Sunteți pe pagina 1din 8

1. Un conductor de cupru ( 1.

7 108 m ) are lungimea de 300m i aria seciunii


transversale de 1 mm2. Rezistena conductorului este: (5 pct.)
a) 10.1 ; b) 2.2 ; c) 3.5 ; d) 5.1 ; e) 7.5 ; f) 4.7 .
Rezolvare:
Rezistena unui conductor este: R

l
S

5.1 .

2. Un gaz ideal sufer o transformare izobar la presiunea de 105 N m 2 n cursul creia


volumul su crete de la 10 dm3 la 50dm3 . Lucrul mecanic efectuat de gaz este: (5 pct.)
a) 4kJ; b) 4 106 J; c) 8kJ; d) 1.2kJ; e) 400J; f) 5J.

Rezolvare:
Lucrul mecanic pentru o transformare
L p V p V2 V1 4kJ .

izobar

(presiune

constant)

este:

3. Un motor termic funcioneaz dup un ciclu Carnot cu randamentul 0.5. Cunoscnd


temperatura sursei reci de 250K, temperatura sursei calde este: (5 pct.)
a) 600K; b) 500K; c) 800K; d) 400K; e) 1000K; f) 300K.

Rezolvare:

T2
(unde T2 este temperatura sursei reci, iar T1 reprezint temperatura sursei
T1
T
calde) rezult: T1 2 500 K .
1
Din 1

4. La bornele unui acumulator cu t.e.m. de 10V i rezistena intern de 1 se leag un


rezistor cu rezistena de 4. Puterea disipat pe rezistor este: (5 pct.)
a) 4W; b) 64W; c) 8W; d) 16W; e) 32W; f) 20W.

Rezolvare:

Din

legea

P RI 2 R

lui

Ohm,

E2
16W
R r 2

E
,
Rr

rezult

puterea

disipat

pe

rezistor

este:

5. Un corp cu masa de 10kg este tras pe un plan orizontal cu o for de 70N paralel cu
planul. n absena frecrilor, acceleraia corpului este: (5 pct.)
a) 0.14 m s 2 ; b) 21 m s 2 ; c) 700 m s 2 ; d) 7 m s 2 ; e) 5 m s 2 ; f) 0.17 m s 2 .

Rezolvare:
Din principiul II al dinamicii F m a (forta de frecare se neglijeaz), rezult
F
a 7 m s2 .
m
6. Un corp de mas 2kg se deplaseaz cu viteza de 15 m s . Impulsul corpului este: (5
pct.)
a) 17 kg m s ; b) 30 kg m s ; c) 7.5 kg m s ; d) 225J; e) 225 kg m s ; f) 15N.

Rezolvare:
Impulsul este: p m v 30 kg m s .
7. In SI puterea se msoar n: (5 pct.)
kW
a)
; b) J s ; c) kg s ; d) kWh ; e) N m ; f) W .
h

Rezolvare:
PSI 1W .
8. Volumul unui gaz ideal a fost redus izoterm cu 20%. Presiunea gazului a crescut cu: (5
pct.)
a) 20%; b) 22.5%; c) 12%; d) 33%; e) 18%; f) 25%.

Rezolvare:
20
V1 0.8 V1 .
100
Presiunea a crescut cu x%, rezult: p2 p1 x p1 .
Proces izoterm p V constant p1V1 p2V2 p1 x p1 0.8 V1 presiunea
gazului a crescut cu: x 25% .
Volumul a fost redus cu 20%, rezult: V2 V1

9. Seciunea transversal a unui conductor este traversat n 3s de o sarcin electric de


1.8C. Intensitatea curentului prin conductor este: (5 pct.)
a) 0.8A; b) 5.4A; c) 6A; d) 1A; e) 0.54A; f) 0.6A.

Rezolvare:

Intensitatea curentului prin conductor este: I

q
0.6 A
t

10. Un gaz ideal aflat ntr-un recipient de volum 6 dm3 are presiunea de 16.62 105 N m 2
la temperatura de 300K. Dac R 8.31 J mol K , numrul de moli de gaz este: (5 pct.)
a) 6; b) 4; c) 16; d) 2; e) 8; f) 1.

Rezolvare:

Din ecuaia termic de stare pentru un gaz ideal pV RT , rezult

pV
4 moli .
RT

11. Trei rezistori cu rezistenele de 5 , 6 , 14 sunt legai n serie. Rezistena


echivalent a gruprii este: (5 pct.)
a) 13 ; b) 3 ; c) 11 ; d) 25 ; e) 35 ; f) 15 .

Rezolvare:
Rezistena echivalent a rezistenelor grupate n serie este: Re R1 R2 R3 25 .
12. Un automobil cu masa de 900kg are energia cinetic de 180kJ. Viteza automobilului
este: (5 pct.)
a) 15 m s ; b) 10 m s ; c) 24 m s ; d) 20 m s ; e) 2 m s ; f) 400 m s .

Rezolvare:

Din expresia energiei cinetice: Ec

mv 2
, rezult v
2

2 Ec
20 m s .
m

13. O baterie format din patru elemente identice legate n serie, fiecare element avnd
t.e.m. de 2.5V i rezistena intern de 0.1, alimenteaz un circuit format din dou
rezistoare cu rezistenele R1 16 i R2 24 legate n paralel. Energia disipat pe
rezistorul R1 n timp de 1000s este: (5 pct.)
a) 2130J; b) 8200J; c) 5.76J; d) 2.84kJ; e) 5.76kJ; f) 4580J.

Rezolvare:

Rezistena echivalent
RR
Re 1 2 9.6 .
R1 R2

celor

dou

rezistene

grupate

paralel

este:

Intensitatea curentului electric n cazul legrii n serie a generatorilor este:


4

E
i 1

Re ri

4E
1A .
Re 4r

i 1

Din ecuaiile Kirchhoff: I I1 I 2 i I1R1 I 2 R2 , rezult I 2 0.4 A i I1 0.6 A .


Astfel, energia disipat pe rezistorul R1 n timp de 1000s este: W R1I12t 5.76 kJ .
14. Un generator cu t.e.m. de 12V are intensitatea curentului de scurtcircuit de 40A.
Rezistena unui rezistor care este legat la bornele generatorului face ca tensiunea la borne
sa fie egal cu 11V este: (5 pct.)
a) 3.3 ; b) 1.4 ; c) 3 ; d) 2.8 ; e) 6.2 ; f) 3.6 .

Rezolvare:

E
, rezult r 0.3 .
r
E
E
E U

Din legea lui Ohm, I


, rezult I
3.33 A .
Rr U r
r
I
U
Astfel, rezistena rezistorului legat la bornele generatorului este: R 3.3 .
I

Din expresia intensitii curentului de scurtcircuit: I sc

15. Un corp cu masa de 50kg este ridicat vertical cu viteza de 3 m s timp de 8s

( g 10 m s 2 ) folosind un motor termic cu randamentul de 60%. Valoarea absolut a


cldurii cedate de motor este: (5 pct.)
a) 2kJ; b) 10kJ; c) 8kJ; d) 3.2kJ; e) 4kJ; f) 240J.

Rezolvare:
Din teorema de variaie a energiei cinetice, L Ec Ecfinala Ecinitiala , tiind c

mv 2
mv 2
i Ecfinala
mgh , unde h v t , rezult lucrul mecanic este:
2
2
L mgvt .
Ecinitiala

Din expresia randamentului unui motor termic,

Qp

Astfel,

Qc Q p L

valoarea

absolut

L
, rezult cldura primit este:
Qp

cldurii

cedate

de

motor

este:

1
L mgvt 1 8 kJ .

16. Un automobil electric cu masa de 0.4t coboar o pant cu viteza constant de 18 km h

( g 10 m s 2 ) cu motorul oprit. La urcarea pantei cu aceeai vitez, motorul


automobilului consum un curent de 50A la tensiunea de 100V. Sinusul unghiului format
de pant cu orizontala este: (5 pct.)
1
1
2
3
1
; d) 0.3; e)
; f)
.
a) ; b) ; c)
2
8
2
2
16

Rezolvare:

a) automobilul coboar;

b) automobilul urc.

Automobilul coboar cu viteza constant a 0 .


Din figura a) deducem: N Gn mg cos i Gt F f 0 , unde Gt mg sin , iar
F f N mg cos . innd cont de aceste relaii obinem pentru coeficientul de
sin
.
cos
La urcare automobilul urc panta cu aceeai vitez constant a 0 . Din fig. b) putem
scrie: N Gn mg cos i Ft Gt F f , unde Ft reprezint fora de traciune.

frecare expresia:

Puterea motorului este: P Ft v . tiind c P U I rezult fora de traciune este:


UI
Ft
1000 N .
v
n aceste condiii, relaia Ft Gt F f devine de forma: mg sin mg cos Ft .
Tinand cont de expresia gsit pentru coeficientul de frecare, sinusul unghiului format de
F
1
pant cu orizontala este: sin t .
2mg 8

17. O cantitate de gaz ideal monoatomic ( CV

3
R ) parcurge ciclul reversibil din figur.
2

Randamentul ciclului este: (5 pct)


16
1
1
a) 0.18; b) 0.25; c)
; d) ; e) 0.07; f) .
97
6
7
Rezolvare:

Din figur se observ c pe poriunea AB avem o dependen liniar ntre presiune i


volum p aV b . Constantele a i b se determin din condiiile la limit:
p A aV A b
, unde p A 2 po , pB po , VA Vo i VB 2Vo . Astfel, se obine:

p B aVB b
p
a o i b 3 po . Rezult, presiunea variaz cu volumul, pe poriunea AB, dup
Vo
p
legea: p o V 3 po .
Vo
Vrem s vedem ce se ntmpl cu caldura pe poriunea AB. Astfel, pe poriunea AB
p
considerm un punct D, de coordonate (VD , pD ) p D o VD 3 po . Lucrul
Vo
mecanic este:

2 po po VD 3 po VD Vo
V

p pD VD VA
o

LAD (aria _ trapez ) A


,
2
2

LAD

5 poVo poVD VD Vo

2Vo
iar variaia energiei interne este:
2
2
3R
TD TA 3 PDVD p AVA 3 poVD 9 poVoVD 6 poVo .
U AD CV T
2
2
2Vo
Din
principiul
I
al
termodinamicii,
rezult,
cldura
este:
2p
15 po
11 poVo
QAD U AD LAD o VD2
VD
, care este un polinom de gradul
2
2
Vo
II. Deoarece coeficientul

2 po
0 , reprezentarea grafic QAD f (VD ) va fi o parabol
Vo

cu deschiderea n jos. n continuare vom determina coordonatele vrfului parabolei,


punctul n care cldura Q AD atinge valoarea maxim. Pentru un polinom de forma:
b

f x ax 2 bx c , vrful parabolei are coordonatele: ( , ) , unde b 2 4ac .


2a 4a
15V 49 poVo
) . Dac
Astfel, n cazul nostru obinem coordonatele: VD max , QAD max ( o ,
8
32
9 po
15Vo
presiunea este pD max
.
VD max
8
8
49 poVo
0.
Astfel, pe portiunea AD sistemul primeste cldura: QAD
32

Pe

poriunea

DB
lucrul
mecanic
este:
p pD VB VD 17 poVo , iar variaia energie interne:
LDB (aria _ trapez ) B
2
128
3R
TB TD 3 pBVB pDVD 21 poVo . Rezult, cldura pe
U DB CV T
2
2
128
poVo
0.
poriunea DB este: QDB U DB LDB
32
VB VC
T

TC B .
TB TC
2
po V po (VC VB ) poVo , iar variaia

Pe poriunea BC avem transformare izobar pB pC po


Lucrul mecanic pe poriunea BC este: LBC
energiei

interne

este:

3R
TC TB 3R TB TB 3 poVo .
2
2 2
2

5p V
U BC LBC o o 0 .
2

U BC CV T

Rezult, cldura pe poriunea BC este: QBC

Pe poriunea CA avem transformare izocor VA VC Vo lucrul mecanic LCA 0 ,


iar variaia energiei interne este:
3R
TA TC 3 p AVA pCVC 3 poVo . Rezult, cldura pe
U AC CV T
2
2
2
3 poVo
portiunea CA este: QCA U CA LCA
0.
2
n aceste condiii, randamentul ciclului este: 1

Qc
Q QBC 16
.

1 DB
Qp
QAD QCA 97

18. Un corp cade liber. n secunda n a micrii corpul parcurge o distan de 1.4 ori mai
mare dect n secunda anterioar. Dac se neglijeaz frecarea cu aerul, valoarea lui n
este: (5 pct.)
a) 4; b) 2; c) 5; d) 7; e) 8; f) 3.

Rezolvare:
Fie timpul tn n , tn1 (n 1) i tn2 (n 2) , unde 1 s .
Distana parcurs de corp n secunda n 1 este:
2
2
gtn21 gtn2 2 g 2 n 1
g 2 n 2
g 2 2n 3
.
s1

2
2
2
2
2
Distana parcurs de corp n secunda n este:
2
gtn2 gtn21 gn 2 2 g 2 n 1
g 2 2n 1
.
s2

2
2
2
2
2
2n 1
s
1.4 . Astfel, obinem: n 4 .
Din cele dou relaii rezult: 2
s1 2n 3

S-ar putea să vă placă și