Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE la FIZICĂ, Clasa a XI-a __ Oficiu: 10 puncte

an şcolar 2005-2006/ semestrul II / Data: . MAI 2006


 Capitolul: UNDE MECANICE
GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII, TG.-JIU
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ____________________________________________
PROFESOR ……………………………………………………………………………………

NOTA OBŢINUTĂ ___________________________________________

Nr.
CONŢINUTUL ITEMULUI
crt.
Itemii 1 și 2 se referă la următorul text:
t x 
1. Ecuaţia unei unde plane este: y ( x, t )  4  sin      (m). Lungimea de undă are valoarea:
5 25 
A.) 4m ; B.) 10m ; C.) 5m ; D.) 25m ; E.) 50m .
Perioada de oscilație are valoarea:
2.
A.) 5 s ; B.) 10 s ; C.) 4 s ; D.) 25 s ; E.) 20 s.
Itemii 3, 4 şi 5 se referă la următorul text:
În figură este reprezentată o undă
transversală.

3. Care dintre litere desemnează amplitudinea undei?


A.) a ; B.) c ; C.) f ; D.) e ; E.) d.

Care dintre litere desemnează lungimea de undă?


4.
A.) d ; B.) a; C.) b ; D.) f ; E.) c.
Care dintre punctele următoare oscilează în fază?
5.
A.) 1 şi 2 ; B.) 2 şi 4 ; C.) 1 şi 5; D.) 3 şi 5; E.) 1 şi 4.
Unul din capetele unei bare de aluminiu oscilează după legea sinusoidală y  0,01 sin 1000t (m).
l
Oscilaţiile se propagă de-a lungul barei cu viteza v  5  103 m / s . Oscilaţia ajunge la distanţa de capăt
3
6. 
cu ecuaţia y1  0,01sin(1000t  ) (m). Lungimea l a barei este egală cu:
6
A.) 1m ; B.) 2m ; C.) 1,5m ; D.) 1,8m ; E.) 2,5m .
Impedanţa unui circuit serie RLC ce are defazajul   60 o este:
7. 3 C.) R 2 1
A.) R 2 ; B.) R ; ; D.) R ; E.) 2 R .
2 3 2
Un circuit RLC serie este la rezonanţă. Ce se întâmplă dacă mărim valoarea rezistenţei din circuit?
A.) Circuitul trece în regim inductiv; B.) Circuitul trece în regim capacitiv; C.) Circuitul rămâne la
8. rezonanţă dar scade valoarea efectivă a intensităţii curentului; D.) Circuitul rămâne la rezonanţă dar
creşte valoarea efectivă a intensităţii curentului; E.) Circuitul rămâne la rezonanţă şi valoarea efectivă a
intensităţii curentului rămâne aceeaşi.
Un circuit RLC serie este în regim de rezonanţă. Ce se întâmplă dacă mărim valoarea frecvenţei
intensității curentului?
A.) Circuitul trece în regim inductiv; B.) Circuitul trece în regim capacitiv; C.) Circuitul rămâne la
9.
rezonanţă dar scade valoarea efectivă a intensităţii curentului; D.) Circuitul rămâne la rezonanţă dar
creşte valoarea efectivă a intensităţii curentului; E.) Circuitul rămâne la rezonanţă şi valoarea efectivă a
intensităţii curentului rămâne aceeaşi.
Într-un circuit RLC serie, R  X C  X L . În acest caz:

A.) tensiunea la bornele circuitului este defazată înaintea intensităţii prin circuit cu ;
4

B.) tensiunea la bornele circuitului este defazată în urma intensităţii prin circuit cu ;
4
10.

C.) tensiunea la bornele circuitului este defazată înaintea intensităţii prin circuit cu ;
2

D.) tensiunea la bornele circuitului este defazată în urma intensităţii prin circuit cu ;
2
E.) tensiunea la bornele circuitului este în fază cu intensitatea prin circuit.
Alegeţi afirmaţia corectă: Intensitatea efectivă a curentului alternativ:
A.) este egală cu intensitatea maximă; B.) este definită astfel încât căldura produsă într-un interval de
timp oarecare într-un rezistor să fie egală cu cea a unui curent continuu, care străbate în acelaşi interval
11.
de timp acelaşi rezistor; C.) este definită astfel încât căldura produsă într-o perioadă într-un rezistor să
fie egală cu cea a unui curent continuu, care străbate în acelaşi interval de timp acelaşi rezistor; D.) îşi
schimbă sensul la fiecare semiperioadă; E.) are o valoare minimă la rezonanţa unui circuit RLC serie.
Itemii 12 şi 13 se referă la următorul text: „Un circuit serie este compus dintr-o bobină ideală cu
4 1
inductanţa L  H , un condensator ideal de capacitate C  10  4 F şi un rezistor de rezistenţă
 
12. electrică R  10 . Circuitul este alimentat de la o sursă de tensiune alternativă care asigură, la
frecvenţe variabile, o tensiune de amplitudine constantă.”
Frecvenţa circuitului pentru care intensitatea în circuit devine maximă este:
A.) 25Hz ; B.) 50 Hz ; C .) 100 Hz ; D.) 250 Hz ; E.) 500 Hz .
Raportul dintre intensitatea curentului maxim şi intensitatea curentului prin circuit atunci când
13. frecvenţa se dublează este:
A.) 10 ; B.) 20 ; C.) 30 ; D.) 25 ; E.) 40 .
Alegeţi afirmaţia corectă:
A.) Locul geometric al tuturor punctelor care încep simultan să oscileze se numeşte undă;
B.) Locul geometric al tuturor punctelor care oscilează în fază se numeşte suprafaţă de undă;
14.
C.) se poate transmite energie şi substanţă la distanţă prin mişcare oscilatorie; D.) sunetul se propagă în
vid; E.) la undele longitudinale vectorul de oscilaţie al fiecărui oscilator în parte este perpendicular pe
direcţia de propagare.
Un oscilator armonic are amplitudinea mişcării A  14 cm . Valorile elongaţiei pentru care energia
15. cinetică este egală cu energia potenţială sunt:
A.) y  7cm ; B.) y  8,5cm ; C.) y1  7cm , y 2  12cm ; D.) y1  3cm , y 2  5cm ;
E.) y  10cm
Un condensator ideal este conectat în paralel cu o bobină reală ( circuit RL - serie) . Expresia
frecvenţei curentului alternativ pentru care circuitul se comportă rezistiv este:
1 R 2C R 2C L R 2C
16. A.)  1 ; B.)  LC 1 ; C.)  1  ; D.)
2 LC L 2 L 2 C L
1 1 R 2C 1 R 2C 2
   ; E.)   1 .
2 LC 2 L 2 LC L

Notă: Pentru fiecare răspuns corect indicat se obţin 5 puncte; fiecare răspuns greşit ales obţine
minus (- 1) punct / se scade 1 punct; dacă la un item nu se alege un răspuns se obţin zero puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte. Nota se obţine împărţind punctajul obţinut la 10. Pentru orice punctaj
mai mic de 10 de puncte se obţine nota 1 (unu).
Răspunsuri la TESTUL de EVALUARE

Număr item Răspuns corect


1. E
2. B
3. C
4. A
5. C
6. E
7. E
8. C
9. A
10. B
11. C
12. A
13. C
14. B
15. E
16. A