Sunteți pe pagina 1din 6

ALCONS ENGINEERING SRL

Aprobat, Director General Alexandru Leonte

PL-01, Ed 1, Rev 0

EXECUTAREA LUCRARILOR DE ARMARE


Procedura de lucru

Exemplar nr.: Exemplar Controlat Exemplar Necontrolat Elaborat:______________________ Verificat: Leonte Anabela -RMI Valabil incepand din: 01 octombrie 2009

PL-01
Prezentul document este proprietatea ALCONS ENGINEERING. Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara acordul conducerii organizatiei.

Ed1, Rev0

Pagina 1 din 6

1. OBIECT (1) Procedura contine conditiile tehnice pentru executarea si receptionarea lucrarilor de fasonare si montaj armaturi pentru elementele de beton armat la cladiri de locuit, social culturale, constructii industriale si agrozootehnice. Procedura a fost elaborata cu scopul cunoasterii de catre personalul executant implicat in activitatea de fasonare si montaj armaturi pentru elementele de beton armat, atuturor cerintelor de calitate, in scopul obtinerii lucrarilor la nivelul cerintelor beneficiarilor, conform proiectului tehnic de executie.

2. DOMENIU DE APLICARE (1) Procedura se aplica la activitatea de fasonare si montare a armaturilor din cadrul S.C. ALCONS ENGINEERING S.R.L. si impune responsabilitatea personalului de a cunoaste si respecta cerintele de calitate impuse de proiectul tehnic de executie.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA (1) (2) (3) (4) (5) (6) Normativ NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton armat si precomprimat Normativ C 56-2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. HGR 261-64 Hotarare pentru aprobarea unor regulamente elaborate in temeiul Art.35 si Art.36 din Ordonanta Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea in constructii STAS-10107/0-90 Proiectarea si executia elementelor din beton armat SR EN 10080:2005 Oteluri pentru armarea betonului. Oteluri sudabile pentru beton armat STAS 10107/0-90 Constructii civile si industriale. Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat

4. DEFINITII SI PRESCURTARI (1) Specifice nu sunt.

5. RESPONSABILITATI (1) Executantul raspunde de: Procurarea si receptia calitativa a materialelor necesare realizarii lucrarilor. Executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile si specificatiile documentatiei de executie, ale prescriptiilor tehnice in vigoare si ale prezentei proceduri. Asigurarea conditiilor pentru verificarile pe care trebuie sa le efectueze impreuna cu dirigintele de santier. Seful de santier va redacta o lista cu necesarul de materiale, unde se va trece si necesarul de otel beton. Seful atelierului de fasonare are obligatia de a pregati armaturile, conform notelor de comanda si de a le livra la timp si conform cerintelor calitative prevazute. Seful punctului de lucru are obligatia de a urmari armarea elementului conform prevederilor din proiect si de a indeplini toate conditiile de calitate impuse, precum si cea a cunoasterii si instruirii personalului executant implicat in activitatea de armare pentru respectarea tuturor cerintelor de asigurare a calitatii. Seful punctului de lucru are obligatia de a ridica armaturile fasonate de la atelier si de a verifica daca ele corespund cerintelor din nota de comanda(conform careia s-a executat fasonarea). Seful punctului de lucru urmareste permanent respectarea conditiilor de calitate pentru montarea armaturilor si intocmeste inregistrarile de calitate care atesta calitatea armarii(proces verbal de lucrari ascunse). RTE va urmari indeplinirea tuturor conditiilor impuse de proiectul de executie si de procedura referitoare la aceasta activitatea. Responsabilul cu controlul calitatii are obligatia de a controla si de a participa la instruirea personalului implicat in aceasta activitate. Responsabilul cu controlul calitatii va asigura distribuirea formularelor (procese verbale de lucrari ascunse, certificate de calitate pentru otelul beton fasonat) la punctele de lucru pentru completare si certificare a calitatii lucrarilor care se executa si apoi are obligatia arhivarii documentelor. Efectuarea remedierii tuturor defectelor constatate prin autocontrol, control intern, extern sau exterior. Investitorul, prin dirigintele de santier, raspunde de: Respectarea tuturor restrictiilor din prezenta procedura. Avizarea eventualelor derogari solicitate de executant. PL-01
Prezentul document este proprietatea ALCONS ENGINEERING. Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara acordul conducerii organizatiei.

(2)

Ed1, Rev0

Pagina 2 din 6

Calitatea verificarilor efectuate. Acordul final pentru executia conforma a lucrarii si trecerea la faza urmatoare. 6. MODUL DE LUCRU 6.1. (1) Tipuri de armaturi folosite

Tipurile de armaturi care se aplica prin prezenta procedura sunt: Ca armaturi de rezistenta se folosesc : -otel beton laminat la cald, cu profil neted OB 37, sub forma de plase si carcase legate (bare independente) ; (2) Ca armaturi constructive se folosesc : -otel beton laminat la cald, cu profil neted OB 37, bare independente Utilizarea armaturilor se face in functie de prevederile proiectului de executie. Orice schimbare adusa la tipul sau dimensiunile barelor utilizate se va face numai cu acordul scris al proiectantului. 6.2. (1) Fasonarea armaturilor Armaturile care urmeaza a se fasona trebuie sa fie curate si drepte. Se vor inlatura eventualele impuritati de pe suprafata barelor. Se va indeparta rugina, prin frecare cu peria de sarma, in zonele care urmeaza a fi inadite prin sudura. Dupa indepartarea ruginii, dimensiunile sectiunii nu trebuie sa depaseasca urmatoarele abateri : -pentru 3; 4; 5 mm abaterea limita este de A = + 0,1 mm; -pentru 6; 7; 8; 10 mm abaterea limita este de A = + 0,15 mm; Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite, trebuie sa fie indreptat inainte de a se proceda la taiere si fasonare, fara a se deteriora insa profilul. La intinderea barelor cu troliul , marginea nu va depasi1 mm. Barele taiate si fasonate vor fi depozitate, identificate si grupate (functie de lucrarea pentru care au fost pregatite). In cazul in care, datorita conditiilor locale, poate fi favorizata corodarea otelului, montarea armaturilor se va face in maximum 15 zile de la fasonare. Armaturile se vor termina cu sau fara ciocuri, conform prevederilor din proiectul de executie. In cazul armaturilor cu profil periodic, ciocul se indoaie la 90. Indoirea barelor inclinate, a celor de trecere din stalpi in grinzi sau a celor trecute peste cotul unui cadru, se va facedupa un arc cu raza de cel putin 10 diametre (conform STAS 10107/0-90). Capetele barelor inclinate trebuie sa aiba portiunea dreapta de cel putin 20 diametre, in zone intinse si de cel putin 10 diametre, in zone comprimate. In cazul etrierilor si agrafelor ancorarea se realizeaza prin carlige indoite la 135 sau 180 pentru etrierii OB 37 si numai la 135 in cazul celor din PC 52 sau PC 60. Fasonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se executa cu o miscare lenta, fara jocuri. La masinile de indoire cu doua viteze nu se admite curbarea barelor din otelul cu profil periodic (PC 52, PC 60), la viteza mare a masinii. Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub - 10. Barele cu profil periodic cu diametrul > 25 mm se vor fasona la cald.

(2)

(3) (4)

(5)

6.3 Conditii constructive 6.3.1. Inadirea barelor (1) mm. Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor va respecta prevederile de executie de + 2 mm + 4 Pentru cazul in care in proiect nu se va specifica gradul de acoperire, se vor respecta prevederile : -stratul de acoperire cu beton trebuie sa asigure conditii favorabile de aderenta a armaturii si protectia acesteia impotriva agentilor fizici si chimici in care este situat elementul de constructie. -grosimea stratului se stabileste in functie de: a.tipul de element (liniar, de suprafata, masiv); b.diametrul armaturii; c.conditiile de expunere la intemperii sau umiditate ridicate(infiltratii); d.conditiile de expunere la medii cu agresivitate chimica; e.clasa betonului; f.gradul de rezistenta la foc(care este cerut constructiei). -pentru betoane de clasa mai mare este mai mare sau egala cu C 16/20 grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor longitudinale trebuie sa fie cel putin egala cu 1,2 diametre, dar nu mai mult de 50 mm. Pentru elemente expuse la actiunea intemperiilor, laumiditati ridicate sau cicluri inghet-dezghet: -pentru fundatii, funduri de rezervoare si de castele de apa, Gs=3545 mm Acoperirea cu beton a armaturilor transversale (etrieri, barele transversale ale carcaselor sudate) trebuie sa fie minim 15 mm, pentru elementele neexpuse la intemperii sau umiditate, cicluri inghet-dezghet si 25 mm pentru fundatii, ziduri de sprijin. PL-01
Prezentul document este proprietatea ALCONS ENGINEERING. Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara acordul conducerii organizatiei.

(2) (3)

Ed1, Rev0

Pagina 3 din 6

(4) (5)

Pentru armaturile longitudinale de rezistenta se vor asigura grosimi egale cu cel putin diametrul armaturii, de regula multiplu de 5 mm, cu rotunjire in plus sau in minus de cel mult 2 mm. Inadirea armaturilor se face prin : -suprapunere; -sudura; -mansoane presate la rece; -mansoane sudate metalo-termic; -pentru armaturi cu >25 mm se recomanda ca inadirea sa se faca prin sudare. Pentru bare cu >32 mm inadirea este OBLIGATORIE; -nu se vor inadi prin sudura bare cu <10 mm; -lungimea de suprapunere la armaturi din otel laminat este de 40-60 diametrul armaturii; -lungimea minima de suprapunere a armaturilor in zonele supuse la compresiune va fi de 30 diametre pentru elementele executate cu betoane Bc> 22,5 mm si numai de 20 diametre, pentru elementele executate din betoane de clasa mai mare; -lungimile de suprapunere (joantare) vor fi mai reduse daca inadirea se va produce intr-o zona de solicitare minima; -la elementele solicitate la compresiune, pe lungimea de suprapunere a armaturilor, in zona de inadire ertierii vor fi indesiti, distanta maxima intre ei fiind de 10 diametre; -se admite inadirea prin suprapunere, fara sudura, atunci cand : a.armaturile sunt din otel cu profil periodic si au <12 mm; b.in aceeasi sectiune de calcul nu sunt inadite mai mult de 25% din bare. Inlocuirea barelor prevazute in proiect In cazul in care nu dispune de sortimentul si diametrele prevazute in proiect, se poate proceda la inlocuirea acestora, indeplinindu-se conditiile: -inlocuirea altor diameter de acelasi tip de otel cu cel inlocuit se va face tinandu-se cont ca aria armaturii sa fie cu maxim 5% mai mare decat cea prevazuta in proiect; -inlocuirea armaturilor cu bare de alt tip de otel decat cel prevazut in proiect, se va face numai cu avizul proiectantului; -inlocuirea armaturilor se va opera in planurile de executie de catre proiectant si executantul va semna de luarea la cunostinta a modificarii aduse in plan. Montarea armaturilor Montarea armaturilor va incepe numai dupa receptionarea calitativa a cofrajelor; La montarea armaturilor se va urmari asigurarea conditiilor desfasurarii betonarii (turnarii si compactarii betonului). Pentru aceasta se vor crea spatii libere intre armaturile de la partea superioara, la intervale de maxim 3 m, pentru a permite patrunderea libera a betonului sau a furtunelor prin care se descarca betonul. De asemenea se va urmari crearea de spatii necesare pentru patrunderea vibratorului(minim 2,5 x armatura) la intervale de maxim 5 x grosimea elementului. Armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect, luandu-se masuri care sa asigure mentinerea acesteia in timpul turnarii betonului(distantieri, agrafe, etc.). Distantierii pot fi din mortar de ciment in forma de prisma, prevazuti cu cate o sarma pentru a fi legati de armaturi sau confectionati din mase plastice. Este interzisa folosirea ca distantieri a cupoanelor de otel beton. Pentru mentinerea in pozitie a armaturilor de la partea superioara a placilor se vor folosi capre de otel beton sprijinite de armatura inferioara sau pe distantieri si dispuse intre ele la distanta de maxim 1 m(1buc/mp), in zonele in consola. In cazul placilor cu grosimea >40 cm si al armaturilor cu >14 mm, se admite depasirea distantelor mentionate, dar astfel incat sa se asigure pastrarea pozitiei armaturii. In astfel de situatii, caprele pot fi inlocuite cu bare sudate de armatura unferioara si respective superioara. Praznurile si piesele metalice inglobate vor fi fixate prin puncte de sudura sau legaturi de sarma de armatura elementului sau vor fi fixate de cofraj astfel incat sa se asigure mentinerea pozitiei lor in tot timpul betonarii. Se recomanda ca, atunci cand se dispune de mijloace mecanice de ridicare si montaj, armatura sa se monteze sub forma de carcase preasamblate, de preferinta sudate prin puncte. Legarea armaturilor La incrucisari, barele de armare trebuie sa fie legate intre ele prin legaturi de sarma neagra. Cand legarea se face cu sarma se vor utiliza doua fire de sarma de 11,5 mm diametru. Etrierii si agrafele montate inclinat fata de armaturile longitudinale se vor lega de toate barele cu care se incruciseaza. Abateri admisibile La lungimea segmentelor barei fasonate si la lungimea totala din proiect : PL-01

6.3.2. (1)

6.4. (1) (2)

(3)

(4)

6.5. (1) (2) 6.5. (1)

Prezentul document este proprietatea ALCONS ENGINEERING. Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara acordul conducerii organizatiei.

Ed1, Rev0

Pagina 4 din 6

- sub 1 m - intre 1 < L < 10 m - cand L = > 10 m (2) (3)

A = + 5 mm A = + 20 mm A = + 30 mm

A = abaterea L = lungimea barei

Lungimea de petrecere a barelor, la inadire prin suprapunere (fata de prevederile proiectului sau ale prescriptiilor tehnice) este de peste 3 diametre. Distanta dintre axele barelor : - la fundatii - intre etieri si la pasul fretelor A = + 10 mm A = + 10 mm

(4)

La grosimea stratului de beton de protectie (fata de proiect) : - la fundatii si alte elemente masive A = + 10 mm

7. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII, P.S.I. SI PROTECTIA MEDIULUI (1) La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei instructiuni se vor respecta masurile de securitate a muncii si P.S.I. prevazute in: -Norme generale de protectia muncii, -Norme specifice de protectia muncii la lucrari geotehnice de excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si consolidari de teren; -Norme specifice de protectia muncii pentru executarea lucrarilor de confectionat, montat armaturi in constructii ; - Norme specifice de proiectia muncii pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje - IM - 007-096; -Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente -Norme de protectia muncii in activitatea de constructii si confectii metalice ; -Norme specifice de protectia muncii pentru manipularea, transportul prin mijloace mecanizate si depozitarea materialelor ; La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei instructiuni se vor respecta masurile de protectia mediului prevazute in: - Planurile de gestionare a deseurilor elaborate la nivel de organizatie ; - Acordul de mediu obtinut de la IPM pentru fiecare proiect ; - Prevederile legale si alte reglementari de protectia mediului specifice pentru lucrarile care fac obiectul prezentei instructiuni.

(2)

8. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR 8.1. (1) (2) (3) (4) Controlul calitatii otelului beton nefasonat Controlul calitatii betonului nefasonat se face prin : -verificarea aspectului ; -verificarea profilului si a dimensiunilor ; -incercarea la indoire la rece ; -incercarea la tractiune, care se efectueaza numai daca : a.se prevede in proiectul de executie al lucrarii ; b.lipseste certificatul de calitate a otelului livrat de furnizor ; c.exista dubii asupra calitatii otelului aprovizionat ; -la terminarea montarii armaturilor se vor verifica urmatoarele : a.numarul, diametrul si pozitia armaturilor in diferitele sectiuni transversale ale elementelor structurii ; b.distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare ; c.lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in elementele care se toarna ulterior ; e.pozitia inadirilor si lungimile de petrecere a barelor ; f.calitatea sudurilor ; e.numarul si calitatea legaturilor dintre bare ; PL-01
Prezentul document este proprietatea ALCONS ENGINEERING. Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara acordul conducerii organizatiei.

(5)

Ed1, Rev0

Pagina 5 din 6

f.dispozitivele de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii ; g.modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton si dimensiunile acestuia ; h.pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate. 8.2. (1) Receptia lucrarilor Receptia pe faze de lucrari se face pe baza verificarilor armaturilor pe categorii de lucrari : infrastructura (fundatii, radiere) si suprastructura (stalpi, grinzi, centuri, placi, buiandrugi, pe fiecare nivel in parte), inaintea turnarii betonului ; INREGISTRARI - Registru pentru receptia calitativa a materialelor, prefabricatelor si elementelor de constructii - instalatii inainte de introducerea acestora in lucrare ; -Proces verbal de lucrari ascunse pentru elementul ce urmeaza a fi betonat (cofrare,armare); - Proces verbal de receptie calitativa ; -Certificate de calitate al otelui beton eliberat de furnizor ; ANEXE Specifice nu sunt.

9. (1) (2) (3) (4) 10.

PL-01
Prezentul document este proprietatea ALCONS ENGINEERING. Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara acordul conducerii organizatiei.

Ed1, Rev0

Pagina 6 din 6