Sunteți pe pagina 1din 8

Aplicarea noțiunii de arie în

rezolvarea problemelor de
geometrie plană în
gimnaziu

Aspecte metodice
Prof. Dorina Carapanu
Colegiul Național ,,Garabet Ibrăileanu” Iași

03.02.2017
Echivalența triunghiurilor

Problema 1
Ipoteza:
∆ ABC
F ∈ (AB [AB] ≡ [BF]
D ∈ (BC [BC] ≡ [CD]
E ∈ (CA [CA] ≡ [AE]
______________________

Concluzie: ADEF = 7 ∙ AABC


______________________

Demonstrație:

În ∆ EAF
=> AEAB = AEBF
EB mediană

=> AEAF = 2 ∙ AABC (1)

În ∆ BCE
=> ABCA = ABAE
BA mediană

Analog pentru:
∆ ECD => ACED = 2 ∙ AABC (2)
∆ BDF => ABDF = 2 ∙ AABC (3)

(1) + (2) + (3) => AEDF = 7 ∙ AABC


Problema 2

Ipoteza:

∆ ABC, a || BC, A ∈ a
b || AC, B ∈ b
c || AB, C ∈ c
a ∩ b = {C’}
a ∩ c = {B’}
c ∩ b = {A’}
BB’ ∩ AC = {E}
CC’ ∩ AB = {D}
______________________

Concluzie: ACEB = ABCD


______________________

Demonstrație:

ABCB’ paralelogram
=> E mijlocul lui AC
E intersecția diagonalelor
=> DE linie mijlocie => DE || BC =>
BCAC’ paralelogram => [DR] ≡ [ET]
=> D mijlocul lui AB
D intersecția diagonalelor

DR ∙ BC
ADBC =
2
=> ADBC = AEBC
ET ∙ BC
AEBC =
2
Problema 3
Ipoteza:

∆ ABC echilateral,
H ortocentru
a ⊥ AB, a ∩ BH = {B1 }
b ⊥ AC, b ∩ CH = {C1 }
_____________________
a) AB1 HC1 romb
b) 2 AABC = 3 AAB 1 HC 1
_________________

Demonstrație:

a)

BB1 ⊥ AC
=> BB1 || C1 A
C1 A⊥ AC
=> AC1 HB1 paralelogram (1)

CC1 ⊥ AB
=> AB1 || CC1
AB1 ⊥ AB

[AC1 ] ≡ [AB1 ] (congruența de triunghi) (2)

(1) + (2) => AC1 HB1 romb

b)
∆ ATB1 ≡ ∆ CTH => [AB1 ] ≡ [CH]
∆ ARC1 ≡ ∆ BRH => [AC1 ] ≡ [BH]

∆ AC1 B1 [AB1 ] ≡ [HC]


L.U.L.
m (A) = m (H) ∆ AC1 B1 ≡ ∆ HBC => [C1 B1 ] = [BC]
∆ HBC [AC1 ] ≡ [HB]

2
AH ∙ B 1 C 1 ∙AA ′ ∙BC 2
AAC 1 HB 1 = =3 = AABC => 3 ∙ AAC 1 HB 1 = 2 ∙ AABC
2 2 3
Aplicarea ariilor în calculul distanțelor

Problema 4
Ipoteza:

ABCD trapez dreptunghic


M – mijlocul lui AD
AB CD
m (𝐴) = 90𝑜
AB = 7 cm
AD = 4 cm
CD = 5 cm
______________________

Concluzie:

d (M, BC) = ?
______________________

Demonstrație:

MT ∙ BC
ABMC = (1)
2
ABMC = AABCD - (AMAB + AMDC ) =

(AB +CD ) ∙ AD MA ∙ AB CD ∙ MD
= 2
-( 2
+ 2
)=

(7+5) ∙ 4 2∙7 5∙2


= 2
-( 2
+ 2
)=

= 24 – 12 = 12 cm (2)

m (R) = 90o
∆ CRB RB = 7 – 5 = 2 => BC = 4 + 16 = 20 = 2 5 (3)
CR = 4

MT ∙2 5 24 12 12 5
2
= 12 => MT = 2 5
= = 5
= 5
Problema 5

Ipoteza:

ABCD dreptunghi
AB = 8 cm
AD = 4 cm
E ∈ (DC)
EC = 2 cm
______________________

Concluzie:

d (B, AE) = ?
d (A, BE) = ?
______________________

Demonstrație:

AE = AD2 + DE 2 = 16 + 36 = 2 13

ET ∙ AB
AABE = 2
8 ∙4
=> AABE = = 16 cm2 (1)
2
ET = AD

d (B, EA) = BS

BS ∙ AE BS ∙2 13
ABAE = = = BS ∙ 13 (2)
2 2

16 13
(1) și (2) => BS ∙ 13 = 16 cm2 => BS = cm
13

d (A, BE) = AU

EB = EC 2 + BC 2 = 4 + 16 = 20 = 2 5

AU ∙ EB AU ∙2 5
AABE = = = AU ∙ 5 (3)
2 2

16 5
(1) și (3) => AU ∙ 5 = 16 cm2 => AU = cm
5
Problema 6
Problema 7

Ipoteza:

m (xOy) = 90o
Oz – bisectoarea xOy
A ∈ Oz
MN secantă
A ∈ (MN)
M ∈ (Ox
N ∈ (Oy
______________________

Concluzie:

1 1
+ 𝑂𝑁 are aceiași valoare oricare ar fi poziția secantei
𝑂𝑀
______________________

Demonstrație:

AOAN + AOAM = ANOM

AQ ∙ NO AP ∙ OM NO ∙ OM
+ =
2 2 2

AQ ∙ NO + AP ∙ OM = NO ∙ OM

[QA] = [AP] (se află pe bisectoare)

AP ∙ (NO + OM) = NO ∙ OM /: NO ∙ OM ∙ AP

NO +OM 1 1 1 1
= AP => NO +MO = AP
NO ∙ OM