Sunteți pe pagina 1din 4

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.

-IL-03
CONST SRL INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia “0”
BUCURESTI Exemplar nr.
Pag.1 din 4
3. COFRAREA STRUCTURILOR DE BETON ARMAT

COFRAREA STRUCTURILOR DE BETON ARMAT

Cod IL-03, Revizia « 0 »

LISTA DE SEMNATURI

ELABORAT VERIFICAT APROBAT


Numele si prenumele
Data
Semnatura

LISTA DE DIFUZARE

Nr Destinatarul Revi zia Exemplar Data Semnatura


documentului
crt

LISTA DE MODIFICARI-RETRAGERI

Nr Nota de Denumirea Cod Data Pag.


modificare/retragere modificarii/retrager
document
crt e 21121l1110
v
SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-03
CONST SRL INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia “0”
BUCURESTI Exemplar nr.
Pag.2 din 4
3. COFRAREA STRUCTURILOR DE BETON ARMAT

COFRAREA STRUCTURILOR DIN BETON SI BETON ARMAT

1.SCOP

Instructiunea are ca scop prezentarea operatiilor si masurilor necesare a se


realiza in vederea confectionarii si montarii cofrajelor la structuri de beton si beton
armat.

2. DOMENIU DE APLICARE
Instructiunea se utilizeaza la realizarea structurilor de beton executate de SC
PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI.

3.DEFINITII SI ABREVIERI

Specifice nu sunt.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

La intocmirea instructiunii se fac referiri la: NE-012-1999 Cod de practica pentru


executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat.

5. INSTRUCTIUNEA

5.1. Conditii prealabile

Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele:

-asigurarea documentatie de executie;

-verificarea calitatii privind trasarea si natura terenului fundare;

-instruirea personalului ce executa lucrarile;

-dotarea materiala pentru lucrari de cofrare;

-dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarilor;

-racorduri de energie, apa , si alte utilitati;

- trasarea lucrarilor;

-existenta inregistrarilor de calitate pentru montaj armatura si piese metalice


inglobate, conform planurilor de executie;

5.2. Descrierea instructiunii

Cofrajele se pot confectiona din din lemn, metal, produse pe baza de polimeri, cu
conditia ca ele sa corespunda reglementarilor specifice. Este necesar ca aceste cofraje
sa asigure suprafete de beton, corespunzatoare tipului de finisaj adoptat.

SC PAZARBAS MANUAL CALITATECod M.C.-IL-03


CONST SRL INSTRUCTIUNI DE LUCRU
Revizia “0”
BUCURESTI Exemplar nr.
Pag.3 din 4
3. COFRAREA STRUCTURILOR DE BETON ARMAT
Confectionarea cofrajelor se face pe baza unui proiect tehnologic de executie.,
care trebuie sa cuprinda detalii privind cofrajul propriu zis si elemente de sustinere.

Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incat sa se


evite deformarea lor, murdarirea, ruginirea, putrezirea. Este interzisa depozitarea direct
pe pamant sau depozitarea altor materiale pe stive de cofraje.

Depozitarea cofrajelor se face pe grinzi de beton sau pe profile metalice.

Se vor folosi obligatoriu materiale pentru ungerea cofrajelor pentru reducerea


aderentei intre beton si cofraje. Cofrajele vor fi curatite in prealabil

La receptia cofrajelor si sustinerilor se vor verifica urmatooarele:

-sa se asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradul de finisare prevazut in


proiecte;

-sa fie etanse astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment in timpul
vibrarii betonului;

-sa fie stabile si rezistente sub actiunea incercarilor care vor apare in timpul
procesului de executie;

-sa asigure ordinea de montare fara a se degrada elementele de beton cofrate


sau componentele cofrajelor si sustinerilor;

-sa permita la decofrare o preluare treptata a incarcarii de catre elementele care


se decofreaza.

Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele:

-trasarea pozitiei cofrajelor;

-asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;

-inchiderea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor

Rigidizarea cofrajului la pozitie verticala se realizeaza cu distantieri si ancore de


sarma.

Se va trata diferit cofrarea stalpilor, grnzilor si planseelor.

Se va face o verificare topo a pozitionarii in raport cu trasarea si modul de legare


al elementelor cofrajului.
Se interzice legarea cofrajelor cu tiranti din OB si PC sudati si legarea cofrajului
de barele armaturii. Sprijinirile cofrajelor vor fi astfel montate astfel incat sa nu permita
deplasari ale cofrajului in timpul turnarii betonului.

Decofrarea se va face la termenele stabilite prin proiectul tehnologic sau


normativ, in functie de temperatura exterioara, sub coordonarea directa a sefului
punctului de lucru.

Decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de


catre elemente ce se decofreaza, ruperea muchiilor sau degradarea cofrajelor si
sustinerilor.

Prezenta procedura este completata de fisa tehnologica si planul de verificari si


incercari.

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-03


CONST SRL INSTRUCTIUNI DE LUCRU
Revizia “0”
BUCURESTI Exemplar nr.
Pag.3 din 4
3. COFRAREA STRUCTURILOR DE BETON ARMAT

6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Responsabilitatea efectuarii operatiei revine sefului de santier si sefului punctului


de lucru. Acestia vor notifica in scris alte responsabilitati , daca sunt necesare functie de
complexitatea si durata operatiei. Verificarile se efectueaza de catre responsabilul CQ,
conform prevederilor PCCVI.

7. INREGISTRARI

Inregistrarile cerute de legislatia in vigoare sunt conform normelor:

-proces verbal de lucrari ascunse

-fisa de betonare

-proces verbal de verificare a aspectului betonului dupa decofrare

8. ANEXE

Specifice nu sunt.