Sunteți pe pagina 1din 1

PROCEDURI TEHNICE

Proceduri tehnice de executie

Nr.cr Denumire procedura Cod Editie/revizie


t. procedura
1. Executarea lucrarilor de betonare PTE-01 1/1
2. Executarea lucrarilor de ornare PTE-02 1/1
3. Cofrarea elementelor din beton armat PTE-03 1/1
4. Executarea structurilor metalice – PTE-04 1/1
luminator
5. Executarea i montarea peretilor cortina PTE-05 1/1
6. Executarea lucrarilor de hidroizolatii la PTE-06 1/1
cladiri
7. Executie instalatii electrice interioare PTE-07 1/1
8. Executarea lucrarilor de instlatii sanitare PTE-08 1/1
9. Instructiuni proprii privind acordarea PTE-09 1/1
primului ajutor
10. Exploatarea macaralelor, atomacaralelor, PTE-10 1/1
legaturi de sarcina
11. Lucrari de sudura PTE-11 1/1
12. Lucrari de izolati termice PTE-12 1/1
Proceduri tehnice de lucru

Nr.cr Denumire procedura Cod Editie/revizie


t. procedura
1. Executarea instalatiilor electrice de PL-E-01 1/1
interior
2. Executarea bransamentelor E/cc AER PL-E-02 1/1
3. Exeuctarea retelelor electrice de cabluri PL-E-03 1/1
4. Executarea instalatiilor de legatura la PL-E-04 1/1
pamant
5. Executarea instalatiilor de luminat public PL-E-05 1/1