Sunteți pe pagina 1din 3

PLANUL DE CONTROL CALITATE, VERIFICARE SI INCERCARI

PENTRU OBIECTIV: AMPLASAMENT:

Data: Cod : PCCVI-nr nr contract Pg. /

APROBAT Exemplar nr. Denumire lucrare: Zona de lucru: Contract nr.: Documentatia tehnica de executie folosita la elaborarea acestui plan: Data incepere executie:

VERIFICAT Exemplar controlat

ELABORAT Exemplar necontrolat Beneficiar: Termen de executie: Perioada de garantie de buna executie a lucrarilor: Reprezentant beneficiar: Data finalizare:

Nr crt

FAZA DE LUCRU SUPUSA CONTROLULUI CONTROL CALITATE SI VERIFICARI PREVAZUTE IN CAIETELE DE SARCINI

METODA DE CONTROL DOCUMENTE SI ACTIUNI CARE STAU LA BAZA ATESTARII CALITATII TOLERANTE ADMISE 2

Frecventa solicitata de caietele de sarcini sau norme

0 0.

0.1

0.2

1 ORGANIZARE DE SANTIER Predare-primire amplasament -organizarea lucrarilor (durata si metode de lucru); -gestionarea traficului; -facilitati de comunicatie si echipamente de analiza pentru inginer (impuse prin contract) Trasare in teren a lucrarilor: - identificare si trasare culoar montaj conducte, pozitie obiecte, axe obiecte, - marcare - monitorizare trafic - ingradirea temporara si asigurarea pazei pe intreg santierul; Identificarea retelelor existente (de gaze, de apa, cabluri electrice si telefonice), a obiectivelor speciale (vestigii arheologice, obiecte cu potential incarcatura exploziva) pt. identificarea si protejarea lor

PARTICIPANTI LA CONTROL RTE, RCTCC, C, B, P, ISC, TOPO Sef santier, SPL 7 C+B+P+TOPOGR AF Sef santier Sef punct lucru C+B+P RTE, Sef santier Sef punct lucru Proiectant, Beneficiar (diriginte santier) C+B+Aut. Arheologica+Protec tia Civila RTE Sef santier Sef punct lucru

DOCUMENT INTOCMIT NC, PVFD, PVLA, PFL PVRF 8

Obs.

10

Vizual Proiect Caiet de sarcini

STAS 9824/-1985

PV predare-primire amplasament

Teodolit, rulet, tarusi, borne numerotate Echipament special de analiza si masura Trasare in plan+15mm Vizual Caiete sarcini; planuri, Proceduri interne Echipament special de analiza si masura Acte de nsotire a mrfii; Certificate de calitate si garantie; Declaratii de conformitate; Buletin de analiza/verificare ,Standarde si Normative tehnice; Fise tehnice de securitate; Fise de produs , Fise de siguranta Agrement tehnic Etichete/ elemente de identificare; Proiect de executie; Vizual, Scriptic Legi; HG 300/2006; Proiect tehnic, caiete sarcini, Proceduri interne

Inainte de inceperea lucrarilor de excavare pamant pentru fundatii

PVT Proces verbal de trasare a lucrarilor si predare repere de cota 0.00

0.3

Inainte de inceperea lucrarilor de excavare pamant pentru fundatii

Proces verbal de verificare a lucrarilor ce devin ascunse

Existena marcaje traseu, identificare i protejare reele

0.4

GESTIONAREA (aprovizionare, transport, depozitare, manipulare, utilizare, postutilizare) tuturor materiilor prime si materialelor

La toate materialele principale si la toate echip., odata cu aprovizionarea ce se face pe santier, inainte de punerea in opera

C+B+CQ RTE RCTCC Sef santier Sef punct lucru

PV de receptive Registru de receptie calitativ a materialelor, prefabricatelor si elementelor de constructii

Tip, dimensiuni, cantitate, mijloc de transport, modalitati de depozitare;

0.5

Asigurarea si marcarea zonelor de lucru (inclusiv semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor) Asig. continuitatii circulatiei si evitarea accidentelor de circulatie si de munca pe timpul executiei. lucrarilor

Pe parcursul executiei lucrarilor

PV

Existenta semnalizare locuri periculoase din santier; Cunoasterea de catre intreg personalul a prevederilor legale aplicabile privind mediul, SSM si SU, precum si a

0.6

Instructaj general si individual de mediu, SSM si SU Prevederi legale aplicabile privind mediul, SSM si SU

Vizual Scriptic Efectuare instruiri

Inainte de inceperea lucrarilor sip e parcursul desfasuraii lucrarilor

C Responsabil SSM Sef santier Sef punct lucru

Pv de instruire privind mediul, SSM si SU Fise individuale de instructaj

PVCCL - Proces Verbal de Constatare a Calitatii Lucrarilor ; PVFD - Proces Verbal Faza Determinanta ; PVLA - Proces Verbal de Lucrari Ascunse ; PVT - Proces Verbal de Trasare PVRC Proces Verbal de Receptie Calitativa PVR Proces Verbal de Receptie PV Proces Verbal CC Certificat de Calitate Nota: Fazele de executie supuse controlului enuntate se atesta calitativ prin documente de control la construirea salii de sport, modernizarea terenului in aer liber si reabilitare cladiri scoala existenta.