Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Examenul național de bacalaureat 2022


Proba E.d)
FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 4
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă fracțiuni de punct.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total
acordat pentru lucrare la zece.
A. MECANICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. d 3p
3. a 3p
4. b 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

A. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
reprezentarea tuturor forțelor care acționează asupra corpului de masă m2 4p
b. Pentru: 4p
Ff =  N 1p
N = G2 cos 1p
G2 = m2g 1p
rezultat final Ff = 8N 1p
c. Pentru: 4p
G1 − T = m1a 1p
T − G2t − Ff = m2a 1p
G2t = G2 sin 1p
rezultat final a = 1,2m/s 2
1p
d. Pentru: 3p
Fs = T 2 + T 2 + 2T 2  cos(90 −  ) 1p
T = m1(g − a) 1p
rezultat final Fs  79N 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

A. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
mv 02
Ec 0 = 2p
2
rezultat final Ec 0 = 160J 1p
b. Pentru: 4p
Ep1 = mgh1 2p

h1 = sin 1p
2
rezultat final E p1 = 2,7kJ 1p
c. Pentru: 4p
LG = mgh 2p
h =  sin 1p
rezultat final LG = 5,4kJ 1p

Probă scrisă la Fizică 1 Varianta 4


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
d. Pentru: 4p
mv 2 mv 02
− = LG + LFf 1p
2 2
LFf = −(mg cos ) 1p
p = mv 1p
rezultat final p = 440 kg  m/s 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Varianta 4


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. d 3p
3. b 3p
4. c 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
m1 = 1  1 2p
rezultat final: m1 = 48g 1p
b. Pentru: 4p
p1V1 = 1RT1 1p
V1
p2 =  2RT2 1p
4
 2 = m2 2 1p
p1 1
rezultat final: = 1p
p2 8
c. Pentru: 4p
Ui = Uf 1p
Ui = 1CVT1 +  2CVT2
1p
Uf = 1CV Te +  2CV Te 1p
rezultat final Te =315 K 1p
d. Pentru: 4p
m
 amestec = amestec 1p
amestec
 amestec = 1 +  2 1p
mamestec = m1 + m2 1p
rezultat final: amestec =29,2 g/mol 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
V
Q23 =  RT2 ln 3 1p
V2
4p1V1 =  RT2 1p
rezultat final: Q23 = 2,2kJ 1p
b. Pentru: 4p
Ltot = L23 + L41 1p
L23 = Q23 1p
L41 = −2p1V1 1p
rezultat final: Ltot = 1,2kJ 1p
c. Pentru: 4p
Qced =  CV (T4 − T2 ) +  CP (T1 − T4 ) 2p
T4 = 3T1 1p
rezultat final: Qced = −3,25kJ 1p
d. Pentru: 4p
c = Ltot Qp 2p
Qp = Ltot + Qced 1p
rezultat final:   27% 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p
Probă scrisă la Fizică 3 Varianta 4
Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. d 3p
3. b 3p
4. b 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
Ub1 = E1 − r1  IA1 2p
rezultat final: Ub1 = 22,4 V 1p
b. Pentru: 4p
E1
I A1 = 2p
r1 + Rext1
Rext1 = R1 + R2 + R3 1p
rezultat final: R2 = 20  1p
c. Pentru: 4p
E1 = ( r1 + R1 + R3 )  I A2 + I2R2 2p
UV = I2R2 1p
rezultat final: UV = 4 V 1p
d. Pentru: 4p
IA2 = IE2 + I2 1p
E2 = r2IE2 − UV 2p
10
rezultat final: r2 =
  3,3  1p
3
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
U
Rb = n 2p
In
rezultat final: Rb = 18  1p
b. Pentru: 4p
Wbecuri = Pbecuri  t 2p
Pbecuri = 2  Un  In 1p
rezultat final: Wbecuri =1350J 1p
c. Pentru: 4p
E = ( r + R )  I + Un 2p
I = 2In 1p
rezultat final: R = 13  1p
d. Pentru: 4p
Pext E − r  2In
= 3p
Ptotal E
Pext 11
=
rezultat final:  0,92 1p
Ptotal 12
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 4 Varianta 4


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

D. OPTICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. c 3p
3. d 3p
4. d 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

D. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
1 1 1
− = 2p
x2 x1 f
d = (− x1) + x2 1p
rezultat final d = 125 cm 1p
b. Pentru: 4p
Construcția corectă a imaginii 4p
c. Pentru: 3p
y 2 x2
= 2p
y1 x1
rezultat final −y 2 = 20cm 1p
d. Pentru: 4p
1
C= 1p
f
Cs = 2C 2p
rezultat final Cs = 10m -1
1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

D. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
D
i= 3p
2
rezultat final 2 = 0,5mm 1p
b. Pentru: 4p
d = 3,5i 3p
rezultat final d = 7mm 1p
c. Pentru: 3p
r = 2 2p
rezultat final r = 1 m 1p
d. Pentru: 4p
D
x=k 1p
2
x 2
k= cu   v , r  1p
D
k   k = 2 și k = 3 1p
rezultat final n = 2 radiații 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 5 Varianta 4


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar