Sunteți pe pagina 1din 5

COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACU

PROFESOR CONSTANTIN CIOFU
Recapitulare pentru bacalaureat.

DREAPTA N PLAN

1. ( ) ( )
2 2
( , )
( , )
A A
B A B A
B B
A x y
AB x x y y
B x y
= + - distana dintre dou puncte A si B sau lungimea
segmentului AB
2.
( , )
,
( , ) 2 2
A A
A B A B
M M
B B
A x y
x x y y
x y
B x y
+ +
= = coordonatele mijlocului segmentului [AB]
3. 0, , , ax by c a b c + + = eR - ecuaia general a dreptei
4. , , y mx n m n = + eR- ecuaia explicit a dreptei
5. ( )
A A
y y m x x = - ecuaia dreptei determinat de un punct ( , )
A A
A x y i panta m
6.
A A
B A B A
x x y y
x x y y

=

- ecuaia dreptei determinat de doua puncte ( , )
A A
A x y i ( , )
B B
B x y
7.
1
1 0
1
A A
B B
x y
x y
x y
= - ecuaia dreptei prin doua puncte ( , )
A A
A x y i ( , )
B B
B x y sub form de determinant
8.
B A
B A
y y
m
x x

- panta dreptei AB
9.
( , ) 1
( , ) , 1 0
1 ( , )
A A A A
B B B B
C C C C
A x y x y
B x y A B si C coliniare x y
x y C x y
=
10.
1
1
1
2
1
A A
ABC B B
C C
x y
A x y
x y
A
= - aria triunghiului ABC
11.
1 1 1 1
1 2 1 2 1 2 1 2
2 2 2 2
: 0
; 1
: 0
d a x b y c
d d m m d d m m
d a x b y c
+ + =
= =
+ + =

12. Distana de la un punct ( , )
A A
A x y la o dreapt : 0, d ax by c + + = ( )
2 2
,
A A
ax by c
d A d
a b
+ +
=
+

COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACU
PROFESOR CONSTANTIN CIOFU

Exerciii rezolvate


1. n reperul cartezian xOy se consider punctele ( ) ( ) ( ) 1;1 ; 2; 3 ; 0; 2 A B C .
a) Reprezentai punctele A, B i C n reperul cartezian xOy;
b) Calculai perimetrul ABC A ;
c) Determinai coordonatele mijloacelor segmentelor
| | | |
, AB AC i
| |
BC ;
d) Determinai coordonatele simetricului punctului A fa de originea sistemului de axe xOy;
e) Scriei ecuaia dreptei ce trece prin punctele A i C;
f) Scriei ecuaia dreptei ce trece prin A i este paralel cu dreapta (BC);
g) Scriei ecuaia nlimii din B;
h) Scriei ecuaia mediatoarei corespunztoare segmentului
| |
AB ;
i) Determinai me astfel nct punctele ( ) , ; 3 A B si D m s fie coliniare;
j) Calculai aria ABC A ;
k) Determinai distana de la punctul B la dreapta ( ) : 3 2 1 0 d x y = .
Rezolvare.
b)
ABC
P AB AC BC
A
= + +
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
1 2 1 3 25 5
1 0 1 2 2 5 2 29
2 0 3 2 29
A B A B
A C A C ABC
B C B C
AB x x y y
AC x x y y P
BC x x y y
A
= + = + + = =
= + = + = = + +
= + = + =

c) Fie M-mijlocul lui
| |
1 2 1
1
2 2 2
; 1
1 3 2
1
2 2
A B
M
A B
M
x x
x
AB M
y y
y
+ +
= = =

| |

|
+
\ .

= = =


Fie N-mijlocul lui
| |
1 0 1
1 3
2 2 2
;
1 2 3 2 2
2 2 2
A C
N
A C
N
x x
x
AC N
y y
y
+ +
= = =

| |

|
+ +
\ .

= = =


Fie P-mijlocul lui
| |
2 0
1
1
2 2
1;
3 2 1 2
2 2 2
B C
P
B C
P
x x
x
BC P
y y
y
+ +
= = =

| |

|
+ +
\ .

= = =


d) Fie S simetricul punctului A fa de originea O
( )
1
0 3
2 2
3; 1
1
0 1
2 2
A S S
O S
A S S
O S
x x x
x x
N
y y y
y y
+ +
= = =

+ +

= = =


e) ( ) ( ) ( )
1 1
: : : 2 0
0 1 2 1
A A
C A C A
x x y y x y
AC AC AC x y
x x y y
+
= = + =
+

f) Notm dreapta ce trece prin A i este paralel cu BC cu ( )
A
d
5
2
A
C B
A d BC
C B
y y
d BC m m
x x

= = =


COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACU
PROFESOR CONSTANTIN CIOFU
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
5
: : 1 1 : 2 5 3 0
2
A
A A d A A A
d y y m x x d y x d y x = = + + + =
g) Fie
1
1 1
BB AC BB
AC
BB AC m m m
m
' '
' = = =
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) : : 3 1 2 : 5 0
B BB B
BB y y m x x BB y x BB x y
'
' ' ' = + = + + =
h)
1
; 1
2
M
| |

|
\ .
este mijlocul segmentului
| |
AB
| |
( )
( )
| |
( )
| |
( )
4 1
: : 1 : 6 6 8 4
3 2
M AB M AB AB AB
d y y m x x d y x d y x
| |
= + = + = +
|
\ .

| |
( )
: 8 6 2 0
AB
d x y + + =
i)
1 1 1 1
, 1 0 2 3 1 0 4 8 0 2
1 3 1
A A
B B
D D
x y
A B si D coliniare x y m m
x y m

= = = =


j)
1 1 1
1 7
, 2 3 1 7
2 2
0 2 1
ABC ABC
A d d A
A A

= = = =
k) ( )
( ) ( ) ( )
( )
2 2 2
2
3 2 2 3 1
11 11 13
,
13 13
3 2
B B
ax by c
d B d
a b
+ +
+ +
= = = =
+
+
.
2. Se consider punctele ( ) ( ) ( ) 1; 2 , 1;3 ,1 A B si C m . Determinai me pentru care ABC A este
dreptunghic n A.
Rezolvare.
Metoda 1
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2
2 2 2 2 2
2
1; 2
29
1;3
1; 2
1 9 1 2 4 29 1 2 9
;1
1;3
1 4
;1
A
AB
B
A
AC m BC AB AC m m m m
C m
B
BC m
C m

= + = + + + + = + + +

= +

34 17
4 34
4 2
m m m = = =
Metoda 2
5
2
5 3 17
1 1 2 2 15
3 2 1 2
1
B A
AB
B A
AB AC
C A
AC
C A
y y
m
x x
AB AC m m m m
y y m
m
x x m

= =

= = = =

= =


3. S se determine numrul real m pentru care punctul
1
1;
2
A
| |

|
\ .
se afl pe dreapta de ecuaie
2 3 3 0 x y m + =
Rezolvare
COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACU
PROFESOR CONSTANTIN CIOFU
1
1;
2
A
| |

|
\ .
este situat pe dreapta dat dac coordonatele sale verific ecuaia dreptei.
( )
1
1 3 13
2 1 3 3 0 5
1
2 2 2
2
x
m m m
y
=
+ = = + =
=

4. Aflati numrul real m, tiind c lungimea segmentului determinat de punctele ( ) 1; 2 A i ( ) ; 1 B m
este egal cu 3.
Rezolvare.
( )
( )
( )
2 2
2 2 2
1; 2
1 9 2 10 3 2 10 9 2 1 0
; 1
A
AB m m m m m m m
B m
= + + = + = + =


1 2
1 m m = =
5. Determinai coordonatele punctului de intersecie al dreptelor de ecuaii ( )
1
: 3 1 0 d x y + = i
( )
2
: 2 7 0 d x y + = .
Rezolvare.
Fie { }
1 2
P d d =
Coordonatele punctului de intersecie al celor 2 drepte sunt date de soluiile sistemului determinat de
cele 2 ecuaii.
( )
3 1 0 2 6 2 0 5 5 0 1 1
3; 1
2 7 0 2 7 0 2 7 0 2 1 7 0 3
x y x y y y y
P
x y x y x y x x
+ = + = = = =


+ = + = + + = + = =


COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACU
PROFESOR CONSTANTIN CIOFU
1. Se da triunghiul de varfuri A(-2, 3), B(-1, -1), C(1, 4). Sa se gaseasca :
a. ecuatia dreptei AC.
b. ecuatia paralelei prin B la AC.
c. ecuatia mediatoarei segmentului BC.
d. ecuatia medianei din C.
e. ecuatia inaltimii din C .
2. Se consider punctele A(1,1),B(2,3) i C(3,m). Aflati numrul real m pentru care A, B i C sunt
coliniare.
3. Se consider punctele A(-1,-1), B(1,1) i C(0,-2). Aratati c triunghiul ABC este dreptunghic n A.
4. S se determine ecuaia dreptei care conine punctul A(1,1) i este paralel cu dreapta 4x+2y+5=0.
5. S se calculeze lungimea segmentului determinat de punctele A(2,3) i B(5,-1).
6. S se determine ecuaia dreptei care trece prin punctele A(2,-1) i B(1,-2).
7. S se determine numrul real m pentru care punctul A(2,3) se afl pe dreapta de ecuaie
2 4 3 1 0 x y m + = .
8. Aflati numrul real a, tiind c lungimea segmentului determinat de punctele A(-1,2) i B(1-a,1+a),
este egal cu 2
9. S se determine coordonatele simetricului punctului A(2,-4) fa de B(1,-2)
10. Calculati distana de la punctul O(0,0) la punctul de intersecie al dreptelor
1
: 2 2 0 d x y = i
2
: 3 8 0 d x y + =
11. Se consider punctele A(1,a), B(2,-1), C(3,2) i D(1,-2). S se determine numrul real a, tiind c
dreptele AB i CD sunt paralele.
12. In sistemul cartezian de coordonate xOy se considera triunghiului ABC determinat de dreptele de
ecuatii ( ) ( ) AB : x 2y 4 0, BC : 3x y 2 0 + = + = i ( ) AC : x 3y 4 0 = . Sa se calculeze perimetrul
triunghiului ABC.
13. Se considera dreptele de ecuatii ( ) ( )
1 2
d : 2x 5y 7 0 si d : 4x 10y 9 0. + = + + =
a) Sa se arate ca dreptele sunt paralele.
b) Sa se calculeze coordonatele punctelor de intersectie ale celor dou drepte cu dreapta (d
3
): x+y+1=0.