Sunteți pe pagina 1din 15

MANUAL DE PROCEDURI DE

PROCES ALE SISTEMULUI DE


MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE
SI SECURITATE OCUPATIONALA

Cod PCCVI-417.5.1-SLN
Exemplar nr____
Pag. 1 din 15

PCCVI RETEA DE APA

RETEA DE APA
Cod PCCVI -41-7.5.1-SLN
Standarde model de referin: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO
14001:2004 i SR OHSAS 18001:2007
Data: 20.03.2009
APROBAT

Exemplar controlat

Nu se ine sub control

Este interzis copierea sau multiplicarea prin orice mijloace, fr acordul DIRECTORULUI
Ediia 1; Revizia 2

ELABORAT
SC SELINA SRL

DATA
20.03.2009

REVIZIA
2

EDIIA
1

EXEMPLAR

Pag.gen.

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE

Cod PCCVI-417.5.1-SLN

MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE


SI SECURITATE OCUPATIONALA

Exemplar nr____
Pag. 2 din 15

PCCVI RETEA DE APA

RETEA DE APA

Cod PCCVI.-41-7.5.1.-SLN
REVIZIA 2
LISTA DE CONTROL A ACTUALIZARILOR
Nr.
crt.

Capitol

Nr.
paragraf

Pag.

Continutul
modificarii

LISTA DE DIFUZARE
Nr.
Destinatar
crt.
(compartiment)
0
1
1.
2.
3.

Numele i
prenumele
2

Elaborat

Emitent
nume prenume
semnatura
5

Nr.
exemplar
3

Avizat

Aprobat

Nume si prenume
Data
Semnatura

ELABORAT
SC SELINA SRL

Semntura
4

Obs.

Data
5

Editia
Pag. gen.

DATA
20.03.2009

REVIZIA
2

EDIIA
1

EXEMPLAR

Pag.gen.

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE
MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE
SI SECURITATE OCUPATIONALA

Cod PCCVI-417.5.1-SLN
Exemplar nr____
Pag. 3 din 15

PCCVI RETEA DE APA

1. SCOP
Prezenta instructiune are drept scop stabilirea verificarilor privind controlul calitatii necesare a
se efectua la executia retelei de apa si camine pentru :
asigurarea utilizarii numai a materialelor aprobate
precizarea inspectiilor, incercarilor si masuratorilor necesare a se efectua
asigurarea formularelor necesare pentru inregistrari
2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedur are caracter general i se aplic la activitatile de control al calitatii
lucrarilor de executie a retelei de apa , in cadrul SC SELINA SRL
3. DEFINITII SI ABREVIERI
Nu sunt specifice.
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
PTE:Caiet de sarcini-Cerinte specifice
PTE 09 -7.5.1.
5.

INSTRUCTIUNEA
Pentru fiecare tronson dintre doua camine se va deschide si completa cate o matrice plan
de inspectii si incercari.
Fiecare parte responsabila va analiza planul de inspectii si incercari si va efectua verificarile
de calitate ce-i revin pentru fiecare activitate.
Se va lucra numai cu materiale aprobate si se vor respecta plansele de executie. Se va acorda o
atentie deosebita realizarii pantelor proiectate. Santurile se vor executa dinspre aval spre amonte.
Inspectiile, incercarile si masuratorile vor fi executate de personalul CQ conform cerintelor
procedurilor tehnice ale sistemului de management al calitatii. Inspectiile vor fi inregistrate in
formularele corespunzatoare aprobate prin manualul calitatii. La desfasurarea fiecarei activitati,
responsabilii vor completa si semna formularul adecvat si va viza/parafa activitatea in cauza in
matricea -plan de inspectii si incercari.
La finalizarea tuturor inspectiilor si incercarilor pentru toate activitatile, matricea -plan de

ELABORAT
SC SELINA SRL

DATA
20.03.2009

REVIZIA
2

EDIIA
1

EXEMPLAR

Pag.gen.

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE
MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE
SI SECURITATE OCUPATIONALA

Cod PCCVI-417.5.1-SLN
Exemplar nr____
Pag. 4 din 15

PCCVI RETEA DE APA

incercari si inspectii- va fi semnata de CQ si de RTE.

7. INREGISTRARI
Proces verbal de trasare/verificare caracteristici geometrice lucrari.F03-8.2.4
Proces verbal de receptie calitativa F01-8.2.4
Proces verbal de receptie calitativa a materialelor/ produselor F-18-8.2.4
Raport de incercare verificarea rezistentei la presiune hidraulica si la etansare
Raport de incercare determinari pe pamantLaborator
Raport de incercare incercari pe betonul intaritLaborator
8. ANEXE
Matricea plan de inspectii si incercari-

ELABORAT
SC SELINA SRL

DATA
20.03.2009

REVIZIA
2

EDIIA
1

EXEMPLAR

Pag.gen.

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE

Cod PCCVI-417.5.1-SLN

MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE


SI SECURITATE OCUPATIONALA

Exemplar nr____
Pag. 5 din 15

PCCVI RETEA DE APA

PLAN DE INSPECTII SI INCERCARI


DESCRIEREA LUCRARII

JUDET

Nr crt

SECTIUNEA

LOCATIA

Partea
responsabila

Descrierea activitatii

CQ

Stabilirea materialelor ce se vor utiliza si aprobarea acestora

Asigurarea pe teren a documentelor necesare executiei: specificatii


si planse instructiuni de utilizare emise de producatori, planuri de
inspectii si incercari, formulare pentru inregistrari

Executie excavatii

RI

Betonare radier camine de vizitare

RI

Instalare camine de vizitare

RI

Receptie camine de vizitare

Executie retele conducte

RI

Verificare etanseitate retele conducte

Receptie retele conducte

10

Realizare umpluturi

RI

11

Receptie umpluturi

12

Proba retelei

13

Inchiderea matricei

Nr de referinta formular

RI

Legenda : P- verificare inainte de continuare; I inspectie: RI control prin sondaj; Cq control de


calitate; W- monitorizare/receptie

ELABORAT
SC SELINA SRL

DATA
20.03.2009

REVIZIA
2

EDIIA
1

EXEMPLAR

Pag.gen.

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE

Cod PCCVI-417.5.1-SLN

MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE


SI SECURITATE OCUPATIONALA

Exemplar nr____
Pag. 6 din 15

PCCVI RETEA DE APA

INGINER CERTIFICAT CQ

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA

LISTA DE CONTROL A INSPECTIILOR


LA EXECUTAREA EXCAVATIILOR pentru retea de apa
Judet .............................................................................. Sectiunea .............................................
Lucrarea .............................................................................................................................................
Descrierea lucrarii ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Conforme

Nr
Elementele controlate
crt

Da

Documentele aprobate sunt disponibile pe santier

Trasarea lucrarilor

Realizarea sapaturii dinspre aval spre amonte

Depozitarea materialului excavat la distanta prevazuta

Sprijinirea peretilor cand este cazul

Pregatirea patului de pozare a conductelor conform


planselor de executie-

Cotele sapaturilor fata de cerintele planselor de executie

Receptie excavatii (si pat de pozare conducte-cand este


cazul)

Nu

N/A

Semnatura

Observatii

EXEMPLAR

Pag.gen.

N/A neaplicabil
Functia
Nume prenume
Semnatura

ELABORAT
SC SELINA SRL

DATA
20.03.2009

REVIZIA
2

EDIIA
1

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE

Cod PCCVI-417.5.1-SLN

MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE


SI SECURITATE OCUPATIONALA

Exemplar nr____
Pag. 7 din 15

PCCVI RETEA DE APA

LISTA DE CONTROL A INSPECTIILOR


LA EXECUTAREA RETELEI DE APA
Judet .............................................................................. Sectiunea .............................................
Lucrarea .............................................................................................................................................
Descrierea lucrarii ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Conforme

Nr
Elementele controlate
crt

Da

Receptionarea conductelor aprovizionate

Mod pastrare conducte si fitinguri in santier

Plasarea conductelor in axul patului de pozare

Imbinarea cu mansoane si garnituri de etansare conform


instructiunilor producatorului

Traseul conductei dupa mansonare fata de plansa de


executie

Verificare presiune retele conducte

Receptie retele conducte

Realizarea umpluturilor conform specificatiilor tehnice si


instructiunilor producatorului

Receptie umpluturi

Nu

N/A

Semnatura

Observatii

EXEMPLAR

Pag.gen.

N/A neaplicabil
Functia
Nume prenume
Semnatura

ELABORAT
SC SELINA SRL

DATA
20.03.2009

REVIZIA
2

EDIIA
1

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE

Cod PCCVI-417.5.1-SLN

MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE


SI SECURITATE OCUPATIONALA

Exemplar nr____
Pag. 8 din 15

PCCVI RETEA DE APA

LISTA DE CONTROL A INSPECTIILOR


LA EXECUTAREA CAMINELOR DE VIZITARE
Judet .............................................................................. Sectiunea .............................................
Lucrarea .............................................................................................................................................
Descrierea lucrarii ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Conforme

Nr
Elementele controlate
crt

Da

Receptie camine de vizitare la aprovizionare

Pastrarea elementelor caminelor de vizitare in conditii


specifice elementelot de beton nearmate

Betonare radier camine vizitare si verificare caracteristici


beton

Receptie radier camine de vizitare

Montare camine vizitare, cu curatare suprafata contact


elemente componente si etansare cu garnituri

Receptie camine de vizitare

Nu

N/A

Semnatura

Observatii

EXEMPLAR

Pag.gen.

N/A neaplicabil
Functia
Nume prenume
Semnatura

PROCES VERBAL
DE TRASARE/VERIFICARE
ELABORAT
SC SELINA SRL

DATA
20.03.2009

REVIZIA
2

EDIIA
1

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE
MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE
SI SECURITATE OCUPATIONALA

Cod PCCVI-417.5.1-SLN
Exemplar nr____
Pag. 9 din 15

PCCVI RETEA DE APA

CARACTERISTICI GEOMETRICE LUCRARI


Obiect : ................................................................................................................................................
Trasarea / verificarea caracteristicilor geometrice a fost executata de .........................................
conform plansei ........................................ din proiectul ...............................................................
Elemente de control si verificare (borne, constructii invecinate) ..................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Avand coordonatele :
X .................................................................
Y .................................................................
Z .................................................................
Cota sistem local ........................................
Anexe ...................................................................................................................................................
Executat de

Verificat
Executant

Beneficiar

Proiectant

Nume prenume
Semnatura

Observatie : rezultatele masuratorilor si schita punctelor masurate se vor inregistra intr-o anexa
PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA
Incheiat astazi .....................

ELABORAT
SC SELINA SRL

DATA
20.03.2009

REVIZIA
2

EDIIA
1

EXEMPLAR

Pag.gen.

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE

Cod PCCVI-417.5.1-SLN

MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE


SI SECURITATE OCUPATIONALA

Exemplar nr____
Pag. 10 din 15

PCCVI RETEA DE APA

Sectiunea

Pozitia

Obiect/element

Descrierea lucrarii ..............................................................................................................................


...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Documente de executie (proiect, plansa, etc)........................................................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Documente atasate ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele ..........
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Mentiuni speciale ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Executant

Beneficiar

Proiectant

Subcontractor
Firma : ..............................

Nume

Semnatura

Nume

Semnatura

S-au realizat masurile dispuse :


Data ....................

Nume

Semnatura

DA

Nume

Semnatura

NU

Beneficiar
...........................
PROCES VERBAL

ELABORAT
SC SELINA SRL

DATA
20.03.2009

REVIZIA
2

EDIIA
1

EXEMPLAR

Pag.gen.

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE
MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE
SI SECURITATE OCUPATIONALA

Cod PCCVI-417.5.1-SLN
Exemplar nr____
Pag. 11 din 15

PCCVI RETEA DE APA

DE RECEPTIE CALITATIVA A MATERIALELOR/PRODUSELOR


Incheiat azi ..........................
PUNCT DE CONTROL.............................................................................................................
...................................................................................................................................................
Subsemnatii (nume prenume)
1...............................................
2...............................................
3...............................................
4...............................................

Functia
.......................
.......................
.......................
.......................

Din partea
..........................
..........................
..........................
..........................

am efectuat receptia ...............................................................................................................


...................................................................................................................................................
......................... fabricate de ................................................................................................
1. Materialele/produsele corespund/nu corespund din punct de vedere al ambalarii/marcarii.
* Observatii ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. Produsele/materialele corespund/nu corespund cantitativ conform avizului de expeditie
(facturii)
* Observatii .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. Materialele/produsele corespund/nu corespund din punct de vedere calitativ si au/nu au
documente legale necesare.
* Observatii .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4.Concluziile comisiei ............................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
SEMNATURI
1.......................................
2......................................
3......................................
4......................................
VERIFICAREA REZISTENTEI LA PRESIUNE HIDRAULICA SI LA ETANSARE
ELABORAT
SC SELINA SRL

DATA
20.03.2009

REVIZIA
2

EDIIA
1

EXEMPLAR

Pag.gen.

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE
MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE
SI SECURITATE OCUPATIONALA

Cod PCCVI-417.5.1-SLN
Exemplar nr____
Pag. 12 din 15

PCCVI RETEA DE APA

RAPORT DE INCERCARE
Nr

Data

Comanda de incercare ..............................................................................................................


Pozitie km.....................................................................................................................................
Tronson .....................................................................................................................................
Tipul conductei .........................................................................................................................
Dimensiunea conductei ............................................................................................................
Procedura tehnica de lucru .......................................................................................................
Data testului ..............................................................................................................................
Domeniul de utilizare ...............................................................................................................
Caracteristica

Metoda de
incercare

Specificatii tehnice

Valori

Valori

Presiunea initiala

(mbar)

Timp de mentinere
presiune initiala

(min)

Presiunea de proba

po

(mbar)

Timpul de proba

to

(min)

Caderea de presiune

(mbar)

Conform

Data
Observatii
incercarii

Nota .............................................................................................................................
Intocmit
Verificat
As. consultanta

ELABORAT
SC SELINA SRL

Nume
........................
............................
.......................

DATA
20.03.2009

REVIZIA
2

Semnatura
...............................
...............................
...............................

EDIIA
1

EXEMPLAR

Pag.gen.

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE

Cod PCCVI-417.5.1-SLN

MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE


SI SECURITATE OCUPATIONALA

Exemplar nr____
Pag. 13 din 15

PCCVI RETEA DE APA

Nr

DETERMINARI PE BALAST SI PIATRA SPARTA


RAPORT DE INCERCARE
data

COMANDA DE INCERCARE (NR /DATA) ......................................................................................................


DENUMIRE MATERIAL..........................................................................................................................................
INDICATIV PROBA
.........................................................................................
PROCEDURA DE ESANTIONARE .....................................................................................................................
PROVENIENTA MATERIALULUI .....................................................................................................................
DECLARATIA DE CONFORMITATE nr / data ..................................................................................................
LOCUL DE PRELEVARE ....................................................................................................................................
DATA PRELEVARII ....................................................... DATA INTRARII IN LAB ....................................
DOMENIUL DE UTILIZARE ...............................................................................................................................

PARAMETRII

METODA DE
INCERCARE

Gradare

VALORI OBTINUTE

Specificatii tehnice
Valori

Data incercariii

Observatii

Conform

Ochi plasa
%
%
%
%
%
%

Nota : incercarile au fost facute de laboratorul ..................................

Intocmit
Verificat
As consultanta

ELABORAT
SC SELINA SRL

Nume prenume
.....................................
....................................
. ...................................

DATA
20.03.2009

REVIZIA
2

Semnatura
.................................
.................................
................................

EDIIA
1

EXEMPLAR

Pag.gen.

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE

Cod PCCVI-417.5.1-SLN

MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE


SI SECURITATE OCUPATIONALA

Exemplar nr____
Pag. 14 din 15

PCCVI RETEA DE APA

Nr

INCERCARI PE BETONUL INTARIT


RAPORT DE INCERCARE
data

Indicativ proba/ Data esantionarii


Loc esantionare

...............................................................................................................................................

Obiectul, elementul, faza ........................................................................................................................................


Subcontractor ..........................................................................................................................................................
Compozitia nr / data
Tip beton (clasa, tip ciment, Dmax , zona granulozitate, raport A/C, clasa de tasare, P, G, )

Aditivi
Raport de esantionare si incercare nr .

Data

Ora esanttionari

Tip si stare epruvete-esantioane


Conditii:satuare/uscare/pastrare umiditate naturala
Metoda de determinare a volumului
Caracteristica

Metoda de incercare

Valori obtinute

Specificatii tehnice
valori

Data
incercarii

Observatii

Conform

Nota : incercarile au fost facute de laboratorul ..................................

Intocmit
Verificat

ELABORAT
SC SELINA SRL

Nume prenume
.....................................
....................................

DATA
20.03.2009

REVIZIA
2

Semnatura
.................................
.................................

EDIIA
1

EXEMPLAR

Pag.gen.

MANUAL DE PROCEDURI DE
PROCES ALE SISTEMULUI DE
MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE
SI SECURITATE OCUPATIONALA

Cod PCCVI-417.5.1-SLN
Exemplar nr____
Pag. 15 din 15

PCCVI RETEA DE APA

As consultanta

ELABORAT
SC SELINA SRL

. ...................................

DATA
20.03.2009

REVIZIA
2

................................

EDIIA
1

EXEMPLAR

Pag.gen.