Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019


Proba E.d)
Proba scrisă la FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 4
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

A. MECANICĂ (45 puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. d 3p
3. a 3p
4. b 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
A. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
reprezentarea corectă a tuturor forţelor care acţionează asupra corpului 4p
b. Pentru: 4p
Tr = Fe max 1p
Fe max = k ⋅ ∆ℓ max 2p
rezultat final: ∆ℓ max = 1cm 1p
c. Pentru: 4p
F ⋅ cos α − Ff = ma 1p
F ⋅ sin α + N − mg = 0 1p
Ff = µ N 1p
rezultat final: a = 1,25m/s2 1p
d. Pentru: 3p
v = µ ⋅ g ⋅ ∆t 2p
rezultat final: ∆t = 2,4 s 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
A. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
Ec = mv 2 2 2p
rezultat final E c = 10 MJ 1p
b. Pentru: 4p
LFf = −Ff ⋅ d 2p
Ff = f ⋅ mg 1p
rezultat final: LFf = −10MJ 1p
c. Pentru: 4p
P = Ft ⋅ v max 2p
Ft = Ff 1p
rezultat final: v max = 40 m/s 1p
d. Pentru: 4p
∆Ec = Ltotal 1p
∆Ec = − mv 2
max 2 1p
Ltotal = −Ff ⋅ doprire 1p
rezultat final: doprire = 1600m 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p
Probă scrisă la Fizică 1 Varianta 4
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. d 3p
3. a 3p
4. d 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
p1V1 =ν 1RT 1p
p2V2 =ν 2RT 1p
p1 = p2 1p
rezultat final ν 1 / ν 2 = 0,5 1p
b. Pentru: 3p

ρ= 1p
RT
ρ1 ρ2 = µ1 µ2 1p
rezultat final ρ1 / ρ2 = 0,5 1p
c. Pentru: 4p
p′V1′ = ν 1RT1′ 1p
p′V2′ = ν 2RT2′ 1p
T1′ = T + ∆T ; T2′ = T − ∆T 1p
rezultat final ∆T = 20K 1p
d. Pentru: 4p
µ = mtotal ν total 1p
mtotal = ν 1µ1 + ν 2 µ2 1p
ν total = ν 1 + ν 2 1p
rezultat final µamestec ≅ 3,33 g ⋅ mol-1 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
∆U 12 = νCv (T2 − T1 ) 2p
p1V1 = νRT1 1p
rezultat final ∆U12 = 300 J 1p
b. Pentru: 4p
Q23 = ν Cp (T3 − T2 ) 1p
Cp = Cv + R 1p
T3 = 4T1 1p
rezultat final Q23 = 10 J 3
1p
c. Pentru: 3p
( p + p1 )(V3 − V1 )
L31 = − 2 1p
2
p2 = 2 p1 1p
rezultat final L31 = −300 J 1p
d. Pentru: 4p
T
η C = 1 − rece 1p
Tcald
Trece = T1 1p
Tcald = T3 1p
rezultat final ηC = 75% 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p
Probă scrisă la Fizică 2 Varianta 4
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. c 3p
3. b 3p
4. d 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
U2 = I2R2 2p
rezultat final U2 = 0,5 V 1p
b. Pentru: 4p
Rs = R2 + RA 1p
R3 Rs
R23 = 1p
R3 + Rs
Re = R1 + R 23 1p
rezultat final Re = 3 Ω 1p
c. Pentru: 4p
I3 R3 = I 2 (R 2 + R A ) 2p
I = I 2 + I3 1p
rezultat final I = 0,6 A 1p
d. Pentru: 4p
E1 − E2 = I ( Re + r1 + r2 ) 3p
rezultat final E2 = 1,5 V 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
W2 = Pn 2 ∆t 3p
rezultat final W = 26,4 kJ 1p
b. Pentru: 4p
U2
Pn1 = n 2p
R1
L
R1 = ρ 1p
S
rezultat final S = 10 −7 m2 1p
c. Pentru: 3p
I = I n 1 + In 2 1p
P P
I = n1 + n 2 1p
U n1 U n 2
rezultat final I = 5 A 1p
d. Pentru: 4p
reprezentarea corectă a schemei circuitului în care rezistorul suplimentar se
conectează în paralel la bornele consumatorului de putere Pn1 1p
IR = I n2 − I n1 1p
U n1
R= 1p
IR
rezultat final R ≅ 36,7 Ω 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Varianta 4


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D. OPTICĂ (45 puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. a 3p
3. b 3p
4. d 3p
5. d 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
D. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
1
C1 = 2p
f1
rezultat final C1 ≅ 6,7m−1 1p
b. Pentru: 4p
1 1 1
− = 3p
x2 x1 f1
rezultat final −x1 = 20 cm 1p
c. Pentru: 4p
1 1 1
= + 1p
fsistem f1 f2
1 1 1
− = 1p
x2′ x1 fsistem
D = x2 − x2′ 1p
rezultat final D = 40cm 1p
d. Pentru: 4p
d = f1 + f2 3p
rezultat final: d = 45 cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p
D. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
λ ⋅D
i= 3p
2ℓ
rezultat final i = 0,84mm 1p
b. Pentru: 3p
c
ν = 2p
λ
rezultat final ν ≅ 7,1⋅ 1014 Hz 1p
c. Pentru: 4p
λ ⋅D
xr = k ⋅ r ; k =1 1p
2ℓ
λ ⋅D
xv = k ⋅ v ; k =1 1p
2ℓ
(λ − λv ) ⋅ D
∆x = x r − x v = r 1p
2ℓ
rezultat final ∆x = 7,2 ⋅ 10 −4 m 1p
d. Pentru: 4p
h ⋅D
x= 3p
d
rezultat final x = 2mm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 4 Varianta 4


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar