Sunteți pe pagina 1din 19

RELAŢII

METRICE

.
Recapitulare teoreme.
• Teorema catetei • Teorema înălţimii
A A

B B D C
D C

AB²=BD·BC
AD²=BD · DC
AC²=DC· BC
h²=pr(c1) · pr(c2)
C²=pr c· ip
Teorema lui Pitagora

•Fiind dat ΔABC dreptunghic,


teorema lui Pitagora se
poate scrie astfel:

BC = AB + AC
2 2 2
PROBLEMA 1
Fie triunghiul ABC dreptunghic in A in care AB = 10cm si AD =
5√3cm, AD⊥ BC. Aflati lungimea lui BD, BC si AC.
Rezolvare: 1) Aplicam teorema lui Pitagora in ∆ ABD pentru a afla BD:
BD2 = AB2 – AD2 ⇒ BD2 = 100 – 75 = 25 ⇒ BD = √25 = 5cm.
A
2) Aplicam teorema catetei (pentru cateta AB) pentru a afla BC:
10 AB2 = BD⋅ BC ⇒ 100 = 5⋅ BC ⇒ BC = 100:5 = 20cm.
m

√3
5√3cm
10c

cm
3) Pentru a afla lungimea lui AC aplicam
teorema lui Pitagora in ∆ ABC:
AC2 = BC2 – AB2 ⇒ AC2 = 400 – 100 = 300
5cm
⇒ AC = √100 = 10√3cm.
B D 20cm C

Pentru consolidarea tehnicii de rezolvare a unui triunghi


dreptunghic, incercati sa rezolvati problema aplicand si teorema
inaltimii.
.
PROBLEMA 2
Fie ABCD un patrat de latura AB = 10cm; punctul E se afla in
interiorul patratului astfel incat ∆ AEB sa fie echilateral. Aflati
lungimea lui [EC].
Rezolvare: Construim perpendiculara FG pe AB ce trece prin E.
D F C In ∆ EGB avem: BE=10cm,
GE2
= BE2 – BG2 ⇒ GE2 = 100-25=75
BG=5cm.
E ⇒ GE = 75 = 5 3cm.
10 FE = GF – GE = 10 - 5√3cm.
5√3
In ∆ CEF: CE2 = FE2 + FC2
5 ( ) 2
CE = 10 − 5 3 + 52 = 200 − 100 3
2

A G B CE = 200 − 100 3 = 10 2 − 3 cm.

.
PROBLEMA 3
Fie ABCD un paralelogram cu AB = 10cm, AD = 2√5cm si DE = 4cm
unde DE⊥ AB, Aflati lungimile celor doua diagonale.
Rezolvare:
In ∆ ADE aflam pe AE:
D C
AE2 = AD2 – DE2 = 20 – 16 = 4.
AE = √4 = 2cm.
⇒ BE = AB – AE = 10 – 2 = 8cm.
5

4 4
2√

In ∆ BDE aflam pe BD:

2 8 2 BD2 = BE2 + AD2 = 64 + 16 = 80.


A E B F ⇒ BD = √80 = 4√5cm.
10
Coboram o perpendiculara din C pe dreapta AB: BF = AE = 2cm.
CF = DE = 4cm. In ∆ ACF avem: AC2 = AF2 + CF2 = 122 + 42 = 144+16=160.
⇒ AC = 160 = 4 10cm.

.
PROBLEMA 4
Fie triunghiul ABC isoscel, AB=AC=10cm, BC=12cm. Aflati raza
cercului inscris triunghiului ABC.
Rezolvare: Construim: AD⊥ BC; OE⊥ AC, O=centrul cercului inscris
A
In ∆ ADC: AD2=AC2-CD2=100-36=64; AD=√64=8cm.
Notam OD=OE= x;
Daca CD=6 atunci si CE=6;⇒ AE=AC-EC=4cm.
4 Daca AD=8 atunci AO = AD – OD = 8–x.
8-x
10

In ∆ AOE: AO2 = AE2 + OE2 ⇒


(8 – x)2 = 42 + x2 ⇒ 64 – 16x + x2 = 16 + x2
Ox E
⇒ 16x = 64 – 16 ⇒ 16x = 48 ⇒ x = 3cm.
6
x Deci Rcerculuiinscris = 3 cm.
6 Gasiti si o alta metoda de rezolvare!
B D 12 C
.
PROBLEMA 5
Fie triunghiul isoscel ABC, AB=AC=10cm, BC=12cm. Aflati raza
cercului circumscris triunghiului ABC.
Rezolvare: Daca BC = 12cm, atunci BD = BC:2 = 6cm.
A
Notam AO=OB= x (raza cercului circumscris).
In ∆ ADC: AD2=AC2-CD2=100-
36=64; AD=√64=8cm.
x Rezulta ca OD=AD-AO=8-x.
cm

Aplicam teorema lui


10

O Pitagora
OB2 = BD2 in ∆ 2OBD:
+ OD
x 8-x x2 = 62 + (8-x)2 ⇒ 16x = 100 ⇒
100
B 6cm C x= = 6,25cm
D 16
Gasiti si o alta metoda de rezolvare!

.
PROBLEMA 6
Fie ABCD un trapez dreptunghic, cu bazele AB=a, CD=b, astfel incat se poate
inscrie un semicerc. Cum se poate calcula media aritmetica, media geometrica si
media armonica cu ajutorul acestei probleme, urmariti rezolvarea.
Rezolvare: Pentru ca acest trapez sa fie circumscris unui semicerc trebuie
indeplinita conditia: BC=AB+CD=a+b. Urmariti figura.
D b C 1) Sa calculam linia mijlocie OM
b (media AB + CD a + b
OM = aritmetica):
=
N 2 2
P 2) Sa calculam ON=raza
semicercului (media
AD2=BC2–(AB–CD)2 geometrica):
=(a+b)2
–(a–b)2=4ab.
M
⇒ A D = 4ab = 2 ab. ⇒ ON = ab .
O a
3) Sa calculam lungimea segmentului
NP (media
∆ NPO∼
NP NO
armonica):
∆ CEB = ⇒
NP
=
ab
CE BC 2 ab a+b

2 ab ⋅ ab 2ab
A ⇒ NP = = .
E B a+b a+b
a .
PROBLEMA 7
Fie ABC un triunghi isoscel cu AB = AC = 10cm si BC = 16cm. Se cere sa se
calculeze raza cercului circumscris triunghiului ABC.
Rezolvare:
A Prelungim pe AD pana taie cercul in E.
Unind E cu C se formeaza triunghiul ACE
dreptunghic in C.
Aplicam teorema lui Pitagora in ∆ ADC:

AD2 = AC2 – CD2 = 100 – 64 = 36


6 AD = √36 = 6cm.
10 Aplicam teorema catetei in ∆ ACE:
O AC2 = AD⋅ AE ⇒ 100 = 6⋅ AE
⇒ AE = 100:6 = 16,(6) cm.
8 ⇒ Raza=AO=AE:2=8,(3)cm.
B D C

E .
PROBLEMA 8
Fie ABCD un patrat cu latura de 12cm. Fie punctele E∈AB si F∈AD astfel incat
triunghiul CEF sa fie echilateral. Aflati lungimea lui BE.
Rezolvare: Notam pe BE = x.
D 12cm C Atunci AE = AF = 12 – x.
Aplicam teorema lui Pitagora in
∆ BEC
F CE = BC + BE = 144 + x2
2 2 2
Aplicam teorema lui Pitagora in
∆ AFE
FE2 = AE2 + AF2 = 2(12 – x)2
12-x

Dar FE = CE, asadar ⇒


2(12 – x)2 = 144 + x2 ⇒
12-x x x2 – 48x + 144 = 0 ⇒
A E B
x = 24 − 12 3
Pentru a finaliza aceasta problema este necesar a se cunoaste rezolvarea ecuatiei de gradul II.
.
PROBLEMA 9
Fie ABCD un trapez isoscel cu diagonalele perpendiculare, bazele AB = 16cm si
CD = 8cm. Sa se calculeze perimetrul trapezului si lungimile diagonalelor.
Rezolvare: Daca trapezul este isoscel atunci si
D 8
C
triunghiurile AOB si COD sunt isoscele.
AB 16
4 2 ⇒ AO = = = 8 2.
2 2
CD 8
⇒ OC = = = 4 2.
2 2
8 2
O ⇒ AC = AO + OC = 12 2 .
Aplicam teorema lui Pitagora in ∆ BOC

BC2 = BO2 + OC2 = 128 + 32 = 160

A 16 B ⇒ BC = 160 = 4 10cm.

⇒ PABCD = AB + CD + 2 BC = 16 + 8 + 2 ⋅ 4 10 = 24 + 8 10cm.
Realizat de prof. TIT CUPRIAN
FUNCTII
TRIGONOMETRICE

.
PROBLEMA 1
Fie un triunghi cu lungimile a doua laturi a si b si
masura unghiului cuprins intre ele egala cu α . Sa
Rezolvare:
se afle lungimea
Construimcelei de-a
inaltimea treia
pe latura laturi.
de lungime b.
O notam cu h. In triunghiul din stanga avem:
h= a⋅ sinα si x =
a⋅ cosα
Inseamna ca y = b – x = b - a⋅ cosα
c
a h Aplicam teorema lui Pitagora in
triunghiul
c2 = h2 + y2 din
= (a⋅dreapta:
sinα )2 + (b -
α y
ac⋅2 cosα2 )2
2
= a sin α + b2 – 2ab⋅ cosα +
x 2 2α2
a2ccos= a (sin2α + cos2α )+b2 –
b 2ab⋅ cosα
Dar sin2α + cos2α = 1, asadar ⇒

c2 = a2 + b2 –
2ab
( Teorema lui⋅Pitagora
cosαgeneralizata sau teorema cosinusului ) .
PROBLEMA 2
Fie triunghiul ABC cu masura unghiului B de 600, masura unghiului A de 750 si
AB = 8cm. Se cere sa se afle perimetrul si aria triunghiului.
Rezolvare:
A m(<BAC) = 1800 – m(<B) – m(<C) = 1800 – 600 – 450 = 750.
In ∆ ABD: BD = AB⋅ cos60 = 8⋅ 0,5 = 4cm.
AD = AB⋅ sin60 =
8⋅ √3/2 = 4√3cm.
In ∆ ADC: CD = AD = 4√3cm. (∆ ADC=isoscel si
8cm

dreptunghic.) AC = CD⋅ sin45 =


4√3⋅ √2/2 = 2√6cm.
PABC = AB + AC + BC = =
600 450 8 + 2√6 + 4√3 + 4 = =
12 + 4√3 + 2√6cm.
B D C

A∆ABC =
(
BC ⋅ AD 4 + 4 3 ⋅ 4 3
=
)
= 8 3 + 3 cm 2 . ( )
2 2
.
PROBLEMA 3
Trapezul ABCD cu baza mica CD = 3cm are AD = 4cm si masura unghiului A de
600 iar masura unghiului B de 300. Se cere sa aflati perimetrul si aria trapezului.

Rezolvare: AE = ADcos60 = 4⋅ 0,5 = 2cm.


D 3cm C DE = CF = ADsin60 = 4⋅ √3/2 = 2√3cm.

BC = CF:sin30 = 2√3/0,5 = 4√3cm.


4cm

BF =
BCcos30=4√3⋅
EF = CD √3/2=6cm.
= 3cm.
600 30 0

A E F B
8cm
PABCD = AD + DC + CB + BF + FE + EA = 4 + 3 + 4 3 + 6 + 3 + 2 = 18 + 4 3cm.

AABCD =
( AB + CD ) ⋅ DE (11 + 3) ⋅ 2
=
3
= 14 3cm 2 .
2 2
.
PROBLEMA 4
Fie triunghiul ABC cu AB = c = 7cm, BC = a = 9cm si AC = b = 8cm. Sa se afle
sinA, sinB si sinC.
Rezolvare: Folosim urmatoarea formula de calcul a ariei unui triunghi:

A A= p ( p − a )( p − b )( p − c )
Unde p = semiperimetrul triunghiului.
8cm
m

p = (a+b+c):2 = (7+8+9):2 = 12
7c

A = 12(12 − 7 )(12 − 8)(12 − 9 ) = 12 5


Folosim alta formula de
calcul a ariei unui triunghi:
B 9cm C
AB ⋅ AC ⋅ sin A 2A 2 ⋅ 12 5 3 5 Analog vom calcula la fel si
A= ⇒ sin A = = = sin B sau sin C.
2 AB ⋅ AC 7 ⋅ 8 7

a b c
Se poate aplica in continuare si = =
teorema sinusului: sin A sin B sin C
.
PROBLEMA 5
Printr-un anume procedeu calculati tg150
Rezolvare: Luam un triunghi dreptunghic cu un unghi de 300 si construim
bisectoarea acestui unghi; stabilim, de exemplu, lungimea lui
A BC = 2 si apoi urmariti pasii de rezolvare:
300 bisectoarea Daca BC =2, atunci: AC = 2BC = 4.
AB = AC⋅ cos300 = 4⋅ √3/2 = 2√3.
Aplicam teorema bisectoarei:
AB AC AB + AC 2 3 + 4
150 = = = = 3+2
BD DC BD + DC 2
AB 2 3
⇒ BD = = = 4 3−6
2+ 3 2+ 3
B D C BD 4 3 − 6
⇒ tg15 = 0
= = 2− 3
AB 2 3
Calculati singuri si sin150 si sin750.
.
PROBLEMA 6
Fara a utiliza tabele trigonometrice, calculati sin750.
Rezolvare: Construim un triunghi cu unghiurile de 750, 450 si 600.
Notam BD = 1 A
Rezulta: AB = 2; AD = √3; CD = √3; AC = √6. 7 50
Aria triunghiului ABC:
√6
AABC = =
( )
BC ⋅ AD 1 + 3 ⋅ 3 3 + 3
= 2
2 2 2 √3
Dar aria ∆ ABC cu formula sinusului
este: AB ⋅ AC ⋅ sin 750 2 6 ⋅ sin 750
AABC = = 1 450
2 2 600
√3
Asadar avem: B D C
2 6 ⋅ sin 75 0
3+ 3
= ⇒
2 2
3 + 3 3 6 + 18 3 6 + 3 2 6+ 2
sin 750 = = = =
2 6 2⋅6 12 4
.