1

Distanța dintre două puncte în plan . Coordonatele mijlocului unui
segment .

TEOREMĂ
Distanța dintre punctele ( , )
A A
A x y și ( , )
B B
B x y are formula
2 2
( ) ( )
B A B A
AB x x y y = ÷ + ÷ .
OBSERVAȚII
1) Dacă
A B
x x = , ceea ce înseamnă că punctele sunt pe o paralelă
cu axa Oy , atunci formula din teoremă devine :
2
( )
B A B A
AB y y y y = ÷ = ÷
2) Dacă
A B
y y = , ceea ce înseamnă că punctele sunt situate pe o
paralelă cu axa Ox și formula distanței devine
2
( )
B A B A
AB x x x x = ÷ = ÷
TEOREMĂ
Coordonatele vectorului de poziție ale punctului ( , )
M M
M x y , care
împarte segmentul [ ] AB în raportul
AM
k
MB
= , ( , )
A A
A x y , ( , )
B B
B x y sunt
1
A B
M
x kx
x
k
+
=
+
și
1
A B
M
y ky
y
k
+
=
+
.
În particular , dacă M este mijlocul segmentului [ ] AB , atunci
( 1 k = ) :
2
A B
M
x x
x
+
= și
2
A B
M
y y
y
+
= .
COROLAR
Fie triunghiul ABC A cu ( , )
A A
A x y , ( , )
B B
B x y și ( , )
C C
C x y iar
( , )
G G
G x y centrul său de greutate . Atunci
3
A B C
G
x x x
x
+ +
= și
3
A B C
G
y y y
y
+ +
= .


2
Exerciții

1) Să se calculeze distanța dintre punctele A și B , în cazurile :
a) ( ) 0, 5 A , ( ) 0, 3 B ÷ ;0
A B
x x = = ⇨ 3 5 8 8
B A
AB y y = ÷ = ÷ ÷ = ÷ = ∎

3
b) ( ) 4, 0 A ÷ , ( ) 3, 0 B ;0
A B
y y = = ⇨ 3 ( 4) 3 4 7 7
B A
AB x x = ÷ = ÷ ÷ = + = = ∎
4
c) ( ) 1, 2 A ÷ , ( ) 1, 3 B ÷ ;2 2 2 2
( ) ( ) ( 1 1) (3 2) 4 25 29
B A B A
AB x x y y = ÷ + ÷ = ÷ ÷ + + = + = ∎
5
d)
1 1
;
2 3
A
| |
|
\ .
,
1 1
;
6 6
B ÷
| |
|
\ .
;2 2 2 2
2 2
1 1 1 1 4 1
( ) ( )
6 2 6 3 6 6
B A B A
AB x x y y
| | | | | | | |
= ÷ + ÷ = ÷ ÷ + ÷ = ÷ + ÷ =
| | | |
\ . \ . \ . \ .
16 1 17 17
36 36 36 6
= + = = (≃0,68)∎
6
e) ( ) 3, 4 A ÷ ÷ , ( ) 2,3 B ;2 2 2 2
( ) ( ) (2 3) (3 4) 25 49 74
B A B A
AB x x y y = ÷ + ÷ = + + + = + =


7
f) ( ) 2,1 A ÷ , ( ) 1, 4 B ÷ ;2 2 2 2
( ) ( ) (1 2) ( 4 1) 9 25 34
B A B A
AB x x y y = ÷ + ÷ = + + ÷ ÷ = + = ∎


8
g) ( ) 3, 4 A , ( ) 3, 6 B ÷ ;3
A B
x x = = ⇨ 6 4 10 10
B A
AB y y = ÷ = ÷ ÷ = ÷ = ∎


9
h) ( ) 5,1 A ÷ , ( ) 6,1 B ;1
A B
y y = = ⇨ 6 5 11
B A
AB x x = ÷ = + = ∎

10
2) Se consideră în plan punctele ( ) 1,1 A , ( ) 1, 2 B ÷ , ( ) 2, 1 C ÷ .
a) Să se determine perimetrul ABC A .
b) Arătați metric că ( ) 90 m BAC >

 .a)
ABC
P AB BC CA
A
= + +
2 2 2 2
( ) ( ) ( 1 1) (2 1) 4 1 5
B A B A
AB x x y y = ÷ + ÷ = ÷ ÷ + ÷ = + =
2 2 2 2
( ) ( ) (2 1) ( 1 2) 9 9 18 3 2
C B C B
BC x x y y = ÷ + ÷ = + + ÷ ÷ = + = =
2 2 2 2
( ) ( ) (1 2) (1 1) 1 4 5
A C A C
CA x x y y = ÷ + ÷ = ÷ + + = + =
⇨ 5 3 2 5 2 5 3 2
ABC
P
A
= + + = + ∎
11
b) Conform teoremei cosinusului ⇨
2 2 2
2 cos( ) BC AB AC AB AC BAC = + ÷ · · ·  ⇔
2 2 2
2 cos( ) AB AC BAC AB AC BC · · · = + ÷ 
( )
: 2 AB AC · · ⇨
2 2 2
cos( )
2
AB AC BC
BAC
AB AC
+ ÷
=
· ·

( ) 90 m BAC >

 ⇔ cos( ) 0 BAC <  ⇔

2 2 2
0
2
AB AC BC
AB AC
+ ÷
<
· ·
( )
2 AB AC · · · ⇨
2 2 2
0 AB AC BC + ÷ < ⇔
2 2 2
AB AC BC + < ⇔
( )
2 2 2
5 5 3 2 + < ⇔ 5 5 18 + < ⇔ 10 18 < (A)

12
3) Fie ( ) 1, 3 A ÷ , ( ) 3, 5 B , ( ) 5, 7 C ÷ vârfurile unui triunghi . Să se
determine coordonatele mijloacelor laturilor și ale centrului de
greutate al triunghiului .Fie M mijlocul [ ] AB ⇨
1 3
2
2 2
A B
M
x x
x
+ +
= = =

3 5
1
2 2
A B
M
y y
y
+ ÷ +
= = =
Fie N mijlocul [ ] AC ⇨
1 5
2
2 2
A C
N
x x
x
+ ÷
= = = ÷

3 7
2
2 2
A C
N
y y
y
+ ÷ +
= = =

(2,1) M =>
( 2, 2) N ÷ =>
13
Fie P mijlocul [ ] BC ⇨
3 5
1
2 2
B C
P
x x
x
+ ÷
= = = ÷

5 7
6
2 2
B C
P
y y
y
+ +
= = =
Dacă G este centrul de greutate al ABC A ⇨
1 3 5 1
3 3 3
A B C
G
x x x
x
+ + + ÷
= = = ÷
3 5 7
3
3 3
A B C
G
y y y
y
+ + ÷ + +
= = =
( 1, 6) P ÷ =>
1
,3
3
G
| |
÷
|
\ .
=>
14
4) Mijloacele laturilor AB (
¸ ¸
, AC (
¸ ¸
, BC (
¸ ¸
sunt respectiv ( ) 2,1 M ,
( ) 2, 2 N ÷ , ( ) 1, 6 P ÷ . Determinați vârfurile triunghiului ABC .

M mijlocul lui [ ] AB ⇨
2
A B
M
x x
x
+
= ⇔ 2
2
A B
x x +
= ⇔ 4
A B
x x + = (1)

2
A B
M
y y
y
+
= ⇔1
2
A B
y y +
= ⇔ 2
A B
y y + = (2)
N mijlocul lui [AC] ⇨
2
A C
N
x x
x
+
= ⇔ 2
2
A C
x x +
÷ = ⇔ 4
A C
x x + = ÷ (3)

2
A C
N
y y
y
+
= ⇔ 2
2
A C
y y +
= ⇔ 4
A C
y y + = (4)
P mijlocul lui [BC] ⇨
2
B C
P
x x
x
+
= ⇔ 1
2
B C
x x +
÷ = ⇔ 2
B C
x x + = ÷ (5)

2
B C
P
y y
y
+
= ⇔ 6
2
B C
y y +
= ⇔ 12
B C
y y + = (6)
(1)+(3)+(5) ⇨ 2 2 2 2
A B C
x x x + + = ÷ : 2⇨ 1
A B C
x x x + + = ÷ (7)
(2)+(4)+(6) ⇨ 2 2 2 18
A B C
y y y + + = : 2⇨ 9
A B C
y y y + + = (8)
(7)-(1) ⇨ 1 4 5
C
x = ÷ ÷ = ÷
(8)-(2) ⇨ 9 2 7
C
y = ÷ =
(7)-(3)⇨ 1 4 3
B
x = ÷ + =
(8)-(4)⇨ 9 4 5
B
y = ÷ =
(7)-(5)⇨ 1 2 1
A
x = ÷ + =
(8)-(6)⇨ 9 12 3
A
y = ÷ = ÷
( 5, 7) C ÷ =>
B(3, 5) =>
A(1,-3) =>
15
16
5) Se consideră două vârfuri consecutive ( ) 3, 5 A ÷ , ( ) 1, 7 B ale
paralelogramului ABCD , precum și punctul de intersecție al
diagonalelor ( ) 1,1 M . Să se determine celelalte două vârfuri ale
paralelogramului .

ABCD paralelogram ⇔ M este mijlocul diagonalelor [AC] și [BD] , unde
{ } M AC BD = · .
M mijlocul [AC] ⇨
2
A C
M
x x
x
+
= ⇔
3
1
2
C
x ÷ +
= ⇔2 3
C
x = ÷ + ⇔ 2 3 5
C
x = + =
2
A C
M
y y
y
+
= ⇔
5
1
2
C
y +
= ⇔2 5
C
y = + ⇔ 2 5 3
C
y = ÷ = ÷
M mijlocul [BD] ⇨
2
B D
M
x x
x
+
= ⇔
1
1
2
D
x +
= ⇔2 1
D
x = + ⇔ 2 1 1
D
x = ÷ =
2
B D
M
y y
y
+
= ⇔
7
1
2
D
y +
= ⇔2 7
D
y = + ⇔ 2 7 5
D
y = ÷ = ÷
(5, 3) C ÷ =>
(1, 5) D ÷ =>
17


18
6) Fie ( ) 2,1 A , ( ) 1, 3 B . Să se determine ( ) , 0 C m pentru care
triunghiul ABC este dreptunghic în A .

ABC A dreptunghic în A ⇨
2 2 2
BC AB AC = + ( reciproca teoremei lui
Pitagora ) (1)
( )
2
2 2 2 2
( ) (1 ) (3 0) 1 2 9
B C B C
BC x x y y m m m = ÷ + ÷ = ÷ + ÷ = ÷ + + =
2
2 10 m m = ÷ +
2 2 2 2
( ) ( ) (2 1) (1 3) 1 4 5
A B A B
AB x x y y = ÷ + ÷ = ÷ + ÷ = + =
2 2 2 2 2
( ) ( ) (2 ) (1 0) 4 4 1
A C A C
AC x x y y m m m = ÷ + ÷ = ÷ + ÷ = ÷ + + =
2
4 5 m m = ÷ +
(1)⇔
2
m 2 10 m ÷ + 5 =
2
m + 4 5 m ÷ + ⇔4 2 0 m m ÷ = ⇔2 0 m = : 2⇨
0 m = ⇨ (0, 0) C

19
7) Să se determine coordonatele punctului C , simetricul punctului
( ) 5, 4 A față de punctul ( ) 2,1 B ÷ .

C este simetricul lui A față de B ⇔ B este mijlocul lui [AC] ⇨
2
A C
B
x x
x
+
= ⇔
5
2
2
C
x +
÷ = ⇔5 4
C
x + = ÷ ⇔ 4 5 9
C
x = ÷ ÷ = ÷
2
A C
B
y y
y
+
= ⇔
4
1
2
C
y +
= ⇔4 2
C
y + = ⇔ 2 4 2
C
y = ÷ = ÷

( 9, 2) C ÷ ÷=>
=>