Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare


Examenul de bacalaureat naional 2017
Proba E. d)
Fizic
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 4
Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor.
Nu se acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.
A. MECANIC (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. d 3p
3. c 3p
4. b 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
A. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
reprezentarea corect a forelor ce acioneaz asupra lzii 4p
b. Pentru: 3p
F cos Ff = 0 2p
rezultat final F = 10 N 1p
c. Pentru: 4p
F sin + N m g = 0 2p
Ff = N 1p
rezultat final = 0,5 1p
d. Pentru: 4p
F1 Ff 1 = m a 2p
Ff1 = m g 1p
rezultat final a = 1 m s 2
1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
A. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
E p = m g h 2p
rezultat final E p = 600 J 1p
b. Pentru: 4p
L = F h 1p
F = mg 1p
L
P= 1p
t
rezultat final P = 60 W 1p
c. Pentru: 4p
mv 2
Ec = 2p
2
h = v t 1p
rezultat final Ec = 0,9 J 1p
d. Pentru: 4p
m v12
m g H = 1p
2
p = m v1 2p
rezultat final p = 160 kg m s 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Prob scris la Fizic 1 Varianta 4


Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. d 3p
3. a 3p
4. b 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
pV = am RT 1p
N = am N A 1p
T = t + T0 1p
rezultat final N = 6,02 10 24
1p
b. Pentru: 4p
m = m1 + m2 1p
m = 11 + 2 2 1p
am = 1 + 2 1p
rezultat final m = 152 g 1p
c. Pentru: 3p
+
am = 1 1 2 2 2p
1 + 2
rezultat final = 15,2 g/mol 1p
d. Pentru: 4p
Q = Q1 + Q2 1p
Q1 = 1Cv 1T 1p
Q2 = 2Cv 2 T 1p
rezultat final Q = 3157,8 J 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
T
= 1 r 2p
Tc
Tc = tcald + T0 ; Tr = t rece + T0 1p
rezultat final = 25% 1p
b. Pentru: 4p
Qprimit = Q12 1p
L12 = Q12 1p
L
= 1p
Qprimit
rezultat final L = 100 J 1p
c. Pentru: 3p
L = Qprimit + Qcedat 2p
rezultat final Qcedat = 300J 1p
d. Pentru: 4p
U 41 = Cv (Tc Tr ) 2p
C p = Cv + R 1p
rezultat final U 41 = 4155 J 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Prob scris la Fizic 2 Varianta 4


Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. b 3p
3. b 3p
4. d 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
L
R= 2p
S
S = d2 4 1p
rezultat final L = 3 m 1p
b. Pentru: 3p
Rs = R1 + R2 + R 2p
rezultat final Rs = 22 1p
c. Pentru: 4p
E = Is ( Rs + r ) 1p
E = I1 ( R1 + r ) 1p
E = I2 ( R2 + r ) 1p
rezultat final Is = 0,5 A 1p
d. Pentru: 4p
U p = R pI p 1p
1 1 1 1
= + + 1p
R p R1 R R2
E = I p ( Rp + r ) 1p
rezultat final U p = 6V 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
W = W1 + W2 1p
W1 = P1t 1p
W2 = P2 t 1p
rezultat final W = 90kJ 1p
b. Pentru: 4p
P
= 1p
PE
P = P1 + P2 1p
PE = EI 1p
rezultat final = 80% 1p
c. Pentru: 4p
E = U + Ir 2p
U
= 1p
E
rezultat final r = 3 1p
d. Pentru: 3p
E2
Pmax = 2p
4r
rezultat final Pmax = 468,75W 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p
Prob scris la Fizic 3 Varianta 4
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

D. OPTIC (45 de puncte)

Subiectul I

Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj


I.1. d 3p
2. a 3p
3. d 3p
4. d 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

D. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
reprezentare corect 4p
b. Pentru: 3p
1
C= 2p
f
rezultat final C = + 5 m -1 1p
c. Pentru: 4p
1 1 1
= 3p
x 2 x1 f
rezultat final x 2 = 0,2 m 1p
d. Pentru: 4p
1 1 1
= 1p
x2 x1 f
x1 = x1 + a 1p
x
= 2 1p
x1
rezultat final = 2 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

D. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
c
= 2p

rezultat final = 5 1014 Hz 1p
b. Pentru: 4p
D
i= 3p
2
rezultat final i = 2 mm 1p
c. Pentru: 4p
= k 3p
rezultat final = 1,8 m 1p
d. Pentru: 4p
1 D
i1 = 1p
n 2 1
i1 = i 1p
2
2 1 = 1p
n
rezultat final 2 1 = 0,2 mm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Prob scris la Fizic 4 Varianta 4


Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar

S-ar putea să vă placă și