Sunteți pe pagina 1din 13

GRAFIC DE ESALONARE A INVESTITIEI

Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene DJ 402 tronson DN 4 Curcani Mariuta limita judet Ialomita km 0+000 km 53+700 si DJ 302 tronson DN 3 Belciugatele Mariuta limita judet Ialomita km 0+000 km 15+365

LUCRARI HIDROTEHNICE DIG DE COMPARTIMENTARE MARIUTA II


ANUL I

Nr obiect Denumire
LUNA3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Organizare de santier
2 Trasare si pichetare lucrari
3 Decopertare jumatate de cale drum
4 Sapaturi fundatie podete pe jumatate de cale
5 Montare tubulatura podete pe jumate de cale

6 Umpluturi la nivelul platforme in vederea redarii traficului


7 Decopertare jumatate de cale drum
8 Sapaturi fundatie podete pe jumatate de cale
9 Montare tubulatura podete pe jumate de cale

10 Umpluturi la nivelul platforme in vederea redarii traficului


11 Batardou deviere trafic
Sapatura pentru realizare platforma in vederea baterii pilotilor-
12 anrocamente
13 Baterea pilotilor
14 Radier din beton armat deversor
15 Realizare elevatie deversor
16 Montare stavile+Gratre

17 Umpluturi in corpul digului pentru aducere la cota


. Protecie taluz cu geotextil (600 g/m.p., pe toat suprafaa digului
18 Mriua II)

19 Realizare protecie dig Mriua II cu anrocamente

20 Montare plci prefabricate pe profil taluz (amonte, aval)

21 Ancorare plci prefabricate i rostuirea lor

Realizare pern din geogril i infrastructur drum pe coronament


22 dig Mriua II

mbrcminte rutier dig


23
Parapei metalici de protecie (stnga/dreapta) pe 200 m lungime la
24 dig Mriua II
25 Marcaje rutiere pe dig

Verificat, Intocmit,
Dir.teh. Nicolae triba ing.Nanescu.L.
GRAFICUL
FIZIC I VALORIC DE EALONARE A CONSTRUIRII

COD
ANUL

CATEGORII DE
LUCRRI**) VALOARE (mii Trimestrul I Trimestrul II
lei), DIN
Capitole de lucrri/ Stadii CARE
fizice Ian. Feb. Mar. Apr. Mai
Nr.
crt.

Obiect 02 HALA METALICA USOARA ADAPOSTIRE STATIE DE EPURARE


C CONSTRUCII, din care:

1. 0201-Arhitectura 116.149
2. 0202 - Rezistenta 104.313

E INSTALAII
ELECTRICE, din care:

0203- Instalatii electrice


1. iluminat si prize 61.362
0204- Instalatie protectie
2. traznet 7.931
INSTALAII
S
SANITARE din care:

1. 0205- Instalatii sanitare 2.307


Obiect 03 STATIE DE POMPARE APE UZATE MENAJERE, Vutil = 20,0mc
C CONSTRUCII, din care:
1. 0301 - Rezistenta 29.127 9.709 9.709
Obiect 04 REPARATII CAPITALE LA RETEAUA DE CANALIZARE MENAJERA SI ECHIPAREA ACESTEIA CU SEPARATOR DE GRASIMI
C CONSTRUCII, din care:

1. 0401- Retea canalizare 103.328 34.443 34.443 34.443


Obiect 06 RACORD CANALIZARE MENAJERA LA STATIA DE EPURARE MECANO-BIOLOGICA
C CONSTRUCII, din care:

1. 0601- Retea canalizare 195.346


Obiect 07 RACORD APA TEHNOLOGICA LA STATIA DE EPURARE MECANO-BIOLOGICA
C CONSTRUCII, din care:
0701- Racord apa
1. tehnologica 24.636
Obiect 08 ILUMINAT EXTERIOR STATIE DE EPURARE MECANO-BIOLOGICA

E INSTALAII
ELECTRICE, din care:

0801- Iluminat exterior si


1. priza de pamant 30.127
Obiect 09 PLATFORMA BETONATA STATIE DE EPURARE MECANO BIOLOGICA
C CONSTRUCII, din care:
1. 0901- Arhitectura 131.123
2. 0902- Rezistenta 431.385
Obiect 10 DRUM MACADAM DE ACCES LA STATIA DE EPURARE MECANO - BIOLOGICA
C CONSTRUCII, din care:
1. 1001- Drum acces 41.770
2. 1002- Alei carosabile 19.054
3 1003- Alei pietonale 11.022
Obiect 11 IMPREJMUIRE DE PROTECTIE SANITARA LA STATIA DE EPURARE MECANO - BIOLOGICA
C CONSTRUCII, din care:
1. 1101- Imprejmuire 32.902
Obiect 12 RETEA DE EVACUARE APA PREEPURATA DE LA STATIA DE EPURARE LA RAUL Valea Boului
C CONSTRUCII, din care:
1. 1201- Retea refulare 712.139
2. 1202- Camin aerisire 15.068
3. 1203 - Camin golire 18.246
4. 1205- Terasamente 7.209

E INSTALAII
ELECTRICE, din care:

1204- Electrice - statie de


1. pompare efluent 5.357
Obiect 4.2. MONTAJ UTILAJE

OB01 - Montaj
1 echipamente statie de
epurare 189.42 23.678 23.678 23.678 23.678
2 OB02 - Montaj
echipamente hala 0.300

3 OB03 -Montaj echipamente


statie pompare 6.029 2.010 2.010
OB04 - Montaj
4 echipamente retea
canalizare menajera 4.509 1.503 1.503 1.503
OB12 - Montaj
5 echipamente retea evacuare
apa 9.517
Obiect 4.3. UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CU MONTAJ

1 OB01 - Echipamente statie


de epurare 1636.741 204.593 204.593 204.593 204.593
2
OB02 - Echipamente hala 4.720
3 OB03 - Echipamente statie
pompare 52.200 17.400 17.400

4 OB04 -Echipamente retea


canalizare menajera 12.000 4.000 4.000 4.000

5 OB12 -Echipamente retea


evacuare apa 82.350
Obiectul 5.1.Organizare de
antier

1301 - Organizare de
1 santier 68.138 68.138
TOTAL pe luni 0.000 336.354 268.216 297.334 257.389
TOTAL pe trimestre 604.570
TOTAL pe ani

*) Se vor nscrie codurile i denumirile obiectului stabilite conform Formularului F1


**) Se vor nscrie codurile i denumirile stabilite conform ANEXEI nr. 2

ntocmit
(se nscrie numele operatorului economic, numele i prenumele conductorului org
se semneaz i se tampileaz)
Formular F6

ICUL
ALONARE A CONSTRUIRII

ANUL ANUL 2016

Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV

Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.

38.716 38.716 38.716 116.149


34.771 34.771 34.771 104.313

20.454 20.454 20.454 61.362

2.644 2.644 2.644 7.931

0.769 0.769 0.769 2.307


9.709 29.127
TOR DE GRASIMI

103.328

195.346 195.346

24.636 24.636

30.127 30.127
65.5615 65.5615 131.123
215.6925 215.6925 431.385

20.885 20.885 41.770


9.527 9.527 19.054
5.511 5.511 11.022

32.902 32.902

237.380 237.380 237.380 712.139


5.023 5.023 5.023 15.068
6.082 6.082 6.082 18.246
2.403 2.403 2.403 7.209

1.786 1.786 1.786 5.357

23.678 23.678 23.678 23.678 189.420

0.100 0.100 0.100 0.3

2.010 6.029
4.509

3.172 3.172 3.172 9.517

204.593 204.593 204.593 204.593 1,636.741

1.573 1.573 1.573 4.72

17.400 52.2

12

27.450 27.450 27.45 82.35

68.138
257.389 539.651 509.524 264.193 638.228 382.323 415.225 4,165.825
812.112 1,313.368 1,435.775
4,165.825

ntocmit
omic, numele i prenumele conductorului organizaiei,
mneaz i se tampileaz)
1041.45625