Sunteți pe pagina 1din 6

Chimie Organică

Identificarea izomerilor

Există două categorii de izomeri:


I. izomeri de structură II. izomeri de configurație
- izomerie de catenă - izomerie geometrică
- izomerie de poziție - izomerie optică
- izomerie de funcțiune

I.1. Izomeria de catenă


Aceasta apare în lanțuri alifatice de tip hidrocarbonat cu minim 4 atomi de carbon. Pentru a
scrie toți izomerii:

1. Plecăm de la catena neramificată ce conține toți atomii) de carbon (n atomi de C) - acesta e


primul izomer
2. Din această catenă scoatem o grupare metil, pe care o adăugăm ulterior la un atom de
carbon în fiecare poziție din catena rămasă (n-1 atomi de C)
3. Eliminăm din listă substanțele care se repetă
4. Din catenă scoatem încă o grupare metil. Pe catena nou obținută (n-2 atomi de C) adăugăm
o grupare metil la un atom de carbon
5. Lipim a doua grupare la fiecare atom de carbon din catena obținută la pasul 4
6. Mutăm prima grupare metil pe un alt carbon și repetăm pasul 5
7. Eliminăm din listă substanțele care se repetă
8. Dacă se mai poate, scoatem și o a treia grupare metil din catena cu n-2 atomi de C. Se repetă
pașii 4, 5 și 6, ținând cont de existența unei a treia grupări mobile metil

Exemplu: n=6 hexan

1
Chimie Organică

Obținem un grup de 6 izomeri,


însă aceștia reprezintă aceleași
substanțe: prima coloană hexan,
a doua coloană 2 metil pentan și
a treia coloană 3 metil pentan.
După ce eliminăm substanțele
duplicate obținem 3 izomeri.

În continuare, pornind de la catena de pentan, eliminăm încă o grupare metil pe care o lipim
la fiecare atom de carbon din catena de butan după cum urmează:

1 2 3 4

Deoarece prima și ultima formă sunt identice cu catena de pentan, continuarea lipirii celui
de-al șaselea atom de carbon ne va da grupul de izomeri obținut anterior, iar ce a de-a doua și a treia
formă reprezintă aceeași substanță, așadar se va continua lipirea grupării metil rămase doar pe
forma 2 sau 3.

Obținem astfel 5 forme, în


funcție de carbonul de care
se leagă a doua grupare
metil, însă aceste forme nu
sunt unice:

1) 3 - m e t i l p e n t a n -
obținut anterior
2) 2,2-dimetilpropan
3) 2,3-dimetilpropan
4) 2 - m e t i l p e n t a n -
obținut anterior
5) 3-metilpentan –
obținut anterior

Se constată că doar 2 forme sunt unice. În acest moment, toți izomerii au fost obținuți.

2
Chimie Organică

I. 2. Izomeria de poziție
Aceasta apare în 3 situații:

a) în catenele alifatice nesaturate


b) în susbtanțe ce conțin grupe funcționale
c) în unele substanțe aromatice

I.2.a) În catenele alifatice ce conțin cel puțin o legatură dublă sau triplă pot apărea izomeri în
funcție de poziția legăturii nesaturate în catenă. Pentru a scrie toți izomerii pornim de la izomerii
“substanței saturate” (considerăm că legătura nesaturată este o legătură simplă).

Exemplu: hexena

1. Vom scrie toți izomerii de catenă ai hexanului


2. După ce avem cei 5 izomeri, vom lua fiecare izomer în parte și vom transforma, pe rând,
fiecare legatură simplă într-o legătură dublă
3. La final eliminăm substanțele care sunt identice
4. În cazul substanțelor cu multiple legături nesaturate vom proceda ca la izomerii de catenă și
anume: vom fixa pe unul dintre izomerii de catenă o legătură dublă și apoi vom poziționa
cea de-a doua legătură în locul fiecărei legături simple carbon-carbon. Se repetă procedeul
pentru toți izomerii de catenă și după eliminăm substanțele duplicat.
I.2.b) În catenele alifatice ce conțin o grupă funcțională apar izomeri prin modificarea poziției
grupei funcționale. Pentru a scrie toți izomerii pornim de la structura radicalului hidrocarbonat,
căruia îi scriem toți izomerii de catenă.

Exemplu: hexanol

1. Vom scrie toți izomerii de catenă ai hexanului


2. Pe fiecare izomer vom lipi gruparea -OH pe fiecare atom de carbon
3. La final eliminăm substanțele identice
4. În cazul substanțelor cu multiple grupări funcționale vom proceda ca la izomerii de catenă și
anume: vom fixa pe unul dintre izomerii de catenă o grupă funcțională și după vom poziționa a
doua grupare, pe rând, pe fiecare carbon. Se repetă procedeul pentru toți izomerii de catenă și
după eliminăm substanțele duplicat.

3
Chimie Organică

I.2.c) În cazul substanțelor aromatice, cu cât catena laterală este mai mare cu atât numărul
izomerilor este mai mare și enunțarea unor reguli rapide devine imposibilă.

Pentru catene mici se poate trata nucleul aromatic ca o “grupare funcțională” și astfel va putea fi
scrisă o parte a izomerilor. După ce toți acești izomeri au fost scriși se va analiza fiecare, iar acolo
unde catena permite se va muta o grupare metil în pozițiile orto, meta și para de pe nucleul
aromatic. În cazul în care substanța permite mutarea unei a doua grupări metil se ține cont și de
gruparea deja existentă pe nucleu, ceea ce va permite creearea de substanțe noi în mai multe poziții
ale nucelui aromatic.

În cazul substanțelor aromatice ce conțin și grupe funcționale sau legături multiple, acestea
se vor trata conform regulilor enunțate mai sus, ținând cont că grupările funcționale pot fi și ele
mutate în jurul nucleului aromatic.

4
Chimie Organică

I.3. Izomeria de funcțiune


Unele substanțe organice își păstrează formula moleculară chiar dacă își schimbă funcțiunea.
Astfel:
- Alchenele sunt izomeri cu cicloalcanii.
- Alcadienele sunt izomeri cu alchinele și cicloalchenele.
- Acizii carboxilici sunt izomeri cu esterii și compușii hidroxicarbonilici.
- Alcolii saturați sunt izomeri cu eterii saturați.
- Alcolii nesaturați sunt izomeri cu compușii carbonilici, alcolii ciclici, eterii ciclici, eterii
nesaturați, oxizii ciclici.
- Nitroderivații sunt izomeri cu aminoacizii.
Aceasta este doar o scurtă enumerare a celor mai întâlnite grupe funcționale și structuri
organice, însă lista nu este completă.

II.1. Izomeria geometrică


În funcție de cei 2 substituenți ai fiecărui atom de carbon dintr-o legatură C=C pot apărea
configurații cis și trans ale izomerilor.

5
Chimie Organică

II.2. Izomeria optică


Dacă un atom de carbon are cele 4 valențe satisfăcute de structuri diferite, acesta poate roti
planul luminii polarizate fie la stânga, fie la dreapta, dând naștere la 2 noi izomeri numiți dextro și
levo.

Concluzii:
Pentru a scrie toți izomerii unei substanțe se urmează următorii pași:

1. Se identifică grupele funcționale și legăturile duble ale substanței


2. Se realizează izomerii de catenă pentru radicalul hidrocarbonat saturat și ulterior pentru
substanța dată (conform punctelor I.1. și I.2.)
3. Se verifică punctul I.3. pentru a vedea dacă substanța are izomeri de funcțiune
4. Dacă are se repetă pașii 1, 2 și 3
5. După pasul 4 sau dacă structura nu are izomeri de funcțiune, se verifică dacă există izomerie
geometrică sau optică.

Cu timpul și cu exercițiu constant puteți ajunge să săriți de etape în care scrieți structuri pe
care deja le-ați scris, însă e foarte important să nu renunțați să exersați. Mult succes!

S-ar putea să vă placă și