Sunteți pe pagina 1din 5

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

REBRA

PROCEDURA TEHNICA
LUCRARI DE %IDARII LA CONSTRUCTII
Co PTE&02'

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa(. "

i) *

LUCRARI DE %IDARII LA CONSTRUCTII


COD! PT & 2'

LISTA DE SEMNATURI
Nume si prenume Data Semnatura Elaborat Ing.Scurtu Ioan Nicolae 01 - 12.0 .2010 Verificat Ing.Birsan Cornel 1!-1".0 .2010 Aprobat Scurtu Ioan 20.0 .2010

+ISA DE E,IDENTA A EDITIILOR-RE,I%IILOR Nr. Crt.


1
E#itia$ %e&i'ia

Data
01.0 .2010

(arti mo#ificate
+o#ificari #e structura si informatie

Aprobat )Nume ) *unctia)Semnat. Scurtu Ioan

LISTA DE DI+U%ARE- RETRA.ERE


Nr. Crt DES,INA,A% E-. Nr. E#itia) %e&i'ia DA,A SI N.+E)SE+NA,.%A DE $ (%I+I%E %E,%A/E%E A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODI+ICARI E+ECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. ,e-t e-istent Continutul mo#ificarii

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
LUCRARI DE %IDARII LA CONSTRUCTII
Co PTE&02'

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa(. 2

i) *

1. SCOP Procedura are ca scop pre'entarea operatiunilor si masurilor necesare a se reali'a elementele #in 'i#arie 2. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedur se aplic pentru procesele si tehnologiile executate de S.C. Dimex 2000 Company S.R.L. Rebra. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA S !S "#$%&' %Caramizi pline presate pe cale umeda S !S(0(0)*(%&2 %Constructii ci+ile, industrial si agrozootehnice. Lucrari de zidarie. !lcatuirea si calcul S !S (0(0)*0%&2 %!lcatuire si date constructi+e S !S (0(0)*(%&2 %Conditii de receptionare a lucrarilor S !S 2'-"%&0 %.ortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. .etode de incercare S !S (0-0%&# %.ortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Clasi/icarea si conditii tehnice P 2 0 ()&# %1ormati+ pri+ind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie 23uletinul constructiilor nr.((*()&#4 C ($%()&2 %5nstructiuni tehnice pentru stabilirea compozitiei si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala 23uletinul constructiilor nr.(*()&-4 C #'%2002 %1ormati+ pentru +eri/icarea calitatii lucrarilor de constructii si de instalatii a/erente 4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI % % % % caramizi ceramic pline Caramizi 67P mortare de poza 2minim .#084 material pentru ancorari9 platbande de otel, otel beton :3-$ D;'mm, bolturi, dibluri<

5. DESCRIEREA PROCEDURII 5.1. Conditii !"#$#%i$"

Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele< % asigurarea documentelor de executie< % +eri/icarea calitatii pri+ind trasarealucrarii< % +eri/icarea conditiilor climaterice de temperatura si umiditate< % instruirea personalului in executarea lucrarilor % dotarea cu scule si dispoziti+e necesare realizarii lucrarii< % racorduri de energie , apa si alte utilitati % existenta inregistrarilor de calitate pentru monta= armatura si piese inglobate, con/orm planurilor de executie 5.2. D"&'!i"!"# !o'"d(!ii

8idariile se pot executa din caramida plina, sau caramizi si blocuri ceramice cu goluri >xecutarea structurilor din zidarie portanta si neportanta se /ace pe baza unui proiect tehnologic de executie care trebuie sa contina toate detaliile, elementele de beton armat inglobate si caracteristicile materialelor /olosite 9 - tipul,calitatea si marca caramizilor si blocurilor< - tipul si marca mortarului si e+entualii aditi+i ce se +or /olosi< - tipul si marca betoanelor< - tipul si marca otelului beton< Caramizi si blocuri ceramice cu goluri se li+reaza in pachete paletizate

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
LUCRARI DE %IDARII LA CONSTRUCTII
Co PTE&02'

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa(. / -

i) *

.anipularea se +a /ace manual. Se interzice bascularea sau aruncarea caramizilor sau a blocurilor< % Di+ersele operatii necesare pentru realizarea constructiilor cu elementele din zidarie2 manipulare , prelucrare , montare, /inisare etc.4 se executa cu scule si dispoziti+e speciale indicate in proiectul tehnologic, in /unctie de operatia e/ectuata % Depozitrea se +a /ace la obiect, in locuri uscate, /erite de acumularea apelor meteorice, plate pe reazeme din materiale tari. % La depozitare se interzice depoziarea caramizilor pe inaltimi mai mari de 2,"0 m< % Personalul de executie trebuie instruit pentru cunoasterea particularitatilor, a dispozite+elor de lucru, a materialelor auxiliare si a conditiilor speci/ice lucrarilor respecti+e. Se +a +eri/ica prin sonda= calitatea elementelor in ceea ce pri+este< aspectul, starea supra/etelor interzicandu%se /olosirea celor acoperite cu impuritati,pra/, gheata, sau in cazul caramizilor si blocurilor re/ractare /olosirea celor stirbie sau cu colturi rupte, dimensiunile si capacitatea portanta, certi/icatele de calitate . Se +a +eri/ica cit mai /rec+ent la /iecare sar=a de mortar cu conul etelon daca consistenta mortarului de zidarie se inscrie in limitele admise in normati+,pentru zidaria din caramizi pline +a /i &?(- cm, iar pentru zidaria din caramizi si blocuri cu goluri +erticale +a /i de $..&cm. Se +a +eri/ica in mod special pe timp /riguros, daca sunt udate inainte de punerea in opera. >xecutarea elementelor de zidarie. se +a /ace dupa hidroizolarea soclului si executarea elementelor structurii de rezistenta si a executarii imbinarilor elementelor de structura. La zidaria din caramizi pline sau cu goluri +erticale, rosturile +erticale si orizontale se +or umple cu mortar dar se lasa neumplute pe o adincime de de (%(,#cm de la /ata zidului. La zidaria din blocuri cu pline sau cu goluri orizontale, rosturile orizontale se +or umple cu mortar. Pentru rosturile +erticale mortarul se +a aplica numai pe portiunile marginale ale blocurilor 5n timpul executiei zidariei se +a +eri/ica in permanenta orizontalitatea zidariei. 5ntreruperea zidariei se +a /ace in trepte interzicandu%se intreruperea in strepi. Legaturile intre ziduri, la colturi, intersectii, si rami/icatii se +a /ace alternati+ in /unctie de tipul de caramizi si blocuri ceramice utilizate. !ncorarea zidariei de umplutura de structura cladirii 2stalpi sau dia/ragmele de beton armat4 se /ace /ie cu a=utorul mustatilor de otel beton , /ie cu agra/e /ixate pe bolturi impuscate cu pistolul . 5nainte de inceperea executarii zidariei de umplutura, pe supra/etele respecti+e ale stalpilor sau dia/ragmelor se +a aplica un sprit de mortar de ciment, iar rostul +ertical dintr zidarie si alamentul de structura +a /i umplut complet cu mortar. % La exectarea zidariilor armate, se +a acorda o atentie deosebita pozitionarii corecte a barelor de armatura si realizarii grosimii necesare a mortarului de acoperire a armaturii in rosturile orizontale. % La executarea zidariei complexe, in cazul in care armatura stalpisorilor se realizeaza din carcase pre/abricate, acestea se +or monta inaintea de executarea zidariei, legandu%se de mustatile ni+elului superior. Rosturile in dreptul stalpisorilor se se lasa neumplute cu mortar pe o adancime de cca. 2 cm pentru o legatura mai buna urnarea betonului se /ace in straturi cu inaltimea de cca. ( m , dupa udarea prealabila a a zidariei si a co/ra=ului, se interzice /olosirea +ibratoarelor sau baterea co/ra=ului cu ciocanul, indesarea betonuli se +a /ace cu +ergele. % La zidurile cu grosimea de cel putin o caramida, se +or zidi de o parte si de alta a golului cate - ghermele de /iecare gol de usa, si cate 2 ghermele de /iecare gol de /ereastra. 6hermelele din lemn +or /i impregnate cu carbolineum sau cu/undate de 2..- ori in bitum /ierbinte. % La executarea zidariei cosurilor de /um sau +entilatie ce se executa pe ultimul ni+el, pentru asigurarea rezistentei si stabilitatii cosurilor +or /i pre+azute cu armatura +erticala legate cu etrieri, se +or ancora in planseul pe care reazema,sau in centurile acestuia si in stalpisorii de

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
LUCRARI DE %IDARII LA CONSTRUCTII
Co PTE&02'

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa(. 0

i) *

beton armat ai ni+elului in/erior,prin bare de otel beton. >xecutia +a /i ingri=ita , ast/el ca /ata interioara a cosului sa /ie neteda. Rosturile se +or tese la /iecare rand si se +or umple complet cu acelasi mortar cu care s%a executat zidaria Se +or monta numai olane sau tuburi de beton care nu prezinta de/ecte. % La executarea zidariei aparente, se +a executa cu caramizi de calitatea !. Rosturile +or /i drepte, paralele si de grosime egala.si se +a /agui cu /ierul de rostuit. Se +a /olosi mortarul pre+azut de proiect, iar mortarul scurs pe /atade si petele lasate de acesta se +or indeparta cu acizi diluati si se +or spala bine cu apa. %La executarea zidariei de placare a dia/ragmelor de beton armat cu caramizi sau blocuri ceramice, acestea se +or executa intre centurile de beton armat scoase in consola in dreptul planseelor, zidaria se impana intre centuri, ssi spatiul dintre zidarie si dia/ragme se +a umple bine cu mortar. 5n zonele seismice placa=ul +a /i ancorat de diagrame cu bare de otel beton 2inglobate in rosturile orizontale4 :biectele sanitare care se monteaza pe zidaria de caramida sau blocuri cu goluri orizontale se +or /ixa cu dibluri. La executarea lucrarilor de zidarie se +or respecta@1ormele republicane de protectia muncii@, A1ormele de protectia muncii in acti+itatea de constructii monta=@ si A1ormele generale de protectie impotri+a incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor @. 5.3 T")no$o*i# d" "+"'(ti" &i ,"!i-i'#!"# $('!#!i$o! d" .id#!i" Peretii exteriori 2-0.0cm4 de inchidere, +or /i din zidarie cu caramizi 67P, cu mortar de zidarie .#08. 8idariile cu blocuri 67P se realizeaza prin umplerea golurilor +erticale cu mortar, odata cu realizarea rosturilor orizontale< nu este necesara aplicarea mortarului pe partile laterale. 8idaria se tese cu rosturi +erticale la (*2 caramida.8idaria din caramida plina obisnuita se tese si se rostuieste con/orm tehnologiei clasice. 8idaria se ancoreaza orizontal 2la sase randuri4 la intersectia cu structura de rezistenta si +ertical in sapa la partea in/erioara. >lementele de ancorare se prote=eaza anticorozi+. La zidurile cu inaltime mai mare de -.00 m +or /i executate centuri din beton armat la partea superioara a usilor. La zidurile cu supra/ata maxima 2cuprinse intre doua plansee si doua ridigizari4 mai mare de (&.0 mp, se +or executa stalpisori de beton armat legati la plansee, con/orm detaliilor din proiect. La zidariile pe care se monteaza usi metalice se +or pre+edea stalpisori din beton armat de o parte si de alta a usii, cu praznuri pentru /ixarea tocurilor. La peretii care nu sunt sub grinzi sau centuri se +or monta la golurile de usi buiandrugi pre/abricati care reazama cu minimum 2# cm de o parte si de alta a golurilor. Pozarea si montarea tuburilor de protectie a conductorilor electrici se admite numai in santuri +erticale practicate cu scule speciale. Remedierea in cazul executiei de/ectuoase a sliturilor pentru instalatii se /ace prin protectia locala cu plase S 13 "2-4%(00* "2"4%(00si doua plase rabitz suprapuse care sa depaseasca latimea slitului, con/orm detaliilor din proiect. /id(!i int"!io#!" La executia zidurilor interioare despartitoare se +or respecta pre+ederile din proiectul de executie, instructiunile tehnice P(0"*&-23uletinul constructiilor nr.2*()&"4. .aterialele /olosite +or respecta intocmai conditiile impuse de S !S%urile respecti+e si +or /i +eri/icate inainte de punerea lor in opera .ortarele pentru zidarii +or /i marca .#08, realizate cu nisip 0...$ mm, cu respectarea prescriptiilor din normati+e 2pri+ind consistent, plasticitatea, segregarea, timpul de intarire normala, contractie, rezistenta, geli+itate4 si sa corespunda cerintelor din S !S%uri si din documentatia de executie intocmita de !oi"'t#nt($ $('!#!ii. estarea mortarelor se /ace con/orm S !S 2'-"%&0. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca +or /i con/orm S !S (0-0% &#, cu mentiunea ca +alorile medii pentru rezistenta mecanica rezultate din incercarile din laborator trebuie sa depaseasca cu minim 20B +alorile prescrise. Controlul calitatii mortarelor se +a /ace in laboratoare special abilitate.

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
LUCRARI DE %IDARII LA CONSTRUCTII
Co PTE&02'

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa(. *

i) *

Se +or e/ectua +eri/icari ale lucrarilor, atat in timpul executiei cat si dupa terminare. Se +or considera de/ecte ce trebuie remediate prin re/acere partiala sau totala, urmatoarele9 - /olosirea materialelor necorespunzatoare calitati+< - amplasarea gresita datorata trasarii de/ectuoase a peretilor< - pre+ederile golurilor in zidarie in alte locuri sau cu abateri mai mari de 2 cm pe orizontala sau +erticala< De/ectele considerate remediabile prin operatiuni de inter+entie locala9 repararea muchiilor stirbite< matarea rosturilor cu mortar< adancirea rosturilor pentru aplicarea tencuielii< executia de/ectuoasa a sliturilor pentru instalatii. Se +eri/ica planeitatea supra/etelor, +erticalitatea supre/etelor si muchiilor. Se +eri/ica dimensiunile incaperilor si golurilor. Se +eri/ica grosimea zidurilor, montarea buiandrugilor la usile si /erestrele care nu sunt sub grinzi si centuri. eserea zidariei, armarea si ancorarea se +a /ace prin examinare +izuala. 1u se trece la /inisarea supra/etelor de zidarie /ara certi/icarea prealabila a calitatii si executiei sistemului termoizolant decat in prezenta reprezentantului autorizat, incheindu%se un preoces +erbal de lucrari ascunse. Cidroizolatiile preretilor exterior ai subsolului si ai preretilor nestructurali se +or realiza prin solutii curente de hidroizolare 2bitumioase D zidarie de protectia hidroizolatiei de $.# cm grosime4. 0. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI M#n#*"! *"n"!#$ % !proba si dispune di/uzarea spre santiere a prezentei proceduri. M#n#*"! !od('ti"1R.M.I % Ermareste aplicarea si respectarea prezentei proceduri, numeste /actorii responsabili la ni+el de santiere. S"- &#nti"! % !sigura si coordoneaza apro+izionarea cu materii prime, utila=e, /orta de munca, supra+egherea din punct de +edere tehnic a productiei si calitatii lucrarilor, ia masuri ce se impun pentru respectarea prezentei proceduri. S"- (n't d" $('!( % Ermareste executia propriu%zisa, respectarea speci/icatiilor tehnice, respectarea proceselor tehnologice si ia masuri pentru a obtine o lucrare de calitate. R"& on&#%i$ C.2. % Ermareste respectarea prescriptiilor tehnice de executie in con/ormitate cu cerintele si reglementarile in +igoare, pre+enirea producerii de/icientelor de ordin calitati+, aprecierea competenta a ni+elului calitati+ a lucrarilor executate, a importantei de/icientelor i+ite, a cauzelor care le%au generat, +eri/icarea modului in care maistri, se/i de lot, se/i de santier executa obligatiunile ce le re+in pe linia asigurarii calitatii lucrarilor, a controlului pe linie ierarhica, semnaleaza conducerii intreprinderii anomaliile pe linie de calitate a lucrarilor. 3. INREGISTRARI 4 FORMULARE Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor: - proces +erbal de lucrari ascunse

S-ar putea să vă placă și