Sunteți pe pagina 1din 2

Calendarul activitatilor Durata de realizare a investitiei este de 18 luni

Titlul (sub)activitatii, sugestiv, concis 1. Achizitii publice privind implementarea proiectului 1.1. Contractarea organizarii procedurilor de achizitie publica si contractarea supravegherii executiei 1.2. Reactualizarea devizului general 1.3. Elaborarea documentatiei de atribuire si aplicarea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica 1.4. Lansarea licitatiei privind serviciile de management de proiect 1.5. Contractarea serviciilor de management 1.6. Lansarea licitatiei privind auditul proiectului 1.7. Contractarea serviciilor de audit 1.8. Lansarea licitatiei privind executarea lucrarilor 1.9. Contractarea lucrarilor 1.10. Lansarea licitatiei privind dirigintele de santier 1.11. Contractarea serviciilor de diriginte de santier 1.12. Lansarea licitatiei privind serviciile de informare Si publicitate 1.13. Contractarea serviciilor de informare si publicitate 2. Audit 3. Management 4. Informare si publicitate Titlul (sub)activitatii, sugestiv, concis 5. FAZA A Reabilitarea sitului poluat 5.1. Organizare de santier 5.1.1. Obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de organizare de santier 5.1.2. Crearea conditiilor de desfasurare a activitatii de demolare si constructii 5.1.3. Desfiintare de santier 5.2. Demolare cladiri existente 5.3. Decontaminarea terenului 5.3.1. Sapaturi Titlul (sub)activitatii, sugestiv, concis 6. FAZA B Pregatirea sitului reabilitat pentru noi activitati Construirea noii cladiri 6.1. Sapaturi 6.2. Executarea fundatiei 6.3. Executarea grinzilor de fundare 6.4. Executarea planseului parter 6.5. Lucrarile de hidroizolare 6.6. Executarea cofrajului stalpilor (parter) si turnarea acestora 6.7. Executarea cofrajului planseului si turnarea planseului Etaj 1 6.8. Executarea scarii intre parter si etajul 1 6.9. Executarea cofrajului stalpilor (etaj 1) si turnarea acestora 6.10. Executarea cofrajului planseului si turnarea planseului etaj 2 6.11. Executarea scarii intre etajul 1si etajul 2 6.12. Executarea cofrajului stalpilor (etaj 2) si turnarea acestora 6.13. Executarea cofrajului planseului si turnarea planseului terasa necirculabila 6.14. Executarea termoizolatiei si hidroizolatiei de pe terasa necirculabila 6.15. Executarea inchiderilor de BCA

An 0 12

An 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

An 2

10

11

12

An 0 12

An 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

An 2

10

11

12

An 0 12

An 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

An 2

10

11

12

Page 1

Calendarul activitatilor Durata de realizare a investitiei este de 18 luni Anul 0; luna 12 reprezinta prima luna dupa aprobarea Pth si DE cu Hotararea Consiliului Judetean Harghita
Titlul (sub)activitatii, sugestiv, concis 6.16. Montarea compartimentarilor interioare din gips-carton 6.17. Montarea montantilor pe fatade 6.18. Executarea fonoizolatiei planseelor 6.19. Executarea instalatiilor de apa si canalizare 6.20. Executarea instalatiilor de incalzire / climatizare 6.21. Executarea instalatiilor electrice 6.22. Executarea sapelor de egalizare pardoseala 6.23. Montarea tamplariei exterioare 6.24. Executarea instalatiilor de gaze naturale 6.25. Montarea centralei termice 6.26. Termoizolarea fatadelor 6.27. Executarea placajului exterior de lemn 6.28. Executarea termosistemului si tencuirea portiunilor de fatada neplacate 6.29. Executarea plafoanelor suspendate si montarea plafoanelor casetate 6.30. Tencuire interioara 6.31. Montarea grilelor de ventilatie si a corpurilor de iluminat 6.32. Tamplarii interioare 6.33. Placari interioare (gresie/faianta/lemn) 6.34. Gletuire, zugravire 6.35. Montarea obiectelor sanitare in grupuri sanitare 6.36. Executarea balustradei scarii interioare 6.37. Montare parchet laminat 6.38. Executarea instalatiilor exterioare 6.39. Probe instalatii 6.40. Amenajari exterioare 6.41. Receptia final a cladirii 6.42. Inspectie de santier 6.43. Echiparea cladirii 6.44. Proceduri legate de infiintarea organismului de Administrare 6.45. Infiintarea organismului de administrare Titlul (sub)activitatii, sugestiv, concis 7. Activitati administrative si de management pe parcursul intregului proiect 7.1. Intocmirea cererii de prefinantare 7.2. Intocmirea cererii de rambursare 7.3. Intocmirea raporturilor de progres 7.4. Intocmirea raportului final 7.5. Supravegherea implementarii proiectului An 0 12 An 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 An 2 An 0 12 An 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 An 2

10

11

12

10

11

12

Page 2