SARPANTE(
Co PTE)0*+

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa,. .

i- .

aprecierea competenta a nivelului calitativ a lucrarilor executate2 a importantei deficientelor ivite2 a cauzelor care le4au generat2 verificarea modului in care maistri2 sefi de lot2 sefi de santier executa obligatiunile ce le revin pe linia asigurarii calitatii lucrarilor2 a controlului pe linie ierarhica2 semnaleaza conducerii intreprinderii anomaliile pe linie de calitate a lucrarilor. 1. INREGISTRARI 2 FORMULARE Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor: 4 proces verbal de receptie calitativa